ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 38
20 52.63
0 0.00
8 21.05
6 15.79
4 10.53
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 586
70 11.95
57 9.73
150 25.60
40 6.83
61 10.41
208 35.49
378 64.51%
3  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 50
10 20.00
11 22.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
19 38.00
31 62.00%
4  โรงเรียนบางสะพาน 884
22 2.49
13 1.47
284 32.13
35 3.96
156 17.65
374 42.31
510 57.69%
5  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 172
10 5.81
3 1.74
38 22.09
13 7.56
25 14.53
83 48.26
89 51.74%
6  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 93
17 18.28
7 7.53
7 7.53
7 7.53
10 10.75
45 48.39
48 51.61%
7  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 114
29 25.44
13 11.40
13 11.40
3 2.63
0 0.00
56 49.12
58 50.88%
8  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 66
12 18.18
8 12.12
8 12.12
4 6.06
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
9  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 274
42 15.33
7 2.55
72 26.28
5 1.82
0 0.00
148 54.01
126 45.99%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 110
5 4.55
5 4.55
10 9.09
10 9.09
18 16.36
62 56.36
48 43.64%
11  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1661
55 3.31
34 2.05
318 19.15
89 5.36
186 11.20
979 58.94
682 41.06%
12  โรงเรียนบ้านสีดางาม 33
3 9.09
0 0.00
10 30.30
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
13  โรงเรียนบ้านไร่ใน 85
12 14.12
0 0.00
19 22.35
2 2.35
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 861
61 7.08
12 1.39
124 14.40
72 8.36
64 7.43
528 61.32
333 38.68%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 127
15 11.81
12 9.45
21 16.54
0 0.00
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
16  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 69
12 17.39
0 0.00
14 20.29
0 0.00
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
17  โรงเรียนบ้านหนองหิน 27
2 7.41
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
18  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 176
22 12.50
13 7.39
26 14.77
4 2.27
0 0.00
111 63.07
65 36.93%
19  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 134
14 10.45
17 12.69
15 11.19
0 0.00
3 2.24
85 63.43
49 36.57%
20  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 108
7 6.48
3 2.78
16 14.81
8 7.41
2 1.85
72 66.67
36 33.33%
21  โรงเรียนบ้านปากแพรก 33
4 12.12
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
22  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 105
13 12.38
6 5.71
15 14.29
0 0.00
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
23  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 121
22 18.18
2 1.65
1 0.83
0 0.00
14 11.57
82 67.77
39 32.23%
24  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 72
3 4.17
4 5.56
12 16.67
1 1.39
3 4.17
49 68.06
23 31.94%
25  โรงเรียนบ้านวังยาว 110
15 13.64
9 8.18
11 10.00
0 0.00
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
26  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 413
10 2.42
10 2.42
51 12.35
19 4.60
40 9.69
283 68.52
130 31.48%
27  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 105
19 18.10
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
28  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 175
24 13.71
6 3.43
23 13.14
1 0.57
0 0.00
121 69.14
54 30.86%
29  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 85
10 11.76
9 10.59
4 4.71
3 3.53
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
30  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 236
18 7.63
8 3.39
19 8.05
17 7.20
10 4.24
164 69.49
72 30.51%
31  โรงเรียนบ้านคลองลอย 231
11 4.76
14 6.06
37 16.02
7 3.03
1 0.43
161 69.70
70 30.30%
32  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 175
10 5.71
0 0.00
39 22.29
4 2.29
0 0.00
122 69.71
53 30.29%
33  โรงเรียนวัดนาผักขวง 63
2 3.17
3 4.76
14 22.22
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
34  โรงเรียนบ้านหินเทิน 83
7 8.43
4 4.82
13 15.66
1 1.20
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
35  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 61
3 4.92
5 8.20
8 13.11
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
36  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 78
2 2.56
6 7.69
15 19.23
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
37  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 422
28 6.64
10 2.37
77 18.25
5 1.18
2 0.47
300 71.09
122 28.91%
38  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 105
17 16.19
0 0.00
13 12.38
0 0.00
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
39  โรงเรียนธนาคารออมสิน 727
70 9.63
41 5.64
80 11.00
11 1.51
3 0.41
522 71.80
205 28.20%
40  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 133
8 6.02
8 6.02
15 11.28
5 3.76
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
41  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 52
3 5.77
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 88
8 9.09
0 0.00
15 17.05
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
43  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 27
1 3.70
1 3.70
4 14.81
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
44  โรงเรียนวังมะเดื่อ 155
12 7.74
9 5.81
17 10.97
2 1.29
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
45  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 97
2 2.06
2 2.06
19 19.59
2 2.06
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
46  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1011
12 1.19
107 10.58
121 11.97
13 1.29
6 0.59
752 74.38
259 25.62%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 132
13 9.85
0 0.00
10 7.58
0 0.00
10 7.58
99 75.00
33 25.00%
48  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 28
1 3.57
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
49  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 234
13 5.56
8 3.42
35 14.96
2 0.85
0 0.00
176 75.21
58 24.79%
50  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 109
8 7.34
2 1.83
15 13.76
2 1.83
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
51  โรงเรียน บ้านทรายทอง 67
2 2.99
2 2.99
10 14.93
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
52  โรงเรียนประชารังสรรค์ 67
5 7.46
0 0.00
10 14.93
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
53  โรงเรียนบ้านท่าขาม 170
16 9.41
7 4.12
4 2.35
7 4.12
6 3.53
130 76.47
40 23.53%
54  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 298
31 10.40
0 0.00
39 13.09
0 0.00
0 0.00
228 76.51
70 23.49%
55  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 424
28 6.60
10 2.36
58 13.68
1 0.24
2 0.47
325 76.65
99 23.35%
56  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 82
3 3.66
6 7.32
8 9.76
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
