ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 133
15 11.28
15 11.28
14 10.53
10 7.52
9 6.77
70 52.63
63 47.37%
2  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 151
22 14.57
11 7.28
25 16.56
10 6.62
3 1.99
80 52.98
71 47.02%
3  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 335
32 9.55
75 22.39
42 12.54
6 1.79
1 0.30
179 53.43
156 46.57%
4  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 174
12 6.90
20 11.49
40 22.99
5 2.87
4 2.30
93 53.45
81 46.55%
5  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 146
20 13.70
21 14.38
16 10.96
6 4.11
1 0.68
82 56.16
64 43.84%
6  โรงเรียนวัดหนองเสือ 159
12 7.55
4 2.52
19 11.95
16 10.06
16 10.06
92 57.86
67 42.14%
7  โรงเรียนบ้านคลองสอง 118
8 6.78
13 11.02
14 11.86
11 9.32
3 2.54
69 58.47
49 41.53%
8  โรงเรียนวัดนาน้อย 81
7 8.64
4 4.94
16 19.75
4 4.94
2 2.47
48 59.26
33 40.74%
9  โรงเรียนวัดธารพูด 185
19 10.27
13 7.03
33 17.84
5 2.70
1 0.54
114 61.62
71 38.38%
10  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 407
69 16.95
37 9.09
46 11.30
0 0.00
0 0.00
255 62.65
152 37.35%
11  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 62
9 14.52
3 4.84
8 12.90
2 3.23
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
12  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 92
8 8.70
7 7.61
18 19.57
1 1.09
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
13  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 87
8 9.20
0 0.00
12 13.79
10 11.49
2 2.30
55 63.22
32 36.78%
14  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 71
11 15.49
5 7.04
7 9.86
2 2.82
1 1.41
45 63.38
26 36.62%
15  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 55
0 0.00
2 3.64
18 32.73
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
16  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 42
3 7.14
1 2.38
10 23.81
0 0.00
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
17  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 133
6 4.51
1 0.75
20 15.04
7 5.26
12 9.02
87 65.41
46 34.59%
18  โรงเรียนสุวรรณคีรี 126
5 3.97
1 0.79
36 28.57
1 0.79
0 0.00
83 65.87
43 34.13%
19  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 85
10 11.76
2 2.35
10 11.76
7 8.24
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
20  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 235
14 5.96
18 7.66
10 4.26
16 6.81
21 8.94
156 66.38
79 33.62%
21  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 72
4 5.56
5 6.94
14 19.44
1 1.39
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
22  โรงเรียนวัดสะแกงาม 46
3 6.52
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
23  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 177
27 15.25
5 2.82
23 12.99
2 1.13
0 0.00
120 67.80
57 32.20%
24  โรงเรียนวัดต้นตาล 158
22 13.92
4 2.53
22 13.92
2 1.27
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
25  โรงเรียนวัดหนองบัว 73
0 0.00
0 0.00
23 31.51
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
26  โรงเรียนวัดวังกะจะ 35
1 2.86
0 0.00
10 28.57
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
27  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2574
140 5.44
66 2.56
496 19.27
45 1.75
31 1.20
1796 69.77
778 30.23%
28  โรงเรียนวัดบางกระดาน 40
3 7.50
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
29  โรงเรียนบ้านหินแร่ 305
47 15.41
0 0.00
44 14.43
0 0.00
0 0.00
214 70.16
91 29.84%
30  โรงเรียนวัดดอนทอง 169
19 11.24
9 5.33
15 8.88
7 4.14
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
31  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 130
8 6.15
7 5.38
22 16.92
1 0.77
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
32  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 175
11 6.29
12 6.86
20 11.43
7 4.00
1 0.57
124 70.86
51 29.14%
33  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 83
2 2.41
4 4.82
16 19.28
2 2.41
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
34  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 87
5 5.75
2 2.30
6 6.90
4 4.60
8 9.20
62 71.26
25 28.74%
35  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 204
2 0.98
5 2.45
22 10.78
7 3.43
22 10.78
146 71.57
58 28.43%
36  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 75
4 5.33
2 2.67
15 20.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
37  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
13 10.66
0 0.00
21 17.21
0 0.00
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
38  โรงเรียนวัดบางตลาด 112
8 7.14
2 1.79
19 16.96
2 1.79
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
39  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 132
6 4.55
0 0.00
27 20.45
3 2.27
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
40  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 127
9 7.09
0 0.00
16 12.60
3 2.36
6 4.72
93 73.23
34 26.77%
41  โรงเรียนวัดสระสองตอน 90
11 12.22
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 117
9 7.69
10 8.55
1 0.85
9 7.69
1 0.85
87 74.36
30 25.64%
43  โรงเรียนบ้านนา 155
11 7.10
10 6.45
17 10.97
1 0.65
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
44  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 303
16 5.28
21 6.93
35 11.55
3 0.99
1 0.33
227 74.92
76 25.08%
45  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 76
5 6.58
3 3.95
5 6.58
0 0.00
6 7.89
57 75.00
19 25.00%
46  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 208
17 8.17
5 2.40
27 12.98
2 0.96
1 0.48
156 75.00
52 25.00%
47  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 164
17 10.37
4 2.44
20 12.20
0 0.00
0 0.00
123 75.00
41 25.00%
48  โรงเรียนวัดดอนท่านา 135
