ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 124
16 12.90
14 11.29
18 14.52
5 4.03
0 0.00
71 57.26
53 42.74%
2  โรงเรียนบ้านในเมือง 1077
60 5.57
9 0.84
199 18.48
67 6.22
108 10.03
634 58.87
443 41.13%
3  โรงเรียนบ้านวังสะโม 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
2 9.09
2 9.09
13 59.09
9 40.91%
4  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 33
5 15.15
0 0.00
7 21.21
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
5  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 180
20 11.11
9 5.00
18 10.00
4 2.22
18 10.00
111 61.67
69 38.33%
6  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 98
8 8.16
9 9.18
18 18.37
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
7  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 41
10 24.39
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 145
22 15.17
2 1.38
28 19.31
1 0.69
0 0.00
92 63.45
53 36.55%
9  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 128
6 4.69
4 3.13
30 23.44
0 0.00
4 3.13
84 65.63
44 34.38%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 236
16 6.78
19 8.05
40 16.95
3 1.27
2 0.85
156 66.10
80 33.90%
11  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 74
6 8.11
3 4.05
16 21.62
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
12  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 113
7 6.19
8 7.08
11 9.73
0 0.00
12 10.62
75 66.37
38 33.63%
13  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
14  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 87
10 11.49
3 3.45
14 16.09
1 1.15
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
15  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
2 7.14
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
16  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 104
7 6.73
2 1.92
22 21.15
2 1.92
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
17  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 60
5 8.33
2 3.33
8 13.33
3 5.00
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
18  โรงเรียนวัดวังยาง 98
9 9.18
5 5.10
15 15.31
2 2.04
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
19  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 42
4 9.52
3 7.14
4 9.52
1 2.38
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
20  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 82
10 12.20
8 9.76
3 3.66
2 2.44
2 2.44
57 69.51
25 30.49%
21  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 92
4 4.35
3 3.26
13 14.13
2 2.17
6 6.52
64 69.57
28 30.43%
22  โรงเรียนบ้านปากคลอง 91
9 9.89
6 6.59
10 10.99
1 1.10
1 1.10
64 70.33
27 29.67%
23  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 79
8 10.13
3 3.80
10 12.66
2 2.53
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
24  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 226
8 3.54
14 6.19
29 12.83
9 3.98
5 2.21
161 71.24
65 28.76%
25  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2586
146 5.65
47 1.82
522 20.19
2 0.08
5 0.19
1864 72.08
722 27.92%
26  โรงเรียนบ้านนายาง 212
18 8.49
17 8.02
22 10.38
2 0.94
0 0.00
153 72.17
59 27.83%
27  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 232
10 4.31
11 4.74
20 8.62
12 5.17
11 4.74
168 72.41
64 27.59%
28  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 73
12 16.44
4 5.48
3 4.11
1 1.37
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
29  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 77
6 7.79
5 6.49
7 9.09
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
30  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 71
8 11.27
2 2.82
8 11.27
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
31  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 128
6 4.69
6 4.69
13 10.16
6 4.69
3 2.34
94 73.44
34 26.56%
32  โรงเรียนบ้านดารา 88
4 4.55
4 4.55
15 17.05
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
33  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 46
1 2.17
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
34  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
2 7.41
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
35  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
6 10.91
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
36  โรงเรียนวัดแม่เฉย 83
14 16.87
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
37  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
38  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 90
3 3.33
3 3.33
6 6.67
6 6.67
4 4.44
68 75.56
22 24.44%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 41
1 2.44
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
40  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
41  โรงเรียนบ้านท่าสัก 198
15 7.58
5 2.53
27 13.64
0 0.00
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
42  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 145
13 8.97
6 4.14
14 9.66
1 0.69
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
43  โรงเรียนบ้านเหล่า 111
7 6.31
6 5.41
5 4.50
5 4.50
3 2.70
85 76.58
26 23.42%
44  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 158
10 6.33
5 3.16
12 7.59
9 5.70
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
46  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 79
6 7.59
4 5.06
7 8.86
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
47  โรงเรียนบ้านหัวหาด 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.09
17 77.27
5 22.73%
48  โรงเรียนวัดโรงม้า 75
2 2.67
4 5.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
49  โรงเรียนบ้านดอนโพ 106
4 3.77
7 6.60
10 9.43
3 2.83
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
50  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 76
7 9.21
5 6.58
5 6.58
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
51  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
3 6.67
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 131
4 3.05
4 3.05
19 14.50
0 0.00
1 0.76
103 78.63
28 21.37%
53  โรงเรียนบ้านกองโค 117
12 10.26
6 5.13
7 5.98
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
54  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 117
4 3.42
7 5.98
14 11.97
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
55  โรงเรียนบ้านฟากบึง 66
7 10.61
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
