ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 410
9 2.20
111 27.07
25 6.10
120 29.27
118 28.78
27 6.59
383 93.41%
2  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 34
4 11.76
3 8.82
11 32.35
0 0.00
1 2.94
15 44.12
19 55.88%
3  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 24
3 12.50
3 12.50
6 25.00
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
4  โรงเรียนบ้านซำภู 71
12 16.90
3 4.23
16 22.54
1 1.41
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
5  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 29
6 20.69
2 6.90
5 17.24
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
6  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 105
14 13.33
13 12.38
13 12.38
5 4.76
1 0.95
59 56.19
46 43.81%
7  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
4 9.76
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
8  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 80
1 1.25
10 12.50
11 13.75
8 10.00
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
9  โรงเรียนบ้านกกโอ 141
17 12.06
7 4.96
28 19.86
0 0.00
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
10  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 28
3 10.71
2 7.14
4 14.29
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
11  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 74
13 17.57
3 4.05
10 13.51
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
12  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 124
10 8.06
20 16.13
13 10.48
0 0.00
0 0.00
81 65.32
43 34.68%
13  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 51
9 17.65
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
14  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 162
7 4.32
14 8.64
18 11.11
0 0.00
15 9.26
108 66.67
54 33.33%
15  โรงเรียนบ้านวังขอน 70
8 11.43
3 4.29
9 12.86
1 1.43
2 2.86
47 67.14
23 32.86%
16  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 43
7 16.28
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
17  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 120
3 2.50
5 4.17
29 24.17
0 0.00
1 0.83
82 68.33
38 31.67%
18  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 87
6 6.90
5 5.75
15 17.24
1 1.15
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
19  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 181
34 18.78
6 3.31
16 8.84
0 0.00
0 0.00
125 69.06
56 30.94%
20  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 252
12 4.76
12 4.76
40 15.87
7 2.78
5 1.98
176 69.84
76 30.16%
21  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 206
1 0.49
41 19.90
16 7.77
2 0.97
2 0.97
144 69.90
62 30.10%
22  โรงเรียนบ้านปากดุก 159
6 3.77
10 6.29
20 12.58
6 3.77
5 3.14
112 70.44
47 29.56%
23  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60
7 11.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
24  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 73
6 8.22
4 5.48
6 8.22
4 5.48
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
25  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 107
17 15.89
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
26  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 581
20 3.44
75 12.91
51 8.78
2 0.34
1 0.17
432 74.35
149 25.65%
27  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 117
4 3.42
4 3.42
22 18.80
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
28  โรงเรียนวัดศรีทอง 82
4 4.88
2 2.44
10 12.20
5 6.10
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
29  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1066
64 6.00
16 1.50
183 17.17
3 0.28
1 0.09
799 74.95
267 25.05%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 203
19 9.36
5 2.46
26 12.81
0 0.00
0 0.00
153 75.37
50 24.63%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 122
2 1.64
20 16.39
7 5.74
0 0.00
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
32  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 45
4 8.89
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
33  โรงเรียนบ้านลานบ่า 41
2 4.88
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
34  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 66
3 4.55
5 7.58
8 12.12
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
3 4.84
1 1.61
11 17.74
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
36  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 54
2 3.70
1 1.85
5 9.26
5 9.26
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
37  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 67
5 7.46
4 5.97
6 8.96
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
38  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1079
57 5.28
171 15.85
1 0.09
27 2.50
0 0.00
823 76.27
256 23.73%
39  โรงเรียนบ้านจางวาง 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
40  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 34
5 14.71
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
41  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 44
1 2.27
4 9.09
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
42  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 185
5 2.70
7 3.78
26 14.05
4 2.16
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
43  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 138
8 5.80
6 4.35
17 12.32
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
44  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 153
8 5.23
6 3.92
20 13.07
0 0.00
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
45  โรงเรียนบ้านหนองปลา 45
2 4.44
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
46  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 131
7 5.34
2 1.53
20 15.27
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
47  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 170
10 5.88
8 4.71
18 10.59
0 0.00
1 0.59
133 78.24
37 21.76%
48  โรงเรียนบ้านหนองยาว 92
6 6.52
9 9.78
5 5.43
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
49  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 70
7 10.00
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
50  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
1 1.64
2 3.28
48 78.69
13 21.31%
51  โรงเรียนบ้านวังร่อง 156
5 3.21
4 2.56
14 8.97
5 3.21
5 3.21
123 78.85
33 21.15%
52  โรงเรียนบ้านโนนทอง 67
1 1.49
1 1.49
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 336
20 5.95
2 0.60
35 10.42
9 2.68
4 1.19
266 79.17
70 20.83%
54  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 154
7 4.55
4 2.60
17 11.04
4 2.60
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
55  โรงเรียนบ้านดงขวาง 87
6 6.90
3 3.45
9 10.34
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
56  โรงเรียนบ้านส้มเลา 131
8 6.11
3 2.29
16 12.21
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
57  โรงเรียนบ้านหินฮาว 39
3 7.69
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
58  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 127
5 3.94
0 0.00
21 16.54
