ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 5
1 20.00
2 40.00
0 0.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 30
1 3.33
5 16.67
19 63.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านย่าหมี 27
15 55.56
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
5 18.52
22 81.48%
4  โรงเรียนบ้านบางเนียง 211
31 14.69
12 5.69
34 16.11
34 16.11
34 16.11
66 31.28
145 68.72%
5  โรงเรียนบ้านท่าเขา 49
8 16.33
4 8.16
10 20.41
4 8.16
5 10.20
18 36.73
31 63.27%
6  โรงเรียนบ้านกะปง 81
4 4.94
7 8.64
21 25.93
11 13.58
0 0.00
38 46.91
43 53.09%
7  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 31
6 19.35
1 3.23
8 25.81
1 3.23
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
8  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 271
40 14.76
23 8.49
31 11.44
24 8.86
18 6.64
135 49.82
136 50.18%
9  โรงเรียนบ้านลำวะ 36
8 22.22
0 0.00
10 27.78
0 0.00
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
10  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 95
19 20.00
9 9.47
13 13.68
3 3.16
0 0.00
51 53.68
44 46.32%
11  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 184
14 7.61
15 8.15
10 5.43
29 15.76
17 9.24
99 53.80
85 46.20%
12  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 177
24 13.56
18 10.17
32 18.08
2 1.13
2 1.13
99 55.93
78 44.07%
13  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 745
59 7.92
49 6.58
177 23.76
23 3.09
13 1.74
424 56.91
321 43.09%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 44
3 6.82
5 11.36
10 22.73
0 0.00
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
15  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 147
8 5.44
6 4.08
13 8.84
14 9.52
19 12.93
87 59.18
60 40.82%
16  โรงเรียนวัดสองแพรก 43
11 25.58
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
17  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 87
3 3.45
0 0.00
13 14.94
3 3.45
13 14.94
55 63.22
32 36.78%
18  โรงเรียนบ้านปากถัก 186
18 9.68
8 4.30
26 13.98
9 4.84
7 3.76
118 63.44
68 36.56%
19  โรงเรียนบ้านนอกนา 69
5 7.25
6 8.70
7 10.14
3 4.35
4 5.80
44 63.77
25 36.23%
20  โรงเรียนเกียรติประชา 50
5 10.00
5 10.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 93
5 5.38
3 3.23
23 24.73
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
22  โรงเรียนวัดดิตถาราม 162
16 9.88
5 3.09
32 19.75
0 0.00
1 0.62
108 66.67
54 33.33%
23  โรงเรียนวัดโคกสวย 185
4 2.16
13 7.03
41 22.16
1 0.54
1 0.54
125 67.57
60 32.43%
24  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 570
32 5.61
29 5.09
82 14.39
23 4.04
11 1.93
393 68.95
177 31.05%
25  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 65
4 6.15
5 7.69
10 15.38
1 1.54
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
26  โรงเรียนบ้านบางหว้า 202
33 16.34
8 3.96
20 9.90
0 0.00
0 0.00
141 69.80
61 30.20%
27  โรงเรียนบ้านบางด้ง 50
5 10.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
28  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 30
3 10.00
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
29  โรงเรียนบ้านคุระ 167
10 5.99
15 8.98
18 10.78
2 1.20
4 2.40
118 70.66
49 29.34%
30  โรงเรียนบ้านพอแดง 104
5 4.81
4 3.85
16 15.38
5 4.81
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
31  โรงเรียนบ้านตากแดด 79
8 10.13
8 10.13
4 5.06
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
32  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62
2 3.23
3 4.84
2 3.23
7 11.29
3 4.84
45 72.58
17 27.42%
33  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 165
11 6.67
3 1.82
16 9.70
4 2.42
11 6.67
120 72.73
45 27.27%
34  โรงเรียนบ้านริมทะเล 79
5 6.33
2 2.53
14 17.72
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
35  โรงเรียนบ้านกะไหล 141
13 9.22
0 0.00
24 17.02
0 0.00
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 69
6 8.70
4 5.80
3 4.35
5 7.25
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
37  โรงเรียนวัดช้างนอน 162
17 10.49
0 0.00
25 15.43
0 0.00
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
38  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 193
12 6.22
7 3.63
26 13.47
4 2.07
1 0.52
143 74.09
50 25.91%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 109
11 10.09
8 7.34
7 6.42
2 1.83
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
40  โรงเรียนบ้านในวัง 83
1 1.20
4 4.82
15 18.07
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
41  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 68
5 7.35
3 4.41
4 5.88
3 4.41
2 2.94
51 75.00
17 25.00%
42  โรงเรียนบ้านบางกัน 65
8 12.31
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
43  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
3 4.92
3 4.92
46 75.41
15 24.59%
44  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 270
