ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 644
106 16.46
82 12.73
127 19.72
64 9.94
92 14.29
173 26.86
471 73.14%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 105
17 16.19
11 10.48
21 20.00
9 8.57
0 0.00
47 44.76
58 55.24%
3  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 783
53 6.77
30 3.83
93 11.88
19 2.43
188 24.01
400 51.09
383 48.91%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 146
18 12.33
11 7.53
16 10.96
9 6.16
1 0.68
91 62.33
55 37.67%
5  โรงเรียนบ้านพุน้อย 190
12 6.32
4 2.11
53 27.89
2 1.05
0 0.00
119 62.63
71 37.37%
6  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 134
17 12.69
3 2.24
20 14.93
4 2.99
3 2.24
87 64.93
47 35.07%
7  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 41
1 2.44
1 2.44
11 26.83
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
8  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 76
13 17.11
0 0.00
7 9.21
5 6.58
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
9  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 150
5 3.33
9 6.00
30 20.00
4 2.67
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
10  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 349
4 1.15
7 2.01
56 16.05
11 3.15
33 9.46
238 68.19
111 31.81%
11  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 83
14 16.87
4 4.82
8 9.64
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
12  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 143
6 4.20
1 0.70
15 10.49
7 4.90
15 10.49
99 69.23
44 30.77%
13  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 281
22 7.83
3 1.07
21 7.47
27 9.61
13 4.63
195 69.40
86 30.60%
14  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 203
18 8.87
7 3.45
19 9.36
10 4.93
8 3.94
141 69.46
62 30.54%
15  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 149
10 6.71
2 1.34
29 19.46
2 1.34
1 0.67
105 70.47
44 29.53%
16  โรงเรียนบ้านไร่บน 133
12 9.02
9 6.77
9 6.77
7 5.26
2 1.50
94 70.68
39 29.32%
17  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 343
10 2.92
7 2.04
79 23.03
3 0.87
0 0.00
244 71.14
99 28.86%
18  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 136
13 9.56
0 0.00
25 18.38
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
19  โรงเรียนบ้านหนองหอย 245
10 4.08
9 3.67
17 6.94
14 5.71
17 6.94
178 72.65
67 27.35%
20  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 282
26 9.22
5 1.77
42 14.89
2 0.71
1 0.35
206 73.05
76 26.95%
21  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 405
24 5.93
17 4.20
55 13.58
5 1.23
7 1.73
297 73.33
108 26.67%
22  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 513
22 4.29
14 2.73
71 13.84
15 2.92
13 2.53
378 73.68
135 26.32%
23  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 145
10 6.90
5 3.45
19 13.10
1 0.69
2 1.38
108 74.48
37 25.52%
24  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 96
4 4.17
5 5.21
13 13.54
1 1.04
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
25  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 117
7 5.98
2 1.71
19 16.24
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
26  โรงเรียนบ้านหาดขาม 218
14 6.42
0 0.00
15 6.88
11 5.05
12 5.50
166 76.15
52 23.85%
27  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 146
10 6.85
0 0.00
24 16.44
0 0.00
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
28  โรงเรียนบ้านทับใต้ 297
17 5.72
6 2.02
41 13.80
4 1.35
1 0.34
228 76.77
69 23.23%
29  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 253
6 2.37
13 5.14
39 15.42
0 0.00
0 0.00
195 77.08
58 22.92%
30  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 189
10 5.29
4 2.12
27 14.29
2 1.06
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
31  โรงเรียนบ้านวังยาว 89
4 4.49
4 4.49
12 13.48
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
32  โรงเรียนบ้านหนองซอ 125
9 7.20
5 4.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
33  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 193
8 4.15
9 4.66
24 12.44
0 0.00
1 0.52
151 78.24
42 21.76%
34  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 89
8 8.99
0 0.00
10 11.24
0 0.00
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
35  โรงเรียนบ้านวังข่อย 90
5 5.56
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
36  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 144
4 2.78
4 2.78
21 14.58
1 0.69
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
37  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 68
4 5.88
3 4.41
4 5.88
3 4.41
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
38  โรงเรียนวัดกุยบุรี 210
7 3.33
12 5.71
4 1.90
0 0.00
20 9.52
167 79.52
43 20.48%
39  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 162
9 5.56
8 4.94
5 3.09
7 4.32
4 2.47
129 79.63
33 20.37%
40  โรงเรียน อานันท์ 372
5 1.34
18 4.84
38 10.22
11 2.96
0 0.00
300 80.65
72 19.35%
41  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 209
17 8.13
4 1.91
19 9.09
0 0.00
0 0.00
169 80.86
40 19.14%
42  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 58
0 0.00
0 0.00
11 18.97
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
