ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 27
0 0.00
3 11.11
24 88.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
2  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 11
2 18.18
2 18.18
6 54.55
1 9.09
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนวัดวังเป็ด 105
71 67.62
2 1.90
13 12.38
1 0.95
0 0.00
18 17.14
87 82.86%
4  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 405
17 4.20
21 5.19
89 21.98
38 9.38
110 27.16
130 32.10
275 67.90%
5  โรงเรียนวัดจุฬามณี 145
21 14.48
21 14.48
14 9.66
21 14.48
14 9.66
54 37.24
91 62.76%
6  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 52
9 17.31
5 9.62
12 23.08
4 7.69
0 0.00
22 42.31
30 57.69%
7  โรงเรียนสะพานที่ 3 643
58 9.02
52 8.09
157 24.42
24 3.73
56 8.71
296 46.03
347 53.97%
8  โรงเรียนวัดสระโคล่ 206
42 20.39
18 8.74
26 12.62
15 7.28
2 0.97
103 50.00
103 50.00%
9  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 230
27 11.74
16 6.96
18 7.83
15 6.52
35 15.22
119 51.74
111 48.26%
10  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 222
20 9.01
14 6.31
45 20.27
7 3.15
19 8.56
117 52.70
105 47.30%
11  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119
13 10.92
11 9.24
15 12.61
6 5.04
11 9.24
63 52.94
56 47.06%
12  โรงเรียนจ่าการบุญ 1749
115 6.58
27 1.54
335 19.15
142 8.12
199 11.38
931 53.23
818 46.77%
13  โรงเรียนวัดอรัญญิก 202
20 9.90
14 6.93
19 9.41
26 12.87
14 6.93
109 53.96
93 46.04%
14  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 291
9 3.09
19 6.53
29 9.97
28 9.62
48 16.49
158 54.30
133 45.70%
15  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 128
17 13.28
13 10.16
12 9.38
8 6.25
7 5.47
71 55.47
57 44.53%
16  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 105
15 14.29
0 0.00
10 9.52
11 10.48
10 9.52
59 56.19
46 43.81%
17  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 80
2 2.50
1 1.25
16 20.00
11 13.75
4 5.00
46 57.50
34 42.50%
18  โรงเรียนบ้านปลักแรด 223
26 11.66
25 11.21
21 9.42
11 4.93
9 4.04
131 58.74
92 41.26%
19  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 61
9 14.75
1 1.64
14 22.95
1 1.64
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
20  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 64
10 15.63
3 4.69
12 18.75
1 1.56
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
21  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 152
5 3.29
5 3.29
18 11.84
10 6.58
23 15.13
91 59.87
61 40.13%
22  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 149
10 6.71
16 10.74
26 17.45
4 2.68
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
23  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1979
78 3.94
20 1.01
378 19.10
98 4.95
209 10.56
1196 60.43
783 39.57%
24  โรงเรียนวัดบึงบอน 65
16 24.62
3 4.62
5 7.69
0 0.00
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
25  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 136
9 6.62
10 7.35
13 9.56
6 4.41
13 9.56
85 62.50
51 37.50%
26  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48
3 6.25
5 10.42
5 10.42
5 10.42
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
27  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 243
13 5.35
21 8.64
57 23.46
0 0.00
0 0.00
152 62.55
91 37.45%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 79
7 8.86
8 10.13
11 13.92
2 2.53
1 1.27
50 63.29
29 36.71%
29  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 186
30 16.13
0 0.00
36 19.35
0 0.00
0 0.00
120 64.52
66 35.48%
30  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 108
11 10.19
4 3.70
12 11.11
8 7.41
3 2.78
70 64.81
38 35.19%
31  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 37
2 5.41
4 10.81
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
32  โรงเรียนวัดจอมทอง 155
21 13.55
5 3.23
22 14.19
4 2.58
1 0.65
102 65.81
53 34.19%
33  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
5 9.43
4 7.55
35 66.04
18 33.96%
34  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 160
9 5.63
9 5.63
28 17.50
3 1.88
5 3.13
106 66.25
54 33.75%
35  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 33
2 6.06
2 6.06
7 21.21
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
36  โรงเรียนบ้านคุยยาง 64
3 4.69
1 1.56
8 12.50
5 7.81
3 4.69
44 68.75
20 31.25%
37  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 956
37 3.87
59 6.17
42 4.39
68 7.11
85 8.89
665 69.56
291 30.44%
38  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
39  โรงเรียนวัดบึงกอก 114
11 9.65
5 4.39
16 14.04
1 0.88
1 0.88
80 70.18
34 29.82%
40  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 81
12 14.81
5 6.17
5 6.17
2 2.47
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
41  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 766
37 4.83
15 1.96
57 7.44
70 9.14
48 6.27
539 70.37
227 29.63%
42  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 169
17 10.06
9 5.33
20 11.83
3 1.78
1 0.59
119 70.41
50 29.59%
43  โรงเรียนคลองวัดไร่ 68
10 14.71
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
44  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 286
14 4.90
14 4.90
47 16.43
8 2.80
1 0.35
202 70.63
84 29.37%
45  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 157
8 5.10
0 0.00
38 24.20
0 0.00
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
46  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 69
5 7.25
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
47  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 188
13 6.91
4 2.13
27 14.36
7 3.72
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
48  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 130
8 6.15
8 6.15
11 8.46
7 5.38
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
49  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 72
10 13.89
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
50  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 181
7 3.87
6 3.31
30 16.57
2 1.10
0 0.00
136 75.14
45 24.86%
51  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 116
6 5.17
3 2.59
18 15.52
0 0.00
1 0.86
88 75.86
28 24.14%
52  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 67
