ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 151
7 4.64
6 3.97
32 21.19
7 4.64
32 21.19
67 44.37
84 55.63%
2  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 92
16 17.39
12 13.04
11 11.96
9 9.78
3 3.26
41 44.57
51 55.43%
3  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 93
10 10.75
10 10.75
13 13.98
11 11.83
6 6.45
43 46.24
50 53.76%
4  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 950
29 3.05
58 6.11
138 14.53
87 9.16
196 20.63
442 46.53
508 53.47%
5  โรงเรียนวัดน้ำพุ 123
22 17.89
15 12.20
21 17.07
6 4.88
1 0.81
58 47.15
65 52.85%
6  โรงเรียนวัดหัวเขา 63
16 25.40
2 3.17
14 22.22
0 0.00
1 1.59
30 47.62
33 52.38%
7  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 154
43 27.92
19 12.34
15 9.74
2 1.30
0 0.00
75 48.70
79 51.30%
8  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 151
14 9.27
3 1.99
19 12.58
17 11.26
14 9.27
84 55.63
67 44.37%
9  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 43
5 11.63
0 0.00
12 27.91
2 4.65
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
10  โรงเรียนวัดโป่งแดง 64
17 26.56
1 1.56
10 15.63
0 0.00
0 0.00
36 56.25
28 43.75%
11  โรงเรียนวัดนางบวช 60
17 28.33
0 0.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
36 60.00
24 40.00%
12  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 533
57 10.69
28 5.25
123 23.08
3 0.56
1 0.19
321 60.23
212 39.77%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 104
14 13.46
6 5.77
11 10.58
2 1.92
8 7.69
63 60.58
41 39.42%
14  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
1 2.70
23 62.16
14 37.84%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 210
10 4.76
5 2.38
26 12.38
15 7.14
19 9.05
135 64.29
75 35.71%
16  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 118
12 10.17
5 4.24
24 20.34
0 0.00
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 38
0 0.00
4 10.53
9 23.68
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
18  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 124
15 12.10
0 0.00
27 21.77
0 0.00
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
19  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 85
8 9.41
4 4.71
2 2.35
6 7.06
8 9.41
57 67.06
28 32.94%
20  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 70
4 5.71
6 8.57
13 18.57
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
21  โรงเรียนวัดหนองทราย 198
19 9.60
2 1.01
10 5.05
21 10.61
12 6.06
134 67.68
64 32.32%
22  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 206
13 6.31
8 3.88
34 16.50
6 2.91
5 2.43
140 67.96
66 32.04%
23  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 64
11 17.19
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
24  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 56
1 1.79
5 8.93
11 19.64
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
25  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 43
0 0.00
4 9.30
8 18.60
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
26  โรงเรียนบ้านหนองนา 74
6 8.11
7 9.46
5 6.76
4 5.41
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
27  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 65
8 12.31
5 7.69
3 4.62
0 0.00
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
28  โรงเรียนบ้านหนองยาว 203
19 9.36
17 8.37
20 9.85
3 1.48
0 0.00
144 70.94
59 29.06%
29  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 152
17 11.18
0 0.00
26 17.11
0 0.00
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
30  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
31  โรงเรียนวัดบางขวาก 191
13 6.81
4 2.09
35 18.32
0 0.00
0 0.00
139 72.77
52 27.23%
32  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 41
4 9.76
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
33  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 124
7 5.65
9 7.26
12 9.68
4 3.23
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
34  โรงเรียนวัดหนองโรง 129
10 7.75
3 2.33
20 15.50
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
35  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 115
14 12.17
1 0.87
13 11.30
1 0.87
1 0.87
85 73.91
30 26.09%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 96
4 4.17
3 3.13
17 17.71
0 0.00
1 1.04
71 73.96
25 26.04%
37  โรงเรียนบ้านเขาดิน 31
0 0.00
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
38  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 93
2 2.15
1 1.08
18 19.35
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
39  โรงเรียนบ้านรังงาม 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
25 19.23
98 75.38
32 24.62%
40  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
41  โรงเรียนบ้านหนองแหน 119
12 10.08
5 4.20
10 8.40
2 1.68
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
42  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
3 4.55
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
43  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 58
5 8.62
2 3.45
2 3.45
3 5.17
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
44  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 34
2 5.88
1 2.94
4 11.76
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
45  โรงเรียนบ้านหนองโก 73
4 5.48
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
46  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 49
7 14.29
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
47  โรงเรียนวัดสามชุก 306
6 1.96
12 3.92
50 16.34
0 0.00
0 0.00
238 77.78
68 22.22%
48  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 164
10 6.10
4 2.44
22 13.41
0 0.00
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 69
2 2.90
1 1.45
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
50  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 70
2 2.86
0 0.00
13 18.57
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
51  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1050
68 6.48
36 3.43
43 4.10
47 4.48
31 2.95
825 78.57
225 21.43%
52  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
53  โรงเรียนวัดคลองขอม 89
7 7.87
0 0.00
12 13.48
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
54  โรงเรียนวัดหัวนา 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
55  โรงเรียนวัดวังกุลา 109
1 0.92
1 0.92
17 15.60
3 2.75
1 0.92
86 78.90
23 21.10%
56  โรงเรียนบ้านหนองผือ 128
7 5.47
7 5.47
5 3.91
7 5.47
1 0.78
101 78.91
27 21.09%
57  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 110
8 7.27
0 0.00
14 12.73
0 0.00
1 0.91
87 79.09
23 20.91%
58  โรงเรียนบ้านดงเสลา 127
8 6.30
7 5.51
7 5.51
3 2.36
1 0.79
101 79.53
26 20.47%
59  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 113
4 3.54
1 0.88
7 6.19
1 0.88
10 8.85
90 79.65
23 20.35%
60  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
61  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 75