43  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 113
5 4.42
0 0.00
16 14.16
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
44  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 121
5 4.13
2 1.65
13 10.74
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
45  โรงเรียนบ้านบน 105
8 7.62
0 0.00
7 6.67
3 2.86
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
46  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
47  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 136
11 8.09
0 0.00
9 6.62
0 0.00
2 1.47
114 83.82
22 16.18%
48  โรงเรียนบ้านสำโหรง 103
0 0.00
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
49  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 103
0 0.00
0 0.00
15 14.56
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
50  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 68
1 1.47
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
51  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
0 0.00
2 2.04
84 85.71
14 14.29%
52  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 118
4 3.39
0 0.00
11 9.32
1 0.85
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
53  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 246
8 3.25
0 0.00
25 10.16
0 0.00
0 0.00
213 86.59
33 13.41%
54  โรงเรียนบ้านรวมไทย 173
1 0.58
3 1.73
19 10.98
0 0.00
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
55  โรงเรียนบ้านหนองเกด 139
4 2.88
4 2.88
10 7.19
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
56  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 160
0 0.00
0 0.00
20 12.50
0 0.00
0 0.00
140 87.50
20 12.50%
57  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 112
8 7.14
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
58  โรงเรียนละเมาะ 73
0 0.00
3 4.11
4 5.48
1 1.37
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
59  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 225
9 4.00
0 0.00
18 8.00
0 0.00
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
60  โรงเรียนบ้านหนองหมู 73
0 0.00
3 4.11
4 5.48
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
61  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
1 1.19
5 5.95
75 89.29
9 10.71%
62  โรงเรียนบ้านยางชุม 141
3 2.13
4 2.84
8 5.67
0 0.00
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
63  โรงเรียนวัดนาห้วย 157
5 3.18
2 1.27
8 5.10
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
64  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
65  โรงเรียนวไลย 138
4 2.90
6 4.35
3 2.17
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
66  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 107
0 0.00
2 1.87
7 6.54
1 0.93
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
67  โรงเรียนบ้านเขาแดง 97
3 3.09
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
68  โรงเรียนบ้านหนองคาง 119
4 3.36
2 1.68
5 4.20
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
69  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 60
2 3.33
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
70  โรงเรียนบ้านหนองกา 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
71  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 96
2 2.08
3 3.13
1 1.04
2 2.08
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
72  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
73  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 550
13 2.36
4 0.73
26 4.73
1 0.18
0 0.00
506 92.00
44 8.00%
74  โรงเรียนบ้านบางปู 102
0 0.00
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
75  โรงเรียนบ้านหนองจิก 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
76  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
77  โรงเรียนบ้านใหม่ 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
78  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 64
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
79  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
80  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
0 0.00
2 2.41
78 93.98
5 6.02%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 154
2 1.30
2 1.30
2 1.30
0 0.00
1 0.65
147 95.45
7 4.55%
82  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.19
1 1.06
90 95.74
4 4.26%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 177
1 0.56
0 0.00
6 3.39
0 0.00
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
85  โรงเรียนบ้านหนองไทร 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
86  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
61 98.39
1 1.61%
87  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
88  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
83 98.81
1 1.19%
89  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,090 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  713 5.06
เตี้ย  382 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,532 10.87
ผอมและเตี้ย  277 1.97
อ้วนและเตี้ย  450 3.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,736 76.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,354 คน


23.80%


Powered By www.thaieducation.net