ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 20
16 80.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 52
1 1.92
0 0.00
45 86.54
0 0.00
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนวัดเกาะ 58
8 13.79
7 12.07
32 55.17
5 8.62
6 10.34
0 0.00
58 100.00%
4  โรงเรียนวัดไทรย้อย 7
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 52
31 59.62
7 13.46
5 9.62
5 9.62
4 7.69
0 0.00
52 100.00%
6  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 20
0 0.00
0 0.00
15 75.00
2 10.00
2 10.00
1 5.00
19 95.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 105
5 4.76
6 5.71
8 7.62
19 18.10
24 22.86
43 40.95
62 59.05%
8  โรงเรียนวัดศรีสังวร 85
12 14.12
10 11.76
22 25.88
4 4.71
1 1.18
36 42.35
49 57.65%
9  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1055
154 14.60
60 5.69
223 21.14
87 8.25
78 7.39
453 42.94
602 57.06%
10  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 106
12 11.32
5 4.72
9 8.49
15 14.15
17 16.04
48 45.28
58 54.72%
11  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11
1 9.09
0 0.00
5 45.45
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
12  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 274
30 10.95
17 6.20
15 5.47
48 17.52
39 14.23
125 45.62
149 54.38%
13  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 121
15 12.40
13 10.74
13 10.74
15 12.40
8 6.61
57 47.11
64 52.89%
14  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 29
10 34.48
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
15  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 410
25 6.10
13 3.17
104 25.37
7 1.71
52 12.68
209 50.98
201 49.02%
16  โรงเรียนบ้านแม่ราก 41
2 4.88
1 2.44
8 19.51
4 9.76
5 12.20
21 51.22
20 48.78%
17  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 15
4 26.67
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
18  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 59
14 23.73
3 5.08
9 15.25
0 0.00
1 1.69
32 54.24
27 45.76%
19  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 32
5 15.63
2 6.25
7 21.88
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
20  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 38
8 21.05
5 13.16
2 5.26
1 2.63
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
21  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 41
9 21.95
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
22  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 59
0 0.00
13 22.03
8 13.56
3 5.08
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
23  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 96
10 10.42
9 9.38
16 16.67
4 4.17
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
24  โรงเรียนบ้านดงคู่ 178
14 7.87
11 6.18
11 6.18
11 6.18
25 14.04
106 59.55
72 40.45%
25  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 141
8 5.67
4 2.84
23 16.31
12 8.51
10 7.09
84 59.57
57 40.43%
26  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 47
6 12.77
1 2.13
11 23.40
1 2.13
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
27  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 227
27 11.89
15 6.61
45 19.82
4 1.76
0 0.00
136 59.91
91 40.09%
28  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 40
8 20.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
29  โรงเรียนประชาอุทิศ 30
2 6.67
2 6.67
6 20.00
0 0.00
2 6.67
18 60.00
12 40.00%
30  โรงเรียนวัดกรงทอง 50
6 12.00
4 8.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
31  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
2 4.65
2 4.65
10 23.26
2 4.65
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
32  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 38
4 10.53
3 7.89
7 18.42
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
33  โรงเรียนบ้านแม่สาน 54
7 12.96
5 9.26
8 14.81
1 1.85
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
34  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1023
17 1.66
5 0.49
92 8.99
22 2.15
261 25.51
626 61.19
397 38.81%
35  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 209
21 10.05
18 8.61
24 11.48
11 5.26
7 3.35
128 61.24
81 38.76%
36  โรงเรียนวัดคลองกระจง 114
13 11.40
5 4.39
23 20.18
3 2.63
0 0.00
70 61.40
44 38.60%
37  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 104
11 10.58
6 5.77
17 16.35
6 5.77
0 0.00
64 61.54
40 38.46%
38  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 66
7 10.61
5 7.58
11 16.67
2 3.03
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
39  โรงเรียนบ้านนา 43
3 6.98
3 6.98
8 18.60
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 35
1 2.86
4 11.43
7 20.00
0 0.00
1 2.86
22 62.86
13 37.14%
41  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 189
38 20.11
9 4.76
22 11.64
0 0.00
0 0.00
120 63.49
69 36.51%
42  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 61
9 14.75
5 8.20
7 11.48
1 1.64
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
43  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 25
2 8.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
44  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 39
0 0.00
1 2.56
13 33.33
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
45  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 53
5 9.43
4 7.55
10 18.87
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
46  โรงเรียนบ้านกลางดง 143
23 16.08
3 2.10
25 17.48
0 0.00
0 0.00
92 64.34
51 35.66%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 94
7 7.45
5 5.32
20 21.28
0 0.00
1 1.06
61 64.89
33 35.11%
48  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 66
6 9.09
3 4.55
12 18.18
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
49  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 118
3 2.54
4 3.39
30 25.42
4 3.39
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
