ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 78 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองตางู 60
15 25.00
11 18.33
11 18.33
12 20.00
11 18.33
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 34
10 29.41
13 38.24
5 14.71
0 0.00
0 0.00
6 17.65
28 82.35%
3  โรงเรียนบ้านวังเตย 148
21 14.19
7 4.73
32 21.62
6 4.05
39 26.35
43 29.05
105 70.95%
4  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 55
8 14.55
9 16.36
20 36.36
1 1.82
1 1.82
16 29.09
39 70.91%
5  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 47
11 23.40
3 6.38
15 31.91
2 4.26
0 0.00
16 34.04
31 65.96%
6  โรงเรียนวัดหนองแก 51
4 7.84
6 11.76
15 29.41
1 1.96
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
7  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 6
0 0.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 68
3 4.41
19 27.94
9 13.24
3 4.41
0 0.00
34 50.00
34 50.00%
9  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 84
18 21.43
5 5.95
15 17.86
3 3.57
0 0.00
43 51.19
41 48.81%
10  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 37
9 24.32
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
19 51.35
18 48.65%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 266
27 10.15
34 12.78
46 17.29
18 6.77
0 0.00
141 53.01
125 46.99%
12  โรงเรียนบ้านหนองเมน 125
12 9.60
9 7.20
11 8.80
19 15.20
5 4.00
69 55.20
56 44.80%
13  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 33
6 18.18
2 6.06
6 18.18
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
14  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 43
5 11.63
2 4.65
9 20.93
2 4.65
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
2 11.76
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
16  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 25
4 16.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 98
14 14.29
0 0.00
17 17.35
5 5.10
2 2.04
60 61.22
38 38.78%
18  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 13
1 7.69
1 7.69
3 23.08
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
19  โรงเรียนวัดดอนหวาย 188
29 15.43
13 6.91
26 13.83
3 1.60
1 0.53
116 61.70
72 38.30%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 157
5 3.18
10 6.37
25 15.92
18 11.46
1 0.64
98 62.42
59 37.58%
21  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
22  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 68
9 13.24
4 5.88
11 16.18
1 1.47
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
23  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 52
7 13.46
4 7.69
6 11.54
2 3.85
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
24  โรงเรียนวัดดงพิกุล 17
0 0.00
0 0.00
6 35.29
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
25  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 54
2 3.70
4 7.41
12 22.22
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
26  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 114
6 5.26
6 5.26
15 13.16
6 5.26
7 6.14
74 64.91
40 35.09%
27  โรงเรียนวัดตานาด 9
0 0.00
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 149
11 7.38
4 2.68
32 21.48
0 0.00
0 0.00
102 68.46
47 31.54%
29  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 13
2 15.38
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
30  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 55
8 14.55
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
31  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 42
4 9.52
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
32  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
33  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 75
19 25.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
34  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 34
3 8.82
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
35  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 361
22 6.09
5 1.39
66 18.28
0 0.00
0 0.00
268 74.24
93 25.76%
36  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 43
2 4.65
1 2.33
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
37  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 176
9 5.11
0 0.00
36 20.45
0 0.00
0 0.00
131 74.43
45 25.57%
38  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 231
17 7.36
11 4.76
15 6.49
8 3.46
8 3.46
172 74.46
59 25.54%
39  โรงเรียนวัดดงแขวน 68
9 13.24
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1395
100 7.17
42 3.01
192 13.76
6 0.43
5 0.36
1050 75.27
345 24.73%
41  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 860
45 5.23
19 2.21
146 16.98
0 0.00
2 0.23
648 75.35
212 24.65%
42  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 121
6 4.96
2 1.65
20 16.53
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
43  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 117
8 6.84
8 6.84
11 9.40
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
44  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 153
12 7.84
0 0.00
23 15.03
0 0.00
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
45  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 45
1 2.22
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
46  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 32
1 3.13
0 0.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
47  โรงเรียนบ้านหนองรัก 101
9 8.91
0 0.00
13 12.87
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
48  โรงเรียนวัดดอนกลอย 45
2 4.44
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
49  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
50  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 142
0 0.00
2 1.41
25 17.61
1 0.70
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
51  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 95
7 7.37
6 6.32
5 5.26
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
52  โรงเรียนบ้านปากดง 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
53  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 143
3 2.10
2 1.40
16 11.19
2 1.40
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
54  โรงเรียนบ้านท่าซุง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
55  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
56  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
57  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 179
3 1.68
8 4.47
15 8.38
0 0.00
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
58  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 76
0 0.00
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
59  โรงเรียนบ้านท่าดาน 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
60  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
61  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 128
10 7.81
0 0.00
8 6.25
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
63  โรงเรียนวัดวังสาริกา 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
64  โรงเรียนวัดหนองสระ 99
0 0.00
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
65  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
66  โรงเรียนวัดท่าโพ 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
67  โรงเรียนวัดจักษา 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
68  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
69  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
70  โรงเรียนบ้านคอดยาง 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
71  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 172
2 1.16
2 1.16
6 3.49
3 1.74
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
72  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
73  โรงเรียนวัดวังบุญ 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
74  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
75  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
78  โรงเรียนวัดสะพานหิน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,822 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  565 7.22
เตี้ย  291 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 14.15
ผอมและเตี้ย  136 1.74
อ้วนและเตี้ย  83 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,640 72.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,182 คน


27.90%


Powered By www.thaieducation.net