ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 31
0 0.00
11 35.48
9 29.03
0 0.00
1 3.23
10 32.26
21 67.74%
2  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 36
10 27.78
0 0.00
11 30.56
1 2.78
0 0.00
14 38.89
22 61.11%
3  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 23
3 13.04
2 8.70
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
4  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 43
4 9.30
6 13.95
6 13.95
5 11.63
1 2.33
21 48.84
22 51.16%
5  โรงเรียนบ้านบัวยาง 14
4 28.57
0 0.00
2 14.29
0 0.00
1 7.14
7 50.00
7 50.00%
6  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 57
1 1.75
0 0.00
12 21.05
1 1.75
11 19.30
32 56.14
25 43.86%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 71
13 18.31
6 8.45
8 11.27
3 4.23
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
8  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 93
1 1.08
19 20.43
17 18.28
0 0.00
1 1.08
55 59.14
38 40.86%
9  โรงเรียนบ้านน้อย 64
11 17.19
5 7.81
7 10.94
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
10  โรงเรียนวัดวังตะขบ 78
2 2.56
3 3.85
25 32.05
0 0.00
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
11  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 42
6 14.29
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
12  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
13  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 22
6 27.27
1 4.55
0 0.00
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
14  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 50
9 18.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
2 7.14
6 21.43
18 64.29
10 35.71%
16  โรงเรียนวัดคลองโนน 70
13 18.57
2 2.86
9 12.86
1 1.43
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
17  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 57
5 8.77
0 0.00
14 24.56
0 0.00
1 1.75
37 64.91
20 35.09%
18  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 110
19 17.27
1 0.91
18 16.36
0 0.00
0 0.00
72 65.45
38 34.55%
19  โรงเรียนบ้านหนองโสน 399
32 8.02
12 3.01
60 15.04
17 4.26
16 4.01
262 65.66
137 34.34%
20  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 319
20 6.27
13 4.08
37 11.60
27 8.46
10 3.13
212 66.46
107 33.54%
21  โรงเรียนวัดลำชะล่า 19
0 0.00
1 5.26
5 26.32
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
22  โรงเรียนวัดเนินพยอม 35
5 14.29
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 124
5 4.03
4 3.23
28 22.58
1 0.81
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
24  โรงเรียนบึงสีไฟ 36
2 5.56
3 8.33
3 8.33
3 8.33
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
25  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 46
0 0.00
1 2.17
13 28.26
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
26  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 43
4 9.30
1 2.33
7 16.28
0 0.00
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
27  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 84
10 11.90
4 4.76
9 10.71
2 2.38
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
28  โรงเรียนวัดบ้านนา 64
9 14.06
2 3.13
8 12.50
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
29  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 27
6 22.22
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
30  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 119
1 0.84
8 6.72
25 21.01
1 0.84
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
31  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 70
6 8.57
2 2.86
12 17.14
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
32  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 49
3 6.12
4 8.16
7 14.29
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
33  โรงเรียนวัดหนองหลวง 119
12 10.08
7 5.88
8 6.72
0 0.00
7 5.88
85 71.43
34 28.57%
34  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 130
12 9.23
9 6.92
14 10.77
2 1.54
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
35  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 102
5 4.90
2 1.96
22 21.57
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
36  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
37  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 68
5 7.35
2 2.94
12 17.65
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
38  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 65
1 1.54
0 0.00
17 26.15
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
39  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 161
13 8.07
2 1.24
29 18.01
0 0.00
0 0.00
117 72.67
44 27.33%
40  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 136
5 3.68
7 5.15
24 17.65
1 0.74
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
41  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2064
86 4.17
49 2.37
334 16.18
60 2.91
17 0.82
1518 73.55
546 26.45%
42  โรงเรียนบ้านนิคม 157
3 1.91
4 2.55
33 21.02
1 0.64
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
43  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
3 4.55
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
44  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 47
0 0.00
4 8.51
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
45  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 94
11 11.70
0 0.00
12 12.77
0 0.00
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
46  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 114
7 6.14
3 2.63
19 16.67
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
47  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 119
15 12.61
0 0.00
15 12.61
0 0.00
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
48  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 36
2 5.56
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
49  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 20
1 5.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
50  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 177
14 7.91
9 5.08
21 11.86
0 0.00
0 0.00
133 75.14
44 24.86%
51  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 65
0 0.00
1 1.54
15 23.08
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
52  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 163
8 4.91
5 3.07
27 16.56
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 204
5 2.45
10 4.90
34 16.67
1 0.49
0 0.00
154 75.49
50 24.51%
54  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 50
2 4.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
55  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 446
14 3.14
10 2.24
83 18.61
0 0.00
0 0.00
339 76.01
107 23.99%
56  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 143
6 4.20
4 2.80
23 16.08
1 0.70
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
57  โรงเรียนบ้านโนนทอง 68
2 2.94
2 2.94
12 17.65
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
58  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 132
5 3.79
4 3.03
19 14.39
3 2.27
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
59  โรงเรียนวัดหงษ์ 43
2 4.65
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
60  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 39
1 2.56
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
61  โรงเรียนวัดวังแดง 130
5 3.85
1 0.77
24 18.46
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
62  โรงเรียนวัดหนองหลุม 65
2 3.08
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
