ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำทับ 1162
270 23.24
257 22.12
300 25.82
169 14.54
166 14.29
0 0.00
1162 100.00%
2  โรงเรียนบ้านควนต่อ 172
20 11.63
12 6.98
30 17.44
32 18.60
32 18.60
46 26.74
126 73.26%
3  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 264
50 18.94
56 21.21
53 20.08
30 11.36
0 0.00
75 28.41
189 71.59%
4  โรงเรียนบ้านบางคราม 224
31 13.84
17 7.59
36 16.07
13 5.80
59 26.34
68 30.36
156 69.64%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 45
4 8.89
5 11.11
12 26.67
6 13.33
4 8.89
14 31.11
31 68.89%
6  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 77
28 36.36
11 14.29
4 5.19
6 7.79
0 0.00
28 36.36
49 63.64%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 340
36 10.59
50 14.71
57 16.76
55 16.18
0 0.00
142 41.76
198 58.24%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 417
24 5.76
48 11.51
67 16.07
47 11.27
46 11.03
185 44.36
232 55.64%
9  โรงเรียนบ้านปากหยา 75
5 6.67
6 8.00
2 2.67
2 2.67
24 32.00
36 48.00
39 52.00%
10  โรงเรียนบ้านสะพานพน 81
17 20.99
9 11.11
16 19.75
0 0.00
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
11  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 155
21 13.55
17 10.97
20 12.90
9 5.81
8 5.16
80 51.61
75 48.39%
12  โรงเรียนอ่าวลึก 643
86 13.37
99 15.40
116 18.04
0 0.00
0 0.00
342 53.19
301 46.81%
13  โรงเรียนบ้านควนกลาง 136
18 13.24
10 7.35
26 19.12
5 3.68
4 2.94
73 53.68
63 46.32%
14  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 140
6 4.29
5 3.57
22 15.71
10 7.14
21 15.00
76 54.29
64 45.71%
15  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 427
34 7.96
37 8.67
66 15.46
29 6.79
28 6.56
233 54.57
194 45.43%
16  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 276
38 13.77
26 9.42
41 14.86
18 6.52
0 0.00
153 55.43
123 44.57%
17  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 80
10 12.50
5 6.25
7 8.75
10 12.50
2 2.50
46 57.50
34 42.50%
18  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 429
17 3.96
20 4.66
56 13.05
35 8.16
52 12.12
249 58.04
180 41.96%
19  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 240
29 12.08
26 10.83
40 16.67
4 1.67
1 0.42
140 58.33
100 41.67%
20  โรงเรียนบ้านเหนือ 65
1 1.54
8 12.31
17 26.15
0 0.00
1 1.54
38 58.46
27 41.54%
21  โรงเรียนบ้านคลองนิน 326
44 13.50
20 6.13
32 9.82
34 10.43
5 1.53
191 58.59
135 41.41%
22  โรงเรียนบ้านทับไทร 58
7 12.07
5 8.62
6 10.34
4 6.90
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
23  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 196
22 11.22
7 3.57
40 20.41
4 2.04
1 0.51
122 62.24
74 37.76%
24  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 151
16 10.60
12 7.95
26 17.22
1 0.66
2 1.32
94 62.25
57 37.75%
25  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 201
26 12.94
24 11.94
12 5.97
8 3.98
5 2.49
126 62.69
75 37.31%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 420
12 2.86
12 2.86
64 15.24
18 4.29
50 11.90
264 62.86
156 37.14%
27  โรงเรียนบ้านในยวน 63
8 12.70
0 0.00
12 19.05
1 1.59
2 3.17
40 63.49
23 36.51%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 191
31 16.23
21 10.99
11 5.76
4 2.09
2 1.05
122 63.87
69 36.13%
29  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 78
8 10.26
7 8.97
7 8.97
5 6.41
1 1.28
50 64.10
28 35.90%
30  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 112
10 8.93
6 5.36
20 17.86
2 1.79
2 1.79
72 64.29
40 35.71%
31  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 139
18 12.95
6 4.32
23 16.55
2 1.44
0 0.00
90 64.75
49 35.25%
32  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 2005
86 4.29
25 1.25
304 15.16
111 5.54
179 8.93
1300 64.84
705 35.16%
33  โรงเรียนอุตรกิจ 659
50 7.59
30 4.55
115 17.45
24 3.64
10 1.52
430 65.25
229 34.75%
34  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 127
10 7.87
12 9.45
20 15.75
1 0.79
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
35  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 66
5 7.58
2 3.03
11 16.67
4 6.06
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
36  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
37  โรงเรียนบ้านหินเพิง 160
5 3.13
5 3.13
23 14.38
6 3.75
14 8.75
107 66.88
53 33.13%
38  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 241
14 5.81
10 4.15
13 5.39
24 9.96
16 6.64
164 68.05
77 31.95%
