ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลาว 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 19
1 5.26
1 5.26
6 31.58
1 5.26
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
3  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 36
3 8.33
5 13.89
5 13.89
4 11.11
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
4  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
5  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 20
3 15.00
4 20.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
6  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 207
24 11.59
23 11.11
33 15.94
11 5.31
0 0.00
116 56.04
91 43.96%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 132
14 10.61
16 12.12
25 18.94
0 0.00
0 0.00
77 58.33
55 41.67%
8  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1857
92 4.95
68 3.66
429 23.10
29 1.56
65 3.50
1174 63.22
683 36.78%
9  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 105
6 5.71
9 8.57
14 13.33
9 8.57
0 0.00
67 63.81
38 36.19%
10  โรงเรียนบ้านจำไก่ 181
36 19.89
0 0.00
29 16.02
0 0.00
0 0.00
116 64.09
65 35.91%
11  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 65
2 3.08
5 7.69
14 21.54
1 1.54
1 1.54
42 64.62
23 35.38%
12  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 80
2 2.50
0 0.00
24 30.00
1 1.25
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
13  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 66
6 9.09
3 4.55
14 21.21
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 46
5 10.87
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
15  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 60
2 3.33
6 10.00
6 10.00
3 5.00
3 5.00
40 66.67
20 33.33%
16  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 58
9 15.52
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
17  โรงเรียนบ้านต๋อม 176
16 9.09
0 0.00
40 22.73
1 0.57
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
18  โรงเรียนบ้านปาง 47
4 8.51
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 62
1 1.61
6 9.68
10 16.13
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
20  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 52
4 7.69
3 5.77
5 9.62
1 1.92
2 3.85
37 71.15
15 28.85%
21  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 66
9 13.64
2 3.03
7 10.61
1 1.52
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
22  โรงเรียนบ้านปิน 135
6 4.44
7 5.19
25 18.52
0 0.00
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
23  โรงเรียนบ้านสันจกปก 32
0 0.00
1 3.13
8 25.00
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 89
11 12.36
2 2.25
10 11.24
2 2.25
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
25  โรงเรียนเจริญใจ 29
0 0.00
1 3.45
6 20.69
0 0.00
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
26  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
2 2.99
4 5.97
49 73.13
18 26.87%
27  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 60
1 1.67
2 3.33
12 20.00
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 38
2 5.26
1 2.63
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
29  โรงเรียนบ้านร่องห้า 134
2 1.49
3 2.24
15 11.19
5 3.73
10 7.46
99 73.88
35 26.12%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 290
22 7.59
13 4.48
29 10.00
10 3.45
0 0.00
216 74.48
74 25.52%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 52
3 5.77
1 1.92
7 13.46
1 1.92
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
32  โรงเรียนบ้านแม่กา 125
10 8.00
11 8.80
7 5.60
0 0.00
3 2.40
94 75.20
31 24.80%
33  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 121
6 4.96
7 5.79
15 12.40
2 1.65
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 105
4 3.81
3 2.86
10 9.52
2 1.90
6 5.71
80 76.19
25 23.81%
35  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 84
5 5.95
0 0.00
13 15.48
2 2.38
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
36  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 52
1 1.92
1 1.92
10 19.23
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
37  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 22
0 0.00
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
38  โรงเรียนบ้านสาง 112
2 1.79
0 0.00
23 20.54
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
39  โรงเรียนบ้านป่าตึง 72
1 1.39
2 2.78
13 18.06
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
40  โรงเรียนบ้านไร่ 27
2 7.41
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 69
0 0.00
1 1.45
14 20.29
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
43  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 65
3 4.62
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
44  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 140
0 0.00
0 0.00
19 13.57
11 7.86
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
45  โรงเรียนบ้านศาลา 47
2 4.26
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
46  โรงเรียนบ้านภูเงิน 132
10 7.58
5 3.79
12 9.09
1 0.76
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
47  โรงเรียนบ้านห้วยบง 76
4 5.26
5 6.58
6 7.89
0 0.00
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
48  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 67
6 8.96
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
49  โรงเรียนบ้านโป่ง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
50  โรงเรียนบ้านกาดถี 58
4 6.90
4 6.90
2 3.45
1 1.72
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
51  โรงเรียนบ้านค่าบน 92
5 5.43
6 6.52
5 5.43
2 2.17
1 1.09
73 79.35
19 20.65%
52  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 63
0 0.00
1 1.59
12 19.05
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 122
9 7.38
1 0.82
15 12.30
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
54  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
55  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 88
6 6.82
3 3.41
8 9.09
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
56  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 95
9 9.47
2 2.11
4 4.21
2 2.11
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
57  โรงเรียนบ้านดงอินตา 107
3 2.80
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 116
3 2.59
5 4.31
11 9.48
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
59  โรงเรียนบ้านแม่อิง 71
3 4.23
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
60  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
61  โรงเรียนบ้านหนองสระ 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
62  โรงเรียนบ้านร่องคำ 63
2 3.17
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
63  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
64  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 61
2 3.28
3 4.92
1 1.64
2 3.28
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 97
1 1.03
0 0.00
10 10.31
3 3.09
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
0 0.00
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
67  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
68  โรงเรียนบ้านป่าคา 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
69  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
70  โรงเรียนบ้านร่องปอ 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
71  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 62
0 0.00
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
72  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
73  โรงเรียนบ้านดง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 9.09
70 90.91
7 9.09%
74  โรงเรียนบ้านเหล่า 128
1 0.78
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
75  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
76  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
78  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
79  โรงเรียนบ้านค่า 129
2 1.55
2 1.55
1 0.78
2 1.55
1 0.78
121 93.80
8 6.20%
80  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 153
0 0.00
0 0.00
4 2.61
0 0.00
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
81  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,917 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  422 5.33
เตี้ย  259 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,178 14.88
ผอมและเตี้ย  118 1.49
อ้วนและเตี้ย  113 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,827 73.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,090 คน


26.40%


Powered By www.thaieducation.net