ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 79
28 35.44
30 37.97
19 24.05
0 0.00
0 0.00
2 2.53
77 97.47%
3  โรงเรียนบ้านสบมาง 148
2 1.35
29 19.59
23 15.54
31 20.95
44 29.73
19 12.84
129 87.16%
4  โรงเรียนบ้านผาเวียง 66
18 27.27
17 25.76
2 3.03
14 21.21
0 0.00
15 22.73
51 77.27%
5  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11
2 18.18
2 18.18
1 9.09
3 27.27
0 0.00
3 27.27
8 72.73%
6  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 166
15 9.04
19 11.45
24 14.46
12 7.23
39 23.49
57 34.34
109 65.66%
7  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 273
14 5.13
124 45.42
21 7.69
6 2.20
8 2.93
100 36.63
173 63.37%
8  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 180
22 12.22
26 14.44
14 7.78
24 13.33
18 10.00
76 42.22
104 57.78%
9  โรงเรียนบ้านปอน 43
5 11.63
1 2.33
7 16.28
5 11.63
2 4.65
23 53.49
20 46.51%
10  โรงเรียนบ้านวังว้า 28
3 10.71
2 7.14
2 7.14
0 0.00
6 21.43
15 53.57
13 46.43%
11  โรงเรียนไตรคามวิทยา 59
10 16.95
0 0.00
17 28.81
0 0.00
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
12  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 35
3 8.57
2 5.71
8 22.86
3 8.57
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
13  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 22
2 9.09
0 0.00
8 36.36
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
14  โรงเรียนบ้านเกวต 47
3 6.38
5 10.64
3 6.38
8 17.02
2 4.26
26 55.32
21 44.68%
15  โรงเรียนบ้านหนอง 45
3 6.67
6 13.33
8 17.78
1 2.22
2 4.44
25 55.56
20 44.44%
16  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 126
13 10.32
3 2.38
10 7.94
16 12.70
13 10.32
71 56.35
55 43.65%
17  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
3 11.54
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
18  โรงเรียนบ้านปางยาง 64
5 7.81
5 7.81
12 18.75
5 7.81
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
19  โรงเรียนบ้านแหน 62
6 9.68
8 12.90
6 9.68
4 6.45
1 1.61
37 59.68
25 40.32%
20  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 64
6 9.38
9 14.06
5 7.81
5 7.81
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
21  โรงเรียนบ้านถ่อน 50
2 4.00
0 0.00
17 34.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
22  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180
19 10.56
10 5.56
16 8.89
7 3.89
16 8.89
112 62.22
68 37.78%
23  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 149
6 4.03
6 4.03
16 10.74
12 8.05
14 9.40
95 63.76
54 36.24%
24  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 141
15 10.64
32 22.70
4 2.84
0 0.00
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
25  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 225
12 5.33
32 14.22
4 1.78
31 13.78
0 0.00
146 64.89
79 35.11%
26  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 304
16 5.26
12 3.95
73 24.01
5 1.64
0 0.00
198 65.13
106 34.87%
27  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 139
26 18.71
7 5.04
13 9.35
1 0.72
1 0.72
91 65.47
48 34.53%
28  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 70
4 5.71
4 5.71
13 18.57
2 2.86
1 1.43
46 65.71
24 34.29%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 123
13 10.57
0 0.00
16 13.01
0 0.00
13 10.57
81 65.85
42 34.15%
30  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 244
20 8.20
18 7.38
25 10.25
15 6.15
4 1.64
162 66.39
82 33.61%
31  โรงเรียนบ้านนาขวาง 48
2 4.17
8 16.67
5 10.42
0 0.00
1 2.08
32 66.67
16 33.33%
32  โรงเรียนบ้านสองแคว 182
4 2.20
16 8.79
15 8.24
25 13.74
0 0.00
122 67.03
60 32.97%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 190
2 1.05
47 24.74
11 5.79
0 0.00
0 0.00
130 68.42
60 31.58%
34  โรงเรียนบ้านปรางค์ 955
65 6.81
34 3.56
56 5.86
84 8.80
62 6.49
654 68.48
301 31.52%
35  โรงเรียนบ้านด่าน 110
1 0.91
16 14.55
16 14.55
1 0.91
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
36  โรงเรียนบ้านคัวะ 70
2 2.86
3 4.29
15 21.43
1 1.43
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
37  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
1 5.88
1 5.88
12 70.59
5 29.41%
38  โรงเรียนบ้านสบกอน 410
32 7.80
11 2.68
59 14.39
17 4.15
1 0.24
290 70.73
120 29.27%
39  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 143
10 6.99
22 15.38
9 6.29
0 0.00
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
40  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 70
2 2.86
6 8.57
12 17.14
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
41  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 28
3 10.71
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
42  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 41
6 14.63
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
43  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86
10 11.63
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
44  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 94
0 0.00
17 18.09
6 6.38
0 0.00
2 2.13
69 73.40
25 26.60%
45  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 19
0 0.00
2 10.53
2 10.53
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
46  โรงเรียนบ้านยู้ 84
7 8.33
1 1.19
12 14.29
0 0.00
2 2.38
62 73.81
22 26.19%
47  โรงเรียนบ้านสว้า 191
9 4.71
15 7.85
11 5.76
8 4.19
7 3.66
141 73.82
50 26.18%
48  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
49  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 46
4 8.70
3 6.52
4 8.70
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
50  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 94
4 4.26
4 4.26
8 8.51
4 4.26
4 4.26
70 74.47
24 25.53%
51  โรงเรียนบ้านพาน 36
2 5.56
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
52  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
53  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 89
9 10.11
0 0.00
6 6.74
3 3.37
4 4.49
67 75.28
22 24.72%
54  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
55  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 141
3 2.13
12 8.51
2 1.42
15 10.64
2 1.42
107 75.89
34 24.11%
56  โรงเรียนพนาสวรรค์ 79
2 2.53
3 3.80
8 10.13
6 7.59
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
57  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 98
4 4.08
4 4.08
13 13.27
0 0.00
2 2.04
75 76.53
23 23.47%
58  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 58
10 17.24
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
59  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 259
8 3.09
35 13.51
15 5.79
0 0.00
0 0.00
201 77.61
58 22.39%
60  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
61  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102
0 0.00
10 9.80
7 6.86
2 1.96
3 2.94
80 78.43
22 21.57%
62  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 56
2 3.57
0 0.00
9 16.07
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
63  โรงเรียนบ้านปง 89
1 1.12
2 2.25
14 15.73
2 2.25
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
64  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 89
5 5.62
1 1.12
11 12.36
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
