ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 36
7 19.44
3 8.33
6 16.67
8 22.22
3 8.33
9 25.00
27 75.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 424
34 8.02
43 10.14
59 13.92
77 18.16
102 24.06
109 25.71
315 74.29%
3  โรงเรียนบ้าน กม.35 793
68 8.58
31 3.91
199 25.09
20 2.52
230 29.00
245 30.90
548 69.10%
4  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 158
26 16.46
19 12.03
36 22.78
12 7.59
3 1.90
62 39.24
96 60.76%
5  โรงเรียนบ้านลำนารวย 121
7 5.79
4 3.31
22 18.18
11 9.09
26 21.49
51 42.15
70 57.85%
6  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 195
22 11.28
12 6.15
44 22.56
26 13.33
0 0.00
91 46.67
104 53.33%
7  โรงเรียนบ้านกลาง 257
32 12.45
16 6.23
46 17.90
14 5.45
29 11.28
120 46.69
137 53.31%
8  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 80
7 8.75
4 5.00
9 11.25
3 3.75
19 23.75
38 47.50
42 52.50%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 94
8 8.51
10 10.64
18 19.15
13 13.83
0 0.00
45 47.87
49 52.13%
10  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 41
5 12.20
4 9.76
5 12.20
5 12.20
2 4.88
20 48.78
21 51.22%
11  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 133
25 18.80
10 7.52
15 11.28
6 4.51
10 7.52
67 50.38
66 49.62%
12  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 83
2 2.41
2 2.41
32 38.55
2 2.41
3 3.61
42 50.60
41 49.40%
13  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 50
11 22.00
3 6.00
4 8.00
4 8.00
2 4.00
26 52.00
24 48.00%
14  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 147
12 8.16
12 8.16
32 21.77
7 4.76
6 4.08
78 53.06
69 46.94%
15  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 131
14 10.69
12 9.16
27 20.61
8 6.11
0 0.00
70 53.44
61 46.56%
16  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 63
5 7.94
2 3.17
19 30.16
3 4.76
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
17  โรงเรียนบ้านพญาวัง 170
17 10.00
17 10.00
28 16.47
7 4.12
6 3.53
95 55.88
75 44.12%
18  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 62
14 22.58
13 20.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
19  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 120
10 8.33
13 10.83
26 21.67
1 0.83
2 1.67
68 56.67
52 43.33%
20  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 72
25 34.72
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 526
43 8.17
39 7.41
135 25.67
4 0.76
4 0.76
301 57.22
225 42.78%
22  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 164
20 12.20
8 4.88
38 23.17
2 1.22
0 0.00
96 58.54
68 41.46%
23  โรงเรียนบ้านสระเกษ 82
13 15.85
6 7.32
15 18.29
0 0.00
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
24  โรงเรียนบ้านโคกหิน 99
11 11.11
7 7.07
18 18.18
5 5.05
0 0.00
58 58.59
41 41.41%
25  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 63
4 6.35
6 9.52
14 22.22
0 0.00
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
26  โรงเรียนบ้านท่าแดง 191
45 23.56
8 4.19
24 12.57
0 0.00
0 0.00
114 59.69
77 40.31%
27  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 110
15 13.64
5 4.55
18 16.36
3 2.73
2 1.82
67 60.91
43 39.09%
28  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 108
14 12.96
14 12.96
10 9.26
3 2.78
1 0.93
66 61.11
42 38.89%
29  โรงเรียนบ้านท่าโรง 44
3 6.82
3 6.82
11 25.00
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
30  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 140
26 18.57
0 0.00
18 12.86
0 0.00
10 7.14
86 61.43
54 38.57%
31  โรงเรียนบ้าน กม.30 131
16 12.21
7 5.34
19 14.50
8 6.11
0 0.00
81 61.83
50 38.17%
32  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 121
15 12.40
5 4.13
18 14.88
5 4.13
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
33  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 96
10 10.42
2 2.08
15 15.63
6 6.25
1 1.04
62 64.58
34 35.42%
34  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 74
9 12.16
0 0.00
17 22.97
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
35  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 408
27 6.62
14 3.43
94 23.04
6 1.47
0 0.00
267 65.44
141 34.56%
36  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 41
7 17.07
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
37  โรงเรียนบ้านยางสาว 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
38  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 52
9 17.31
0 0.00
4 7.69
4 7.69
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
39  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 66
6 9.09
7 10.61
4 6.06
4 6.06
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
40  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 104
10 9.62
9 8.65
12 11.54
1 0.96
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 231
17 7.36
13 5.63
43 18.61
0 0.00
0 0.00
158 68.40
73 31.60%
42  โรงเรียนบ้านกันจุ 54
2 3.70
0 0.00
15 27.78
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
43  โรงเรียนบ้านสระกรวด 137
10 7.30
5 3.65
27 19.71
1 0.73
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
44  โรงเรียนบ้านวังปลา 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
2 12.50
11 68.75
5 31.25%
45  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 160
15 9.38
7 4.38
24 15.00
3 1.88
0 0.00
111 69.38
49 30.63%
46  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 131
25 19.08
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
47  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 46
6 13.04
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
48  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 33
2 6.06
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
49  โรงเรียนบ้านซับชมภู 83
10 12.05
0 0.00
11 13.25
4 4.82
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
50  โรงเรียนบ้านหนองหมู 80
8 10.00
4 5.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
51  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 74
6 8.11
3 4.05
12 16.22
0 0.00
1 1.35
52 70.27
22 29.73%
52  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 58
8 13.79
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
53  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 314
59 18.79
14 4.46
5 1.59
7 2.23
5 1.59
224 71.34
90 28.66%
54  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 67
9 13.43
2 2.99
7 10.45
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
55  โรงเรียนบ้านวังน้อย 67
6 8.96
0 0.00
12 17.91
0 0.00
1 1.49
48 71.64
19 28.36%
56  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 67
11 16.42
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
57  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 203
16 7.88
6 2.96
33 16.26
1 0.49
1 0.49
146 71.92
57 28.08%
58  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 179
0 0.00
28 15.64
21 11.73
0 0.00
0 0.00
130 72.63
49 27.37%
59  โรงเรียนบ้านจัดสรร 114
8 7.02
6 5.26
17 14.91
0 0.00
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
60  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 63
3 4.76
2 3.17
12 19.05
