ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 72
23 31.94
10 13.89
13 18.06
13 18.06
13 18.06
0 0.00
72 100.00%
2  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 76
20 26.32
33 43.42
23 30.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 152
13 8.55
33 21.71
43 28.29
4 2.63
0 0.00
59 38.82
93 61.18%
4  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 527
55 10.44
12 2.28
75 14.23
69 13.09
46 8.73
270 51.23
257 48.77%
5  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 74
7 9.46
6 8.11
20 27.03
2 2.70
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
6  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 64
7 10.94
5 7.81
18 28.13
0 0.00
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
7  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 155
7 4.52
12 7.74
16 10.32
19 12.26
18 11.61
83 53.55
72 46.45%
8  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 125
3 2.40
13 10.40
21 16.80
10 8.00
11 8.80
67 53.60
58 46.40%
9  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 130
22 16.92
5 3.85
17 13.08
8 6.15
4 3.08
74 56.92
56 43.08%
10  โรงเรียนวัดสระด่าน 136
14 10.29
8 5.88
29 21.32
5 3.68
2 1.47
78 57.35
58 42.65%
11  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 40
5 12.50
1 2.50
7 17.50
4 10.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
12  โรงเรียนบ้านบัวขาว 27
2 7.41
0 0.00
9 33.33
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
13  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 742
44 5.93
9 1.21
119 16.04
53 7.14
68 9.16
449 60.51
293 39.49%
14  โรงเรียนวัดบางบอน 216
34 15.74
10 4.63
40 18.52
0 0.00
0 0.00
132 61.11
84 38.89%
15  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 87
6 6.90
3 3.45
22 25.29
2 2.30
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
16  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 109
5 4.59
3 2.75
15 13.76
8 7.34
10 9.17
68 62.39
41 37.61%
17  โรงเรียนบ้านหัววัง 215
23 10.70
16 7.44
12 5.58
29 13.49
0 0.00
135 62.79
80 37.21%
18  โรงเรียนวัดเขาพระ 137
21 15.33
0 0.00
28 20.44
0 0.00
0 0.00
88 64.23
49 35.77%
19  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 75
6 8.00
5 6.67
10 13.33
5 6.67
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
20  โรงเรียนวัดสระพังลาน 150
10 6.67
13 8.67
10 6.67
8 5.33
10 6.67
99 66.00
51 34.00%
21  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 39
5 12.82
1 2.56
6 15.38
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
22  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 316
22 6.96
21 6.65
21 6.65
19 6.01
17 5.38
216 68.35
100 31.65%
23  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 307
15 4.89
13 4.23
56 18.24
7 2.28
6 1.95
210 68.40
97 31.60%
24  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 70
5 7.14
0 0.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
25  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 163
6 3.68
2 1.23
43 26.38
0 0.00
0 0.00
112 68.71
51 31.29%
26  โรงเรียนวัดนันทวัน 92
8 8.70
2 2.17
12 13.04
1 1.09
5 5.43
64 69.57
28 30.43%
27  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 63
2 3.17
0 0.00
16 25.40
0 0.00
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
28  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 79
7 8.86
4 5.06
5 6.33
2 2.53
5 6.33
56 70.89
23 29.11%
29  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
5 13.16
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
30  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 128
4 3.13
8 6.25
23 17.97
2 1.56
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
31  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 101
13 12.87
9 8.91
0 0.00
0 0.00
7 6.93
72 71.29
29 28.71%
32  โรงเรียนวัดคลองตัน 102
4 3.92
5 4.90
17 16.67
3 2.94
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
33  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 154
9 5.84
4 2.60
24 15.58
3 1.95
3 1.95
111 72.08
43 27.92%
34  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 104
3 2.88
6 5.77
10 9.62
7 6.73
3 2.88
75 72.12
29 27.88%
35  โรงเรียนวัดดอนสงวน 33
5 15.15
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
36  โรงเรียนวัดจำปา 154
7 4.55
7 4.55
24 15.58
2 1.30
1 0.65
113 73.38
41 26.62%
37  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 104
10 9.62
0 0.00
17 16.35
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
38  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 495
25 5.05
7 1.41
82 16.57
7 1.41
7 1.41
367 74.14
128 25.86%
39  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 62
9 14.52
0 0.00
5 8.06
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
40  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 105
4 3.81
3 2.86
7 6.67
12 11.43
1 0.95
78 74.29
27 25.71%
41  โรงเรียนวัดกกม่วง 94
3 3.19
7 7.45
13 13.83
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
42  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 182
20 10.99
9 4.95
17 9.34
0 0.00
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
