ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.12
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 28
15 53.57
1 3.57
1 3.57
11 39.29
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 7
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 7
3 42.86
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
2 28.57
5 71.43%
4  โรงเรียนวัดบางเบน 21
6 28.57
3 14.29
3 14.29
3 14.29
0 0.00
6 28.57
15 71.43%
5  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 6
1 16.67
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
6  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 226
17 7.52
7 3.10
46 20.35
24 10.62
51 22.57
81 35.84
145 64.16%
7  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 110
30 27.27
1 0.91
22 20.00
6 5.45
0 0.00
51 46.36
59 53.64%
8  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 63
12 19.05
9 14.29
8 12.70
2 3.17
2 3.17
30 47.62
33 52.38%
9  โรงเรียนบ้านไดลึก 110
15 13.64
2 1.82
13 11.82
14 12.73
5 4.55
61 55.45
49 44.55%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 134
15 11.19
11 8.21
33 24.63
0 0.00
0 0.00
75 55.97
59 44.03%
11  โรงเรียนวัดวังหว้า 198
14 7.07
22 11.11
23 11.62
13 6.57
14 7.07
112 56.57
86 43.43%
12  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 122
29 23.77
0 0.00
22 18.03
0 0.00
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
13  โรงเรียนวัดพร้าว 176
22 12.50
14 7.95
19 10.80
9 5.11
9 5.11
103 58.52
73 41.48%
14  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 83
10 12.05
4 4.82
8 9.64
4 4.82
8 9.64
49 59.04
34 40.96%
15  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
2 7.41
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
16  โรงเรียนวังก้านเหลือง 234
38 16.24
8 3.42
33 14.10
4 1.71
3 1.28
148 63.25
86 36.75%
17  โรงเรียนวัดเขารวก 164
27 16.46
6 3.66
23 14.02
4 2.44
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
18  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 144
16 11.11
11 7.64
25 17.36
0 0.00
0 0.00
92 63.89
52 36.11%
19  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 147
9 6.12
9 6.12
32 21.77
0 0.00
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
20  โรงเรียนบ้านวังแดง 93
6 6.45
6 6.45
17 18.28
1 1.08
1 1.08
62 66.67
31 33.33%
21  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 210
19 9.05
8 3.81
22 10.48
13 6.19
7 3.33
141 67.14
69 32.86%
22  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 58
4 6.90
4 6.90
8 13.79
2 3.45
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 240
16 6.67
10 4.17
40 16.67
6 2.50
0 0.00
168 70.00
72 30.00%
24  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 112
5 4.46
5 4.46
14 12.50
7 6.25
2 1.79
79 70.54
33 29.46%
25  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 85
5 5.88
0 0.00
20 23.53
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
26  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 178
21 11.80
5 2.81
17 9.55
7 3.93
2 1.12
126 70.79
52 29.21%
27  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 192
34 17.71
2 1.04
15 7.81
5 2.60
0 0.00
136 70.83
56 29.17%
28  โรงเรียนวัดวังเรือน 169
8 4.73
13 7.69
12 7.10
10 5.92
5 2.96
121 71.60
48 28.40%
29  โรงเรียนวัดป่าแดง 114
8 7.02
2 1.75
19 16.67
1 0.88
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
30  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
6 13.04
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
31  โรงเรียนวัดหนองสนวน 35
1 2.86
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
32  โรงเรียนวัดทับหมัน 206
14 6.80
13 6.31
15 7.28
8 3.88
2 0.97
154 74.76
52 25.24%
33  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
34  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 40
3 7.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
35  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 121
13 10.74
7 5.79
10 8.26
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 101
3 2.97
2 1.98
18 17.82
1 0.99
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
37  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 130
3 2.31
2 1.54
14 10.77
2 1.54
11 8.46
98 75.38
32 24.62%
38  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 107
3 2.80
1 0.93
22 20.56
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
39  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 105
4 3.81
2 1.90
16 15.24
2 1.90
1 0.95
80 76.19
25 23.81%
40  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
5 9.09
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
41  โรงเรียนบ้านเนินทราย 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
42  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 32
1 3.13
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
43  โรงเรียนวัดเขาส้าน 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
44  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 279
27 9.68
15 5.38
16 5.73
1 0.36
0 0.00
220 78.85
59 21.15%
45  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 77
3 3.90
2 2.60
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
46  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 63
4 6.35
4 6.35
3 4.76
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
47  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
0 0.00
1 1.69
47 79.66
12 20.34%
48  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 124
6 4.84
10 8.06
8 6.45
1 0.81
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
49  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
50  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 56
4 7.14
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
51  โรงเรียนวัดคลองข่อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
2 5.56
4 11.11
29 80.56
7 19.44%
52  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 98
2 2.04
0 0.00
15 15.31
0 0.00
2 2.04
79 80.61
19 19.39%
53  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 93
6 6.45
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
54  โรงเรียนวัดหนองง้าว 26
0 0.00
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
55  โรงเรียนวัดคลองคูณ 152
11 7.24
4 2.63
11 7.24
2 1.32
