ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 49
1 2.04
3 6.12
13 26.53
0 0.00
32 65.31
0 0.00
49 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 62
52 83.87
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 52
9 17.31
4 7.69
15 28.85
3 5.77
3 5.77
18 34.62
34 65.38%
4  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 53
6 11.32
7 13.21
7 13.21
8 15.09
5 9.43
20 37.74
33 62.26%
5  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
3 10.00
5 16.67
4 13.33
3 10.00
13 43.33
17 56.67%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 132
26 19.70
4 3.03
27 20.45
9 6.82
8 6.06
58 43.94
74 56.06%
7  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 36
0 0.00
0 0.00
20 55.56
0 0.00
0 0.00
16 44.44
20 55.56%
8  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 100
17 17.00
11 11.00
22 22.00
3 3.00
0 0.00
47 47.00
53 53.00%
9  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 174
22 12.64
27 15.52
36 20.69
0 0.00
0 0.00
89 51.15
85 48.85%
10  โรงเรียนบ้านในดง 218
15 6.88
20 9.17
29 13.30
22 10.09
20 9.17
112 51.38
106 48.62%
11  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 46
10 21.74
0 0.00
4 8.70
1 2.17
6 13.04
25 54.35
21 45.65%
12  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 218
10 4.59
15 6.88
38 17.43
11 5.05
19 8.72
125 57.34
93 42.66%
13  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 364
23 6.32
24 6.59
79 21.70
13 3.57
13 3.57
212 58.24
152 41.76%
14  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 65
5 7.69
0 0.00
21 32.31
0 0.00
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
15  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 30
4 13.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
1 3.33
18 60.00
12 40.00%
16  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 117
15 12.82
10 8.55
15 12.82
6 5.13
0 0.00
71 60.68
46 39.32%
17  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 18
6 33.33
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
18  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
19  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 36
1 2.78
1 2.78
11 30.56
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
20  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
6 15.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
21  โรงเรียนวัดท่าเหว 120
20 16.67
7 5.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
22  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 92
13 14.13
1 1.09
16 17.39
1 1.09
1 1.09
60 65.22
32 34.78%
23  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 156
17 10.90
6 3.85
23 14.74
7 4.49
1 0.64
102 65.38
54 34.62%
24  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 142
16 11.27
0 0.00
30 21.13
0 0.00
2 1.41
94 66.20
48 33.80%
25  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 81
4 4.94
0 0.00
23 28.40
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
26  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 178
12 6.74
10 5.62
29 16.29
2 1.12
2 1.12
123 69.10
55 30.90%
27  โรงเรียนชาวไร่ 179
23 12.85
0 0.00
32 17.88
0 0.00
0 0.00
124 69.27
55 30.73%
28  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 105
8 7.62
5 4.76
16 15.24
3 2.86
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
29  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 142
17 11.97
9 6.34
14 9.86
0 0.00
3 2.11
99 69.72
43 30.28%
30  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 63
7 11.11
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
31  โรงเรียนบ้านหนองโรง 172
16 9.30
1 0.58
33 19.19
0 0.00
0 0.00
122 70.93
50 29.07%
32  โรงเรียนบ้านซ่อง 262
22 8.40
11 4.20
41 15.65
1 0.38
0 0.00
187 71.37
75 28.63%
33  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 49
0 0.00
3 6.12
7 14.29
4 8.16
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
34  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 54
4 7.41
1 1.85
9 16.67
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
35  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 852
36 4.23
117 13.73
81 9.51
0 0.00
0 0.00
618 72.54
234 27.46%
36  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 139
3 2.16
11 7.91
22 15.83
2 1.44
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
37  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 75
8 10.67
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
38  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 102
7 6.86
4 3.92
7 6.86
2 1.96
7 6.86
75 73.53
27 26.47%
39  โรงเรียนบ้านด่านโง 140
18 12.86
0 0.00
13 9.29
5 3.57
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
40  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 107
7 6.54
2 1.87
16 14.95
1 0.93
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
41  โรงเรียนบ้านสระพระ 149
1 0.67
3 2.01
32 21.48
0 0.00
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 42
0 0.00
1 2.38
6 14.29
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
43  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 126
7 5.56
8 6.35
13 10.32
1 0.79
1 0.79
96 76.19
30 23.81%
44  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 101
5 4.95
5 4.95
14 13.86
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
45  โรงเรียนบ้านรางจิก 48
4 8.33
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
46  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 198
13 6.57
9 4.55
22 11.11
0 0.00
0 0.00
154 77.78
44 22.22%
47  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 41
2 4.88
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
48  โรงเรียนวัดวังไคร้ 145
5 3.45
8 5.52
16 11.03
1 0.69
1 0.69
114 78.62
31 21.38%
49  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1453
40 2.75
13 0.89
246 16.93
7 0.48
1 0.07
1146 78.87
307 21.13%
50  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 109
1 0.92
3 2.75
18 16.51
1 0.92
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
51  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 133
4 3.01
5 3.76
19 14.29
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