4 5.33
1 1.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
62  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 81
4 4.94
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
63  โรงเรียนวัดบ้านทึง 107
7 6.54
4 3.74
9 8.41
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
64  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 271
7 2.58
8 2.95
25 9.23
6 2.21
7 2.58
218 80.44
53 19.56%
65  โรงเรียนวัดดอนตาล 72
1 1.39
3 4.17
10 13.89
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
66  โรงเรียนวัดวังจิก 189
7 3.70
0 0.00
29 15.34
0 0.00
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
67  โรงเรียนวัดไทร 64
6 9.38
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
68  โรงเรียนวัดวังคัน 145
4 2.76
5 3.45
9 6.21
4 2.76
5 3.45
118 81.38
27 18.62%
69  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 124
7 5.65
4 3.23
11 8.87
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
70  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 137
13 9.49
2 1.46
6 4.38
2 1.46
2 1.46
112 81.75
25 18.25%
71  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 55
3 5.45
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
72  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1434
39 2.72
63 4.39
146 10.18
9 0.63
1 0.07
1176 82.01
258 17.99%
73  โรงเรียนวัดวังหิน 73
5 6.85
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
74  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
75  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1186
42 3.54
51 4.30
39 3.29
35 2.95
42 3.54
977 82.38
209 17.62%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 85
2 2.35
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
77  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 64
2 3.13
2 3.13
5 7.81
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
78  โรงเรียนบ้านกล้วย 218
7 3.21
6 2.75
12 5.50
6 2.75
2 0.92
185 84.86
33 15.14%
79  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 60
4 6.67
3 5.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
80  โรงเรียนวัดฉวาก 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
81  โรงเรียนบ้านกกเชียง 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
82  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
83  โรงเรียนวัดคูเมือง 55
3 5.45
0 0.00
4 7.27
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
84  โรงเรียนบ้านทับละคร 62
3 4.84
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
85  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
86  โรงเรียนวัดกกเต็น 142
5 3.52
4 2.82
6 4.23
3 2.11
2 1.41
122 85.92
20 14.08%
87  โรงเรียนบ้านลาด 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
88  โรงเรียนบ้านสระเตย 212
6 2.83
5 2.36
14 6.60
2 0.94
2 0.94
183 86.32
29 13.68%
89  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 374
20 5.35
0 0.00
31 8.29
0 0.00
0 0.00
323 86.36
51 13.64%
90  โรงเรียนวัดวังหว้า 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
91  โรงเรียนวัดบ้านสระ 158
3 1.90
2 1.27
14 8.86
1 0.63
1 0.63
137 86.71
21 13.29%
92  โรงเรียนวัดท่าทอง 91
2 2.20
0 0.00
9 9.89
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
93  โรงเรียนวัดลำพันบอง 109
5 4.59
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
94  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
0 0.00
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
95  โรงเรียนวัดยางนอน 147
0 0.00
6 4.08
11 7.48
1 0.68
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
96  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 116
3 2.59
1 0.86
10 8.62
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
97  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 121
2 1.65
2 1.65
4 3.31
2 1.65
4 3.31
107 88.43
14 11.57%
98  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 90
1 1.11
0 0.00
7 7.78
1 1.11
1 1.11
80 88.89
10 11.11%
99  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
100  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
101  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 119
2 1.68
3 2.52
7 5.88
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
102  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 117
3 2.56
1 0.85
5 4.27
2 1.71
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
103  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
104  โรงเรียนบ้านดงเชือก 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
105  โรงเรียนวัดเขาพระ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
106  โรงเรียนวัดเดิมบาง 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
107  โรงเรียนวัดหนองกรด 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 134
3 2.24
0 0.00
5 3.73
3 2.24
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
109  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 199
5 2.51
3 1.51
7 3.52
0 0.00
0 0.00
184 92.46
15 7.54%
110  โรงเรียนวัดป่าสะแก 133
0 0.00
1 0.75
9 6.77
0 0.00
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
111  โรงเรียนบ้านแจงงาม 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
112  โรงเรียนวัดสามเอก 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
113  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 97
0 0.00
3 3.09
1 1.03
0 0.00
3 3.09
90 92.78
7 7.22%
114  โรงเรียนวัดกาบบัว 111
3 2.70
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
115  โรงเรียนบ้านหนองแขม 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
1 1.41
66 92.96
5 7.04%
116  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241
5 2.07
0 0.00
2 0.83
6 2.49
2 0.83
226 93.78
15 6.22%
117  โรงเรียนวัดดอนไร่ 138
0 0.00
1 0.72
6 4.35
1 0.72
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
118  โรงเรียนวัดปากน้ำ 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
119  โรงเรียนวัดโคกพระ 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
120  โรงเรียนวัดคอกช้าง 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
0 0.00
3 2.63
108 94.74
6 5.26%
121  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 83
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
122  โรงเรียนบ้านวังยาว 163
0 0.00
0 0.00
2 1.23
0 0.00
5 3.07
156 95.71
7 4.29%
123  โรงเรียนบ้านปากดง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 133
1 0.75
1 0.75
3 2.26
0 0.00
0 0.00
128 96.24
5 3.76%
126  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 95
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%

 

จำนวนนักเรียน  17,388 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  904 5.20
เตี้ย  534 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,653 9.51
ผอมและเตี้ย  397 2.28
อ้วนและเตี้ย  475 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,425 77.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,963 คน


22.79%


Powered By www.thaieducation.net