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
61  โรงเรียนบ้านราหุล 215
27 12.56
0 0.00
25 11.63
0 0.00
6 2.79
157 73.02
58 26.98%
62  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 232
13 5.60
10 4.31
28 12.07
11 4.74
0 0.00
170 73.28
62 26.72%
63  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 203
5 2.46
5 2.46
31 15.27
5 2.46
8 3.94
149 73.40
54 26.60%
64  โรงเรียนบ้านป่าคาย 65
9 13.85
0 0.00
7 10.77
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
65  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 311
20 6.43
13 4.18
48 15.43
0 0.00
0 0.00
230 73.95
81 26.05%
66  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 196
13 6.63
5 2.55
33 16.84
0 0.00
0 0.00
145 73.98
51 26.02%
67  โรงเรียนบ้านวังเหว 50
5 10.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
68  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 177
23 12.99
0 0.00
23 12.99
0 0.00
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
69  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 74
7 9.46
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 117
9 7.69
2 1.71
9 7.69
4 3.42
6 5.13
87 74.36
30 25.64%
71  โรงเรียนบ้านรังย้อย 78
5 6.41
0 0.00
13 16.67
2 2.56
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
72  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 82
7 8.54
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
73  โรงเรียนบ้านพุขาม 219
12 5.48
2 0.91
22 10.05
10 4.57
10 4.57
163 74.43
56 25.57%
74  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 245
11 4.49
13 5.31
24 9.80
8 3.27
6 2.45
183 74.69
62 25.31%
75  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 76
8 10.53
2 2.63
9 11.84
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
76  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 388
18 4.64
19 4.90
55 14.18
2 0.52
3 0.77
291 75.00
97 25.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 110
12 10.91
3 2.73
10 9.09
2 1.82
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
78  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 45
2 4.44
4 8.89
1 2.22
3 6.67
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
79  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 119
8 6.72
5 4.20
16 13.45
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 132
9 6.82
1 0.76
21 15.91
1 0.76
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
81  โรงเรียนบ้านคลองทราย 204
12 5.88
1 0.49
36 17.65
0 0.00
0 0.00
155 75.98
49 24.02%
82  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 80
3 3.75
4 5.00
8 10.00
2 2.50
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
83  โรงเรียนบ้านคลองยาง 106
4 3.77
4 3.77
9 8.49
5 4.72
3 2.83
81 76.42
25 23.58%
84  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
85  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
86  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
87  โรงเรียนบ้านลำพาด 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
88  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 155
11 7.10
5 3.23
18 11.61
2 1.29
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
89  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 69
4 5.80
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
90  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 205
20 9.76
5 2.44
13 6.34
9 4.39
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
91  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 184
4 2.17
0 0.00
38 20.65
0 0.00
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
92  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 67
0 0.00
2 2.99
10 14.93
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
93  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 112
4 3.57
9 8.04
10 8.93
2 1.79
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 261
12 4.60
8 3.07
37 14.18
1 0.38
0 0.00
203 77.78
58 22.22%
95  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 91
5 5.49
2 2.20
13 14.29
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
96  โรงเรียนบ้านคลองบง 41
0 0.00
0 0.00
8 19.51
0 0.00
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 543
13 2.39
15 2.76
91 16.76
0 0.00
0 0.00
424 78.08
119 21.92%
98  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 282
24 8.51
11 3.90
26 9.22
0 0.00
0 0.00
221 78.37
61 21.63%
99  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 37
0 0.00
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
100  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 126
10 7.94
0 0.00
8 6.35
0 0.00
9 7.14
99 78.57
27 21.43%
101  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 89
5 5.62
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
102  โรงเรียนบ้านวังขอน 244
10 4.10
8 3.28
15 6.15
9 3.69
10 4.10
192 78.69
52 21.31%
103  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 52
4 7.69
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
104  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 208
19 9.13
7 3.37
7 3.37
5 2.40
6 2.88
164 78.85
44 21.15%
105  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
106  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
107  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 96
8 8.33
1 1.04
10 10.42
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
108  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 107
5 4.67
2 1.87
14 13.08
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
109  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 129
2 1.55
1 0.78
15 11.63
6 4.65
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
110  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 47
2 4.26
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
111  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 313
13 4.15
8 2.56
36 11.50
2 0.64
0 0.00
254 81.15
59 18.85%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 162
5 3.09
6 3.70
15 9.26
2 1.23
2 1.23
132 81.48
30 18.52%
113  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 147
7 4.76
3 2.04
17 11.56
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
114  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
115  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
116  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 169
8 4.73
8 4.73
13 7.69
1 0.59
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
117  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
118  โรงเรียนบ้านหนองแจง 80
8 10.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
119  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 122
3 2.46
6 4.92
10 8.20
1 0.82
1 0.82
101 82.79
21 17.21%
120  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 175
17 9.71
0 0.00
12 6.86
1 0.57
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
121  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 59
5 8.47
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
122  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 142
7 4.93