13 9.63
10 7.41
10 7.41
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
49  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 152
11 7.24
0 0.00
26 17.11
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
50  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 197
16 8.12
4 2.03
25 12.69
2 1.02
0 0.00
150 76.14
47 23.86%
51  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 80
5 6.25
6 7.50
7 8.75
1 1.25
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
52  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 80
6 7.50
7 8.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
53  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 94
3 3.19
0 0.00
19 20.21
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
54  โรงเรียนบ้านท่าซุง 201
11 5.47
22 10.95
14 6.97
0 0.00
0 0.00
154 76.62
47 23.38%
55  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 226
4 1.77
7 3.10
40 17.70
1 0.44
0 0.00
174 76.99
52 23.01%
56  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 135
14 10.37
6 4.44
7 5.19
4 2.96
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
57  โรงเรียนวัดชำป่างาม 357
26 7.28
30 8.40
25 7.00
0 0.00
0 0.00
276 77.31
81 22.69%
58  โรงเรียนวัดแปลงยาว 126
10 7.94
4 3.17
9 7.14
4 3.17
1 0.79
98 77.78
28 22.22%
59  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 220
8 3.64
8 3.64
24 10.91
8 3.64
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
60  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 207
14 6.76
11 5.31
16 7.73
1 0.48
3 1.45
162 78.26
45 21.74%
61  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 372
28 7.53
0 0.00
51 13.71
0 0.00
0 0.00
293 78.76
79 21.24%
62  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 105
5 4.76
5 4.76
9 8.57
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
63  โรงเรียนวัดคูมอญ 53
1 1.89
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
64  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 106
2 1.89
0 0.00
20 18.87
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
65  โรงเรียนวัดหนองแหน 242
27 11.16
4 1.65
10 4.13
8 3.31
1 0.41
192 79.34
50 20.66%
66  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 185
9 4.86
5 2.70
9 4.86
7 3.78
8 4.32
147 79.46
38 20.54%
67  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 167
6 3.59
8 4.79
6 3.59
10 5.99
4 2.40
133 79.64
34 20.36%
68  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 180
14 7.78
8 4.44
11 6.11
3 1.67
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
69  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 170
8 4.71
10 5.88
16 9.41
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
70  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 100
4 4.00
4 4.00
4 4.00
2 2.00
6 6.00
80 80.00
20 20.00%
71  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 188
13 6.91
7 3.72
14 7.45
3 1.60
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
72  โรงเรียนวัดหัวสวน 104
9 8.65
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
73  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 99
5 5.05
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
74  โรงเรียนวัดสนามช้าง 47
0 0.00
1 2.13
5 10.64
3 6.38
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
75  โรงเรียนบ้านชำขวาง 79
4 5.06
3 3.80
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
76  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
77  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 149
4 2.68
3 2.01
19 12.75
2 1.34
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
78  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 418
29 6.94
16 3.83
28 6.70
3 0.72
2 0.48
340 81.34
78 18.66%
79  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 388
13 3.35
17 4.38
5 1.29
30 7.73
7 1.80
316 81.44
72 18.56%
80  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 287
30 10.45
8 2.79
15 5.23
0 0.00
0 0.00
234 81.53
53 18.47%
81  โรงเรียนบ้านวังคู 104
2 1.92
1 0.96
14 13.46
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
82  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
83  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 171
5 2.92
1 0.58
21 12.28
2 1.17
2 1.17
140 81.87
31 18.13%
84  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 288
15 5.21
11 3.82
25 8.68
1 0.35
0 0.00
236 81.94
52 18.06%
85  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
86  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 139
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 7.91
14 10.07
114 82.01
25 17.99%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 145
6 4.14
5 3.45
13 8.97
2 1.38
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
88  โรงเรียนบางพะเนียง 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
89  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 208
8 3.85
6 2.88
21 10.10
0 0.00
0 0.00
173 83.17
35 16.83%
90  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 312
8 2.56
8 2.56
33 10.58
2 0.64
0 0.00
261 83.65
51 16.35%
92  โรงเรียนวัดพงษาราม 118
6 5.08
3 2.54
7 5.93
2 1.69
1 0.85
99 83.90
19 16.10%
93  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 192
7 3.65
10 5.21
13 6.77
0 0.00
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
94  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 143
11 7.69
0 0.00
10 6.99
1 0.70
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
95  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
96  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 119
2 1.68
3 2.52
10 8.40
2 1.68
1 0.84
101 84.87
18 15.13%
97  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 116
