ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 76
69 90.79
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 11
4 36.36
0 0.00
5 45.45
0 0.00
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 36
25 69.44
7 19.44
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าพล 202
29 14.36
18 8.91
41 20.30
47 23.27
59 29.21
8 3.96
194 96.04%
5  โรงเรียนบ้าน กม.28 133
8 6.02
10 7.52
10 7.52
28 21.05
42 31.58
35 26.32
98 73.68%
6  โรงเรียนธาราคีรี 82
29 35.37
7 8.54
14 17.07
4 4.88
2 2.44
26 31.71
56 68.29%
7  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 194
24 12.37
28 14.43
28 14.43
20 10.31
30 15.46
64 32.99
130 67.01%
8  โรงเรียนบ้านชอนไพร 45
5 11.11
4 8.89
8 17.78
8 17.78
2 4.44
18 40.00
27 60.00%
9  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 104
20 19.23
13 12.50
21 20.19
5 4.81
2 1.92
43 41.35
61 58.65%
10  โรงเรียนบ้านขมวด 112
10 8.93
11 9.82
9 8.04
25 22.32
9 8.04
48 42.86
64 57.14%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 138
12 8.70
28 20.29
27 19.57
5 3.62
0 0.00
66 47.83
72 52.17%
12  โรงเรียนบ้านโตก 199
36 18.09
15 7.54
35 17.59
11 5.53
1 0.50
101 50.75
98 49.25%
13  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 32
6 18.75
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
14  โรงเรียนบ้านวังพลับ 39
3 7.69
3 7.69
2 5.13
3 7.69
7 17.95
21 53.85
18 46.15%
15  โรงเรียนบ้านวังหิน 233
23 9.87
15 6.44
50 21.46
11 4.72
5 2.15
129 55.36
104 44.64%
16  โรงเรียนบ้านกล้วย 65
4 6.15
1 1.54
11 16.92
7 10.77
5 7.69
37 56.92
28 43.08%
17  โรงเรียนบ้านวังจาน 57
5 8.77
4 7.02
8 14.04
1 1.75
6 10.53
33 57.89
24 42.11%
18  โรงเรียนบ้านดงลาน 50
7 14.00
10 20.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
19  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 164
24 14.63
12 7.32
10 6.10
8 4.88
12 7.32
98 59.76
66 40.24%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 125
12 9.60
6 4.80
16 12.80
4 3.20
11 8.80
76 60.80
49 39.20%
21  โรงเรียนบ้านสะเดียง 129
21 16.28
7 5.43
20 15.50
2 1.55
0 0.00
79 61.24
50 38.76%
22  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 99
13 13.13
6 6.06
16 16.16
2 2.02
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
23  โรงเรียนบ้านซับขลุง 81
8 9.88
6 7.41
10 12.35
3 3.70
3 3.70
51 62.96
30 37.04%
24  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 57
4 7.02
10 17.54
7 12.28
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
25  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 92
4 4.35
7 7.61
19 20.65
3 3.26
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
26  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 48
6 12.50
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
27  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 201
12 5.97
13 6.47
34 16.92
9 4.48
0 0.00
133 66.17
68 33.83%
28  โรงเรียนบ้านโคก 122
13 10.66
7 5.74
20 16.39
0 0.00
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
29  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 446
41 9.19
4 0.90
88 19.73
8 1.79
0 0.00
305 68.39
141 31.61%
30  โรงเรียนบ้านวังรวก 76
4 5.26
2 2.63
15 19.74
1 1.32
2 2.63
52 68.42
24 31.58%
31  โรงเรียนบ้านบง 121
19 15.70
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
32  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 134
8 5.97
10 7.46
22 16.42
2 1.49
0 0.00
92 68.66
42 31.34%
33  โรงเรียนบ้านยางลาด 105
12 11.43
0 0.00
20 19.05
0 0.00
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
34  โรงเรียนบ้านคลองสาร 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
2 8.70
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
35  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 116
16 13.79
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
36  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 476
34 7.14
27 5.67
65 13.66
11 2.31
1 0.21
338 71.01
138 28.99%
37  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 81
8 9.88
0 0.00
12 14.81
3 3.70
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
38  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 25
2 8.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
39  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 439
37 8.43
10 2.28
68 15.49
5 1.14
0 0.00
319 72.67
120 27.33%
40  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
41  โรงเรียนบ้านโคกยาว 146
3 2.05
8 5.48
27 18.49
0 0.00
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
42  โรงเรียนบ้านหนองตาด 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
43  โรงเรียนบ้านดงขุย 336
20 5.95
15 4.46
17 5.06
16 4.76
18 5.36
250 74.40
86 25.60%
44  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 43
7 16.28
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
45  โรงเรียนบ้านป่าแดง 103
7 6.80
0 0.00
19 18.45
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
46  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 124
2 1.61
2 1.61
27 21.77
0 0.00
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
47  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 72
4 5.56
6 8.33
8 11.11
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
48  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
49  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2248
71 3.16
43 1.91
293 13.03
52 2.31
96 4.27
1693 75.31
555 24.69%
50  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
51  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 312
11 3.53
14 4.49
43 13.78
4 1.28
1 0.32
239 76.60
73 23.40%
52  โรงเรียนบ้าน กม.2 258
4 1.55
0 0.00
37 14.34
11 4.26
8 3.10
198 76.74
60 23.26%
53  โรงเรียนบ้านอมกง 141
2 1.42
3 2.13
10 7.09
9 6.38
7 4.96
110 78.01
31 21.99%
54  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 61
0 0.00
1 1.64
6 9.84
0 0.00
6 9.84
48 78.69
13 21.31%
55  โรงเรียนบ้านทางข้าม 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
56  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 71
8 11.27
7 9.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
57  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 71
0 0.00
2 2.82
5 7.04
2 2.82
6 8.45
56 78.87
15 21.13%
58  โรงเรียนบ้านนายม 70
7 10.00
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
59  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 160
7 4.38
4 2.50
21 13.13
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
60  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 169
5 2.96
1 0.59
18 10.65
9 5.33
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
61  โรงเรียนบ้านระวิง 201
17 8.46
9 4.48
13 6.47
