ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 142
8 5.63
4 2.82
30 21.13
2 1.41
16 11.27
82 57.75
60 42.25%
2  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 102
5 4.90
12 11.76
24 23.53
0 0.00
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
3  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 68
8 11.76
0 0.00
17 25.00
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
4  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
3 9.38
21 65.63
11 34.38%
5  โรงเรียนวัดโบสถ์ 67
4 5.97
5 7.46
10 14.93
3 4.48
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
6  โรงเรียนวัดดอนตาล 35
1 2.86
2 5.71
7 20.00
2 5.71
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
7  โรงเรียนวัดจำปี 127
16 12.60
7 5.51
18 14.17
1 0.79
1 0.79
84 66.14
43 33.86%
8  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 177
7 3.95
7 3.95
33 18.64
8 4.52
4 2.26
118 66.67
59 33.33%
9  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 248
37 14.92
0 0.00
45 18.15
0 0.00
0 0.00
166 66.94
82 33.06%
10  โรงเรียนวัดลานคา 103
2 1.94
2 1.94
30 29.13
0 0.00
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
11  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 158
13 8.23
4 2.53
33 20.89
2 1.27
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
12  โรงเรียนวัดศุขเกษม 46
4 8.70
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
13  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59
5 8.47
1 1.69
13 22.03
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
14  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
17 68.00
8 32.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองบอน 41
2 4.88
0 0.00
11 26.83
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
16  โรงเรียนวัดดาว 133
12 9.02
4 3.01
12 9.02
0 0.00
14 10.53
91 68.42
42 31.58%
17  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 57
0 0.00
0 0.00
18 31.58
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
18  โรงเรียนวัดยาง 111
0 0.00
0 0.00
29 26.13
6 5.41
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
19  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 118
7 5.93
5 4.24
21 17.80
3 2.54
1 0.85
81 68.64
37 31.36%
20  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 97
9 9.28
0 0.00
21 21.65
0 0.00
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
21  โรงเรียนวัดลาดตาล 195
15 7.69
7 3.59
37 18.97
0 0.00
1 0.51
135 69.23
60 30.77%
22  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 132
4 3.03
5 3.79
28 21.21
2 1.52
1 0.76
92 69.70
40 30.30%
23  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 42
2 4.76
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
24  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 85
3 3.53
0 0.00
17 20.00
3 3.53
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
25  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78
5 6.41
2 2.56
13 16.67
2 2.56
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
26  โรงเรียนวัดเถรพลาย 108
5 4.63
5 4.63
18 16.67
1 0.93
1 0.93
78 72.22
30 27.78%
27  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 29
0 0.00
1 3.45
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
28  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 66
2 3.03
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
29  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 86
11 12.79
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
30  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 105
3 2.86
3 2.86
20 19.05
2 1.90
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
31  โรงเรียนวัดพระธาตุ 195
12 6.15
6 3.08
33 16.92
1 0.51
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
32  โรงเรียนวัดเขาดิน 180
4 2.22
2 1.11
42 23.33
0 0.00
0 0.00
132 73.33
48 26.67%
33  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 46
1 2.17
0 0.00
8 17.39
2 4.35
1 2.17
34 73.91
12 26.09%
34  โรงเรียนวัดพร้าว 62
4 6.45
2 3.23
8 12.90
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
35  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 66
6 9.09
0 0.00
10 15.15
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
36  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 136
1 0.74
1 0.74
20 14.71
11 8.09
2 1.47
101 74.26
35 25.74%
37  โรงเรียนวัดหนองเพียร 71
11 15.49
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
38  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150
4 2.67
2 1.33
31 20.67
0 0.00
1 0.67
112 74.67
38 25.33%
39  โรงเรียนบ้านหนองขาม 147
4 2.72
8 5.44
24 16.33
1 0.68
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
40  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 177
4 2.26
6 3.39
32 18.08
0 0.00
1 0.56
134 75.71
43 24.29%
42  โรงเรียนวัดปลายนา 149
13 8.72
3 2.01
18 12.08
2 1.34
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 29
0 0.00
1 3.45
5 17.24
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
44  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 58
5 8.62
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
45  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
1 2.17
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
46  โรงเรียนวัดดอนกลาง 67
2 2.99
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
47  โรงเรียนวัดพันตำลึง 55
0 0.00
5 9.09
8 14.55
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 55
3 5.45
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
49  โรงเรียนวัดแก้ว 102
2 1.96
3 2.94
18 17.65
1 0.98
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
50  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 533
36 6.75
12 2.25
77 14.45
0 0.00
0 0.00
408 76.55
125 23.45%
51  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 43
0 0.00
0 0.00
10 23.26
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
52  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 138
3 2.17
4 2.90
24 17.39
0 0.00
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
53  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 87
2 2.30
2 2.30
9 10.34
1 1.15
6 6.90
67 77.01
20 22.99%
54  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 62
3 4.84
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
55  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 45
0 0.00
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
56  โรงเรียนวัดพังม่วง 91
10 10.99
3 3.30
7 7.69
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
57  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 123
5 4.07
2 1.63
16 13.01
4 3.25
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
58  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 41
1 2.44
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
59  โรงเรียนวัดหนองโสน 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
60  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
61  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 144
12 8.33
0 0.00
16 11.11
2 1.39
1 0.69
113 78.47
31 21.53%
62  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 159
5 3.14
0 0.00
21 13.21
2 1.26
6 3.77
125 78.62
34 21.38%
63  โรงเรียนวัดสามจุ่น 123
5 4.07
2 1.63
16 13.01
3 2.44
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
64  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 62
2 3.23
4 6.45
6 9.68
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
65  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 189
10 5.29
9 4.76
18 9.52
1 0.53
1 0.53
150 79.37
39 20.63%
66  โรงเรียนบางปลาม้า 97
5 5.15
2 2.06
10 10.31
2 2.06