65  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 188
3 1.60
21 11.17
13 6.91
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
66  โรงเรียนบ้านแดนพนา 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
5 10.42
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
68  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 141
8 5.67
11 7.80
7 4.96
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
69  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 73
4 5.48
3 4.11
5 6.85
0 0.00
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
70  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
4 5.48
6 8.22
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
71  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 76
1 1.32
8 10.53
4 5.26
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
72  โรงเรียนบ้านชี 36
0 0.00
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
73  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
74  โรงเรียนบ้านพร้าว 18
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
75  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
76  โรงเรียนสกาดพัฒนา 162
5 3.09
5 3.09
15 9.26
2 1.23
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
77  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 281
10 3.56
25 8.90
6 2.14
5 1.78
0 0.00
235 83.63
46 16.37%
78  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
79  โรงเรียนบ้านน้ำคา 74
3 4.05
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
80  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 186
12 6.45
0 0.00
10 5.38
8 4.30
0 0.00
156 83.87
30 16.13%
81  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 125
5 4.00
1 0.80
14 11.20
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
82  โรงเรียนบ้านป่าหัด 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
1 1.45
4 5.80
58 84.06
11 15.94%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 82
1 1.22
2 2.44
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
84  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
85  โรงเรียนบ้านนาฝาง 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
86  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
87  โรงเรียนบ้านสบสาย 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
88  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
89  โรงเรียนบ้านสะปัน 156
7 4.49
5 3.21
7 4.49
0 0.00
4 2.56
133 85.26
23 14.74%
90  โรงเรียนธาราบรรพต 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
91  โรงเรียนบ้านสบปืน 102
4 3.92
3 2.94
4 3.92
3 2.94
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
92  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81
1 1.23
5 6.17
4 4.94
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
93  โรงเรียนบ้านปางปุก 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
6 7.32
71 86.59
11 13.41%
94  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 459
16 3.49
6 1.31
29 6.32
3 0.65
5 1.09
400 87.15
59 12.85%
95  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 65
1 1.54
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
96  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 75
4 5.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
97  โรงเรียนบ้านร้อง 219
7 3.20
4 1.83
9 4.11
3 1.37
3 1.37
193 88.13
26 11.87%
98  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 70
0 0.00
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
99  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
100  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 108
4 3.70
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
101  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
102  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 119
6 5.04
3 2.52
4 3.36
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
103  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 204
3 1.47
3 1.47
12 5.88
2 0.98
2 0.98
182 89.22
22 10.78%
104  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 94
5 5.32
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
105  โรงเรียนบ้านปางหก 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
106  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 68
6 8.82
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
107  โรงเรียนบ้านขอน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
108  โรงเรียนบ้านปางส้าน 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองบัว 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 255
5 1.96
5 1.96
5 1.96
5 1.96
5 1.96
230 90.20
25 9.80%
111  โรงเรียนบ้านกอก 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
112  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 583
13 2.23
10 1.72
15 2.57
7 1.20
8 1.37
530 90.91
53 9.09%
113  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 146
2 1.37
5 3.42
5 3.42
1 0.68
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
116  โรงเรียนแสนทองวิทยา 94
1 1.06
2 2.13
2 2.13
0 0.00
3 3.19
86 91.49
8 8.51%
117  โรงเรียนบ้านสบหนอง 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
118  โรงเรียนบ้านป่าลาน 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
119  โรงเรียนบ้านผาหลัก 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
120  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
121  โรงเรียนบ้านปงสนุก 178
6 3.37
7 3.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 92.70
13 7.30%
122  โรงเรียนบ้านไร่ 162
4 2.47
0 0.00
7 4.32
0 0.00
0 0.00
151 93.21
11 6.79%
123  โรงเรียนบ้านนาก้อ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
124  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 129
1 0.78
0 0.00
4 3.10
3 2.33
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
125  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
126  โรงเรียนบ้านกอกจูน 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
127  โรงเรียนบ้านปางกอม 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
128  โรงเรียนบ้านปางแก 320
4 1.25
0 0.00
11 3.44
0 0.00
0 0.00
305 95.31
15 4.69%
129  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
130  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
131  โรงเรียนวรนคร 501
5 1.00
1 0.20
11 2.20
0 0.00
2 0.40
482 96.21
19 3.79%
132  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
133  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 116
4 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
134  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 154
1 0.65
2 1.30
2 1.30
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
135  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านนาบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านสะเกิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,042 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  729 4.85
เตี้ย  849 5.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 7.36
ผอมและเตี้ย  445 2.96
อ้วนและเตี้ย  320 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,592 77.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,450 คน


22.94%


Powered By www.thaieducation.net