ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาลาด 132
9 6.82
12 9.09
11 8.33
12 9.09
26 19.70
62 46.97
70 53.03%
2  โรงเรียนวัดหนองยวง 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
6 12.77
5 10.64
25 53.19
22 46.81%
3  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 179
22 12.29
8 4.47
30 16.76
10 5.59
11 6.15
98 54.75
81 45.25%
4  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 132
17 12.88
9 6.82
33 25.00
0 0.00
0 0.00
73 55.30
59 44.70%
5  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 106
14 13.21
0 0.00
24 22.64
0 0.00
4 3.77
64 60.38
42 39.62%
6  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 174
14 8.05
14 8.05
19 10.92
6 3.45
14 8.05
107 61.49
67 38.51%
7  โรงเรียนบ้านแม่แนต 25
3 12.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
8  โรงเรียนวัดวังสะแกง 43
2 4.65
1 2.33
9 20.93
0 0.00
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
9  โรงเรียนบ้านหนองสูน 47
3 6.38
2 4.26
10 21.28
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
10  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 68
9 13.24
0 0.00
12 17.65
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
11  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 56
9 16.07
0 0.00
7 12.50
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
12  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 40
0 0.00
1 2.50
9 22.50
2 5.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
13  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 125
9 7.20
0 0.00
26 20.80
1 0.80
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
14  โรงเรียนบ้านผาต้าย 37
2 5.41
2 5.41
4 10.81
2 5.41
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
15  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 154
3 1.95
6 3.90
31 20.13
0 0.00
1 0.65
113 73.38
41 26.62%
16  โรงเรียนบ้านไม้สลี 91
8 8.79
3 3.30
11 12.09
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
17  โรงเรียนบ้านปาง 118
6 5.08
9 7.63
15 12.71
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
18  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 93
10 10.75
0 0.00
0 0.00
2 2.15
11 11.83
70 75.27
23 24.73%
19  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 255
12 4.71
35 13.73
16 6.27
0 0.00
0 0.00
192 75.29
63 24.71%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 207
19 9.18
14 6.76
11 5.31
5 2.42
2 0.97
156 75.36
51 24.64%
21  โรงเรียนบ้านวังมน 33
0 0.00
3 9.09
4 12.12
0 0.00
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
22  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 192
12 6.25
7 3.65
20 10.42
6 3.13
1 0.52
146 76.04
46 23.96%
23  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 117
2 1.71
0 0.00
16 13.68
5 4.27
5 4.27
89 76.07
28 23.93%
24  โรงเรียนบ้านปวง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
25  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 66
2 3.03
4 6.06
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
26  โรงเรียนบ้านดอยแดน 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
27  โรงเรียนบ้านนากลาง 115
5 4.35
8 6.96
10 8.70
2 1.74
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
28  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
3 4.35
1 1.45
6 8.70
4 5.80
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
29  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
30  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
31  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43
2 4.65
4 9.30
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
32  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 69
2 2.90
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
33  โรงเรียนบ้านแม่บอน 45
0 0.00
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
34  โรงเรียนวัดวังหลวง 121
7 5.79
5 4.13
12 9.92
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
35  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 521
15 2.88
14 2.69
66 12.67
4 0.77
0 0.00
422 81.00
99 19.00%
36  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 129
4 3.10
0 0.00
20 15.50
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
37  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 65
2 3.08
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
38  โรงเรียนบ้านป่าคา 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
39  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
40  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 94
5 5.32
6 6.38
2 2.13
2 2.13
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
41  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 126
4 3.17
1 0.79
10 7.94
7 5.56
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 173
9 5.20
1 0.58
5 2.89
8 4.62
7 4.05
143 82.66
30 17.34%
43  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
44  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 357
20 5.60
11 3.08
10 2.80
10 2.80
10 2.80
296 82.91
61 17.09%
45  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 190
19 10.00
1 0.53
11 5.79
1 0.53
0 0.00
158 83.16
32 16.84%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 96
3 3.13
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
47  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 108
5 4.63
1 0.93
12 11.11
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
48  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 67
0 0.00
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
49  โรงเรียนบ้านดอนมูล 166
4 2.41
6 3.61
17 10.24
0 0.00
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 69
1 1.45
4 5.80
4 5.80
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
51  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 137
9 6.57
0 0.00
12 8.76
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
52  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 106
7 6.60
3 2.83
6 5.66
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
53  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
1 1.15
2 2.30
74 85.06
13 14.94%
54  โรงเรียนบ้านปางส้าน 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
55  โรงเรียนบ้านสันวิไล 126
0 0.00
1 0.79
11 8.73
5 3.97
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
56  โรงเรียนบ้านป่าพลู 100
5 5.00
5 5.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
57  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
58  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1451
48 3.31
58 4.00
48 3.31
27 1.86
13 0.90
1257 86.63
194 13.37%
59  โรงเรียนบ้านแม่เทย 200
7 3.50
6 3.00
9 4.50
2 1.00
2 1.00
174 87.00
26 13.00%
60  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
62  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
63  โรงเรียนบ้านแม่แสม 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
64  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
65  โรงเรียนบ้านดง 198
5 2.53
10 5.05
5 2.53
0 0.00
0 0.00
178 89.90
20 10.10%
66  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
67  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
68  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 85
3 3.53
4 4.71
0 0.00
0 0.00
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
69  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 185
7 3.78
8 4.32
0 0.00
1 0.54
0 0.00
169 91.35
16 8.65%
70  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 96
1 1.04
1 1.04
4 4.17
2 2.08
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
71  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
72  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
73  โรงเรียนวัดร้องธาร 31
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
74  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
75  โรงเรียนบ้านฮั่ว 72
1 1.39
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
76  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
77  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 107
2 1.87
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
78  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,372 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  441 4.71
เตี้ย  321 3.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  762 8.13
ผอมและเตี้ย  143 1.53
อ้วนและเตี้ย  126 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,579 80.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,793 คน


19.13%


Powered By www.thaieducation.net