ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาผา 5
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 40
27 67.50
1 2.50
10 25.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00%
3  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 23
15 65.22
0 0.00
2 8.70
2 8.70
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 31
10 32.26
2 6.45
16 51.61
3 9.68
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 17
2 11.76
2 11.76
5 29.41
4 23.53
0 0.00
4 23.53
13 76.47%
6  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 25
5 20.00
3 12.00
3 12.00
3 12.00
3 12.00
8 32.00
17 68.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 21
1 4.76
1 4.76
5 23.81
1 4.76
6 28.57
7 33.33
14 66.67%
8  โรงเรียนบ้านน้ำหก 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
9  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 39
11 28.21
2 5.13
9 23.08
2 5.13
0 0.00
15 38.46
24 61.54%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 131
22 16.79
13 9.92
9 6.87
9 6.87
26 19.85
52 39.69
79 60.31%
11  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 48
8 16.67
6 12.50
5 10.42
4 8.33
5 10.42
20 41.67
28 58.33%
12  โรงเรียนบ้านน้ำลี 14
2 14.29
0 0.00
5 35.71
0 0.00
1 7.14
6 42.86
8 57.14%
13  โรงเรียนบ้านวัวแดง 7
1 14.29
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 62
21 33.87
7 11.29
4 6.45
1 1.61
2 3.23
27 43.55
35 56.45%
15  โรงเรียนบ้านสะเลียม 39
9 23.08
1 2.56
9 23.08
2 5.13
1 2.56
17 43.59
22 56.41%
16  โรงเรียนบ้านนาเคียน 21
4 19.05
3 14.29
3 14.29
1 4.76
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
17  โรงเรียนบ้านปางช้าง 55
8 14.55
12 21.82
0 0.00
8 14.55
0 0.00
27 49.09
28 50.91%
18  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 206
39 18.93
32 15.53
22 10.68
6 2.91
5 2.43
102 49.51
104 50.49%
19  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 4
0 0.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
20  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 39
15 38.46
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
21  โรงเรียนศรีนาชื่น 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
2 9.52
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
22  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 59
11 18.64
4 6.78
9 15.25
3 5.08
1 1.69
31 52.54
28 47.46%
23  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 15
2 13.33
1 6.67
2 13.33
1 6.67
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
24  โรงเรียนบ้านวังหมอ 18
2 11.11
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
25  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 92
8 8.70
4 4.35
21 22.83
3 3.26
3 3.26
53 57.61
39 42.39%
26  โรงเรียนบ้านวังตาว 19
2 10.53
3 15.79
3 15.79
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
27  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 67
5 7.46
5 7.46
2 2.99
10 14.93
6 8.96
39 58.21
28 41.79%
28  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 85
14 16.47
7 8.24
10 11.76
3 3.53
1 1.18
50 58.82
35 41.18%
29  โรงเรียนบ้านสถาน 59
5 8.47
2 3.39
14 23.73
3 5.08
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
30  โรงเรียนบ้านสองแคว 312
15 4.81
58 18.59
33 10.58
12 3.85
7 2.24
187 59.94
125 40.06%
31  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 20
5 25.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
32  โรงเรียนบ้านกาใส 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
9 30.00
18 60.00
12 40.00%
33  โรงเรียนบ้านป่าแดด 63
3 4.76
5 7.94
15 23.81
1 1.59
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
34  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 182
3 1.65
56 30.77
6 3.30
5 2.75
2 1.10
110 60.44
72 39.56%
35  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 87
7 8.05
6 6.90
8 9.20
6 6.90
7 8.05
53 60.92
34 39.08%
36  โรงเรียนบ้านเชตวัน 62
10 16.13
0 0.00
9 14.52
3 4.84
2 3.23
38 61.29
24 38.71%
37  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1782
152 8.53
122 6.85
362 20.31
53 2.97
0 0.00
1093 61.34
689 38.66%
38  โรงเรียนบ้านวังยาว 200
25 12.50
14 7.00
18 9.00
11 5.50
9 4.50
123 61.50
77 38.50%
39  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 13
1 7.69
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
40  โรงเรียนบ้านแคว้ง 56
6 10.71
2 3.57
9 16.07
2 3.57
2 3.57
35 62.50
21 37.50%
41  โรงเรียนบ้านผาตูบ 35
9 25.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
42  โรงเรียนบ้านห้วยบง 46
7 15.22
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
29 63.04
17 36.96%
43  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 103
10 9.71
12 11.65
16 15.53
0 0.00
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
44  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 59
8 13.56
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
45  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 100
10 10.00
11 11.00
11 11.00
2 2.00
1 1.00
65 65.00
35 35.00%
46  โรงเรียนบ้านนา 169
15 8.88
4 2.37
40 23.67
0 0.00
0 0.00
110 65.09
59 34.91%
47  โรงเรียนบ้านนาไค้ 95
12 12.63
3 3.16
15 15.79
2 2.11
1 1.05
62 65.26
33 34.74%
48  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 38
2 5.26
2 5.26
6 15.79
3 7.89
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
49  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 68
10 14.71
4 5.88
6 8.82
3 4.41
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
50  โรงเรียนบ้านป่าคา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
51  โรงเรียนบ้านปงสนุก 63
1 1.59
0 0.00
8 12.70
7 11.11
5 7.94
42 66.67
21 33.33%
52  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
53  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 39
4 10.26
1 2.56
6 15.38
2 5.13
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
54  โรงเรียนบ้านต้าม 64
5 7.81
6 9.38
10 15.63
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
