ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 124 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองตูม 35
2 5.71
2 5.71
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่ง 64
20 31.25
25 39.06
12 18.75
0 0.00
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 71
16 22.54
3 4.23
7 9.86
19 26.76
8 11.27
18 25.35
53 74.65%
4  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 48
2 4.17
5 10.42
8 16.67
7 14.58
13 27.08
13 27.08
35 72.92%
5  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 92
26 28.26
18 19.57
2 2.17
20 21.74
0 0.00
26 28.26
66 71.74%
6  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 135
18 13.33
16 11.85
22 16.30
14 10.37
17 12.59
48 35.56
87 64.44%
7  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 99
16 16.16
19 19.19
14 14.14
10 10.10
2 2.02
38 38.38
61 61.62%
8  โรงเรียนวัดเชตุพน 51
7 13.73
5 9.80
19 37.25
0 0.00
0 0.00
20 39.22
31 60.78%
9  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 106
34 32.08
13 12.26
9 8.49
6 5.66
0 0.00
44 41.51
62 58.49%
10  โรงเรียนวัดปรักรัก 108
12 11.11
6 5.56
23 21.30
6 5.56
15 13.89
46 42.59
62 57.41%
11  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 61
5 8.20
8 13.11
15 24.59
3 4.92
3 4.92
27 44.26
34 55.74%
12  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 23
0 0.00
0 0.00
12 52.17
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
13  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 108
22 20.37
11 10.19
13 12.04
1 0.93
2 1.85
59 54.63
49 45.37%
14  โรงเรียนวัดยางเอน 71
10 14.08
8 11.27
6 8.45
5 7.04
3 4.23
39 54.93
32 45.07%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัว 98
25 25.51
1 1.02
15 15.31
3 3.06
0 0.00
54 55.10
44 44.90%
16  โรงเรียนบ้านโป่งแค 48
9 18.75
1 2.08
6 12.50
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
17  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 62
6 9.68
0 0.00
13 20.97
8 12.90
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
18  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 120
8 6.67
4 3.33
27 22.50
3 2.50
10 8.33
68 56.67
52 43.33%
19  โรงเรียนบ้านกล้วย 157
6 3.82
8 5.10
25 15.92
12 7.64
17 10.83
89 56.69
68 43.31%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 214
22 10.28
17 7.94
50 23.36
0 0.00
0 0.00
125 58.41
89 41.59%
21  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 51
2 3.92
0 0.00
19 37.25
0 0.00
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
22  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 177
19 10.73
2 1.13
19 10.73
21 11.86
11 6.21
105 59.32
72 40.68%
23  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 96
18 18.75
5 5.21
14 14.58
2 2.08
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
24  โรงเรียนวัดเต่าทอง 52
2 3.85
1 1.92
18 34.62
0 0.00
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
25  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 35
0 0.00
0 0.00
14 40.00
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 10
1 10.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
27  โรงเรียนบ้านวังวน 97
11 11.34
6 6.19
17 17.53
3 3.09
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
28  โรงเรียนบ้านหนองตม 53
4 7.55
3 5.66
13 24.53
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
29  โรงเรียนวัดกกแรต 128
23 17.97
9 7.03
10 7.81
3 2.34
2 1.56
81 63.28
47 36.72%
30  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 94
12 12.77
6 6.38
14 14.89
1 1.06
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
31  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 86
10 11.63
2 2.33
18 20.93
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
32  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 246
15 6.10
8 3.25
34 13.82
12 4.88
16 6.50
161 65.45
85 34.55%
33  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 349
40 11.46
23 6.59
51 14.61
4 1.15
2 0.57
229 65.62
120 34.38%
34  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 67
5 7.46
6 8.96
8 11.94
2 2.99
2 2.99
44 65.67
23 34.33%
35  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 829
66 7.96
27 3.26
117 14.11
30 3.62
40 4.83
549 66.22
280 33.78%
36  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
13 10.74
5 4.13
18 14.88
4 3.31
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
37  โรงเรียนวัดหนองกก 101
7 6.93
5 4.95
20 19.80
0 0.00
1 0.99
68 67.33
33 32.67%
38  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 46
7 15.22
2 4.35
3 6.52
3 6.52
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
39  โรงเรียนบ้านนากาหลง 83
8 9.64
0 0.00
19 22.89
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
40  โรงเรียนบ้านวังลึก 151
9 5.96
10 6.62
15 9.93
8 5.30
6 3.97
103 68.21
48 31.79%
41  โรงเรียนบ้านเนินยาง 54
10 18.52
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
42  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 107
4 3.74
4 3.74
19 17.76
6 5.61
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