10 3.70
17 6.30
37 13.70
0 0.00
1 0.37
205 75.93
65 24.07%
45  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 127
0 0.00
5 3.94
21 16.54
0 0.00
4 3.15
97 76.38
30 23.62%
46  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140
8 5.71
17 12.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
47  โรงเรียนบ้านบางทอง 17
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
48  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
0 0.00
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
49  โรงเรียนบ้านในหยง 103
2 1.94
1 0.97
15 14.56
0 0.00
6 5.83
79 76.70
24 23.30%
50  โรงเรียนบ้านบางนายสี 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
51  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
52  โรงเรียนบ้านควนแรด 52
3 5.77
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
53  โรงเรียนบ้านบางติบ 113
12 10.62
4 3.54
10 8.85
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
54  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174
13 7.47
1 0.57
23 13.22
3 1.72
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
55  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 88
2 2.27
6 6.82
12 13.64
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
56  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 84
4 4.76
1 1.19
5 5.95
4 4.76
5 5.95
65 77.38
19 22.62%
57  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 345
15 4.35
7 2.03
47 13.62
6 1.74
3 0.87
267 77.39
78 22.61%
58  โรงเรียนเมืองพังงา 193
8 4.15
9 4.66
12 6.22
7 3.63
7 3.63
150 77.72
43 22.28%
59  โรงเรียนบ้านบางวัน 95
4 4.21
3 3.16
14 14.74
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
60  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 325
5 1.54
2 0.62
47 14.46
13 4.00
4 1.23
254 78.15
71 21.85%
61  โรงเรียนบ้านคลองบอน 110
7 6.36
4 3.64
6 5.45
3 2.73
4 3.64
86 78.18
24 21.82%
62  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 107
6 5.61
6 5.61
10 9.35
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
63  โรงเรียนบ้านพรุใน 247
14 5.67
6 2.43
33 13.36
0 0.00
0 0.00
194 78.54
53 21.46%
64  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 33
0 0.00
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
65  โรงเรียนบ้านกลาง 170
10 5.88
6 3.53
20 11.76
0 0.00
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
66  โรงเรียนบ้านดอน 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
67  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 171
0 0.00
8 4.68
27 15.79
0 0.00
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
68  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 143
9 6.29
5 3.50
14 9.79
1 0.70
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
69  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 79
6 7.59
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
70  โรงเรียนบ้านบางมรวน 109
2 1.83
9 8.26
8 7.34
3 2.75
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 797
58 7.28
47 5.90
4 0.50
44 5.52
3 0.38
641 80.43
156 19.57%
72  โรงเรียนบ้านบางม่วง 493
17 3.45
18 3.65
24 4.87
18 3.65
18 3.65
398 80.73
95 19.27%
73  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
74  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1498
47 3.14
21 1.40
204 13.62
1 0.07
7 0.47
1218 81.31
280 18.69%
75  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 178
11 6.18
3 1.69
8 4.49
9 5.06
2 1.12
145 81.46
33 18.54%
76  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49
4 8.16
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
77  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 77
0 0.00
1 1.30
13 16.88
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
78  โรงเรียนบ้านบางกรัก 245
15 6.12
5 2.04
19 7.76
5 2.04
0 0.00
201 82.04
44 17.96%
79  โรงเรียนบ้านปากคลอง 74
3 4.05
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 223
14 6.28
10 4.48
15 6.73
0 0.00
0 0.00
184 82.51
39 17.49%
81  โรงเรียนบ้านหินลาด 316
13 4.11
27 8.54
15 4.75
0 0.00
0 0.00
261 82.59
55 17.41%
82  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
3 10.34
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
83  โรงเรียนคุระบุรี 963
19 1.97
15 1.56
126 13.08
5 0.52
0 0.00
798 82.87
165 17.13%
84  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 158
5 3.16
4 2.53
18 11.39
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
85  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 212
4 1.89
14 6.60
17 8.02
0 0.00
1 0.47
176 83.02
36 16.98%
86  โรงเรียนบ้านในไร่ 130
11 8.46
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
87  โรงเรียนบ้านทองหลาง 78
2 2.56
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
88  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