39  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 171
19 11.11
2 1.17
33 19.30
0 0.00
0 0.00
117 68.42
54 31.58%
40  โรงเรียนบ้านนานอก 206
13 6.31
11 5.34
23 11.17
7 3.40
10 4.85
142 68.93
64 31.07%
41  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 146
6 4.11
7 4.79
22 15.07
0 0.00
10 6.85
101 69.18
45 30.82%
42  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 70
9 12.86
9 12.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
43  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 84
4 4.76
4 4.76
14 16.67
3 3.57
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
44  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 145
9 6.21
9 6.21
7 4.83
8 5.52
9 6.21
103 71.03
42 28.97%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 163
6 3.68
13 7.98
6 3.68
9 5.52
13 7.98
116 71.17
47 28.83%
46  โรงเรียนบ้านเขาทอง 132
14 10.61
11 8.33
0 0.00
12 9.09
1 0.76
94 71.21
38 28.79%
47  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 63
3 4.76
3 4.76
7 11.11
5 7.94
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
48  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 88
6 6.82
3 3.41
16 18.18
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
49  โรงเรียนวัดโคกยาง 81
3 3.70
5 6.17
15 18.52
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
50  โรงเรียนบ้านนาเทา 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
51  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 61
7 11.48
0 0.00
8 13.11
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
52  โรงเรียนบ้านลิกี 131
15 11.45
1 0.76
17 12.98
2 1.53
1 0.76
95 72.52
36 27.48%
53  โรงเรียนบ้านหาดยาว 55
7 12.73
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
54  โรงเรียนบ้านโคกยูง 136
11 8.09
4 2.94
13 9.56
8 5.88
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
55  โรงเรียนบ้านดินนา 145
9 6.21
5 3.45
14 9.66
3 2.07
8 5.52
106 73.10
39 26.90%
56  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 313
9 2.88
12 3.83
15 4.79
21 6.71
27 8.63
229 73.16
84 26.84%
57  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 168
15 8.93
7 4.17
10 5.95
8 4.76
5 2.98
123 73.21
45 26.79%
58  โรงเรียนบ้านกอตง 76
8 10.53
5 6.58
6 7.89
1 1.32
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
59  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 125
4 3.20
5 4.00
10 8.00
3 2.40
10 8.00
93 74.40
32 25.60%
60  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 71
4 5.63
2 2.82
10 14.08
2 2.82
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
61  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 132
9 6.82
5 3.79
19 14.39
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
62  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 71
9 12.68
2 2.82
5 7.04
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
63  โรงเรียนบ้านพรุเตย 210
11 5.24
11 5.24
26 12.38
2 0.95
0 0.00
160 76.19
50 23.81%
64  โรงเรียนบ้านคลองไคร 248
10 4.03
20 8.06
24 9.68
3 1.21
2 0.81
189 76.21
59 23.79%
65  โรงเรียนบ้านควนม่วง 290
17 5.86
7 2.41
42 14.48
3 1.03
0 0.00
221 76.21
69 23.79%
66  โรงเรียนบ้านพระแอะ 448
33 7.37
8 1.79
42 9.38
17 3.79
6 1.34
342 76.34
106 23.66%
67  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 242
11 4.55
10 4.13
35 14.46
1 0.41
0 0.00
185 76.45
57 23.55%
68  โรงเรียนบ้านบางเหียน 774
38 4.91
42 5.43
99 12.79
0 0.00
3 0.39
592 76.49
182 23.51%
69  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 129
10 7.75
8 6.20
12 9.30
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
70  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 123
6 4.88
1 0.81
21 17.07
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
71  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 145
7 4.83
7 4.83
19 13.10
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
72  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 296
16 5.41
9 3.04
38 12.84
4 1.35
0 0.00
229 77.36
67 22.64%
73  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 93
5 5.38
0 0.00
16 17.20
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
74  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 293
17 5.80
2 0.68
18 6.14
10 3.41
19 6.48
227 77.47
66 22.53%
75  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
7 77.78
2 22.22%
76  โรงเรียนบ้านหนองกก 119
5 4.20
7 5.88
13 10.92
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 110
