ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 124 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 9
3 33.33
2 22.22
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
13 59.09
0 0.00
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
3  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 22
2 9.09
1 4.55
7 31.82
0 0.00
3 13.64
9 40.91
13 59.09%
4  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 32
7 21.88
1 3.13
6 18.75
2 6.25
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
5  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 200
43 21.50
17 8.50
37 18.50
1 0.50
1 0.50
101 50.50
99 49.50%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 321
19 5.92
27 8.41
51 15.89
25 7.79
23 7.17
176 54.83
145 45.17%
7  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 209
20 9.57
15 7.18
34 16.27
10 4.78
12 5.74
118 56.46
91 43.54%
8  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
9 13.24
4 5.88
8 11.76
8 11.76
0 0.00
39 57.35
29 42.65%
9  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 94
9 9.57
7 7.45
14 14.89
8 8.51
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
10  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 124
3 2.42
8 6.45
15 12.10
11 8.87
12 9.68
75 60.48
49 39.52%
11  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 139
12 8.63
0 0.00
42 30.22
0 0.00
0 0.00
85 61.15
54 38.85%
12  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 60
6 10.00
1 1.67
13 21.67
3 5.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
13  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 109
22 20.18
8 7.34
7 6.42
4 3.67
0 0.00
68 62.39
41 37.61%
14  โรงเรียนบ้านหนองจอก 184
16 8.70
15 8.15
30 16.30
4 2.17
2 1.09
117 63.59
67 36.41%
15  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
16  โรงเรียนบ้านร่องตาที 233
23 9.87
14 6.01
36 15.45
10 4.29
0 0.00
150 64.38
83 35.62%
17  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 62
2 3.23
1 1.61
13 20.97
6 9.68
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
18  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 68
12 17.65
3 4.41
8 11.76
1 1.47
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
19  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 74
9 12.16
3 4.05
14 18.92
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
20  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 251
18 7.17
4 1.59
28 11.16
18 7.17
20 7.97
163 64.94
88 35.06%
21  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 43
2 4.65
4 9.30
9 20.93
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
22  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 55
3 5.45
4 7.27
12 21.82
0 0.00
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
23  โรงเรียนวัดปทุมทอง 44
0 0.00
0 0.00
15 34.09
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
24  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 50
3 6.00
3 6.00
9 18.00
1 2.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
25  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 200
17 8.50
14 7.00
17 8.50
9 4.50
10 5.00
133 66.50
67 33.50%
26  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 12
2 16.67
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 130
7 5.38
1 0.77
28 21.54
7 5.38
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
28  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 67
7 10.45
0 0.00
15 22.39
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
29  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 100
10 10.00
4 4.00
11 11.00
3 3.00
4 4.00
68 68.00
32 32.00%
30  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 70
7 10.00
4 5.71
6 8.57
4 5.71
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
31  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 55
14 25.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
32  โรงเรียนบ้านตะกรุด 26
0 0.00
0 0.00
5 19.23
3 11.54
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
33  โรงเรียนวัดหนองบัว 135
2 1.48
1 0.74
36 26.67
1 0.74
1 0.74
94 69.63
41 30.37%
34  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 94
13 13.83
1 1.06
13 13.83
1 1.06
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
35  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 914
170 18.60
0 0.00
98 10.72
0 0.00
0 0.00
646 70.68
268 29.32%
36  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 48
4 8.33
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 87
6 6.90
7 8.05
6 6.90
5 5.75
1 1.15
62 71.26
25 28.74%
38  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
3 10.71
20 71.43
8 28.57%
39  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 741
73 9.85
19 2.56
109 14.71
8 1.08
2 0.27
530 71.52
211 28.48%
40  โรงเรียนบ้านวังพง 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
41  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 159
14 8.81
5 3.14
26 16.35
0 0.00
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
42  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 175
7 4.00
8 4.57
6 3.43
6 3.43
22 12.57
126 72.00
49 28.00%
43  โรงเรียนบ้านหูช้าง 265
18 6.79
7 2.64
42 15.85
6 2.26
0 0.00
192 72.45
73 27.55%
44  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2463
81 3.29
83 3.37
463 18.80
41 1.66
0 0.00
1795 72.88
668 27.12%
45  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 115
8 6.96
3 2.61
20 17.39
0 0.00
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
46  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 82
16 19.51
1 1.22
1 1.22
3 3.66
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
47  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 88
3 3.41
0 0.00
16 18.18
4 4.55
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
48  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 166
10 6.02
0 0.00
33 19.88
0 0.00
0 0.00
123 74.10
43 25.90%
49  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 85
3 3.53
4 4.71
11 12.94
4 4.71
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
50  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 93
2 2.15
5 5.38
12 12.90
3 3.23
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 472
42 8.90
29 6.14
36 7.63
14 2.97
0 0.00
351 74.36
121 25.64%
52  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 66
5 7.58
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
53  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 62
6 9.68
4 6.45
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
54  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 75
10 13.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
55  โรงเรียนวัดทัพหมัน 385
32 8.31
18 4.68
16 4.16
15 3.90
10 2.60
294 76.36
91 23.64%
56  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