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
56  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
1 2.86
3 8.57
29 82.86
6 17.14%
58  โรงเรียนวัดป่าเรไร 112
4 3.57
4 3.57
4 3.57
4 3.57
3 2.68
93 83.04
19 16.96%
59  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 154
1 0.65
0 0.00
10 6.49
12 7.79
3 1.95
128 83.12
26 16.88%
60  โรงเรียนวัดชัยศรี 195
2 1.03
0 0.00
29 14.87
1 0.51
0 0.00
163 83.59
32 16.41%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
0 0.00
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
1 1.14
3 3.41
74 84.09
14 15.91%
63  โรงเรียนวัดเขาทราย 324
17 5.25
7 2.16
26 8.02
0 0.00
1 0.31
273 84.26
51 15.74%
64  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 77
3 3.90
3 3.90
3 3.90
1 1.30
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
65  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
1 1.28
1 1.28
66 84.62
12 15.38%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 132
9 6.82
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
67  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 60
0 0.00
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
68  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
17 85.00
3 15.00%
69  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
70  โรงเรียนวัดวังแดง 211
7 3.32
2 0.95
13 6.16
4 1.90
4 1.90
181 85.78
30 14.22%
71  โรงเรียนวัดวังไคร้ 65
4 6.15
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
72  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 89
8 8.99
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
73  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 112
4 3.57
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
74  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 909
32 3.52
25 2.75
35 3.85
13 1.43
15 1.65
789 86.80
120 13.20%
75  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 91
1 1.10
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
76  โรงเรียนบ้านท่าบัว 85
5 5.88
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
77  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 503
17 3.38
14 2.78
14 2.78
11 2.19
9 1.79
438 87.08
65 12.92%
78  โรงเรียนวัดขวาง 86
1 1.16
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
79  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
80  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
81  โรงเรียนวัดวังสำโรง 140
2 1.43
2 1.43
2 1.43
2 1.43
8 5.71
124 88.57
16 11.43%
82  โรงเรียนบ้านเนินแค 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
83  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 99
3 3.03
0 0.00
7 7.07
0 0.00
1 1.01
88 88.89
11 11.11%
84  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
85  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
86  โรงเรียนวัดท่าปอ 84
1 1.19
0 0.00
7 8.33
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
87  โรงเรียนบ้านหนองแขม 111
3 2.70
2 1.80
6 5.41
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
88  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 137
5 3.65
3 2.19
5 3.65
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
89  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 170
5 2.94
5 2.94
4 2.35
0 0.00
2 1.18
154 90.59
16 9.41%
90  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 44
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
3 6.82
40 90.91
4 9.09%
91  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
92  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 135
2 1.48
2 1.48
4 2.96
3 2.22
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
93  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 161
1 0.62
3 1.86
5 3.11
2 1.24
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
94  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
1 1.69
55 93.22
4 6.78%
95  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
96  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 188
5 2.66
0 0.00
7 3.72
0 0.00
0 0.00
176 93.62
12 6.38%
97  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
98  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 104
1 0.96
1 0.96
0 0.00
3 2.88
1 0.96
98 94.23
6 5.77%
99  โรงเรียนวัดวังกระชัน 54
2 3.70
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
100  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 109
1 0.92
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
101  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
102  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1202
11 0.92
12 1.00
15 1.25
10 0.83
10 0.83
1144 95.17
58 4.83%
103  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
104  โรงเรียนวัดคงคาราม 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
105  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 111
0 0.00
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
106  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 140
2 1.43
2 1.43
1 0.71
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
107  โรงเรียนบ้านเขาพระ 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.40
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
108  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 76
1 1.32
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
109  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 77
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
110  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
111  โรงเรียนวัดโพทะเล 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.80
109 98.20
2 1.80%
112  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านบึงลี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดทับปรู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดวังตะกู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,263 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  712 5.37
เตี้ย  339 2.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,059 7.98
ผอมและเตี้ย  261 1.97
อ้วนและเตี้ย  207 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,685 80.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,578 คน


19.44%


Powered By www.thaieducation.net