43  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 64
5 7.81
0 0.00
10 15.63
0 0.00
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
4 7.69
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
45  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 40
5 12.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 113
0 0.00
3 2.65
17 15.04
8 7.08
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
47  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1429
59 4.13
35 2.45
248 17.35
7 0.49
5 0.35
1075 75.23
354 24.77%
48  โรงเรียนบ้านทะเลบก 110
2 1.82
2 1.82
23 20.91
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
49  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 237
27 11.39
6 2.53
23 9.70
2 0.84
0 0.00
179 75.53
58 24.47%
50  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 86
3 3.49
2 2.33
16 18.60
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
51  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 120
8 6.67
5 4.17
15 12.50
1 0.83
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
52  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 155
8 5.16
5 3.23
21 13.55
3 1.94
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
53  โรงเรียนวัดคอกวัว 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
54  โรงเรียนบ้านหัวเขา 51
6 11.76
2 3.92
2 3.92
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
55  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 102
3 2.94
4 3.92
16 15.69
1 0.98
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
56  โรงเรียนวัดหนองหลอด 98
2 2.04
0 0.00
21 21.43
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
57  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 171
10 5.85
9 5.26
9 5.26
7 4.09
4 2.34
132 77.19
39 22.81%
58  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 193
10 5.18
10 5.18
17 8.81
5 2.59
2 1.04
149 77.20
44 22.80%
59  โรงเรียนวัดทับกระดาน 215
8 3.72
13 6.05
15 6.98
6 2.79
6 2.79
167 77.67
48 22.33%
60  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 99
7 7.07
1 1.01
14 14.14
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
61  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 192
20 10.42
1 0.52
21 10.94
0 0.00
0 0.00
150 78.13
42 21.88%
62  โรงเรียนวัดหนองหลุม 88
10 11.36
1 1.14
6 6.82
2 2.27
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
63  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 109
8 7.34
6 5.50
5 4.59
3 2.75
1 0.92
86 78.90
23 21.10%
64  โรงเรียนวัดโภคาราม 195
7 3.59
2 1.03
29 14.87
3 1.54
0 0.00
154 78.97
41 21.03%
65  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 62
3 4.84
2 3.23
5 8.06
1 1.61
2 3.23
49 79.03
13 20.97%
66  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 211
6 2.84
5 2.37
33 15.64
0 0.00
0 0.00
167 79.15
44 20.85%
67  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 164
6 3.66
0 0.00
28 17.07
0 0.00
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
68  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 109
11 10.09
1 0.92
10 9.17
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
69  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 313
21 6.71
6 1.92
25 7.99
7 2.24
4 1.28
250 79.87
63 20.13%
70  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 55
3 5.45
2 3.64
1 1.82
0 0.00
5 9.09
44 80.00
11 20.00%
71  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 122
14 11.48
0 0.00
8 6.56
2 1.64
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
72  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 140
8 5.71
6 4.29
11 7.86
2 1.43
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
73  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 265
14 5.28
7 2.64
4 1.51
9 3.40
17 6.42
214 80.75
51 19.25%
74  โรงเรียนพลับพลาไชย 212
14 6.60
8 3.77
18 8.49
0 0.00
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
75  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 32
1 3.13
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
76  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 114
7 6.14
3 2.63
11 9.65
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
77  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 145
5 3.45
7 4.83
11 7.59
3 2.07
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
78  โรงเรียนวัดรางกร่าง 119
6 5.04
4 3.36
7 5.88
3 2.52
1 0.84
98 82.35
21 17.65%
79  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 34
0 0.00
2 5.88
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
80  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 91
9 9.89
7 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
81  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 93
3 3.23
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
82  โรงเรียนวัดชีธาราม 94
2 2.13
1 1.06
13 13.83
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
83  โรงเรียนบ้านยมเบือ 107
1 0.93
0 0.00
17 15.89
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
84  โรงเรียนวัดดอนสุโข 101
0 0.00
0 0.00
16 15.84
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