89  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 139
6 4.32
2 1.44
14 10.07
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
90  โรงเรียนบ้านท่าจูด 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
91  โรงเรียน วัดอินทนิน 102
4 3.92
2 1.96
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
92  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 64
3 4.69
1 1.56
4 6.25
0 0.00
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
93  โรงเรียน บ้านทับช้าง 65
0 0.00
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
94  โรงเรียนวัดปัตติการาม 104
2 1.92
4 3.85
8 7.69
2 1.92
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
95  โรงเรียนบ้านบางหลาม 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
1 0.89
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
96  โรงเรียนบ้านท่าหัน 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
97  โรงเรียนบ้านคลองไส 75
0 0.00
1 1.33
8 10.67
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
98  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 171
8 4.68
6 3.51
9 5.26
1 0.58
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
99  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
100  โรงเรียนบ้านคุรอด 209
10 4.78
7 3.35
10 4.78
0 0.00
0 0.00
182 87.08
27 12.92%
101  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
1 2.13
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
102  โรงเรียนบ้านตำหนัง 95
0 0.00
5 5.26
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
103  โรงเรียนเกาะยาว 214
1 0.47
8 3.74
17 7.94
1 0.47
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
104  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 173
4 2.31
0 0.00
15 8.67
0 0.00
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
105  โรงเรียนบ้านโคกยาง 138
7 5.07
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
106  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 141
0 0.00
0 0.00
10 7.09
5 3.55
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
107  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 38
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
108  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 105
0 0.00
2 1.90
7 6.67
2 1.90
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 113
1 0.88
6 5.31
4 3.54
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
110  โรงเรียนบ้านควน 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
111  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 137
2 1.46
2 1.46
6 4.38
3 2.19
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
112  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 95
2 2.11
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
113  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
114  โรงเรียนบ้านบางจัน 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
115  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 109
2 1.83
0 0.00
5 4.59
0 0.00
2 1.83
100 91.74
9 8.26%
116  โรงเรียนบ้านบางคลี 148
3 2.03
0 0.00
5 3.38
0 0.00
4 2.70
136 91.89
12 8.11%
117  โรงเรียนกะปง 75
1 1.33
1 1.33
3 4.00
0 0.00
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
118  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 90
4 4.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
119  โรงเรียนเกาะปันหยี 105
4 3.81
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
120  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 108
1 0.93
2 1.85
5 4.63
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
121  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
122  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 218
0 0.00
0 0.00
11 5.05
3 1.38
1 0.46
203 93.12
15 6.88%
123  โรงเรียนบ้านเตรียม 169
7 4.14
0 0.00
4 2.37
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
124  โรงเรียนบ้านลำแก่น 321
9 2.80
5 1.56
6 1.87
0 0.00
0 0.00
301 93.77
20 6.23%
125  โรงเรียนบ้านติเตะ 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
126  โรงเรียนวัดคมนียเขต 276
2 0.72
2 0.72
4 1.45
2 0.72
4 1.45
262 94.93
14 5.07%
127  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 130
2 1.54
2 1.54
2 1.54
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
129  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
130  โรงเรียนบ้านบากัน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านป่ายาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  988 5.12
เตี้ย  679 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,011 10.42
ผอมและเตี้ย  385 1.99
อ้วนและเตี้ย  257 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,987 77.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,320 คน


22.38%


Powered By www.thaieducation.net