43  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 33
1 3.03
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
44  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 191
10 5.24
4 2.09
35 18.32
8 4.19
0 0.00
134 70.16
57 29.84%
45  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 161
24 14.91
2 1.24
22 13.66
0 0.00
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
46  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 148
17 11.49
6 4.05
19 12.84
0 0.00
2 1.35
104 70.27
44 29.73%
47  โรงเรียนวัดดงยาง 78
4 5.13
0 0.00
18 23.08
1 1.28
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
48  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 372
32 8.60
17 4.57
34 9.14
10 2.69
16 4.30
263 70.70
109 29.30%
49  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 55
1 1.82
2 3.64
6 10.91
1 1.82
6 10.91
39 70.91
16 29.09%
50  โรงเรียนบ้านยางเมือง 176
24 13.64
12 6.82
8 4.55
4 2.27
3 1.70
125 71.02
51 28.98%
51  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 90
6 6.67
5 5.56
15 16.67
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
52  โรงเรียนวัดโบสถ์ 138
8 5.80
6 4.35
25 18.12
0 0.00
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
53  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 107
6 5.61
5 4.67
14 13.08
3 2.80
2 1.87
77 71.96
30 28.04%
54  โรงเรียนบ้านด่าน 159
8 5.03
8 5.03
10 6.29
8 5.03
10 6.29
115 72.33
44 27.67%
55  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 129
11 8.53
6 4.65
13 10.08
5 3.88
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
56  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 959
41 4.28
14 1.46
205 21.38
0 0.00
0 0.00
699 72.89
260 27.11%
57  โรงเรียนบ้านป่าสัก 69
9 13.04
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
58  โรงเรียนบ้านวังแดด 93
6 6.45
3 3.23
13 13.98
1 1.08
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
59  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 129
7 5.43
0 0.00
21 16.28
3 2.33
2 1.55
96 74.42
33 25.58%
60  โรงเรียนบ้านปากแคว 91
9 9.89
2 2.20
10 10.99
2 2.20
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
61  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 123
6 4.88
4 3.25
7 5.69
4 3.25
10 8.13
92 74.80
31 25.20%
62  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 68
2 2.94
1 1.47
14 20.59
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
63  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 112
2 1.79
0 0.00
22 19.64
4 3.57
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
64  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
65  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 185
7 3.78
13 7.03
18 9.73
4 2.16
4 2.16
139 75.14
46 24.86%
66  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 113
11 9.73
2 1.77
10 8.85
5 4.42
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
67  โรงเรียนบ้านยางแดน 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
5 15.15
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
68  โรงเรียนบ้านปากคลอง 67
5 7.46
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
69  โรงเรียนบ้านสำนัก 21
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
70  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 80
3 3.75
4 5.00
5 6.25
4 5.00
3 3.75
61 76.25
19 23.75%
71  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 448
26 5.80
20 4.46
28 6.25
15 3.35
13 2.90
346 77.23
102 22.77%
72  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 71
5 7.04
4 5.63
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
73  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 227
0 0.00
2 0.88
45 19.82
2 0.88
2 0.88
176 77.53
51 22.47%
74  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 94
6 6.38
10 10.64
4 4.26
1 1.06
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
75  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 144
5 3.47
8 5.56
17 11.81
2 1.39
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
76  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36
3 8.33
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
77  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 145
13 8.97
0 0.00
19 13.10
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
78  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 82
9 10.98
1 1.22
7 8.54
0 0.00
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
79  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
13 10.40
0 0.00
12 9.60
0 0.00
2 1.60
98 78.40
27 21.60%
80  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 234
18 7.69
7 2.99
22 9.40
2 0.85
0 0.00
185 79.06
49 20.94%
81  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 77
4 5.19
5 6.49
6 7.79
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
82  โรงเรียนบ้านวังหาด 112
3 2.68
5 4.46
14 12.50
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
83  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
