ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพุแค 5
2 40.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 17
3 17.65
0 0.00
14 82.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 150
21 14.00
11 7.33
26 17.33
32 21.33
36 24.00
24 16.00
126 84.00%
4  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 134
22 16.42
11 8.21
14 10.45
33 24.63
25 18.66
29 21.64
105 78.36%
5  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 100
10 10.00
6 6.00
16 16.00
16 16.00
16 16.00
36 36.00
64 64.00%
6  โรงเรียนบ้านลำพระ 194
19 9.79
7 3.61
21 10.82
26 13.40
28 14.43
93 47.94
101 52.06%
7  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 8
3 37.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
8  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 14
1 7.14
0 0.00
5 35.71
1 7.14
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
9  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 233
32 13.73
18 7.73
52 22.32
9 3.86
0 0.00
122 52.36
111 47.64%
10  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 806
162 20.10
73 9.06
49 6.08
63 7.82
32 3.97
427 52.98
379 47.02%
11  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 107
9 8.41
9 8.41
31 28.97
0 0.00
1 0.93
57 53.27
50 46.73%
12  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 137
13 9.49
23 16.79
8 5.84
0 0.00
18 13.14
75 54.74
62 45.26%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 100
18 18.00
0 0.00
20 20.00
6 6.00
1 1.00
55 55.00
45 45.00%
14  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 69
12 17.39
0 0.00
19 27.54
0 0.00
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
15  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 67
9 13.43
4 5.97
17 25.37
0 0.00
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
16  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 219
5 2.28
10 4.57
28 12.79
15 6.85
40 18.26
121 55.25
98 44.75%
17  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 103
11 10.68
13 12.62
17 16.50
4 3.88
1 0.97
57 55.34
46 44.66%
18  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 79
10 12.66
8 10.13
9 11.39
8 10.13
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
19  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 145
24 16.55
0 0.00
39 26.90
0 0.00
0 0.00
82 56.55
63 43.45%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 811
56 6.91
52 6.41
40 4.93
152 18.74
48 5.92
463 57.09
348 42.91%
21  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 105
7 6.67
5 4.76
20 19.05
13 12.38
0 0.00
60 57.14
45 42.86%
22  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 178
14 7.87
8 4.49
49 27.53
4 2.25
0 0.00
103 57.87
75 42.13%
23  โรงเรียนบ้านหนองโก 53
2 3.77
7 13.21
12 22.64
1 1.89
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
24  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 83
14 16.87
2 2.41
10 12.05
8 9.64
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
25  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 192
35 18.23
16 8.33
25 13.02
1 0.52
0 0.00
115 59.90
77 40.10%
26  โรงเรียนบ้านยางคู่ 64
6 9.38
3 4.69
15 23.44
1 1.56
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
27  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 13
2 15.38
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
28  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 532
53 9.96
50 9.40
86 16.17
6 1.13
5 0.94
332 62.41
200 37.59%
29  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 186
24 12.90
19 10.22
26 13.98
0 0.00
0 0.00
117 62.90
69 37.10%
30  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 256
9 3.52
5 1.95
38 14.84
14 5.47
28 10.94
162 63.28
94 36.72%
31  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 110
18 16.36
1 0.91
12 10.91
0 0.00
7 6.36
72 65.45
38 34.55%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30
2 6.67
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
33  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 96
10 10.42
6 6.25
15 15.63
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
34  โรงเรียนวัดวังมะนาว 42
7 16.67
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
35  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 278
15 5.40
10 3.60
16 5.76
25 8.99
26 9.35
186 66.91
92 33.09%
36  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 221
16 7.24
17 7.69
36 16.29
3 1.36
1 0.45
148 66.97
73 33.03%
37  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 70
6 8.57
0 0.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
38  โรงเรียนวัดยางงาม 64
4 6.25
4 6.25
13 20.31
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
39  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 86
3 3.49
0 0.00
25 29.07
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
40  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236
35 14.83
0 0.00
41 17.37
0 0.00
0 0.00
160 67.80
76 32.20%
41  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 50
4 8.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
42  โรงเรียนวัดเหนือวน 22
0 0.00
0 0.00
6 27.27
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
43  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 73
8 10.96
2 2.74
12 16.44
1 1.37
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
44  โรงเรียนสินแร่สยาม 417
41 9.83
28 6.71
27 6.47
21 5.04
12 2.88
288 69.06
129 30.94%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 149
11 7.38
7 4.70
28 18.79
0 0.00
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
46  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 69
6 8.70
5 7.25
6 8.70
4 5.80
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
47  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2744
261 9.51
113 4.12
435 15.85
0 0.00
0 0.00
1935 70.52
809 29.48%
48  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 95
4 4.21
7 7.37
17 17.89
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
49  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 68
6 8.82
5 7.35
8 11.76
1 1.47
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
50  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
4 7.84
1 1.96
9 17.65
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
51  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 284
10 3.52
23 8.10
47 16.55
1 0.35
2 0.70
201 70.77
83 29.23%
52  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 130
17 13.08
1 0.77
20 15.38
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
