ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 64
16 25.00
12 18.75
12 18.75
16 25.00
8 12.50
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 150
55 36.67
24 16.00
30 20.00
19 12.67
22 14.67
0 0.00
150 100.00%
3  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 89
62 69.66
13 14.61
3 3.37
10 11.24
0 0.00
1 1.12
88 98.88%
4  โรงเรียนวัดดงข่อย 76
32 42.11
1 1.32
34 44.74
1 1.32
1 1.32
7 9.21
69 90.79%
5  โรงเรียนบ้านผารังหมี 50
5 10.00
6 12.00
11 22.00
17 34.00
0 0.00
11 22.00
39 78.00%
6  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 168
24 14.29
18 10.71
20 11.90
33 19.64
18 10.71
55 32.74
113 67.26%
7  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 148
13 8.78
14 9.46
11 7.43
27 18.24
25 16.89
58 39.19
90 60.81%
8  โรงเรียนบ้านยางโทน 45
3 6.67
3 6.67
17 37.78
3 6.67
0 0.00
19 42.22
26 57.78%
9  โรงเรียนบ้านน้ำริน 242
41 16.94
33 13.64
30 12.40
14 5.79
7 2.89
117 48.35
125 51.65%
10  โรงเรียนศึกษาลัย 517
40 7.74
25 4.84
77 14.89
65 12.57
60 11.61
250 48.36
267 51.64%
11  โรงเรียนห้วยพลู 176
22 12.50
7 3.98
47 26.70
14 7.95
0 0.00
86 48.86
90 51.14%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 76
15 19.74
5 6.58
16 21.05
0 0.00
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
13  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 188
20 10.64
15 7.98
40 21.28
5 2.66
0 0.00
108 57.45
80 42.55%
14  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 143
17 11.89
7 4.90
9 6.29
12 8.39
15 10.49
83 58.04
60 41.96%
15  โรงเรียนบ้านสะเดา 222
21 9.46
4 1.80
21 9.46
25 11.26
19 8.56
132 59.46
90 40.54%
16  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 82
2 2.44
11 13.41
12 14.63
6 7.32
2 2.44
49 59.76
33 40.24%
17  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 50
10 20.00
0 0.00
5 10.00
3 6.00
2 4.00
30 60.00
20 40.00%
18  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 207
13 6.28
2 0.97
29 14.01
15 7.25
20 9.66
128 61.84
79 38.16%
19  โรงเรียนบ้านหินประกาย 176
13 7.39
5 2.84
28 15.91
20 11.36
0 0.00
110 62.50
66 37.50%
20  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 102
18 17.65
6 5.88
13 12.75
0 0.00
0 0.00
65 63.73
37 36.27%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 35
4 11.43
2 5.71
2 5.71
4 11.43
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
22  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 82
4 4.88
3 3.66
20 24.39
1 1.22
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
23  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 147
17 11.56
10 6.80
23 15.65
0 0.00
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
24  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 12
2 16.67
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
25  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 66
11 16.67
1 1.52
8 12.12
1 1.52
1 1.52
44 66.67
22 33.33%
26  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 153
4 2.61
12 7.84
26 16.99
8 5.23
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
27  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 38
3 7.89
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
28  โรงเรียนบ้านตอเรือ 92
4 4.35
0 0.00
11 11.96
2 2.17
11 11.96
64 69.57
28 30.43%
29  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 76
11 14.47
5 6.58
7 9.21
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 166
14 8.43
4 2.41
32 19.28
0 0.00
0 0.00
116 69.88
50 30.12%
31  โรงเรียนบ้านกลาง 57
7 12.28
1 1.75
9 15.79
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
32  โรงเรียนบ้านซำหวาย 125
19 15.20
0 0.00
18 14.40
0 0.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
33  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 392
10 2.55
12 3.06
41 10.46
15 3.83
38 9.69
276 70.41
116 29.59%
34  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1217
49 4.03
32 2.63
97 7.97
71 5.83
108 8.87
860 70.67
357 29.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองกลด 49
0 0.00
1 2.04
13 26.53
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
36  โรงเรียนบ้านท่ายาง 57
4 7.02
5 8.77
5 8.77
2 3.51
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
37  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 86
5 5.81
5 5.81
11 12.79
2 2.33
1 1.16
62 72.09
24 27.91%
38  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 72
8 11.11
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
39  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 40
4 10.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
40  โรงเรียนบึงราชนก 55
3 5.45
0 0.00
11 20.00
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
41  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 93
2 2.15
3 3.23
16 17.20
2 2.15
2 2.15
68 73.12
25 26.88%
42  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 95
8 8.42
1 1.05
15 15.79
1 1.05
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
43  โรงเรียนวัดวังพิกุล 118
2 1.69
2 1.69
27 22.88
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
44  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 201
18 8.96
8 3.98
19 9.45
7 3.48
0 0.00
149 74.13
52 25.87%
45  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 136
15 11.03
3 2.21
17 12.50
0 0.00
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
46  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 157
14 8.92
9 5.73
12 7.64
5 3.18
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
47  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 63
5 7.94
2 3.17
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
48  โรงเรียนบ้านลำภาศ 87
8 9.20
0 0.00
10 11.49
0 0.00
4 4.60
65 74.71
22 25.29%
49  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 144
16 11.11
0 0.00
20 13.89
0 0.00
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
50  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 48
6 12.50
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
51  โรงเรียนบ้านชมภู 185
10 5.41
6 3.24
30 16.22
0 0.00
0 0.00
139 75.14
46 24.86%
52  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 81
4 4.94
0 0.00
16 19.75
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
53  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 118
16 13.56
2 1.69
10 8.47
0 0.00
1 0.85
89 75.42
29 24.58%
54  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 94
4 4.26
3 3.19
14 14.89
2 2.13
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
55  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 120
5 4.17
0 0.00
24 20.00
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
56  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 108
10 9.26
6 5.56
10 9.26
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
57  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1099
61 5.55
21 1.91
182 16.56
0 0.00
0 0.00
835 75.98
264 24.02%
58  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 50
3 6.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
3 6.00
38 76.00
12 24.00%
59  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 85
7 8.24
7 8.24
0 0.00
4 4.71
2 2.35
65 76.47
20 23.53%
60  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 73
6 8.22
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