85  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 240
11 4.58
6 2.50
21 8.75
0 0.00
0 0.00
202 84.17
38 15.83%
86  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 130
4 3.08
4 3.08
10 7.69
2 1.54
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
87  โรงเรียนวัดบางสาม 177
11 6.21
5 2.82
9 5.08
1 0.56
1 0.56
150 84.75
27 15.25%
88  โรงเรียนวัดยางยี่แส 143
8 5.59
1 0.70
10 6.99
1 0.70
1 0.70
122 85.31
21 14.69%
89  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
90  โรงเรียนวัดท่าข้าม 175
11 6.29
5 2.86
9 5.14
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
91  โรงเรียนบ้านนเรศ 127
2 1.57
3 2.36
13 10.24
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
92  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 71
0 0.00
1 1.41
7 9.86
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
93  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1234
57 4.62
36 2.92
79 6.40
0 0.00
0 0.00
1062 86.06
172 13.94%
94  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
95  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
2 3.85
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
96  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 149
9 6.04
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
97  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
98  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
99  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 71
2 2.82
2 2.82
3 4.23
1 1.41
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
100  โรงเรียนวัดหนองแจง 148
8 5.41
2 1.35
7 4.73
1 0.68
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
101  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
102  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 135
1 0.74
0 0.00
13 9.63
0 0.00
2 1.48
119 88.15
16 11.85%
103  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 107
4 3.74
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
104  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
105  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 105
0 0.00
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
106  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 272
5 1.84
7 2.57
10 3.68
6 2.21
0 0.00
244 89.71
28 10.29%
107  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 166
7 4.22
3 1.81
7 4.22
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
108  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 110
4 3.64
0 0.00
7 6.36
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
109  โรงเรียนวัดคณฑี 100
1 1.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
110  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 170
1 0.59
2 1.18
14 8.24
0 0.00
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
111  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
112  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
113  โรงเรียนบ้านหนองจิก 126
6 4.76
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
114  โรงเรียนบ้านสระหลวง 86
3 3.49
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 112
3 2.68
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
116  โรงเรียนสองพี่น้อง 101
0 0.00
0 0.00
6 5.94
0 0.00
3 2.97
92 91.09
9 8.91%
117  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 239
3 1.26
2 0.84
15 6.28
1 0.42
0 0.00
218 91.21
21 8.79%
118  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 221
9 4.07
0 0.00
10 4.52
0 0.00
0 0.00
202 91.40
19 8.60%
119  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
1 1.39
2 2.78
66 91.67
6 8.33%
120  โรงเรียนวัดสระยายโสม 141
3 2.13
0 0.00
6 4.26
2 1.42
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
121  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
122  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
123  โรงเรียนวัดหัวกลับ 143
1 0.70
1 0.70
7 4.90
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
124  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
125  โรงเรียนวัดจันทราวาส 83
1 1.20
1 1.20
0 0.00
1 1.20
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
126  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
127  โรงเรียนบ้านโป่ง 101
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
128  โรงเรียนบ้านหนองแขม 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
129  โรงเรียนวัดท่าจัด 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
130  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 146
1 0.68
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
131  โรงเรียนบ้านหนองแหน 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
132  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดช่องลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,109 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,058 5.54
เตี้ย  565 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,118 11.08
ผอมและเตี้ย  420 2.20
อ้วนและเตี้ย  298 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,650 76.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,459 คน


23.33%


Powered By www.thaieducation.net