50  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 67
3 4.48
3 4.48
12 17.91
5 7.46
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
51  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 185
25 13.51
2 1.08
30 16.22
6 3.24
0 0.00
122 65.95
63 34.05%
52  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 612
22 3.59
47 7.68
50 8.17
29 4.74
51 8.33
413 67.48
199 32.52%
53  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 117
15 12.82
1 0.85
17 14.53
5 4.27
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
54  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 177
3 1.69
4 2.26
23 12.99
12 6.78
15 8.47
120 67.80
57 32.20%
55  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 53
7 13.21
0 0.00
1 1.89
9 16.98
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
56  โรงเรียนบ้านไม้งาม 53
7 13.21
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
57  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
58  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 64
3 4.69
5 7.81
9 14.06
3 4.69
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
59  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 146
12 8.22
8 5.48
21 14.38
4 2.74
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
60  โรงเรียนบ้านแม่สำ 36
8 22.22
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
61  โรงเรียนบ้านแม่คุ 86
5 5.81
3 3.49
18 20.93
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
62  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 30
3 10.00
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
63  โรงเรียนบ้านขอนซุง 104
7 6.73
8 7.69
6 5.77
7 6.73
3 2.88
73 70.19
31 29.81%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
65  โรงเรียนบ้านห้วยตม 62
4 6.45
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
66  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 138
7 5.07
3 2.17
25 18.12
5 3.62
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
67  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 80
9 11.25
2 2.50
11 13.75
1 1.25
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
68  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 195
15 7.69
9 4.62
31 15.90
1 0.51
0 0.00
139 71.28
56 28.72%
69  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 42
2 4.76
5 11.90
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
70  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
71  โรงเรียนบ้านท่าทอง 46
2 4.35
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
72  โรงเรียนบ้านหนองยาว 78
3 3.85
2 2.56
17 21.79
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
73  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 93
9 9.68
6 6.45
11 11.83
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
74  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 89
6 6.74
6 6.74
12 13.48
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
75  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
5 9.43
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
76  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 178
17 9.55
2 1.12
24 13.48
4 2.25
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
77  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 84
1 1.19
2 2.38
17 20.24
0 0.00
2 2.38
62 73.81
22 26.19%
78  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 69
0 0.00
1 1.45
12 17.39
4 5.80
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
79  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 67
10 14.93
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
80  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 789
28 3.55
23 2.92
141 17.87
4 0.51
4 0.51
589 74.65
200 25.35%
81  โรงเรียนไชยะวิทยา 286
28 9.79
8 2.80
32 11.19
4 1.40
0 0.00
214 74.83
72 25.17%
82  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 76
6 7.89
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
83  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 181
14 7.73
13 7.18
10 5.52
7 3.87
0 0.00
137 75.69
44 24.31%
84  โรงเรียนบ้านดงยาง 66
6 9.09
3 4.55
5 7.58
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
85  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 128
10 7.81
0 0.00
21 16.41
0 0.00
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
86  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 112
6 5.36
7 6.25
11 9.82
1 0.89
2 1.79
85 75.89
27 24.11%
87  โรงเรียนบ้านวังธาร 83
3 3.61
2 2.41
15 18.07
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
88  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
89  โรงเรียนบ้านป่ายาง 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
90  โรงเรียนบ้านธารชะอม 93
5 5.38
4 4.30
9 9.68
3 3.23
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 49
7 14.29
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
92  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 54
4 7.41
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
93  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 90
7 7.78
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
94  โรงเรียนบ้านท่าชัย 113
6 5.31
7 6.19
12 10.62
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
95  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 41
5 12.20
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
96  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 64
2 3.13
4 6.25
8 12.50
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
97  โรงเรียนบ้านป่าคา 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
3 4.69
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
98  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 142
14 9.86
0 0.00
17 11.97
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
99  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 194