0 0.00
4 3.45
8 6.90
5 4.31
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
98  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
99  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 84
3 3.57
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
100  โรงเรียนสียัดพัฒนา 257
10 3.89
9 3.50
6 2.33
6 2.33
5 1.95
221 85.99
36 14.01%
101  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 216
10 4.63
0 0.00
3 1.39
17 7.87
0 0.00
186 86.11
30 13.89%
102  โรงเรียนวัดหินดาษ 182
2 1.10
5 2.75
18 9.89
0 0.00
0 0.00
157 86.26
25 13.74%
103  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 227
4 1.76
2 0.88
20 8.81
2 0.88
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
104  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 174
6 3.45
4 2.30
10 5.75
1 0.57
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
105  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 141
1 0.71
0 0.00
8 5.67
8 5.67
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
106  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 160
7 4.38
2 1.25
9 5.63
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
107  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 221
7 3.17
2 0.90
15 6.79
0 0.00
0 0.00
197 89.14
24 10.86%
108  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 183
8 4.37
0 0.00
10 5.46
0 0.00
1 0.55
164 89.62
19 10.38%
109  โรงเรียนบ้านปรือวาย 148
1 0.68
3 2.03
8 5.41
2 1.35
1 0.68
133 89.86
15 10.14%
110  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 112
3 2.68
3 2.68
1 0.89
3 2.68
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
111  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
112  โรงเรียนบ้านยางแดง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
113  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 95
3 3.16
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
114  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 148
2 1.35
1 0.68
10 6.76
0 0.00
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
115  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 58
0 0.00
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
116  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
117  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 770
23 2.99
13 1.69
25 3.25
2 0.26
1 0.13
706 91.69
64 8.31%
118  โรงเรียนวัดวังเย็น 183
4 2.19
4 2.19
7 3.83
0 0.00
0 0.00
168 91.80
15 8.20%
119  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
120  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
121  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 252
6 2.38
0 0.00
12 4.76
0 0.00
0 0.00
234 92.86
18 7.14%
122  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
123  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 130
0 0.00
0 0.00
8 6.15
1 0.77
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
124  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 119
0 0.00
0 0.00
6 5.04
1 0.84
1 0.84
111 93.28
8 6.72%
125  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 138
1 0.72
3 2.17
2 1.45
2 1.45
1 0.72
129 93.48
9 6.52%
126  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 77
0 0.00
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
127  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 147
3 2.04
2 1.36
2 1.36
2 1.36
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
128  โรงเรียนวัดบางโรง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
129  โรงเรียนบ้านหนองคอก 817
11 1.35
3 0.37
31 3.79
4 0.49
0 0.00
768 94.00
49 6.00%
130  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 218
4 1.83
2 0.92
7 3.21
0 0.00
0 0.00
205 94.04
13 5.96%
131  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
132  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
33 94.29
2 5.71%
133  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
134  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 56
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
135  โรงเรียนวัดบางคา 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
136  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 95
0 0.00
1 1.05
2 2.11
2 2.11
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
137  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 98
1 1.02
2 2.04
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
138  โรงเรียนวัดดงยาง 143
0 0.00
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
139  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 156
3 1.92
1 0.64
2 1.28
0 0.00
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
140  โรงเรียนบ้านท่าคาน 117
0 0.00
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
141  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 409
4 0.98
2 0.49
2 0.49
2 0.49
2 0.49
397 97.07
12 2.93%
142  โรงเรียนวัดหัวไทร 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
143  โรงเรียนบ้านหนองยาง 477
0 0.00
0 0.00
6 1.26
0 0.00
4 0.84
467 97.90
10 2.10%
144  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 263
2 0.76
0 0.00
1 0.38
0 0.00
2 0.76
258 98.10
5 1.90%
145  โรงเรียนบ้านหนองแสง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
146  โรงเรียนวัดกกสับ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดสามแยก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,287 5.18
เตี้ย  778 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,387 9.61
ผอมและเตี้ย  403 1.62
อ้วนและเตี้ย  227 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,756 79.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,082 คน


20.46%


Powered By www.thaieducation.net