ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 98 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคลองครุ 511
46 9.00
31 6.07
148 28.96
19 3.72
63 12.33
204 39.92
307 60.08%
2  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1431
121 8.46
97 6.78
377 26.35
54 3.77
182 12.72
600 41.93
831 58.07%
3  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 242
21 8.68
3 1.24
40 16.53
24 9.92
43 17.77
111 45.87
131 54.13%
4  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 122
14 11.48
6 4.92
32 26.23
6 4.92
1 0.82
63 51.64
59 48.36%
5  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 429
33 7.69
7 1.63
71 16.55
40 9.32
45 10.49
233 54.31
196 45.69%
6  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 146
16 10.96
10 6.85
37 25.34
1 0.68
2 1.37
80 54.79
66 45.21%
7  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 127
5 3.94
1 0.79
47 37.01
2 1.57
0 0.00
72 56.69
55 43.31%
8  โรงเรียนเอกชัย 1858
117 6.30
67 3.61
533 28.69
31 1.67
25 1.35
1085 58.40
773 41.60%
9  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 907
36 3.97
23 2.54
143 15.77
65 7.17
102 11.25
538 59.32
369 40.68%
10  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 439
29 6.61
0 0.00
67 15.26
34 7.74
44 10.02
265 60.36
174 39.64%
11  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 104
9 8.65
6 5.77
19 18.27
5 4.81
2 1.92
63 60.58
41 39.42%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 725
22 3.03
14 1.93
139 19.17
30 4.14
77 10.62
443 61.10
282 38.90%
13  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 210
17 8.10
8 3.81
17 8.10
23 10.95
16 7.62
129 61.43
81 38.57%
14  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 194
9 4.64
3 1.55
32 16.49
3 1.55
25 12.89
122 62.89
72 37.11%
15  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 90
3 3.33
6 6.67
23 25.56
1 1.11
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
16  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2139
97 4.53
71 3.32
584 27.30
29 1.36
0 0.00
1358 63.49
781 36.51%
17  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 389
18 4.63
11 2.83
48 12.34
29 7.46
36 9.25
247 63.50
142 36.50%
18  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 163
7 4.29
4 2.45
40 24.54
6 3.68
2 1.23
104 63.80
59 36.20%
19  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 125
5 4.00
3 2.40
34 27.20
3 2.40
0 0.00
80 64.00
45 36.00%
20  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 254
10 3.94
9 3.54
30 11.81
19 7.48
22 8.66
164 64.57
90 35.43%
21  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 501
18 3.59
25 4.99
33 6.59
43 8.58
58 11.58
324 64.67
177 35.33%
22  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1190
92 7.73
70 5.88
159 13.36
43 3.61
51 4.29
775 65.13
415 34.87%
23  โรงเรียนบ้านโคก 280
17 6.07
25 8.93
48 17.14
5 1.79
2 0.71
183 65.36
97 34.64%
24  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 342
14 4.09
16 4.68
24 7.02
26 7.60
38 11.11
224 65.50
118 34.50%
25  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 370
44 11.89
0 0.00
82 22.16
0 0.00
0 0.00
244 65.95
126 34.05%
26  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 162
15 9.26
3 1.85
36 22.22
0 0.00
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
27  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 126
11 8.73
6 4.76
25 19.84
0 0.00
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
28  โรงเรียนวัดบางพลี 74
6 8.11
0 0.00
18 24.32
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
29  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 131
6 4.58
1 0.76
17 12.98
7 5.34
10 7.63
90 68.70
41 31.30%
30  โรงเรียนวัดชัยมงคล 116
10 8.62
3 2.59
23 19.83
0 0.00
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
31  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 139
5 3.60
4 2.88
22 15.83
11 7.91
1 0.72
96 69.06
43 30.94%
32  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 146
14 9.59
0 0.00
31 21.23
0 0.00
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
33  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 179
4 2.23
5 2.79
44 24.58
1 0.56
0 0.00
125 69.83
54 30.17%
34  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 209
25 11.96
0 0.00
38 18.18
0 0.00
0 0.00
146 69.86
63 30.14%
35  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 255
23 9.02
8 3.14
34 13.33
3 1.18
0 0.00
187 73.33
68 26.67%
36  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 84
9 10.71
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
37  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 127
4 3.15
4 3.15
20 15.75
5 3.94
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
38  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1390
81 5.83
24 1.73
229 16.47
12 0.86
11 0.79
1033 74.32
357 25.68%
39  โรงเรียนวัดนางสาว 851
29 3.41
34 4.00
154 18.10
0 0.00
0 0.00
634 74.50
217 25.50%
40  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 52
5 9.62
2 3.85
5 9.62
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
41  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 497
19 3.82
13 2.62
89 17.91
0 0.00
2 0.40
374 75.25
123 24.75%
42  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 89
3 3.37
6 6.74
13 14.61
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
43  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 321
13 4.05
10 3.12
44 13.71
8 2.49
1 0.31
245 76.32
76 23.68%
44  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 343
15 4.37
12 3.50
53 15.45
1 0.29
0 0.00
262 76.38
81 23.62%
45  โรงเรียนบ้านคลองตัน 210
6 2.86
8 3.81
34 16.19
0 0.00
0 0.00
162 77.14
48 22.86%
46  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 443
9 2.03
1 0.23
90 20.32
0 0.00
0 0.00
343 77.43
100 22.57%
47  โรงเรียนวัดหนองบัว 81
4 4.94
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
48  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 158
3 1.90
4 2.53
27 17.09
1 0.63
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
