ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 134
34 25.37
14 10.45
28 20.90
2 1.49
2 1.49
54 40.30
80 59.70%
2  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 145
10 6.90
11 7.59
16 11.03
20 13.79
8 5.52
80 55.17
65 44.83%
3  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 52
4 7.69
5 9.62
5 9.62
4 7.69
3 5.77
31 59.62
21 40.38%
4  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 144
30 20.83
10 6.94
4 2.78
8 5.56
3 2.08
89 61.81
55 38.19%
5  โรงเรียนบ้านมะขาม 538
31 5.76
44 8.18
40 7.43
44 8.18
40 7.43
339 63.01
199 36.99%
6  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 213
22 10.33
16 7.51
27 12.68
12 5.63
1 0.47
135 63.38
78 36.62%
7  โรงเรียนวัดตกพรม 282
30 10.64
23 8.16
25 8.87
15 5.32
10 3.55
179 63.48
103 36.52%
8  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 566
39 6.89
18 3.18
46 8.13
57 10.07
46 8.13
360 63.60
206 36.40%
9  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 154
11 7.14
15 9.74
10 6.49
10 6.49
9 5.84
99 64.29
55 35.71%
10  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 133
15 11.28
9 6.77
9 6.77
5 3.76
7 5.26
88 66.17
45 33.83%
11  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 152
8 5.26
7 4.61
32 21.05
2 1.32
2 1.32
101 66.45
51 33.55%
12  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 125
7 5.60
3 2.40
30 24.00
1 0.80
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
13  โรงเรียนบ้านตามูล 236
40 16.95
3 1.27
34 14.41
0 0.00
0 0.00
159 67.37
77 32.63%
14  โรงเรียนมิตรภาพ 20 102
6 5.88
2 1.96
24 23.53
1 0.98
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
15  โรงเรียนบ้านแปลง 218
35 16.06
2 0.92
31 14.22
2 0.92
0 0.00
148 67.89
70 32.11%
16  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 119
4 3.36
4 3.36
23 19.33
4 3.36
2 1.68
82 68.91
37 31.09%
17  โรงเรียนบ้านบ่อ 105
8 7.62
1 0.95
21 20.00
1 0.95
1 0.95
73 69.52
32 30.48%
18  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 237
14 5.91
10 4.22
34 14.35
12 5.06
0 0.00
167 70.46
70 29.54%
19  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 69
4 5.80
5 7.25
11 15.94
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
20  โรงเรียนบ้านชากไทย 107
14 13.08
11 10.28
6 5.61
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
21  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 136
3 2.21
11 8.09
24 17.65
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
22  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 101
13 12.87
1 0.99
10 9.90
0 0.00
4 3.96
73 72.28
28 27.72%
23  โรงเรียนวัดอิมั้ง 126
32 25.40
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
24  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 126
8 6.35
11 8.73
14 11.11
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
25  โรงเรียนบ้านประตง 1125
31 2.76
28 2.49
179 15.91
53 4.71
0 0.00
834 74.13
291 25.87%
26  โรงเรียนวัดสำโรง 388
17 4.38
16 4.12
56 14.43
11 2.84
0 0.00
288 74.23
100 25.77%
27  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 163
5 3.07
2 1.23
31 19.02
2 1.23
2 1.23
121 74.23
42 25.77%
28  โรงเรียนวัดทับไทร 727
57 7.84
18 2.48
72 9.90
27 3.71
10 1.38
543 74.69
184 25.31%
29  โรงเรียนวัดเกาะจิก 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
30  โรงเรียนพลิ้ว 321
18 5.61
9 2.80
51 15.89
0 0.00
0 0.00
243 75.70
78 24.30%
31  โรงเรียนบ้านจางวาง 137
9 6.57
6 4.38
10 7.30
5 3.65
3 2.19
104 75.91
33 24.09%
32  โรงเรียนวัดซึ้งบน 59
6 10.17
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
33  โรงเรียนบ้านหนองบอน 111
6 5.41
11 9.91
8 7.21
1 0.90
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
34  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 313
19 6.07
14 4.47
34 10.86
2 0.64
0 0.00
244 77.96
69 22.04%
35  โรงเรียนวัดบางชัน 50
3 6.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
36  โรงเรียนบ้านดงจิก 155
8 5.16
4 2.58
21 13.55
1 0.65
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
37  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 160
4 2.50
5 3.13
24 15.00
1 0.63
1 0.63
125 78.13
35 21.88%
38  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 121
9 7.44
6 4.96
4 3.31
5 4.13
2 1.65
95 78.51
26 21.49%
39  โรงเรียนวัดมะทาย 149
4 2.68
8 5.37
18 12.08
2 1.34
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
40  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 70
4 5.71
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
41  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
42  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 270
11 4.07
8 2.96
37 13.70
1 0.37
0 0.00
213 78.89
57 21.11%
43  โรงเรียนโฆวินฑะ 76
5 6.58
0 0.00
8 10.53
3 3.95
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
44  โรงเรียนบ้านคลองบอน 181
8 4.42
3 1.66
18 9.94
9 4.97
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
45  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 542
29 5.35
16 2.95
50 9.23
17 3.14
0 0.00
430 79.34
112 20.66%
46  โรงเรียนบ้านอีมุย 101
3 2.97
3 2.97
14 13.86
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
47  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 310
13 4.19
12 3.87
15 4.84
10 3.23
11 3.55
249 80.32
61 19.68%
48  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 128
13 10.16
6 4.69
4 3.13
1 0.78
1 0.78
103 80.47
25 19.53%
49  โรงเรียนบ้านทัพนคร 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
50  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 242
11 4.55
4 1.65
30 12.40
1 0.41
0 0.00
196 80.99
46 19.01%
51  โรงเรียนบ้านซับตารี 312
10 3.21
4 1.28
44 14.10
1 0.32
0 0.00
253 81.09
59 18.91%
52  โรงเรียนวัดโป่ง 149
10 6.71
9 6.04
9 6.04
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 140
5 3.57
5 3.57
15 10.71
1 0.71
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
54  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 141