52  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 178
19 10.67
10 5.62
8 4.49
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
53  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 124
2 1.61
1 0.81
22 17.74
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
54  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 139
7 5.04
6 4.32
15 10.79
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
55  โรงเรียนบ้านดอน 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
57  โรงเรียนวัดม่วงงาม 71
8 11.27
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 62
5 8.06
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
59  โรงเรียนบ้านบางเก่า 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
60  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 90
6 6.67
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
61  โรงเรียนบ้านพุหวาย 152
0 0.00
5 3.29
22 14.47
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
62  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 91
0 0.00
1 1.10
15 16.48
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
63  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 74
5 6.76
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
64  โรงเรียนบ้านยางชุม 137
6 4.38
1 0.73
15 10.95
2 1.46
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
65  โรงเรียนบ้านหนองขาม 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
66  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 162
3 1.85
2 1.23
20 12.35
2 1.23
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
67  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 88
5 5.68
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
68  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 58
6 10.34
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
69  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
70  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
71  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 193
9 4.66
0 0.00
18 9.33
1 0.52
0 0.00
165 85.49
28 14.51%
72  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 90
1 1.11
0 0.00
10 11.11
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
73  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
1 1.09
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 118
0 0.00
0 0.00
11 9.32
4 3.39
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
75  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
76  โรงเรียนบ้านเนินทราย 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
77  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
78  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 179
8 4.47
0 0.00
13 7.26
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
79  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
80  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 160
0 0.00
0 0.00
17 10.63
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
82  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 100
1 1.00
1 1.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
83  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
6 5.94
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
84  โรงเรียนวัดช่อม่วง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
85  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
86  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
87  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
54 91.53
5 8.47%
88  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 98
4 4.08
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
89  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 160
1 0.63
4 2.50
7 4.38
0 0.00
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
90  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 149
3 2.01
0 0.00
8 5.37
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
91  โรงเรียนบ้านหนองแขม 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
92  โรงเรียนวัดหว้า 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
93  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 159
1 0.63
0 0.00
8 5.03
1 0.63
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
94  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 66
2 3.03
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
96  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
97  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 122
0 0.00
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
98  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
99  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 139
1 0.72
1 0.72
2 1.44
3 2.16
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
100  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
101  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 96
1 1.04
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
102  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
103  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
104  โรงเรียนบ้านต้นเกด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
105  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
106  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 221
1 0.45
4 1.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
216 97.74
5 2.26%
107  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
108  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
109  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
110  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
111  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 153
0 0.00
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
151 98.69
2 1.31%
112  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%

 

จำนวนนักเรียน  13,127 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  693 5.28
เตี้ย  423 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,585 12.07
ผอมและเตี้ย  161 1.23
อ้วนและเตี้ย  136 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,129 77.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,998 คน


22.84%


Powered By www.thaieducation.net