55  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 136
15 11.03
5 3.68
23 16.91
0 0.00
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
56  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 16
1 6.25
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัว 81
12 14.81
3 3.70
9 11.11
0 0.00
1 1.23
56 69.14
25 30.86%
58  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36
7 19.44
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
59  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 50
8 16.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
60  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 61
6 9.84
2 3.28
6 9.84
2 3.28
2 3.28
43 70.49
18 29.51%
61  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 41
6 14.63
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
62  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 24
1 4.17
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
63  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 207
11 5.31
15 7.25
30 14.49
3 1.45
1 0.48
147 71.01
60 28.99%
64  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 73
5 6.85
5 6.85
4 5.48
4 5.48
3 4.11
52 71.23
21 28.77%
65  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
66  โรงเรียนบ้านสาลีก 56
1 1.79
3 5.36
12 21.43
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
67  โรงเรียนไตรธารวิทยา 39
2 5.13
1 2.56
6 15.38
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
68  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 75
8 10.67
3 4.00
9 12.00
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
69  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 118
9 7.63
0 0.00
24 20.34
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
70  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 93
9 9.68
3 3.23
6 6.45
4 4.30
4 4.30
67 72.04
26 27.96%
71  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 287
5 1.74
54 18.82
21 7.32
0 0.00
0 0.00
207 72.13
80 27.87%
72  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 76
2 2.63
3 3.95
16 21.05
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
73  โรงเรียนบ้านสันทะ 105
11 10.48
3 2.86
15 14.29
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 203
15 7.39
11 5.42
17 8.37
10 4.93
3 1.48
147 72.41
56 27.59%
75  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
76  โรงเรียนบ้านคำเรือง 48
3 6.25
4 8.33
6 12.50
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
77  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 126
5 3.97
1 0.79
28 22.22
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
78  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 75
8 10.67
0 0.00
9 12.00
3 4.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
79  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 60
2 3.33
2 3.33
12 20.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 177
12 6.78
6 3.39
18 10.17
7 3.95
3 1.69
131 74.01
46 25.99%
81  โรงเรียนบ้านใหม่ 132
23 17.42
3 2.27
7 5.30
1 0.76
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
82  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
83  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 49
6 12.24
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 66
1 1.52
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
85  โรงเรียนบ้านตอง 91
8 8.79
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
86  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 29
0 0.00
3 10.34
0 0.00
4 13.79
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
87  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 83
0 0.00
0 0.00
19 22.89
0 0.00
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
88  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 46
4 8.70
1 2.17
4 8.70
1 2.17
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
89  โรงเรียนบ้านนาก้า 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
90  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 140
16 11.43
5 3.57
10 7.14
2 1.43
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
91  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 64
4 6.25
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 125
13 10.40
2 1.60
13 10.40
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
93  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 95
4 4.21
7 7.37
10 10.53
0 0.00
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
94  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
95  โรงเรียนบ้านเชียงของ 44
5 11.36
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
96  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 62
5 8.06
0 0.00
7 11.29
1 1.61
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
97  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
98  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 102
3 2.94
0 0.00
19 18.63
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
99  โรงเรียนบ้านนาไลย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
1 3.57
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
100  โรงเรียนบ้านพรหม 34
1 2.94
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
101  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
102  โรงเรียนบ้านส้าน 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
103  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 67
3 4.48
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
104  โรงเรียนบ้านนายาง 104
4 3.85
4 3.85
12 11.54
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
105  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 235
9 3.83
13 5.53
18 7.66
3 1.28
2 0.85
190 80.85
45 19.15%
106  โรงเรียนบ้านนาซาว 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
107  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 32