1 0.70
12 8.45
4 2.82
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
123  โรงเรียนบ้านไทรงาม 90
1 1.11
3 3.33
9 10.00
2 2.22
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
124  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 49
5 10.20
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
125  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
126  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
127  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
5 4.50
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
128  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 108
12 11.11
0 0.00
1 0.93
4 3.70
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 138
14 10.14
4 2.90
3 2.17
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
130  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 79
4 5.06
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
131  โรงเรียนบ้านหัวโตก 95
0 0.00
1 1.05
12 12.63
0 0.00
1 1.05
81 85.26
14 14.74%
132  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 62
1 1.61
2 3.23
4 6.45
1 1.61
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
133  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
134  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 181
7 3.87
1 0.55
17 9.39
1 0.55
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
135  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 321
9 2.80
9 2.80
25 7.79
0 0.00
3 0.93
275 85.67
46 14.33%
136  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 85
2 2.35
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
137  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
138  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
139  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 141
6 4.26
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
140  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 137
2 1.46
13 9.49
3 2.19
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
141  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 77
0 0.00
2 2.60
5 6.49
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
142  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 101
4 3.96
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
143  โรงเรียนบ้านวังลึก 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
2 2.86
3 4.29
61 87.14
9 12.86%
144  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 173
10 5.78
7 4.05
2 1.16
3 1.73
0 0.00
151 87.28
22 12.72%
145  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
146  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 56
7 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
147  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 168
7 4.17
1 0.60
12 7.14
0 0.00
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
149  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
150  โรงเรียนบ้านวังขาม 35
0 0.00
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
151  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 102
8 7.84
0 0.00
1 0.98
0 0.00
2 1.96
91 89.22
11 10.78%
152  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 215
14 6.51
3 1.40
4 1.86
0 0.00
2 0.93
192 89.30
23 10.70%
153  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 66
0 0.00
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
154  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 85
2 2.35
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
76 89.41
9 10.59%
155  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
156  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
157  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
158  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
2 1.98
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
159  โรงเรียนบ้านซับบอน 122
5 4.10
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
160  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
161  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 74
0 0.00
1 1.35
5 6.76
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
162  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
163  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
164  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
4 3.67
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
165  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 89
1 1.12
2 2.25
2 2.25
2 2.25
1 1.12
81 91.01
8 8.99%
166  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 102
1 0.98
1 0.98
7 6.86
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
167  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 34
0 0.00
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
168  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
169  โรงเรียนบ้านปางยาง 72
2 2.78
0 0.00
2 2.78
1 1.39
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
170  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 129
2 1.55
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
171  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 65
2 3.08
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
172  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
173  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
174  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 159
3 1.89
0 0.00
6 3.77
0 0.00
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
175  โรงเรียนบ้านหนองบัว 206
0 0.00
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 94.66
11 5.34%
176  โรงเรียนบ้านปากตก 172
4 2.33
0 0.00
3 1.74
1 0.58
1 0.58
163 94.77
9 5.23%
177  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
178  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 543
9 1.66
2 0.37
16 2.95
0 0.00
0 0.00
516 95.03
27 4.97%
179  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
180  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
43 95.56
2 4.44%
181  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
182  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
183  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 168
2 1.19
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
184  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 119
0 0.00
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
185  โรงเรียนบ้านซับน้อย 184
1 0.54
1 0.54
4 2.17
0 0.00
0 0.00
178 96.74
6 3.26%
186  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 96
0 0.00
0 0.00
1 1.04
2 2.08
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
187  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
188  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
189  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,568 6.72
เตี้ย  782 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,748 11.77
ผอมและเตี้ย  441 1.89
อ้วนและเตี้ย  567 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,234 73.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,106 คน


26.16%


Powered By www.thaieducation.net