56  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 66
0 0.00
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
57  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 338
27 7.99
9 2.66
25 7.40
5 1.48
5 1.48
267 78.99
71 21.01%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 196
15 7.65
7 3.57
17 8.67
1 0.51
1 0.51
155 79.08
41 20.92%
59  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
4 6.25
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
60  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
61  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
5 6.17
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 77
2 2.60
2 2.60
8 10.39
2 2.60
1 1.30
62 80.52
15 19.48%
63  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 88
5 5.68
4 4.55
2 2.27
2 2.27
4 4.55
71 80.68
17 19.32%
64  โรงเรียนวัดน้ำใส 83
6 7.23
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
65  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 121
13 10.74
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
66  โรงเรียนบ้านร้องลึก 155
9 5.81
11 7.10
9 5.81
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
67  โรงเรียนบ้านชําสอง 91
6 6.59
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
68  โรงเรียนบ้านวังดิน 108
10 9.26
1 0.93
9 8.33
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
69  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 27
2 7.41
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
70  โรงเรียนนานกกก 93
6 6.45
6 6.45
5 5.38
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
71  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 56
4 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 10.71
46 82.14
10 17.86%
72  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
73  โรงเรียนวัดพระฝาง 105
2 1.90
1 0.95
15 14.29
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
74  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 159
5 3.14
3 1.89
17 10.69
1 0.63
1 0.63
132 83.02
27 16.98%
75  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 60
0 0.00
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
76  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
2 3.28
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
77  โรงเรียนวัดคลองนาพง 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
78  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 160
6 3.75
7 4.38
4 2.50
4 2.50
4 2.50
135 84.38
25 15.63%
79  โรงเรียนชายเขาวิทยา 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
2 2.60
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
80  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 58
1 1.72
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
81  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
82  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
83  โรงเรียนวัดวังผักรุง 53
3 5.66
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
84  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 84
2 2.38
0 0.00
8 9.52
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
85  โรงเรียนบ้านชําทอง 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
86  โรงเรียนวัดดอย 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
87  โรงเรียนบ้านแพะ 94
5 5.32
5 5.32
2 2.13
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
88  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 103
4 3.88
0 0.00
8 7.77
1 0.97
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
89  โรงเรียนบ้านท่าอวน 56
2 3.57
2 3.57
1 1.79
1 1.79
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
90  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 128
4 3.13
3 2.34
7 5.47
2 1.56
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
91  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
92  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
93  โรงเรียนวัดช่องลม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
94  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
95  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
96  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
6 4.84
7 5.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
97  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 164
5 3.05
2 1.22
10 6.10
0 0.00
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
98  โรงเรียนบ้านผักขวง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
99  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 129
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
6 4.65
116 89.92
13 10.08%
100  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
101  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
102  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 171
3 1.75
0 0.00
5 2.92
0 0.00
8 4.68
155 90.64
16 9.36%
103  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 43
1 2.33
1 2.33
0 0.00
1 2.33
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
104  โรงเรียนวัดห้องสูง 45
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
105  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 35
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
106  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
107  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
108  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
109  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 119
2 1.68
0 0.00
2 1.68
0 0.00
3 2.52
112 94.12
7 5.88%
110  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 87
0 0.00
2 2.30
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
111  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 165
7 4.24
0 0.00
2 1.21
0 0.00
0 0.00
156 94.55
9 5.45%
112  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
113  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
114  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านวังสําโม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,605 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  783 5.76
เตี้ย  389 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,658 12.19
ผอมและเตี้ย  212 1.56
อ้วนและเตี้ย  241 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,322 75.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,283 คน


24.13%


Powered By www.thaieducation.net