57  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
58  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 56
5 8.93
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
59  โรงเรียนบ้านลานคา 95
3 3.16
7 7.37
12 12.63
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
60  โรงเรียนวัดทัพหลวง 149
16 10.74
8 5.37
9 6.04
1 0.67
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
61  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 123
12 9.76
4 3.25
12 9.76
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
62  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 40
0 0.00
1 2.50
5 12.50
2 5.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
63  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 265
8 3.02
11 4.15
32 12.08
8 3.02
0 0.00
206 77.74
59 22.26%
64  โรงเรียนบ้านวังหิน 135
11 8.15
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
65  โรงเรียนวัดหนองยาง 78
2 2.56
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
66  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 132
2 1.52
3 2.27
20 15.15
3 2.27
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
67  โรงเรียนบ้านเขาวง 247
6 2.43
3 1.21
42 17.00
0 0.00
0 0.00
196 79.35
51 20.65%
68  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
69  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 65
7 10.77
0 0.00
3 4.62
3 4.62
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
70  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 80
0 0.00
0 0.00
16 20.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
71  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
72  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 70
4 5.71
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
73  โรงเรียนวัดผาทั่ง 106
2 1.89
0 0.00
13 12.26
6 5.66
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
74  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 134
2 1.49
3 2.24
18 13.43
1 0.75
2 1.49
108 80.60
26 19.40%
75  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
76  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 78
5 6.41
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
77  โรงเรียนบ้านบุ่ง 76
2 2.63
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
78  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 89
4 4.49
4 4.49
8 8.99
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
80  โรงเรียนวัดหัวเมือง 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
81  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 52
3 5.77
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
82  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
83  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
84  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 166
6 3.61
3 1.81
11 6.63
2 1.20
5 3.01
139 83.73
27 16.27%
85  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
86  โรงเรียนบ้านพุต่อ 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
87  โรงเรียนบ้านสมอทอง 198
5 2.53
7 3.54
18 9.09
0 0.00
0 0.00
168 84.85
30 15.15%
88  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 140
3 2.14
0 0.00
16 11.43
2 1.43
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
89  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 284
4 1.41
8 2.82
28 9.86
1 0.35
1 0.35
242 85.21
42 14.79%
90  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
91  โรงเรียนวัดทองหลาง 235
8 3.40
8 3.40
7 2.98
7 2.98
3 1.28
202 85.96
33 14.04%
92  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 103
0 0.00
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
93  โรงเรียนบ้านกลาง 138
8 5.80
1 0.72
9 6.52
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 133
3 2.26
1 0.75
13 9.77
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
95  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
96  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 88
0 0.00
0 0.00
8 9.09
3 3.41
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
97  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 137
1 0.73
2 1.46
14 10.22
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
98  โรงเรียนบ้านป่าเลา 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
99  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
100  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74
0 0.00
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
101  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
4 5.19
2 2.60
68 88.31
9 11.69%
102  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104
3 2.88
2 1.92
1 0.96
2 1.92
4 3.85
92 88.46
12 11.54%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 376
17 4.52
11 2.93
15 3.99
0 0.00
0 0.00
333 88.56
43 11.44%
104  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 89
1 1.12
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
106  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236
11 4.66
5 2.12
9 3.81
0 0.00
0 0.00
211 89.41
25 10.59%
107  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
109  โรงเรียนบ้านจัน 68
1 1.47
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
110  โรงเรียนบ้านพุบอน 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
111  โรงเรียนบ้านประดาหัก 107
2 1.87
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
112  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 97
3 3.09
0 0.00
4 4.12
1 1.03
1 1.03
88 90.72
9 9.28%
113  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 87
0 0.00
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
114  โรงเรียนบ้านดง 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
115  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 108
1 0.93
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
116  โรงเรียนวัดสะนำ 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
117  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
118  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
119  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 90
3 3.33
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
120  โรงเรียนบ้านห้วยบง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
121  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
122  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
123  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
124  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,468 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,054 6.40
เตี้ย  481 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,066 12.55
ผอมและเตี้ย  307 1.86
อ้วนและเตี้ย  152 0.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,408 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,060 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net