61  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
62  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 79
4 5.06
1 1.27
13 16.46
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
63  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 93
6 6.45
0 0.00
15 16.13
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
64  โรงเรียนบ้านเจริญผล 116
8 6.90
7 6.03
11 9.48
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
65  โรงเรียนบ้านวังพรม 127
5 3.94
1 0.79
22 17.32
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
66  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 88
6 6.82
0 0.00
10 11.36
0 0.00
3 3.41
69 78.41
19 21.59%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 153
17 11.11
1 0.65
15 9.80
0 0.00
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
68  โรงเรียนบ้านซำรัง 150
7 4.67
6 4.00
0 0.00
4 2.67
15 10.00
118 78.67
32 21.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองพระ 61
3 4.92
4 6.56
4 6.56
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
70  โรงเรียนวัดตายม 33
1 3.03
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
71  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
1 5.26
15 78.95
4 21.05%
72  โรงเรียนประชาสามัคคี 105
5 4.76
0 0.00
17 16.19
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
73  โรงเรียนสามัคคีธรรม 105
5 4.76
0 0.00
17 16.19
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
74  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 87
7 8.05
2 2.30
8 9.20
1 1.15
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
75  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
76  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 128
6 4.69
3 2.34
14 10.94
3 2.34
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
77  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
1 1.61
3 4.84
5 8.06
3 4.84
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
78  โรงเรียนบ้านเขาดิน 104
7 6.73
6 5.77
5 4.81
2 1.92
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
79  โรงเรียนบ้านดงพลวง 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
1 1.89
43 81.13
10 18.87%
80  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
6 3.53
1 0.59
11 6.47
13 7.65
1 0.59
138 81.18
32 18.82%
81  โรงเรียนวัดบ้านมุง 133
11 8.27
0 0.00
14 10.53
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
82  โรงเรียนวัดบึงลำ 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
83  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 108
3 2.78
3 2.78
5 4.63
3 2.78
6 5.56
88 81.48
20 18.52%
84  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 184
10 5.43
5 2.72
19 10.33
0 0.00
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
85  โรงเรียนบ้านเข็ก 217
6 2.76
1 0.46
28 12.90
0 0.00
4 1.84
178 82.03
39 17.97%
86  โรงเรียนบ้านดินทอง 45
4 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.89
37 82.22
8 17.78%
87  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 102
2 1.96
5 4.90
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
88  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 85
1 1.18
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
89  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 137
6 4.38
5 3.65
8 5.84
1 0.73
4 2.92
113 82.48
24 17.52%
90  โรงเรียนบ้านนาพราน 132
8 6.06
3 2.27
9 6.82
0 0.00
3 2.27
109 82.58
23 17.42%
91  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 288
24 8.33
0 0.00
26 9.03
0 0.00
0 0.00
238 82.64
50 17.36%
92  โรงเรียนวัดท่านา 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
0 0.00
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
93  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 64
3 4.69
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
94  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 56
5 8.93
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
95  โรงเรียนบ้านปากยาง 92
1 1.09
2 2.17
8 8.70
3 3.26
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
96  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
97  โรงเรียนบ้านวังสาร 103
2 1.94
2 1.94
8 7.77
2 1.94
1 0.97
88 85.44
15 14.56%
98  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
99  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 149
5 3.36
0 0.00
10 6.71
1 0.67
5 3.36
128 85.91
21 14.09%
100  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 148
4 2.70
6 4.05
6 4.05
2 1.35
2 1.35
128 86.49
20 13.51%
101  โรงเรียนบ้านหนองงา 84
6 7.14
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
102  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
103  โรงเรียนบ้านวังโพรง 180
0 0.00
3 1.67
17 9.44
3 1.67
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
104  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 204
6 2.94
6 2.94
12 5.88
1 0.49
1 0.49
178 87.25
26 12.75%
105  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 143
0 0.00
5 3.50
13 9.09
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
106  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 271
8 2.95
9 3.32
15 5.54
0 0.00
1 0.37
238 87.82
33 12.18%
107  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
108  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 63
3 4.76
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
109  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 103
6 5.83
3 2.91
1 0.97
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
110  โรงเรียนวัดพันชาลี 122
0 0.00
0 0.00
13 10.66
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
111  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 230
5 2.17
0 0.00
14 6.09
5 2.17
0 0.00
206 89.57
24 10.43%
112  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
113  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
114  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 110
4 3.64
2 1.82
3 2.73
1 0.91
1 0.91
99 90.00
11 10.00%
115  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 239
10 4.18
3 1.26
2 0.84
6 2.51
2 0.84
216 90.38
23 9.62%
116  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 109
1 0.92
4 3.67
5 4.59
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
117  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 120
2 1.67
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
118  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 113
6 5.31
4 3.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
119  โรงเรียนวัดโคกสลุด 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
120  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
121  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 156
3 1.92
1 0.64
3 1.92
0 0.00
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
122  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
123  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%

 

จำนวนนักเรียน  15,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,114 6.99
เตี้ย  505 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,802 11.30
ผอมและเตี้ย  496 3.11
อ้วนและเตี้ย  431 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,600 72.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,348 คน


27.26%


Powered By www.thaieducation.net