ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วง 37
19 51.35
0 0.00
18 48.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 41
35 85.37
0 0.00
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 98
14 14.29
10 10.20
11 11.22
10 10.20
10 10.20
43 43.88
55 56.12%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27
9 33.33
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
12 44.44
15 55.56%
5  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 147
14 9.52
10 6.80
10 6.80
23 15.65
16 10.88
74 50.34
73 49.66%
6  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 196
16 8.16
19 9.69
20 10.20
13 6.63
26 13.27
102 52.04
94 47.96%
7  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 26
7 26.92
0 0.00
3 11.54
2 7.69
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
8  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 56
3 5.36
2 3.57
13 23.21
7 12.50
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
9  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43
9 20.93
6 13.95
3 6.98
0 0.00
1 2.33
24 55.81
19 44.19%
10  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 55
13 23.64
9 16.36
1 1.82
0 0.00
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
11  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73
8 10.96
5 6.85
6 8.22
5 6.85
6 8.22
43 58.90
30 41.10%
12  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105
3 2.86
1 0.95
17 16.19
4 3.81
18 17.14
62 59.05
43 40.95%
13  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 66
14 21.21
12 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
14  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 82
7 8.54
3 3.66
8 9.76
8 9.76
4 4.88
52 63.41
30 36.59%
15  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 108
9 8.33
3 2.78
26 24.07
1 0.93
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
16  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 176
25 14.20
12 6.82
17 9.66
8 4.55
0 0.00
114 64.77
62 35.23%
17  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 336
25 7.44
3 0.89
39 11.61
28 8.33
22 6.55
219 65.18
117 34.82%
18  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 55
10 18.18
2 3.64
6 10.91
1 1.82
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 53
9 16.98
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
20  โรงเรียนวัดปากไพร 57
9 15.79
7 12.28
2 3.51
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
21  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45
9 20.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
22  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 150
10 6.67
1 0.67
35 23.33
0 0.00
0 0.00
104 69.33
46 30.67%
23  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 69
4 5.80
3 4.35
14 20.29
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
24  โรงเรียนบ้านทรายขาว 56
5 8.93
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
25  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 181
9 4.97
8 4.42
33 18.23
3 1.66
1 0.55
127 70.17
54 29.83%
26  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34
6 17.65
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
27  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 62
4 6.45
1 1.61
13 20.97
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
28  โรงเรียนบ้านน้ำลี 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
2 4.35
5 10.87
33 71.74
13 28.26%
29  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 85
6 7.06
5 5.88
12 14.12
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
30  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 73
9 12.33
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
31  โรงเรียนวัดนาขุม 63
10 15.87
0 0.00
3 4.76
3 4.76
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
32  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 48
6 12.50
0 0.00
4 8.33
0 0.00
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 141
5 3.55
7 4.96
18 12.77
0 0.00
3 2.13
108 76.60
33 23.40%
34  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 295
20 6.78
15 5.08
34 11.53
0 0.00
0 0.00
226 76.61
69 23.39%
35  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 75
7 9.33
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
36  โรงเรียนบ้านปางคอม 49
2 4.08
2 4.08
6 12.24
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 96
8 8.33
4 4.17
9 9.38
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
38  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
5 10.42
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
39  โรงเรียนวัดวังกอง 46
3 6.52
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
40  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 41
3 7.32
0 0.00
0 0.00
2 4.88
3 7.32
33 80.49
8 19.51%
41  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 192
10 5.21
3 1.56
22 11.46
1 0.52
1 0.52
155 80.73
37 19.27%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 75
3 4.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
43  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 114
10 8.77
1 0.88
10 8.77
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
44  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
45  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 90
6 6.67
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
46  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 591
26 4.40
0 0.00
76 12.86
0 0.00
0 0.00
489 82.74
102 17.26%
47  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 105
2 1.90
4 3.81
10 9.52
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
48  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 98
4 4.08
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
49  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
50  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 54
2 3.70
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
51  โรงเรียนบ้านนาแซง 161
8 4.97
0 0.00
15 9.32
0 0.00
0 0.00
138 85.71
23 14.29%
52  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 65
4 6.15
1 1.54
1 1.54
0 0.00
3 4.62
56 86.15
9 13.85%
53  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 30
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
54  โรงเรียนบ้านนาไพร 83
4 4.82
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
55  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 101
0 0.00
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
57  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 77
6 7.79
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
59  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
60  โรงเรียนบ้านปากปาด 137
2 1.46
5 3.65
8 5.84
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
61  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
62  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
63  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 103
4 3.88
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
64  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
65  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 210
4 1.90
1 0.48
6 2.86
0 0.00
2 0.95
197 93.81
13 6.19%
66  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 38
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
67  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
68  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
69  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
70  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
72  โรงเรียนบ้านงอมมด 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
74  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
75  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
76  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,433 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  496 7.71
เตี้ย  188 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  664 10.32
ผอมและเตี้ย  127 1.97
อ้วนและเตี้ย  129 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,829 75.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,604 คน


24.93%


Powered By www.thaieducation.net