57  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 301
8 2.66
7 2.33
51 16.94
0 0.00
0 0.00
235 78.07
66 21.93%
58  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 87
5 5.75
3 3.45
8 9.20
2 2.30
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 78
5 6.41
0 0.00
11 14.10
1 1.28
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
60  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 529
27 5.10
22 4.16
64 12.10
2 0.38
0 0.00
414 78.26
115 21.74%
61  โรงเรียนวัดดอนยาง 206
5 2.43
3 1.46
36 17.48
0 0.00
0 0.00
162 78.64
44 21.36%
62  โรงเรียนวัดกำมะเสน 52
2 3.85
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
63  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 119
6 5.04
10 8.40
9 7.56
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
64  โรงเรียนบ้านในล็อค 324
19 5.86
8 2.47
37 11.42
4 1.23
0 0.00
256 79.01
68 20.99%
65  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 53
0 0.00
1 1.89
10 18.87
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
66  โรงเรียนบ้านหินกอง 138
10 7.25
7 5.07
11 7.97
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
67  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 167
3 1.80
0 0.00
30 17.96
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
68  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 76
9 11.84
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
69  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
70  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 78
3 3.85
5 6.41
7 8.97
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
71  โรงเรียนบ้านไชยราช 386
19 4.92
18 4.66
30 7.77
5 1.30
2 0.52
312 80.83
74 19.17%
72  โรงเรียนบ้านหนองกก 110
7 6.36
9 8.18
5 4.55
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
73  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 232
7 3.02
0 0.00
37 15.95
0 0.00
0 0.00
188 81.03
44 18.97%
74  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 159
5 3.14
1 0.63
24 15.09
0 0.00
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
75  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 80
7 8.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
76  โรงเรียนบ้านดอนทราย 118
4 3.39
3 2.54
6 5.08
4 3.39
5 4.24
96 81.36
22 18.64%
77  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 161
4 2.48
6 3.73
7 4.35
6 3.73
6 3.73
132 81.99
29 18.01%
78  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
79  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 89
2 2.25
1 1.12
11 12.36
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
80  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 270
16 5.93
8 2.96
12 4.44
5 1.85
4 1.48
225 83.33
45 16.67%
81  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 72
5 6.94
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
82  โรงเรียนบ้านบึง 89
0 0.00
6 6.74
8 8.99
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
83  โรงเรียนด่านสิงขร 154
7 4.55
4 2.60
8 5.19
3 1.95
1 0.65
131 85.06
23 14.94%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 142
5 3.52
2 1.41
14 9.86
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
85  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 149
0 0.00
9 6.04
9 6.04
1 0.67
3 2.01
127 85.23
22 14.77%
86  โรงเรียนบ้านชะม่วง 99
3 3.03
6 6.06
5 5.05
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
87  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 100
5 5.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 122
2 1.64
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
89  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 257
1 0.39
10 3.89
21 8.17
1 0.39
0 0.00
224 87.16
33 12.84%
90  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 145
4 2.76
5 3.45
7 4.83
2 1.38
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
91  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 157
3 1.91
2 1.27
2 1.27
1 0.64
9 5.73
140 89.17
17 10.83%
92  โรงเรียนบ้านทางหวาย 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
93  โรงเรียนอุดมราชภักดี 60
3 5.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
94  โรงเรียนบ้านยางเขา 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
4 5.63
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
95  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 220
3 1.36
6 2.73
6 2.73
4 1.82
2 0.91
199 90.45
21 9.55%
96  โรงเรียนวัดหนองหอย 234
4 1.71
8 3.42
6 2.56
2 0.85
2 0.85
212 90.60
22 9.40%
97  โรงเรียนบ้านดอนทอง 107
2 1.87
0 0.00
7 6.54
1 0.93
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
98  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 274
6 2.19
0 0.00
19 6.93
0 0.00
0 0.00
249 90.88
25 9.12%
99  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 55
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
100  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
101  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
102  โรงเรียนบ้านทองมงคล 478
4 0.84
7 1.46
10 2.09
9 1.88
6 1.26
442 92.47
36 7.53%
103  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 93
0 0.00
1 1.08
6 6.45
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
104  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
105  โรงเรียนบ้านวังยาง 124
1 0.81
0 0.00
4 3.23
2 1.61
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
106  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
107  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
108  โรงเรียนวัดนาล้อม 104
2 1.92
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
109  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
2 2.33
82 95.35
4 4.65%
110  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 126
1 0.79
0 0.00
3 2.38
1 0.79
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
111  โรงเรียนบ้านบางเบิด 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
112  โรงเรียนบ้านยุบพริก 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
113  โรงเรียนบ้านมรสวบ 198
2 1.01
0 0.00
5 2.53
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
114  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
115  โรงเรียนบ้านเขามัน 137
0 0.00
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
116  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 147
0 0.00
0 0.00
2 1.36
0 0.00
2 1.36
143 97.28
4 2.72%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
118  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%

 

จำนวนนักเรียน  20,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 5.47
เตี้ย  712 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,662 12.70
ผอมและเตี้ย  476 2.27
อ้วนและเตี้ย  673 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,298 72.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,669 คน


27.04%


Powered By www.thaieducation.net