15 7.73
0 0.00
27 13.92
0 0.00
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
100  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 51
3 5.88
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
101  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 154
9 5.84
5 3.25
17 11.04
2 1.30
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
102  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 71
5 7.04
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
103  โรงเรียนบ้านนาพง 76
0 0.00
2 2.63
14 18.42
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
104  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 76
7 9.21
3 3.95
3 3.95
1 1.32
2 2.63
60 78.95
16 21.05%
105  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 95
1 1.05
1 1.05
18 18.95
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
106  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
107  โรงเรียนบ้านลำโชค 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
108  โรงเรียนบ้านผาเวียง 191
5 2.62
8 4.19
24 12.57
1 0.52
1 0.52
152 79.58
39 20.42%
109  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
110  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 81
9 11.11
5 6.17
0 0.00
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
111  โรงเรียนบ้านสุเม่น 126
9 7.14
2 1.59
12 9.52
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
112  โรงเรียนบ้านบึงสวย 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
113  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 195
12 6.15
10 5.13
15 7.69
0 0.00
0 0.00
158 81.03
37 18.97%
114  โรงเรียนบ้านป่าเลา 115
2 1.74
0 0.00
18 15.65
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
115  โรงเรียนบ้านเขาทอง 105
5 4.76
0 0.00
13 12.38
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
116  โรงเรียนบ้านวังแร่ 83
4 4.82
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
117  โรงเรียนบ้านบึงบอน 138
11 7.97
3 2.17
5 3.62
1 0.72
3 2.17
115 83.33
23 16.67%
118  โรงเรียนบ้านตึก 176
8 4.55
5 2.84
16 9.09
0 0.00
0 0.00
147 83.52
29 16.48%
119  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 79
1 1.27
3 3.80
8 10.13
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
120  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 63
5 7.94
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
121  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 126
4 3.17
4 3.17
8 6.35
2 1.59
2 1.59
106 84.13
20 15.87%
122  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 197
3 1.52
2 1.02
26 13.20
0 0.00
0 0.00
166 84.26
31 15.74%
123  โรงเรียนวัดปากน้ำ 176
8 4.55
3 1.70
15 8.52
0 0.00
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
124  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 136
3 2.21
2 1.47
10 7.35
2 1.47
2 1.47
117 86.03
19 13.97%
125  โรงเรียนบ้านซ่าน 188
5 2.66
1 0.53
20 10.64
0 0.00
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 94
1 1.06
0 0.00
11 11.70
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
127  โรงเรียนวัดภูนก 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
128  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
129  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 603
16 2.65
14 2.32
34 5.64
6 1.00
6 1.00
527 87.40
76 12.60%
130  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
131  โรงเรียนบ้านวังทอง 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
132  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
133  โรงเรียนบ้านสันหีบ 161
6 3.73
3 1.86
9 5.59
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
134  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
1 2.56
35 89.74
4 10.26%
135  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 109
5 4.59
3 2.75
0 0.00
3 2.75
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
136  โรงเรียนบ้านสันติสุข 129
10 7.75
0 0.00
3 2.33
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
137  โรงเรียนวัดวังค่า 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
138  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 100
2 2.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
139  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
140  โรงเรียนบ้านแก่ง 162
3 1.85
5 3.09
6 3.70
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
141  โรงเรียนวัดแสนตอ 83
2 2.41
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
142  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 79
1 1.27
1 1.27
2 2.53
2 2.53
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
143  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 80
1 1.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
144  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 141
0 0.00
0 0.00
7 4.96
2 1.42
0 0.00
132 93.62
9 6.38%
145  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 52
1 1.92
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
146  โรงเรียนบ้านปางสา 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
69 94.52
4 5.48%
147  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
148  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
149  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
150  โรงเรียนบ้านปากสาน 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
151  โรงเรียนบ้านสะท้อ 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
152  โรงเรียนบ้านสารจิตร 284
0 0.00
0 0.00
6 2.11
1 0.35
1 0.35
276 97.18
8 2.82%
153  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,191 6.77
เตี้ย  610 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,217 12.60
ผอมและเตี้ย  474 2.69
อ้วนและเตี้ย  651 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,453 70.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,143 คน


29.23%


Powered By www.thaieducation.net