53  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
11 8.66
13 10.24
12 9.45
1 0.79
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
54  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90
3 3.33
0 0.00
14 15.56
7 7.78
2 2.22
64 71.11
26 28.89%
55  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 300
16 5.33
35 11.67
17 5.67
9 3.00
9 3.00
214 71.33
86 28.67%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 430
29 6.74
61 14.19
21 4.88
9 2.09
3 0.70
307 71.40
123 28.60%
57  โรงเรียนวัดเวียงทุน 150
17 11.33
5 3.33
20 13.33
0 0.00
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
58  โรงเรียนบ้านรางม่วง 86
11 12.79
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
59  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 204
10 4.90
13 6.37
30 14.71
2 0.98
1 0.49
148 72.55
56 27.45%
60  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 215
18 8.37
6 2.79
33 15.35
1 0.47
1 0.47
156 72.56
59 27.44%
61  โรงเรียนบ้านหุบพริก 81
1 1.23
7 8.64
14 17.28
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 315
13 4.13
1 0.32
71 22.54
0 0.00
0 0.00
230 73.02
85 26.98%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 83
11 13.25
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
64  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
10 16.39
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
65  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 210
13 6.19
12 5.71
14 6.67
10 4.76
6 2.86
155 73.81
55 26.19%
66  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
67  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 66
2 3.03
3 4.55
11 16.67
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
68  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3146
180 5.72
97 3.08
522 16.59
6 0.19
2 0.06
2339 74.35
807 25.65%
69  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
5 6.02
4 4.82
62 74.70
21 25.30%
70  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 64
2 3.13
3 4.69
10 15.63
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 165
9 5.45
12 7.27
16 9.70
4 2.42
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
73  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 49
2 4.08
5 10.20
5 10.20
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 103
7 6.80
4 3.88
10 9.71
2 1.94
2 1.94
78 75.73
25 24.27%
75  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 214
11 5.14
4 1.87
36 16.82
0 0.00
0 0.00
163 76.17
51 23.83%
76  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 466
21 4.51
13 2.79
77 16.52
0 0.00
0 0.00
355 76.18
111 23.82%
77  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
78  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 77
3 3.90
2 2.60
11 14.29
2 2.60
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
79  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180
10 5.56
6 3.33
26 14.44
0 0.00
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 189
33 17.46
0 0.00
11 5.82
0 0.00
0 0.00
145 76.72
44 23.28%
81  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 245
24 9.80
12 4.90
21 8.57
0 0.00
0 0.00
188 76.73
57 23.27%
82  โรงเรียนบ้านพุคาย 110
8 7.27
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
83  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 62
3 4.84
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
84  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 439
14 3.19
12 2.73
73 16.63
0 0.00
0 0.00
340 77.45
99 22.55%
85  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 317
12 3.79
10 3.15
28 8.83
17 5.36
4 1.26
246 77.60
71 22.40%
86  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
87  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 259
10 3.86
24 9.27
22 8.49
2 0.77
0 0.00
201 77.61
58 22.39%
88  โรงเรียนบ้านมณีลอย 54
1 1.85
2 3.70
6 11.11
3 5.56
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
89  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 126
20 15.87
4 3.17
4 3.17
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
90  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
91  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 73
6 8.22
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
92  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121
3 2.48
6 4.96
16 13.22
1 0.83
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
93  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 142
8 5.63
5 3.52
7 4.93
7 4.93
3 2.11
112 78.87
30 21.13%
94  โรงเรียนบ้านสันดอน 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
1 2.33
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
95  โรงเรียนบ้านหินสี 129
3 2.33
1 0.78
14 10.85
1 0.78
8 6.20
102 79.07
27 20.93%
96  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1658
65 3.92
39 2.35
237 14.29
2 0.12
1 0.06
1314 79.25
344 20.75%
97  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 241
15 6.22
11 4.56
21 8.71
3 1.24
0 0.00
191 79.25
50 20.75%
98  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 106
5 4.72
8 7.55
9 8.49
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
99  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 121
10 8.26
4 3.31
2 1.65
2 1.65
7 5.79
96 79.34
25 20.66%
100  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 102
5 4.90
1 0.98
15 14.71
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
101  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 117
6 5.13
1 0.85
17 14.53
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
102  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 316
22 6.96
19 6.01
12 3.80
6 1.90
5 1.58
252 79.75
64 20.25%
103  โรงเรียนวัดพเนินพลู 90
7 7.78
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
104  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 66
6 9.09
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
105  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 346
22 6.36
12 3.47
33 9.54
0 0.00
1 0.29
278 80.35
68 19.65%
106  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 221
17 7.69
5 2.26
21 9.50
0 0.00
0 0.00
178 80.54
43 19.46%
107  โรงเรียนมหาราช๗ 264
9 3.41
0 0.00
42 15.91
0 0.00
0 0.00
213 80.68
51 19.32%
108  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 153
7 4.58
0 0.00
22 14.38
0 0.00
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
109  โรงเรียนวัดบางกระ 149
3 2.01
3 2.01
14 9.40
5 3.36
3 2.01
121 81.21
28 18.79%
110  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 81
2 2.47
