ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่ง 28
3 10.71
3 10.71
6 21.43
3 10.71
6 21.43
7 25.00
21 75.00%
3  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 129
38 29.46
21 16.28
7 5.43
19 14.73
2 1.55
42 32.56
87 67.44%
4  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 11
1 9.09
2 18.18
2 18.18
1 9.09
1 9.09
4 36.36
7 63.64%
5  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 583
61 10.46
66 11.32
146 25.04
43 7.38
11 1.89
256 43.91
327 56.09%
6  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 9
2 22.22
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
7  โรงเรียนบ้านวังมน 36
10 27.78
1 2.78
6 16.67
1 2.78
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองกอก 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
9  โรงเรียนบ้านแม่หีด 4
0 0.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
10  โรงเรียนบ้านไร่ 67
11 16.42
4 5.97
16 23.88
2 2.99
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 47
4 8.51
4 8.51
11 23.40
4 8.51
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
12  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 126
18 14.29
18 14.29
20 15.87
3 2.38
2 1.59
65 51.59
61 48.41%
13  โรงเรียนบ้านแม่พริก 44
0 0.00
3 6.82
7 15.91
3 6.82
7 15.91
24 54.55
20 45.45%
14  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44
6 13.64
3 6.82
10 22.73
0 0.00
1 2.27
24 54.55
20 45.45%
15  โรงเรียนบ้านสาแพะ 45
3 6.67
5 11.11
10 22.22
1 2.22
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
16  โรงเรียนบ้านก่อ 127
11 8.66
8 6.30
25 19.69
5 3.94
4 3.15
74 58.27
53 41.73%
17  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 12
3 25.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
18  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 64
13 20.31
5 7.81
8 12.50
0 0.00
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
19  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 43
1 2.33
0 0.00
12 27.91
4 9.30
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
20  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 138
30 21.74
6 4.35
16 11.59
1 0.72
0 0.00
85 61.59
53 38.41%
21  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
1 12.50
5 62.50
3 37.50%
22  โรงเรียนบ้านม่วง 70
13 18.57
6 8.57
0 0.00
0 0.00
6 8.57
45 64.29
25 35.71%
23  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 45
4 8.89
3 6.67
8 17.78
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
24  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 82
8 9.76
3 3.66
13 15.85
3 3.66
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
25  โรงเรียนบ้านปงคอบ 15
1 6.67
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
27  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9
1 11.11
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
28  โรงเรียนบ้านไฮ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
1 11.11
1 11.11
6 66.67
3 33.33%
29  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 97
13 13.40
4 4.12
10 10.31
5 5.15
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 89
7 7.87
4 4.49
9 10.11
3 3.37
6 6.74
60 67.42
29 32.58%
31  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 43
3 6.98
2 4.65
8 18.60
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 102
4 3.92
5 4.90
15 14.71
5 4.90
4 3.92
69 67.65
33 32.35%
33  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 63
5 7.94
5 7.94
5 7.94
2 3.17
3 4.76
43 68.25
20 31.75%
34  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32
3 9.38
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
35  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 16
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
36  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 109
8 7.34
6 5.50
16 14.68
1 0.92
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
37  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 93
8 8.60
4 4.30
13 13.98
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
38  โรงเรียนบ้านกล้วย 49
0 0.00
0 0.00
13 26.53
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
39  โรงเรียนบ้านแป้น 107
11 10.28
1 0.93
16 14.95
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
40  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
42  โรงเรียนบ้านแม่ตา 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
43  โรงเรียนบ้านแพะ 81
7 8.64
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
44  โรงเรียนบ้านจ๋ง 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
45  โรงเรียนบ้านสบลี 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
46  โรงเรียนบ้านหนองนาว 105
6 5.71
3 2.86
6 5.71
9 8.57
1 0.95
80 76.19
25 23.81%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 30
0 0.00
0 0.00
6 20.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
48  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
49  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 22
0 0.00
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
50  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 53
3 5.66
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
51  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 103
5 4.85
5 4.85
7 6.80
4 3.88
2 1.94
80 77.67
23 22.33%
52  โรงเรียนบ้านขาม 45
2 4.44
3 6.67
4 8.89
0 0.00
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
53  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 131
7 5.34
9 6.87
6 4.58
7 5.34
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
54  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51
0 0.00
4 7.84
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 29
0 0.00
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
56  โรงเรียนวังทองวิทยา 97
11 11.34
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
57  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 352
7 1.99
7 1.99
56 15.91
1 0.28
1 0.28
280 79.55
72 20.45%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
59  โรงเรียนบ้านนางาม 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
60  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
2 10.00
16 80.00
4 20.00%
61  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 142
9 6.34
7 4.93
10 7.04
2 1.41
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
62  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 21
0 0.00
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
63  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 11
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
64  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 72
3 4.17
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
65  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 90
1 1.11
0 0.00
14 15.56
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
66  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 156
9 5.77
3 1.92
14 8.97
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
67  โรงเรียนผาช่อวิทยา 154
6 3.90
0 0.00
19 12.34
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
68  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
69  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
70  โรงเรียนบ้านถ้ำ 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
73  โรงเรียนบ้านปงดอน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
74  โรงเรียนปลายนาวิทยา 60
4 6.67
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
75  โรงเรียนบ้านป่าแขม 108
8 7.41
3 2.78
1 0.93
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
76  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
77  โรงเรียนบ้านแม่สุก 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
79  โรงเรียนบ้านปางดะ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
80  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
81  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
82  โรงเรียนบ้านป่าเหว 125
0 0.00
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
83  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
84  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
85  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
86  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
2 2.02
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
87  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 101
0 0.00
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
88  โรงเรียนบ้านดอนไชย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านหนอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านเลาสู 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,823 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  428 7.35
เตี้ย  265 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  743 12.76
ผอมและเตี้ย  148 2.54
อ้วนและเตี้ย  64 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,175 71.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,648 คน


28.30%


Powered By www.thaieducation.net