49  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 432
11 2.55
15 3.47
38 8.80
12 2.78
14 3.24
342 79.17
90 20.83%
50  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 339
19 5.60
6 1.77
27 7.96
8 2.36
10 2.95
269 79.35
70 20.65%
51  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 160
11 6.88
3 1.88
18 11.25
1 0.63
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
52  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 342
4 1.17
10 2.92
54 15.79
2 0.58
0 0.00
272 79.53
70 20.47%
53  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 207
9 4.35
7 3.38
11 5.31
7 3.38
8 3.86
165 79.71
42 20.29%
54  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 50
4 8.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
55  โรงเรียนวัดบางปลา 796
12 1.51
8 1.01
112 14.07
3 0.38
23 2.89
638 80.15
158 19.85%
56  โรงเรียนบ้านสันดาบ 81
3 3.70
4 4.94
6 7.41
2 2.47
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
57  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 589
10 1.70
22 3.74
79 13.41
5 0.85
0 0.00
473 80.31
116 19.69%
58  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 160
5 3.13
4 2.50
18 11.25
3 1.88
1 0.63
129 80.63
31 19.38%
59  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 705
17 2.41
17 2.41
79 11.21
15 2.13
7 0.99
570 80.85
135 19.15%
60  โรงเรียนวัดศรีเมือง 640
26 4.06
11 1.72
81 12.66
2 0.31
0 0.00
520 81.25
120 18.75%
61  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 112
6 5.36
4 3.57
8 7.14
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
62  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 179
6 3.35
1 0.56
24 13.41
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
63  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 87
3 3.45
2 2.30
10 11.49
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
64  โรงเรียนบ้านคลองแค 598
11 1.84
17 2.84
25 4.18
26 4.35
24 4.01
495 82.78
103 17.22%
65  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
66  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 159
3 1.89
9 5.66
11 6.92
4 2.52
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
67  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 231
2 0.87
4 1.73
32 13.85
0 0.00
1 0.43
192 83.12
39 16.88%
68  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 171
3 1.75
2 1.17
16 9.36
5 2.92
2 1.17
143 83.63
28 16.37%
69  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 323
7 2.17
0 0.00
30 9.29
12 3.72
2 0.62
272 84.21
51 15.79%
70  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 210
3 1.43
6 2.86
23 10.95
1 0.48
0 0.00
177 84.29
33 15.71%
71  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
2 3.45
3 5.17
49 84.48
9 15.52%
72  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 903
22 2.44
25 2.77
87 9.63
0 0.00
0 0.00
769 85.16
134 14.84%
73  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 116
3 2.59
2 1.72
9 7.76
2 1.72
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
74  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 950
29 3.05
21 2.21
81 8.53
0 0.00
0 0.00
819 86.21
131 13.79%
75  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
3 6.82
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
76  โรงเรียนวัดโรงเข้ 123
0 0.00
0 0.00
12 9.76
4 3.25
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
77  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
2 3.64
48 87.27
7 12.73%
78  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 513
14 2.73
9 1.75
23 4.48
9 1.75
7 1.36
451 87.91
62 12.09%
79  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 170
8 4.71
4 2.35
7 4.12
0 0.00
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
80  โรงเรียน วัดศิริมงคล 162
6 3.70
6 3.70
5 3.09
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
81  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 330
11 3.33
3 0.91
17 5.15
0 0.00
2 0.61
297 90.00
33 10.00%
82  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 542
6 1.11
3 0.55
44 8.12
0 0.00
0 0.00
489 90.22
53 9.78%
83  โรงเรียนทํานบแพ้ว 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
84  โรงเรียนวังนกไข่ 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
85  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
86  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
87  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 182
4 2.20
5 2.75
5 2.75
0 0.00
1 0.55
167 91.76
15 8.24%
88  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 135
0 0.00
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
89  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 142
3 2.11
2 1.41
4 2.82
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
90  โรงเรียนวัดนาขวาง 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
91  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 129
0 0.00
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
92  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 101
1 0.99
1 0.99
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
93  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.17
110 94.83
6 5.17%
94  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 329
6 1.82
0 0.00
11 3.34
0 0.00
0 0.00
312 94.83
17 5.17%
95  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 121
0 0.00
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
96  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
97  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 373
2 0.54
3 0.80
6 1.61
0 0.00
1 0.27
361 96.78
12 3.22%
98  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 726
5 0.69
1 0.14
5 0.69
0 0.00
1 0.14
714 98.35
12 1.65%

 

จำนวนนักเรียน  32,806 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,442 4.40
เตี้ย  904 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,968 15.14
ผอมและเตี้ย  723 2.20
อ้วนและเตี้ย  979 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,790 72.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,016 คน


27.48%


Powered By www.thaieducation.net