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
67  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
68  โรงเรียนวัดดอนขาด 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
69  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
5 14.29
28 80.00
7 20.00%
70  โรงเรียนวัดสระประทุม 126
4 3.17
0 0.00
21 16.67
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
71  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 51
5 9.80
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
72  โรงเรียนวัดสวนแตง 588
12 2.04
15 2.55
34 5.78
21 3.57
32 5.44
474 80.61
114 19.39%
73  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
2 6.45
25 80.65
6 19.35%
74  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 104
3 2.88
1 0.96
16 15.38
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
75  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 73
0 0.00
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
76  โรงเรียนวัดสาลี 137
4 2.92
1 0.73
20 14.60
0 0.00
1 0.73
111 81.02
26 18.98%
77  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2252
63 2.80
14 0.62
348 15.45
2 0.09
0 0.00
1825 81.04
427 18.96%
78  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
0 0.00
1 1.89
43 81.13
10 18.87%
79  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 96
1 1.04
3 3.13
10 10.42
4 4.17
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
80  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 125
3 2.40
1 0.80
17 13.60
2 1.60
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
81  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 302
23 7.62
15 4.97
17 5.63
0 0.00
0 0.00
247 81.79
55 18.21%
82  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 66
0 0.00
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
83  โรงเรียนวัดบางจิก 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
84  โรงเรียนวัดคลองโมง 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
85  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 115
1 0.87
0 0.00
5 4.35
14 12.17
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
86  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 257
16 6.23
11 4.28
16 6.23
1 0.39
0 0.00
213 82.88
44 17.12%
87  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
88  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 53
0 0.00
2 3.77
6 11.32
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
89  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 113
7 6.19
0 0.00
12 10.62
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
90  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 96
6 6.25
3 3.13
4 4.17
0 0.00
3 3.13
80 83.33
16 16.67%
91  โรงเรียนวัดคูบัว 115
11 9.57
7 6.09
1 0.87
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
92  โรงเรียนวัดดารา 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
1 2.33
3 6.98
36 83.72
7 16.28%
93  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 166
4 2.41
4 2.41
15 9.04
0 0.00
4 2.41
139 83.73
27 16.27%
94  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 155
5 3.23
0 0.00
20 12.90
0 0.00
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
95  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2009
44 2.19
30 1.49
245 12.20
0 0.00
0 0.00
1690 84.12
319 15.88%
96  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
97  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 138
1 0.72
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
98  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 326
8 2.45
11 3.37
12 3.68
7 2.15
11 3.37
277 84.97
49 15.03%
99  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 153
6 3.92
2 1.31
14 9.15
1 0.65
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
100  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
101  โรงเรียนบ้านดอนโพ 194
7 3.61
0 0.00
22 11.34
0 0.00
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
102  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 63
1 1.59
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
103  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
104  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 144
4 2.78
2 1.39
13 9.03
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
105  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 81
1 1.23
3 3.70
4 4.94
3 3.70
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
106  โรงเรียนวัดพิหารแดง 121
5 4.13
3 2.48
7 5.79
1 0.83
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
107  โรงเรียนวัดสุขเกษม 137
4 2.92
0 0.00
13 9.49
1 0.73
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
108  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
109  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
110  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 111
4 3.60
0 0.00
8 7.21
2 1.80
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
111  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 195
5 2.56
5 2.56
5 2.56
5 2.56
3 1.54
172 88.21
23 11.79%
112  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 103
6 5.83
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
113  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
114  โรงเรียนบ้านรางทอง 61
0 0.00
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
115  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
36 90.00
4 10.00%
116  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
117  โรงเรียนวัดเกาะ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
118  โรงเรียนวัดประชุมชน 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
119  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 117
0 0.00
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
120  โรงเรียนวัดสามทอง 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
121  โรงเรียนวัดอู่ยา 129
6 4.65
0 0.00
6 4.65
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
122  โรงเรียนวัดองครักษ์ 100
5 5.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
123  โรงเรียนวัดคันทด 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
2 3.45
53 91.38
5 8.62%
124  โรงเรียนวัดชีปะขาว 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
125  โรงเรียนวัดบางเลน 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
126  โรงเรียนวัดเสาธง 190
0 0.00
0 0.00
15 7.89
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
127  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
1 1.12
82 92.13
7 7.87%
128  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
129  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 82
1 1.22
1 1.22
3 3.66
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
130  โรงเรียนบางแม่หม้าย 162
1 0.62
1 0.62
8 4.94
1 0.62
0 0.00
151 93.21
11 6.79%
131  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 278
0 0.00
3 1.08
15 5.40
0 0.00
0 0.00
260 93.53
18 6.47%
132  โรงเรียนวัดช่องลม 222
8 3.60
0 0.00
6 2.70
0 0.00
0 0.00
208 93.69
14 6.31%
133  โรงเรียนวัดวังพระนอน 97
1 1.03
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
134  โรงเรียนกฤษณา 101
1 0.99
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
135  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  18,421 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  697 3.78
เตี้ย  316 1.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,295 12.46
ผอมและเตี้ย  150 0.81
อ้วนและเตี้ย  139 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,824 80.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,597 คน


19.53%


Powered By www.thaieducation.net