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
59  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 147
7 4.76
8 5.44
15 10.20
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
60  โรงเรียนบ้านนายาว 150
12 8.00
4 2.67
14 9.33
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
61  โรงเรียนบ้านนครเดิด 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
62  โรงเรียนบ้านวังมล 180
5 2.78
3 1.67
28 15.56
0 0.00
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
63  โรงเรียนบ้านโคกมน 236
6 2.54
18 7.63
15 6.36
2 0.85
6 2.54
189 80.08
47 19.92%
64  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 131
5 3.82
12 9.16
6 4.58
3 2.29
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
65  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 92
2 2.17
0 0.00
16 17.39
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
66  โรงเรียนบ้านท่าผู 57
3 5.26
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
67  โรงเรียนบ้านฝาย 156
13 8.33
4 2.56
13 8.33
0 0.00
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
68  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131
8 6.11
2 1.53
15 11.45
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
69  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 53
3 5.66
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
70  โรงเรียนบ้านวังยาว 107
2 1.87
6 5.61
12 11.21
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 166
5 3.01
6 3.61
18 10.84
1 0.60
1 0.60
135 81.33
31 18.67%
72  โรงเรียนบ้านปากออก 81
1 1.23
3 3.70
11 13.58
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
73  โรงเรียนบ้านสักหลง 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
74  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 131
7 5.34
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
75  โรงเรียนบ้านศิลา 94
2 2.13
1 1.06
14 14.89
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
76  โรงเรียนบ้านโสก 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 815
39 4.79
68 8.34
37 4.54
0 0.00
0 0.00
671 82.33
144 17.67%
78  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 68
1 1.47
4 5.88
5 7.35
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
79  โรงเรียนบ้านหนองเล 57
6 10.53
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
80  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 70
6 8.57
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
81  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 142
5 3.52
7 4.93
12 8.45
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
82  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 101
2 1.98
7 6.93
8 7.92
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
83  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 66
3 4.55
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
84  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 143
8 5.59
4 2.80
11 7.69
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
85  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 151
4 2.65
9 5.96
8 5.30
2 1.32
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
86  โรงเรียนบ้านวังกวาง 184
9 4.89
8 4.35
11 5.98
0 0.00
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
87  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
88  โรงเรียนบ้านวังบาล 115
1 0.87
1 0.87
15 13.04
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
89  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
90  โรงเรียนบ้านนาซำ 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
5 7.94
54 85.71
9 14.29%
91  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 112
4 3.57
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
92  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
93  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
94  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177
9 5.08
7 3.95
9 5.08
0 0.00
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
95  โรงเรียนบ้านกกกะบก 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
96  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 155
2 1.29
3 1.94
15 9.68
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
97  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 134
2 1.49
2 1.49
13 9.70
1 0.75
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
98  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61
1 1.64
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
99  โรงเรียนบ้านกลาง 133
6 4.51
3 2.26
8 6.02
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
100  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
101  โรงเรียนบ้านบุ่ง 80
6 7.50
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
102  โรงเรียนบ้านท่าโก 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
103  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 167
4 2.40
7 4.19
8 4.79
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
104  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 142
0 0.00
3 2.11
13 9.15
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
105  โรงเรียนบ้านหัวนา 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
106  โรงเรียนบ้านป่าบง 137
7 5.11
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 83
2 2.41
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
108  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94
5 5.32
2 2.13
1 1.06
2 2.13
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
109  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
110  โรงเรียนบ้านวังเวิน 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
111  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
112  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 164
1 0.61
3 1.83
6 3.66
2 1.22
0 0.00
152 92.68
12 7.32%
114  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 125
2 1.60
4 3.20
3 2.40
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
115  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 165
1 0.61
1 0.61
9 5.45
0 0.00
0 0.00
154 93.33
11 6.67%
116  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 163
2 1.23
3 1.84
4 2.45
0 0.00
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
117  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 97
2 2.06
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
118  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
119  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
120  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
121  โรงเรียนบ้านหินโง่น 59
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
122  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองคัน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,517 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  767 4.94
เตี้ย  890 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,455 9.38
ผอมและเตี้ย  246 1.59
อ้วนและเตี้ย  178 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,981 77.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,536 คน


22.79%


Powered By www.thaieducation.net