6 8.96
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
53  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 180
16 8.89
4 2.22
20 11.11
1 0.56
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
54  โรงเรียนวัดบ้านดง 176
7 3.98
14 7.95
19 10.80
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
55  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 279
7 2.51
10 3.58
45 16.13
0 0.00
1 0.36
216 77.42
63 22.58%
56  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 67
6 8.96
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
57  โรงเรียนบ้านพันเสา 105
5 4.76
6 5.71
12 11.43
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
58  โรงเรียนวัดหนองขานาง 87
5 5.75
5 5.75
6 6.90
3 3.45
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
59  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 248
12 4.84
8 3.23
25 10.08
3 1.21
1 0.40
199 80.24
49 19.76%
60  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 82
3 3.66
3 3.66
10 12.20
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
61  โรงเรียนวัดวังแร่ 67
4 5.97
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
62  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
63  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 74
7 9.46
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
64  โรงเรียนบ้านคลองเตย 111
5 4.50
3 2.70
13 11.71
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
65  โรงเรียนบางระกำ 159
2 1.26
1 0.63
23 14.47
4 2.52
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
66  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 214
10 4.67
7 3.27
21 9.81
2 0.93
0 0.00
174 81.31
40 18.69%
67  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 82
3 3.66
3 3.66
7 8.54
2 2.44
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
68  โรงเรียนวัดดอนอภัย 72
2 2.78
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
69  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
70  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 106
3 2.83
1 0.94
15 14.15
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
71  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
72  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 445
35 7.87
15 3.37
11 2.47
9 2.02
6 1.35
369 82.92
76 17.08%
73  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 460
9 1.96
18 3.91
32 6.96
8 1.74
10 2.17
383 83.26
77 16.74%
74  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
75  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
2 4.08
2 4.08
41 83.67
8 16.33%
76  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 137
12 8.76
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
77  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
78  โรงเรียนวัดคุยขวาง 95
2 2.11
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
79  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 179
10 5.59
2 1.12
10 5.59
2 1.12
3 1.68
152 84.92
27 15.08%
80  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 73
0 0.00
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
81  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 201
9 4.48
6 2.99
11 5.47
4 1.99
0 0.00
171 85.07
30 14.93%
82  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
83  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
84  โรงเรียนบ้านหินลาด 62
1 1.61
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
85  โรงเรียนวัดห้วงกระได 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
86  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 57
3 5.26
3 5.26
1 1.75
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
87  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 12.24
43 87.76
6 12.24%
88  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 134
3 2.24
2 1.49
8 5.97
2 1.49
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
89  โรงเรียนวัดกรับพวง 85
1 1.18
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
90  โรงเรียนบ้านวังยาง 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
91  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
1 0.84
3 2.52
8 6.72
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
92  โรงเรียนวัดคุยม่วง 100
2 2.00
1 1.00
5 5.00
1 1.00
1 1.00
90 90.00
10 10.00%
93  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
94  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
95  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
96  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
97  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
98  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 97
0 0.00
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 110
0 0.00
2 1.82
6 5.45
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
100  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
101  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 115
0 0.00
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
102  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
103  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
104  โรงเรียนบ้านดงยาง 84
3 3.57
1 1.19
2 2.38
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
105  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
106  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
107  โรงเรียนวัดวังอิทก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองแขม 107
0 0.00
1 0.93
2 1.87
1 0.93
2 1.87
101 94.39
6 5.61%
109  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
110  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
111  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
112  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
113  โรงเรียนวัดทุ่งชา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดแตน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,145 6.23
เตี้ย  658 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,361 12.85
ผอมและเตี้ย  748 4.07
อ้วนและเตี้ย  976 5.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,486 67.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,888 คน


32.05%


Powered By www.thaieducation.net