6 5.45
6 5.45
5 4.55
7 6.36
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
78  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
5 10.64
37 78.72
10 21.28%
79  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 151
3 1.99
3 1.99
14 9.27
6 3.97
6 3.97
119 78.81
32 21.19%
80  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 163
3 1.84
4 2.45
24 14.72
3 1.84
0 0.00
129 79.14
34 20.86%
81  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 123
6 4.88
8 6.50
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
82  โรงเรียนบ้านทรายขาว 276
14 5.07
9 3.26
32 11.59
0 0.00
0 0.00
221 80.07
55 19.93%
83  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 191
20 10.47
4 2.09
13 6.81
1 0.52
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
84  โรงเรียนบ้านควนโอ 86
6 6.98
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
85  โรงเรียนคลองพน 549
50 9.11
23 4.19
35 6.38
0 0.00
0 0.00
441 80.33
108 19.67%
86  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 135
7 5.19
6 4.44
8 5.93
5 3.70
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
87  โรงเรียนบ้านบากัน 217
14 6.45
10 4.61
4 1.84
8 3.69
5 2.30
176 81.11
41 18.89%
88  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 122
3 2.46
2 1.64
18 14.75
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
89  โรงเรียนบ้านบางขนุน 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
90  โรงเรียนบ้านเขาพนม 65
1 1.54
5 7.69
3 4.62
3 4.62
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
91  โรงเรียนวิทยาประชาคม 122
9 7.38
0 0.00
11 9.02
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
92  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
5 8.06
51 82.26
11 17.74%
93  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 74
1 1.35
2 2.70
3 4.05
3 4.05
4 5.41
61 82.43
13 17.57%
94  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 258
11 4.26
6 2.33
28 10.85
0 0.00
0 0.00
213 82.56
45 17.44%
95  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 196
8 4.08
0 0.00
24 12.24
2 1.02
0 0.00
162 82.65
34 17.35%
96  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 174
7 4.02
8 4.60
13 7.47
2 1.15
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
97  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 47
0 0.00
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
98  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 118
8 6.78
0 0.00
11 9.32
0 0.00
1 0.85
98 83.05
20 16.95%
99  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 89
2 2.25
4 4.49
8 8.99
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
100  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 72
2 2.78
1 1.39
8 11.11
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
101  โรงเรียนบ้านนางรอง 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
102  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 133
6 4.51
5 3.76
6 4.51
3 2.26
2 1.50
111 83.46
22 16.54%
103  โรงเรียนบ้านเกาะปู 158
8 5.06
8 5.06
4 2.53
4 2.53
2 1.27
132 83.54
26 16.46%
104  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 134
5 3.73
11 8.21
6 4.48
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
105  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 165
0 0.00
0 0.00
15 9.09
12 7.27
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
106  โรงเรียนบ้านบางเตียว 68
3 4.41
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
107  โรงเรียนวัดบ้านนา 62
2 3.23
3 4.84
3 4.84
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
108  โรงเรียนบ้านพรุพี 81
1 1.23
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
109  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
110  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
111  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 165
11 6.67
7 4.24
8 4.85
0 0.00
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
112  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 99
3 3.03
0 0.00
7 7.07
5 5.05
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
113  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 857
31 3.62
12 1.40
38 4.43
28 3.27
19 2.22
729 85.06
128 14.94%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 223
9 4.04
4 1.79
19 8.52
1 0.45
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