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
111  โรงเรียน บ้านวังปลา 87
2 2.30
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
112  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 66
2 3.03
0 0.00
6 9.09
3 4.55
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 99
2 2.02
2 2.02
11 11.11
3 3.03
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
114  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 78
2 2.56
3 3.85
7 8.97
1 1.28
1 1.28
64 82.05
14 17.95%
115  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 56
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
116  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
117  โรงเรียนสีวะรา 79
2 2.53
5 6.33
5 6.33
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
118  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 271
0 0.00
5 1.85
43 15.87
0 0.00
0 0.00
223 82.29
48 17.71%
119  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
120  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
121  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 128
7 5.47
5 3.91
10 7.81
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
122  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 99
5 5.05
5 5.05
7 7.07
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
123  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 158
4 2.53
7 4.43
16 10.13
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
124  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
125  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
3 5.00
2 3.33
0 0.00
2 3.33
3 5.00
50 83.33
10 16.67%
126  โรงเรียนวัดวันดาว 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
127  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 66
0 0.00
0 0.00
10 15.15
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
128  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 115
5 4.35
0 0.00
12 10.43
2 1.74
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
129  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 91
3 3.30
3 3.30
1 1.10
3 3.30
5 5.49
76 83.52
15 16.48%
130  โรงเรียนวัดอัมพวัน 67
5 7.46
3 4.48
1 1.49
1 1.49
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
131  โรงเรียนวัดหนองบัว 55
0 0.00
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
132  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 74
4 5.41
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
133  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 56
4 7.14
0 0.00
1 1.79
4 7.14
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
134  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 63
0 0.00
6 9.52
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
135  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
10 3.66
1 0.37
32 11.72
0 0.00
0 0.00
230 84.25
43 15.75%
136  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
137  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 79
5 6.33
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 88
2 2.27
4 4.55
4 4.55
2 2.27
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
139  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
3 4.35
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 118
1 0.85
3 2.54
13 11.02
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
141  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 72
8 11.11
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
142  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 161
7 4.35
4 2.48
11 6.83
0 0.00
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
143  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
144  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 98
2 2.04
0 0.00
4 4.08
6 6.12
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
145  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
146  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
147  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
148  โรงเรียนบ้านหนองขาม 115
0 0.00
2 1.74
12 10.43
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
149  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 292
6 2.05
1 0.34
21 7.19
5 1.71
0 0.00
259 88.70
33 11.30%
150  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 90
2 2.22
0 0.00
5 5.56
2 2.22
1 1.11
80 88.89
10 11.11%
151  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
152  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101
2 1.98
0 0.00
6 5.94
2 1.98
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
153  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 255
5 1.96
0 0.00
15 5.88
1 0.39
3 1.18
231 90.59
24 9.41%
154  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
155  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
156  โรงเรียนบ้านท่ายาง 106
3 2.83
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
157  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 214
2 0.93
3 1.40
9 4.21
2 0.93
2 0.93
196 91.59
18 8.41%
158  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 124
0 0.00
0 0.00
8 6.45
2 1.61
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
159  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 88
0 0.00
3 3.41
4 4.55
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
160  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 120
0 0.00
1 0.83
6 5.00
2 1.67
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
161  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
162  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 102
1 0.98
2 1.96
1 0.98
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
163  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 136
0 0.00
0 0.00
2 1.47
4 2.94
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
164  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
165  โรงเรียนบ้านโป่ง 161
1 0.62
0 0.00
4 2.48
1 0.62
0 0.00
155 96.27
6 3.73%
166  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
167  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
168  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
169  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,557 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,988 6.73
เตี้ย  1,170 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,676 12.44
ผอมและเตี้ย  650 2.20
อ้วนและเตี้ย  413 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,660 73.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,897 คน


26.72%


Powered By www.thaieducation.net