ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในทอน 24
4 16.67
4 16.67
10 41.67
3 12.50
3 12.50
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนเกาะโหลน 3
2 66.67
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางเทา 719
140 19.47
103 14.33
45 6.26
78 10.85
112 15.58
241 33.52
478 66.48%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 397
29 7.30
19 4.79
71 17.88
48 12.09
53 13.35
177 44.58
220 55.42%
5  โรงเรียนบ้านลิพอน 270
23 8.52
35 12.96
46 17.04
14 5.19
18 6.67
134 49.63
136 50.37%
6  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 297
31 10.44
19 6.40
39 13.13
29 9.76
29 9.76
150 50.51
147 49.49%
7  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 206
16 7.77
8 3.88
21 10.19
28 13.59
28 13.59
105 50.97
101 49.03%
8  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 746
65 8.71
87 11.66
55 7.37
41 5.50
83 11.13
415 55.63
331 44.37%
9  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 844
65 7.70
38 4.50
67 7.94
34 4.03
143 16.94
497 58.89
347 41.11%
10  โรงเรียนบ้านกู้กู 355
14 3.94
19 5.35
56 15.77
3 0.85
43 12.11
220 61.97
135 38.03%
11  โรงเรียนวิชิตสงคราม 463
28 6.05
21 4.54
10 2.16
59 12.74
58 12.53
287 61.99
176 38.01%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 282
25 8.87
15 5.32
35 12.41
15 5.32
17 6.03
175 62.06
107 37.94%
13  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 508
31 6.10
21 4.13
82 16.14
24 4.72
23 4.53
327 64.37
181 35.63%
14  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 421
32 7.60
23 5.46
53 12.59
21 4.99
18 4.28
274 65.08
147 34.92%
15  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 79
5 6.33
2 2.53
14 17.72
2 2.53
3 3.80
53 67.09
26 32.91%
16  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 236
30 12.71
0 0.00
45 19.07
0 0.00
0 0.00
161 68.22
75 31.78%
17  โรงเรียนบ้านบางทอง 151
16 10.60
5 3.31
15 9.93
8 5.30
1 0.66
106 70.20
45 29.80%
18  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 248
26 10.48
0 0.00
47 18.95
0 0.00
0 0.00
175 70.56
73 29.44%
19  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2046
98 4.79
43 2.10
442 21.60
5 0.24
2 0.10
1456 71.16
590 28.84%
20  โรงเรียนบ้านสะปำ 459
10 2.18
22 4.79
77 16.78
0 0.00
15 3.27
335 72.98
124 27.02%
21  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 63
0 0.00
0 0.00
15 23.81
2 3.17
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
22  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 111
6 5.41
6 5.41
10 9.01
5 4.50
1 0.90
83 74.77
28 25.23%
23  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 299
16 5.35
12 4.01
21 7.02
12 4.01
10 3.34
228 76.25
71 23.75%
24  โรงเรียนบ้านบางคู 180
14 7.78
2 1.11
18 10.00
2 1.11
6 3.33
138 76.67
42 23.33%
25  โรงเรียนบ้านฉลอง 565
10 1.77
20 3.54
26 4.60
28 4.96
45 7.96
436 77.17
129 22.83%
26  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 183
9 4.92
3 1.64
27 14.75
0 0.00
0 0.00
144 78.69
39 21.31%
27  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 133
5 3.76
5 3.76
9 6.77
4 3.01
5 3.76
105 78.95
28 21.05%
28  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 252
24 9.52
4 1.59
19 7.54
2 0.79
3 1.19
200 79.37
52 20.63%
29  โรงเรียนบ้านกะหลิม 146
12 8.22
0 0.00
14 9.59
4 2.74
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
30  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 501
18 3.59
6 1.20
69 13.77
6 1.20
1 0.20
401 80.04
100 19.96%
31  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 287
5 1.74
0 0.00
23 8.01
5 1.74
22 7.67
232 80.84
55 19.16%
32  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 225
9 4.00
11 4.89
23 10.22
0 0.00
0 0.00
182 80.89
43 19.11%
33  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 534
25 4.68
21 3.93
16 3.00
18 3.37
21 3.93
433 81.09
101 18.91%
34  โรงเรียนบ้านสาคู 101
3 2.97
1 0.99
11 10.89
3 2.97
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 411
20 4.87
16 3.89
41 9.98
0 0.00
0 0.00
334 81.27
77 18.73%
36  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 151
5 3.31
3 1.99
20 13.25
0 0.00
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
37  โรงเรียนบ้านบางโรง 193
9 4.66
7 3.63
15 7.77
0 0.00
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
38  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 222
6 2.70
0 0.00
17 7.66
9 4.05
0 0.00
190 85.59
32 14.41%
39  โรงเรียนแหลมพันวา 150
7 4.67
6 4.00
4 2.67
4 2.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
40  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 297
15 5.05
0 0.00
23 7.74
0 0.00
0 0.00
259 87.21
38 12.79%
41  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 368
12 3.26
6 1.63
20 5.43
5 1.36
0 0.00
325 88.32
43 11.68%
42  โรงเรียนบ้านพารา 220
5 2.27
2 0.91
14 6.36
3 1.36
0 0.00
196 89.09
24 10.91%
43  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 180
5 2.78
0 0.00
12 6.67
2 1.11
0 0.00
161 89.44
19 10.56%
44  โรงเรียนบ้านคอเอน 192
2 1.04
1 0.52
16 8.33
0 0.00
0 0.00
173 90.10
19 9.90%
45  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 121
2 1.65
0 0.00
8 6.61
1 0.83
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
46  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 154
2 1.30
2 1.30
5 3.25
3 1.95
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
47  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 133
0 0.00
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
128 96.24
5 3.76%
48  โรงเรียนเกาะนาคา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
49  โรงเรียนบ้านหมากปรก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,158 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  936 6.17
เตี้ย  619 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,732 11.43
ผอมและเตี้ย  530 3.50
อ้วนและเตี้ย  764 5.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,577 69.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,581 คน


30.22%


Powered By www.thaieducation.net