115  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 91
3 3.30
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
116  โรงเรียนบ้านนาพรุ 42
1 2.38
3 7.14
1 2.38
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
117  โรงเรียนวัดเขาต่อ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
4 5.13
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
118  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 264
5 1.89
2 0.76
22 8.33
5 1.89
3 1.14
227 85.98
37 14.02%
119  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 150
3 2.00
2 1.33
6 4.00
5 3.33
5 3.33
129 86.00
21 14.00%
120  โรงเรียนบ้านควนใต้ 94
1 1.06
5 5.32
7 7.45
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
121  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 917
21 2.29
13 1.42
91 9.92
1 0.11
0 0.00
791 86.26
126 13.74%
122  โรงเรียนบ้านควนแดง 124
5 4.03
2 1.61
10 8.06
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
123  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 206
6 2.91
3 1.46
19 9.22
0 0.00
0 0.00
178 86.41
28 13.59%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 155
7 4.52
6 3.87
7 4.52
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
125  โรงเรียนบ้านดินแดง 157
0 0.00
0 0.00
21 13.38
0 0.00
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
126  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 166
5 3.01
3 1.81
11 6.63
3 1.81
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
127  โรงเรียนบ้านเขาดิน 274
6 2.19
7 2.55
18 6.57
3 1.09
0 0.00
240 87.59
34 12.41%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
129  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
2 2.99
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 315
6 1.90
8 2.54
21 6.67
2 0.63
0 0.00
278 88.25
37 11.75%
131  โรงเรียนบ้านนาปง 138
10 7.25
2 1.45
2 1.45
2 1.45
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
132  โรงเรียนบ้านติงไหร 130
2 1.54
1 0.77
7 5.38
2 1.54
2 1.54
116 89.23
14 10.77%
133  โรงเรียนบ้านหนองจิก 95
2 2.11
2 2.11
5 5.26
1 1.05
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
134  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 298
5 1.68
0 0.00
13 4.36
5 1.68
7 2.35
268 89.93
30 10.07%
135  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 209
5 2.39
3 1.44
4 1.91
4 1.91
5 2.39
188 89.95
21 10.05%
136  โรงเรียนวัดพรุเตียว 120
2 1.67
2 1.67
2 1.67
2 1.67
2 1.67
110 91.67
10 8.33%
137  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 134
3 2.24
3 2.24
3 2.24
1 0.75
1 0.75
123 91.79
11 8.21%
138  โรงเรียนบ้านนาวง 135
3 2.22
3 2.22
4 2.96
0 0.00
1 0.74
124 91.85
11 8.15%
139  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
140  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
141  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
142  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
143  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 180
4 2.22
0 0.00
9 5.00
0 0.00
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
144  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
3 4.17
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
145  โรงเรียนบ้านคลองยาง 112
2 1.79
1 0.89
4 3.57
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
146  โรงเรียนบ้านแหลมตง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 56
1 1.79
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
148  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
149  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 275
3 1.09
0 0.00
6 2.18
0 0.00
0 0.00
266 96.73
9 3.27%
150  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 118
1 0.85
1 0.85
1 0.85
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านนาออก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านบางโสก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านโคกยอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดช่องแบก 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดบางเหลียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,249 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,901 6.73
เตี้ย  1,426 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,178 11.25
ผอมและเตี้ย  1,023 3.62
อ้วนและเตี้ย  942 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,779 70.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,470 คน


29.98%


Powered By www.thaieducation.net