0 0.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
62  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 62
5 8.06
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
63  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 142
9 6.34
7 4.93
11 7.75
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
64  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
65  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 60
3 5.00
5 8.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
66  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 215
10 4.65
8 3.72
9 4.19
7 3.26
4 1.86
177 82.33
38 17.67%
67  โรงเรียนบ้านวังขอน 40
6 15.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
68  โรงเรียนบ้านวังทอง 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
69  โรงเรียนบ้านผาทอง 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
2 3.70
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
70  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 66
4 6.06
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
71  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
72  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 123
4 3.25
5 4.07
5 4.07
3 2.44
2 1.63
104 84.55
19 15.45%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
4 4.30
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
74  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 108
2 1.85
2 1.85
12 11.11
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
75  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
76  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 62
2 3.23
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
77  โรงเรียนบ้านป่าบง 112
3 2.68
3 2.68
10 8.93
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
78  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
1 2.38
2 4.76
36 85.71
6 14.29%
79  โรงเรียนบ้านลาดแค 108
2 1.85
4 3.70
7 6.48
2 1.85
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
80  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
81  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 80
3 3.75
0 0.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
82  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 285
17 5.96
5 1.75
14 4.91
2 0.70
0 0.00
247 86.67
38 13.33%
83  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 84
4 4.76
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
84  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
85  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
86  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 158
6 3.80
0 0.00
11 6.96
3 1.90
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
87  โรงเรียนบ้านวังศาล 96
4 4.17
1 1.04
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 181
5 2.76
0 0.00
17 9.39
0 0.00
0 0.00
159 87.85
22 12.15%
89  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 100
1 1.00
0 0.00
4 4.00
6 6.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
90  โรงเรียนบ้านหัวนา 126
3 2.38
0 0.00
9 7.14
3 2.38
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
91  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 290
7 2.41
7 2.41
20 6.90
0 0.00
0 0.00
256 88.28
34 11.72%
92  โรงเรียนบ้านกกไทร 157
7 4.46
1 0.64
9 5.73
1 0.64
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
93  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 143
4 2.80
0 0.00
9 6.29
3 2.10
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
94  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
95  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 93
2 2.15
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
97  โรงเรียนบ้านนางั่ว 216
6 2.78
2 0.93
14 6.48
0 0.00
0 0.00
194 89.81
22 10.19%
98  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
53 89.83
6 10.17%
99  โรงเรียนบ้านซับข่อย 59
4 6.78
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
100  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 124
4 3.23
4 3.23
4 3.23
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
101  โรงเรียนบ้านดงลึก 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
102  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 126
3 2.38
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
103  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
3 3.45
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
104  โรงเรียนบ้านวังซอง 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
105  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
106  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
107  โรงเรียนบ้านคลองบง 108
3 2.78
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
108  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
109  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 110
0 0.00
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
110  โรงเรียนสายสมร 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
111  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
112  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 112
3 2.68
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
113  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
114  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
115  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 178
4 2.25
2 1.12
4 2.25
0 0.00
0 0.00
168 94.38
10 5.62%
116  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
117  โรงเรียนบ้านเขาขาด 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
118  โรงเรียนบ้านนาป่า 357
2 0.56
2 0.56
1 0.28
3 0.84
4 1.12
345 96.64
12 3.36%
119  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 79
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
120  โรงเรียนบ้านกกจั่น 98
0 0.00
1 1.02
1 1.02
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
121  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านป่าเลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านยางกุด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านพี้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านเขาสัก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านโนนตูม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,556 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  979 6.29
เตี้ย  506 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,683 10.82
ผอมและเตี้ย  397 2.55
อ้วนและเตี้ย  367 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,624 74.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,932 คน


25.28%


Powered By www.thaieducation.net