ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 53
8 15.09
7 13.21
11 20.75
4 7.55
0 0.00
23 43.40
30 56.60%
2  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 72
13 18.06
11 15.28
16 22.22
0 0.00
0 0.00
32 44.44
40 55.56%
3  โรงเรียนบ้านนาบง 50
13 26.00
3 6.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
23 46.00
27 54.00%
4  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 107
14 13.08
13 12.15
19 17.76
11 10.28
0 0.00
50 46.73
57 53.27%
5  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 411
37 9.00
29 7.06
62 15.09
37 9.00
36 8.76
210 51.09
201 48.91%
6  โรงเรียนผาปังวิทยา 67
17 25.37
4 5.97
6 8.96
4 5.97
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
7  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 509
18 3.54
30 5.89
52 10.22
48 9.43
82 16.11
279 54.81
230 45.19%
8  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 140
18 12.86
9 6.43
12 8.57
17 12.14
6 4.29
78 55.71
62 44.29%
9  โรงเรียนศาลาวิทยา 106
5 4.72
11 10.38
29 27.36
0 0.00
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 81
9 11.11
5 6.17
9 11.11
9 11.11
2 2.47
47 58.02
34 41.98%
11  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 76
13 17.11
3 3.95
13 17.11
1 1.32
1 1.32
45 59.21
31 40.79%
12  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 64
14 21.88
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
13  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 121
15 12.40
9 7.44
11 9.09
5 4.13
9 7.44
72 59.50
49 40.50%
14  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 125
21 16.80
9 7.20
18 14.40
1 0.80
1 0.80
75 60.00
50 40.00%
15  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 44
12 27.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
16  โรงเรียนบ้านนาคต 120
18 15.00
7 5.83
16 13.33
5 4.17
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
17  โรงเรียนบ้านสมัย 92
9 9.78
0 0.00
15 16.30
6 6.52
5 5.43
57 61.96
35 38.04%
18  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 50
12 24.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 35
8 22.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
20  โรงเรียนบ้านเวียง 202
0 0.00
4 1.98
43 21.29
4 1.98
23 11.39
128 63.37
74 36.63%
21  โรงเรียนป่าตันวิทยา 61
6 9.84
0 0.00
5 8.20
6 9.84
5 8.20
39 63.93
22 36.07%
22  โรงเรียนบ้านจอมปิง 56
2 3.57
2 3.57
13 23.21
0 0.00
3 5.36
36 64.29
20 35.71%
23  โรงเรียนแม่วะวิทยา 54
8 14.81
3 5.56
6 11.11
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
24  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 72
9 12.50
0 0.00
16 22.22
0 0.00
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
25  โรงเรียนต้นธงวิทยา 116
13 11.21
11 9.48
13 11.21
3 2.59
0 0.00
76 65.52
40 34.48%
26  โรงเรียนบ้านท่าผา 163
15 9.20
8 4.91
33 20.25
0 0.00
0 0.00
107 65.64
56 34.36%
27  โรงเรียนบ้านนาดง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
4 66.67
2 33.33%
28  โรงเรียนบ้านสามขา 93
8 8.60
5 5.38
8 8.60
4 4.30
6 6.45
62 66.67
31 33.33%
29  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 54
5 9.26
0 0.00
13 24.07
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
30  โรงเรียนวัดนาแก้ว 61
8 13.11
7 11.48
3 4.92
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
31  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 68
9 13.24
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
32  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 75
9 12.00
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
33  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 214
20 9.35
12 5.61
29 13.55
6 2.80
0 0.00
147 68.69
67 31.31%
34  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 474
49 10.34
29 6.12
70 14.77
0 0.00
0 0.00
326 68.78
148 31.22%
35  โรงเรียนบ้านเด่น 90
10 11.11
3 3.33
11 12.22
4 4.44
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
36  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 123
14 11.38
8 6.50
12 9.76
4 3.25
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
37  โรงเรียนบ้านดอนไชย 168
9 5.36
0 0.00
36 21.43
5 2.98
0 0.00
118 70.24
50 29.76%
38  โรงเรียนแสลมวิทยา 128
4 3.13
2 1.56
18 14.06
6 4.69
8 6.25
90 70.31
38 29.69%
39  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 68
6 8.82
6 8.82
7 10.29
1 1.47
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 65
8 12.31
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
41  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 72
6 8.33
0 0.00
13 18.06
0 0.00
2 2.78
51 70.83
21 29.17%
42  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 86
11 12.79
0 0.00
11 12.79
2 2.33
1 1.16
61 70.93
25 29.07%
43  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 69
7 10.14
7 10.14
2 2.90
0 0.00
4 5.80
49 71.01
20 28.99%
44  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 107
8 7.48
4 3.74
19 17.76
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
45  โรงเรียนบ้านผาแมว 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
1 2.63
2 5.26
27 71.05
11 28.95%
46  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 67
4 5.97
0 0.00
8 11.94
4 5.97
3 4.48
48 71.64
19 28.36%
47  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 64
3 4.69
3 4.69
11 17.19
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 147
13 8.84
5 3.40
21 14.29
1 0.68
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
49  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 63
2 3.17
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
50  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 103
11 10.68
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
51  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 73
6 8.22
7 9.59
4 5.48
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
52  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 31
0 0.00
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