0 0.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
108  โรงเรียนบ้านผาขวาง 70
3 4.29
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
109  โรงเรียนบ้านชมพู 61
8 13.11
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
110  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 241
0 0.00
19 7.88
9 3.73
15 6.22
0 0.00
198 82.16
43 17.84%
111  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 46
0 0.00
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
112  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 99
2 2.02
3 3.03
12 12.12
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
113  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 598
18 3.01
12 2.01
67 11.20
3 0.50
2 0.33
496 82.94
102 17.06%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 143
5 3.50
4 2.80
14 9.79
0 0.00
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
115  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
116  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 216
3 1.39
20 9.26
5 2.31
4 1.85
3 1.39
181 83.80
35 16.20%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 50
1 2.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
118  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
119  โรงเรียนบ้านครกคำ 63
0 0.00
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 139
5 3.60
0 0.00
17 12.23
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
121  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
122  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 61
2 3.28
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
123  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 574
16 2.79
12 2.09
55 9.58
0 0.00
0 0.00
491 85.54
83 14.46%
124  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
125  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
126  โรงเรียนบ้านบุ้ง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
127  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
128  โรงเรียนบ้านสาลี่ 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
129  โรงเรียนบ้านฟ้า 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
130  โรงเรียนราชานุบาล 1509
77 5.10
0 0.00
0 0.00
112 7.42
0 0.00
1320 87.48
189 12.52%
131  โรงเรียนบ้านนากอก 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
132  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 347
14 4.03
18 5.19
4 1.15
6 1.73
0 0.00
305 87.90
42 12.10%
133  โรงเรียนบ้านเป้า 109
3 2.75
2 1.83
6 5.50
2 1.83
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
134  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 94
4 4.26
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
135  โรงเรียนบ้านเรือง 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
136  โรงเรียนบ้านสาคร 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
23 88.46
3 11.54%
137  โรงเรียนบ้านศาลา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
138  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 217
7 3.23
6 2.76
9 4.15
2 0.92
0 0.00
193 88.94
24 11.06%
139  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
140  โรงเรียนบ้านปิงใน 48
5 10.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
141  โรงเรียนบ้านสบยาง 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
142  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 96
1 1.04
5 5.21
4 4.17
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
143  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 89
1 1.12
0 0.00
7 7.87
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
144  โรงเรียนบ้านธงหลวง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
18 90.00
2 10.00%
145  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
146  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
3 3.49
78 90.70
8 9.30%
148  โรงเรียนบ้านถืมตอง 108
0 0.00
4 3.70
5 4.63
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
149  โรงเรียนบ้านพะเยา 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
150  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
0 0.00
2 2.17
85 92.39
7 7.61%
151  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 93
2 2.15
0 0.00
3 3.23
1 1.08
1 1.08
86 92.47
7 7.53%
152  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 147
1 0.68
0 0.00
9 6.12
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
154  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
155  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.21
2 2.11
89 93.68
6 6.32%
156  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
157  โรงเรียนบ้านก้อ 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
158  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
159  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.80
65 94.20
4 5.80%
160  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
161  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
162  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
163  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
164  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
165  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
166  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านนาคา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านนาบอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านปางสา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านนาสา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเปา 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,931 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,059 6.65
เตี้ย  716 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,654 10.38
ผอมและเตี้ย  397 2.49
อ้วนและเตี้ย  161 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,944 74.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,987 คน


25.03%


Powered By www.thaieducation.net