ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 66 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 66 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 151
4 2.65
2 1.32
22 14.57
6 3.97
15 9.93
102 67.55
49 32.45%
2  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1385
106 7.65
65 4.69
228 16.46
0 0.00
0 0.00
986 71.19
399 28.81%
3  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 146
9 6.16
11 7.53
6 4.11
9 6.16
6 4.11
105 71.92
41 28.08%
4  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 73
7 9.59
0 0.00
12 16.44
1 1.37
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
5  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 56
5 8.93
0 0.00
1 1.79
9 16.07
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
6  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
7  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 131
13 9.92
3 2.29
16 12.21
1 0.76
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
8  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
49 79.03
13 20.97%
9  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 167
2 1.20
1 0.60
19 11.38
2 1.20
11 6.59
132 79.04
35 20.96%
10  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 129
6 4.65
3 2.33
17 13.18
0 0.00
1 0.78
102 79.07
27 20.93%
11  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 98
2 2.04
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
12  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 104
6 5.77
4 3.85
11 10.58
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
13  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 155
4 2.58
6 3.87
20 12.90
0 0.00
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
15  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
10 5.81
5 2.91
18 10.47
0 0.00
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
16  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 85
5 5.88
5 5.88
6 7.06
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
17  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
18  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 70
2 2.86
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
19  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 70
2 2.86
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
20  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
21  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 134
8 5.97
7 5.22
8 5.97
1 0.75
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
22  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 62
5 8.06
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
23  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
24  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 146
2 1.37
6 4.11
8 5.48
3 2.05
6 4.11
121 82.88
25 17.12%
25  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 137
5 3.65
4 2.92
14 10.22
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
26  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
27  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
28  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 229
12 5.24
10 4.37
9 3.93
4 1.75
3 1.31
191 83.41
38 16.59%
29  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
30  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 114
6 5.26
4 3.51
4 3.51
3 2.63
1 0.88
96 84.21
18 15.79%
31  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
32  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 72
6 8.33
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
33  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
34  โรงเรียนวัดคลองโคน 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
35  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 145
10 6.90
0 0.00
9 6.21
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
36  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 307
8 2.61
8 2.61
24 7.82
0 0.00
0 0.00
267 86.97
40 13.03%
37  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
38  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
39  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 120
4 3.33
4 3.33
4 3.33
2 1.67
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
40  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 375
12 3.20
6 1.60
10 2.67
9 2.40
9 2.40
329 87.73
46 12.27%
41  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 139
3 2.16
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
42  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 108
0 0.00
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
43  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 93
2 2.15
1 1.08
7 7.53
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
44  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
45  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 111
1 0.90
3 2.70
8 7.21
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
46  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 86
4 4.65
0 0.00
3 3.49
2 2.33
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
47  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 90
5 5.56
0 0.00
1 1.11
0 0.00
3 3.33
81 90.00
9 10.00%
48  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 142
2 1.41
1 0.70
9 6.34
0 0.00
1 0.70
129 90.85
13 9.15%
49  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 122
0 0.00
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
50  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
51  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 57
3 5.26
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
52  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 80
2 2.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
53  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 74
0 0.00
0 0.00
5 6.76
1 1.35
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
54  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1288
19 1.48
20 1.55
16 1.24
19 1.48
26 2.02
1188 92.24
100 7.76%
55  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
56  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
57  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
58  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
59  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
60  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 291
4 1.37
2 0.69
6 2.06
0 0.00
2 0.69
277 95.19
14 4.81%
61  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 149
0 0.00
0 0.00
7 4.70
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
62  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
92 96.84
3 3.16%
63  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
64  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
65  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
66  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 96
1 1.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 98.96
1 1.04%

 

จำนวนนักเรียน  9,064 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  339 3.74
เตี้ย  198 2.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  707 7.80
ผอมและเตี้ย  75 0.83
อ้วนและเตี้ย  90 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,655 84.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,409 คน


15.55%


Powered By www.thaieducation.net