7 4.96
6 4.26
13 9.22
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
55  โรงเรียนบ้านไทรงาม 180
10 5.56
9 5.00
9 5.00
5 2.78
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
56  โรงเรียนวัดกะทิง 202
4 1.98
11 5.45
22 10.89
0 0.00
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
57  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 213
11 5.16
8 3.76
19 8.92
1 0.47
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
58  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 275
11 4.00
9 3.27
27 9.82
3 1.09
0 0.00
225 81.82
50 18.18%
59  โรงเรียนบ้านเขาหอม 177
5 2.82
2 1.13
23 12.99
2 1.13
0 0.00
145 81.92
32 18.08%
60  โรงเรียนวัดขนุน 158
4 2.53
2 1.27
20 12.66
2 1.27
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
61  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 81
1 1.23
6 7.41
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
62  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 53
3 5.66
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
63  โรงเรียนวัดบางกะไชย 143
7 4.90
0 0.00
16 11.19
0 0.00
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 113
3 2.65
5 4.42
9 7.96
1 0.88
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
65  โรงเรียนบ้านคลองคต 146
5 3.42
5 3.42
13 8.90
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
66  โรงเรียนวัดปากน้ำ 124
7 5.65
3 2.42
9 7.26
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
67  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 134
4 2.99
5 3.73
11 8.21
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
68  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 437
15 3.43
22 5.03
24 5.49
0 0.00
0 0.00
376 86.04
61 13.96%
69  โรงเรียนวัดคลองพลู 252
7 2.78
6 2.38
10 3.97
7 2.78
5 1.98
217 86.11
35 13.89%
70  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 157
3 1.91
5 3.18
8 5.10
2 1.27
3 1.91
136 86.62
21 13.38%
71  โรงเรียนบ้านตาเรือง 454
7 1.54
8 1.76
45 9.91
0 0.00
0 0.00
394 86.78
60 13.22%
72  โรงเรียนวัดพังงอน 145
2 1.38
8 5.52
7 4.83
0 0.00
2 1.38
126 86.90
19 13.10%
73  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 86
0 0.00
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
74  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 151
6 3.97
6 3.97
7 4.64
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
75  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 120
3 2.50
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
76  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
77  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 140
3 2.14
4 2.86
9 6.43
1 0.71
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
78  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
79  โรงเรียนบ้านเขาทอง 109
3 2.75
2 1.83
8 7.34
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
80  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 102
2 1.96
0 0.00
9 8.82
1 0.98
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
81  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 69
3 4.35
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
82  โรงเรียนบ้านใหม่ 96
1 1.04
2 2.08
7 7.29
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
83  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 168
6 3.57
1 0.60
10 5.95
2 1.19
0 0.00
149 88.69
19 11.31%
84  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 182
4 2.20
2 1.10
14 7.69
0 0.00
0 0.00
162 89.01
20 10.99%
85  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 452
14 3.10
10 2.21
20 4.42
3 0.66
2 0.44
403 89.16
49 10.84%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
87  โรงเรียนบ้านวังตัก 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
88  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
89  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 242
5 2.07
4 1.65
10 4.13
3 1.24
3 1.24
217 89.67
25 10.33%
90  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 246
6 2.44
5 2.03
5 2.03
5 2.03
4 1.63
221 89.84
25 10.16%
91  โรงเรียนหนองมะค่า 124
1 0.81
0 0.00
8 6.45
2 1.61
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
92  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
93  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
94  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 250
6 2.40
3 1.20
9 3.60
3 1.20
0 0.00
229 91.60
21 8.40%
95  โรงเรียนวัดน้ำรัก 122
1 0.82
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
96  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 123
4 3.25
1 0.81
5 4.07
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
97  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 74
3 4.05
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
98  โรงเรียนบ้านทับช้าง 438
10 2.28
5 1.14
13 2.97
4 0.91
2 0.46
404 92.24
34 7.76%
99  โรงเรียนวัดพลวง 219
1 0.46
1 0.46
10 4.57
5 2.28
0 0.00
202 92.24
17 7.76%
100  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
101  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 184
3 1.63
2 1.09
5 2.72
1 0.54
1 0.54
172 93.48
12 6.52%
102  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
103  โรงเรียนบ้านโชคดี 129
3 2.33
0 0.00
4 3.10
0 0.00
1 0.78
121 93.80
8 6.20%
104  โรงเรียนบ้านแหลม 255
3 1.18
0 0.00
5 1.96
3 1.18
0 0.00
244 95.69
11 4.31%
105  โรงเรียนวัดผักกาด 145
0 0.00
0 0.00
5 3.45
0 0.00
1 0.69
139 95.86
6 4.14%
106  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
25 96.15
1 3.85%

 

จำนวนนักเรียน  19,391 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  967 4.99
เตี้ย  615 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,830 9.44
ผอมและเตี้ย  417 2.15
อ้วนและเตี้ย  196 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,366 79.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,025 คน


20.76%


Powered By www.thaieducation.net