63  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
64  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 111
8 7.21
0 0.00
17 15.32
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
65  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 63
0 0.00
2 3.17
12 19.05
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
66  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 252
17 6.75
6 2.38
28 11.11
3 1.19
0 0.00
198 78.57
54 21.43%
67  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 99
4 4.04
4 4.04
13 13.13
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
68  โรงเรียนบ้านหัวดง 165
4 2.42
3 1.82
28 16.97
0 0.00
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
69  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 52
4 7.69
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
70  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 81
6 7.41
2 2.47
7 8.64
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 120
2 1.67
3 2.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
72  โรงเรียนบ้านป่าแซง 111
13 11.71
4 3.60
5 4.50
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
73  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 101
4 3.96
2 1.98
13 12.87
0 0.00
1 0.99
81 80.20
20 19.80%
74  โรงเรียนบ้านท่าแห 66
2 3.03
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
75  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 61
2 3.28
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
76  โรงเรียนบ้านหนองขาว 235
10 4.26
10 4.26
25 10.64
0 0.00
1 0.43
189 80.43
46 19.57%
77  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 138
7 5.07
4 2.90
7 5.07
9 6.52
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
78  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 241
16 6.64
0 0.00
31 12.86
0 0.00
0 0.00
194 80.50
47 19.50%
79  โรงเรียนบ้านหนองพง 118
6 5.08
0 0.00
15 12.71
1 0.85
1 0.85
95 80.51
23 19.49%
80  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
81  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 139
8 5.76
2 1.44
10 7.19
1 0.72
5 3.60
113 81.29
26 18.71%
82  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 143
6 4.20
4 2.80
13 9.09
2 1.40
1 0.70
117 81.82
26 18.18%
83  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 138
3 2.17
2 1.45
18 13.04
0 0.00
1 0.72
114 82.61
24 17.39%
84  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 238
9 3.78
18 7.56
14 5.88
0 0.00
0 0.00
197 82.77
41 17.23%
85  โรงเรียนบ้านเนินยาว 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
86  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 47
2 4.26
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
87  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 183
5 2.73
3 1.64
22 12.02
1 0.55
0 0.00
152 83.06
31 16.94%
88  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 77
4 5.19
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 156
11 7.05
3 1.92
12 7.69
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
90  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 132
9 6.82
0 0.00
12 9.09
0 0.00
1 0.76
110 83.33
22 16.67%
91  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 85
0 0.00
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
92  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 215
5 2.33
3 1.40
26 12.09
1 0.47
0 0.00
180 83.72
35 16.28%
93  โรงเรียนวัดเนินปอ 99
0 0.00
0 0.00
16 16.16
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
94  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 199
4 2.01
4 2.01
24 12.06
0 0.00
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
95  โรงเรียนบ้านสวนแตง 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
96  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 128
1 0.78
0 0.00
19 14.84
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
97  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 135
8 5.93
2 1.48
11 8.15
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
98  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 129
11 8.53
0 0.00
9 6.98
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
99  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 110
7 6.36
0 0.00
8 7.27
2 1.82
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
100  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
101  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
102  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 54
2 3.70
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
103  โรงเรียนวัดฆะมัง 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 89
2 2.25
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
105  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 153
3 1.96
3 1.96
16 10.46
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
106  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
107  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 298
9 3.02
10 3.36
23 7.72
0 0.00
0 0.00
256 85.91
42 14.09%
108  โรงเรียนวัดดงกลาง 209
9 4.31
0 0.00
18 8.61
1 0.48
0 0.00
181 86.60
28 13.40%
109  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 97
3 3.09
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
110  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 182
5 2.75
4 2.20
15 8.24
0 0.00
0 0.00
158 86.81
24 13.19%
111  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
112  โรงเรียนวัดดงชะพลู 62
1 1.61
1 1.61
5 8.06
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
113  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 109
2 1.83
3 2.75
8 7.34
1 0.92
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
114  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 118
3 2.54
1 0.85
11 9.32
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
116  โรงเรียนบ้านวังทับยา 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
117  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
118  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 65
1 1.54
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
119  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 123
6 4.88
5 4.07
2 1.63
2 1.63
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
120  โรงเรียนบ้านปากดง 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
121  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
122  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
123  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
124  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 33
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
126  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
127  โรงเรียนวัดท่าข่อย 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
128  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 104
6 5.77
0 0.00
1 0.96
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
129  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
130  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
131  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
132  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
133  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  743 5.07
เตี้ย  387 2.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,938 13.22
ผอมและเตี้ย  169 1.15
อ้วนและเตี้ย  90 0.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,332 77.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,327 คน


22.70%


Powered By www.thaieducation.net