53  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 193
12 6.22
4 2.07
31 16.06
1 0.52
0 0.00
145 75.13
48 24.87%
54  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 110
11 10.00
6 5.45
5 4.55
2 1.82
3 2.73
83 75.45
27 24.55%
55  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 104
8 7.69
4 3.85
13 12.50
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
56  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 123
5 4.07
13 10.57
11 8.94
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
57  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 187
10 5.35
5 2.67
19 10.16
7 3.74
3 1.60
143 76.47
44 23.53%
58  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 109
11 10.09
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
59  โรงเรียนบ้านท่า 67
7 10.45
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
60  โรงเรียนบ้านหลวง 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
61  โรงเรียนบ้านแก่น 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
62  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 69
1 1.45
2 2.90
8 11.59
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
63  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
2 5.41
29 78.38
8 21.62%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 51
3 5.88
3 5.88
5 9.80
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
65  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 130
13 10.00
6 4.62
6 4.62
3 2.31
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 159
20 12.58
6 3.77
6 3.77
1 0.63
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
67  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 87
5 5.75
1 1.15
9 10.34
3 3.45
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
68  โรงเรียนบ้านนากวาง 63
3 4.76
0 0.00
9 14.29
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
69  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 135
6 4.44
2 1.48
6 4.44
0 0.00
13 9.63
108 80.00
27 20.00%
70  โรงเรียนนายางวิทยา 71
1 1.41
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
71  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 218
6 2.75
5 2.29
32 14.68
0 0.00
0 0.00
175 80.28
43 19.72%
72  โรงเรียนวัดสาแล 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
73  โรงเรียนบ้านหลุก 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 59
5 8.47
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
75  โรงเรียนบ้านนาดู่ 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
1 4.55
2 9.09
18 81.82
4 18.18%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 78
4 5.13
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
77  โรงเรียนวังหินวิทยา 95
4 4.21
6 6.32
7 7.37
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
78  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 130
7 5.38
4 3.08
9 6.92
0 0.00
3 2.31
107 82.31
23 17.69%
79  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 85
4 4.71
1 1.18
10 11.76
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
80  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 167
21 12.57
8 4.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
81  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 567
39 6.88
8 1.41
49 8.64
1 0.18
0 0.00
470 82.89
97 17.11%
82  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 55
6 10.91
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
83  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 142
2 1.41
0 0.00
21 14.79
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
84  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 96
3 3.13
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
85  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
86  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 36
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
87  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 72
0 0.00
0 0.00
8 11.11
1 1.39
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
88  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 95
3 3.16
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
89  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
90  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
91  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 93
1 1.08
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
92  โรงเรียนบ้านบอม 124
6 4.84
0 0.00
6 4.84
1 0.81
1 0.81
110 88.71
14 11.29%
93  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 71
5 7.04
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
94  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 72
7 9.72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
95  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 91
2 2.20
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
96  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
97  โรงเรียนบ้านแม่เติน 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
98  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
99  โรงเรียนบ้านเหล่า 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
100  โรงเรียนบ้านปางอ้า 120
2 1.67
2 1.67
3 2.50
2 1.67
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
101  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
52 92.86
4 7.14%
102  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 62
3 4.84
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
103  โรงเรียนบ้านป่าตาล 122
2 1.64
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
104  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,700 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  831 7.77
เตี้ย  382 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,261 11.79
ผอมและเตี้ย  241 2.25
อ้วนและเตี้ย  230 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,755 72.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,945 คน


27.52%


Powered By www.thaieducation.net