84  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 171
5 2.92
1 0.58
27 15.79
0 0.00
1 0.58
137 80.12
34 19.88%
85  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1921
103 5.36
33 1.72
243 12.65
0 0.00
0 0.00
1542 80.27
379 19.73%
86  โรงเรียนวัดสงฆาราม 56
3 5.36
2 3.57
5 8.93
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
87  โรงเรียนบ้านวังไทร 133
6 4.51
7 5.26
9 6.77
4 3.01
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
88  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 108
9 8.33
1 0.93
10 9.26
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
89  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 126
4 3.17
1 0.79
18 14.29
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
90  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 163
3 1.84
2 1.23
23 14.11
0 0.00
1 0.61
134 82.21
29 17.79%
91  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 156
6 3.85
6 3.85
9 5.77
6 3.85
0 0.00
129 82.69
27 17.31%
92  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 142
8 5.63
1 0.70
15 10.56
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
93  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 127
3 2.36
2 1.57
16 12.60
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
94  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 75
1 1.33
2 2.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
95  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
96  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 84
3 3.57
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
97  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
8 8.25
5 5.15
82 84.54
15 15.46%
98  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
5 6.94
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
99  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 105
1 0.95
2 1.90
8 7.62
5 4.76
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
100  โรงเรียนบ้านหนองจัง 126
2 1.59
8 6.35
5 3.97
2 1.59
2 1.59
107 84.92
19 15.08%
101  โรงเรียนบ้านลานทอง 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
102  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
103  โรงเรียนวัดปากพระ 189
19 10.05
0 0.00
8 4.23
0 0.00
0 0.00
162 85.71
27 14.29%
104  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
3 4.69
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
105  โรงเรียนบ้านวังหิน 102
3 2.94
5 4.90
4 3.92
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
106  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
38 86.36
6 13.64%
107  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 304
25 8.22
1 0.33
15 4.93
0 0.00
0 0.00
263 86.51
41 13.49%
108  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 99
3 3.03
0 0.00
8 8.08
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
109  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
110  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 76
3 3.95
3 3.95
1 1.32
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
111  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 97
1 1.03
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
112  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 156
6 3.85
10 6.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
113  โรงเรียนวัดหางตลาด 170
2 1.18
0 0.00
14 8.24
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
114  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 213
5 2.35
4 1.88
4 1.88
3 1.41
2 0.94
195 91.55
18 8.45%
115  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 111
0 0.00
1 0.90
5 4.50
2 1.80
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
116  โรงเรียนวัดเสาหิน 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
3 2.91
1 0.97
96 93.20
7 6.80%
117  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 118
0 0.00
0 0.00
7 5.93
1 0.85
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
118  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 88
2 2.27
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
119  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 116
3 2.59
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
120  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
121  โรงเรียนบ้านยางแหลม 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
122  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 161
0 0.00
0 0.00
3 1.86
0 0.00
1 0.62
157 97.52
4 2.48%
123  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 243
1 0.41
0 0.00
2 0.82
0 0.00
0 0.00
240 98.77
3 1.23%
124  โรงเรียนบ้านดงเดือย 150
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,244 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,162 6.74
เตี้ย  578 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,084 12.09
ผอมและเตี้ย  365 2.12
อ้วนและเตี้ย  271 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,784 74.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,460 คน


25.86%


Powered By www.thaieducation.net