ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดจันทนาราม 298
19 6.38
227 76.17
52 17.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
298 100.00%
2  โรงเรียนวัดแสลง 262
72 27.48
49 18.70
38 14.50
73 27.86
0 0.00
30 11.45
232 88.55%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 42
12 28.57
7 16.67
9 21.43
3 7.14
5 11.90
6 14.29
36 85.71%
4  โรงเรียนวัดหมูดุด 42
14 33.33
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
20 47.62
22 52.38%
5  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 139
8 5.76
10 7.19
23 16.55
8 5.76
23 16.55
67 48.20
72 51.80%
6  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 62
8 12.90
3 4.84
15 24.19
5 8.06
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
7  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 91
10 10.99
19 20.88
7 7.69
5 5.49
0 0.00
50 54.95
41 45.05%
8  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 230
19 8.26
21 9.13
48 20.87
9 3.91
0 0.00
133 57.83
97 42.17%
9  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 299
22 7.36
12 4.01
26 8.70
34 11.37
30 10.03
175 58.53
124 41.47%
10  โรงเรียนบ้านตาเลียว 169
3 1.78
7 4.14
23 13.61
16 9.47
19 11.24
101 59.76
68 40.24%
11  โรงเรียนบ้านประแกต 75
13 17.33
2 2.67
5 6.67
6 8.00
3 4.00
46 61.33
29 38.67%
12  โรงเรียนวัดสิงห์ 221
27 12.22
15 6.79
0 0.00
42 19.00
0 0.00
137 61.99
84 38.01%
13  โรงเรียนบ้านวังปลา 60
7 11.67
3 5.00
8 13.33
2 3.33
2 3.33
38 63.33
22 36.67%
14  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
15  โรงเรียนวัดโป่งแรด 80
7 8.75
12 15.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
16  โรงเรียนวัดหนองสีงา 39
3 7.69
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
17  โรงเรียนวัดเนินยาง 63
1 1.59
3 4.76
11 17.46
4 6.35
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
18  โรงเรียนวัดหนองแหวน 171
13 7.60
7 4.09
22 12.87
0 0.00
7 4.09
122 71.35
49 28.65%
19  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 168
13 7.74
15 8.93
18 10.71
2 1.19
0 0.00
120 71.43
48 28.57%
20  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 212
5 2.36
10 4.72
15 7.08
5 2.36
25 11.79
152 71.70
60 28.30%
21  โรงเรียนวัดโขดหอย 33
3 9.09
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
22  โรงเรียนบ้านแก้ว 578
32 5.54
24 4.15
60 10.38
39 6.75
2 0.35
421 72.84
157 27.16%
23  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 244
16 6.56
12 4.92
31 12.70
6 2.46
1 0.41
178 72.95
66 27.05%
24  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 244
25 10.25
16 6.56
23 9.43
0 0.00
0 0.00
180 73.77
64 26.23%
25  โรงเรียนวัดรำพัน 122
8 6.56
1 0.82
23 18.85
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
26  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 42
0 0.00
0 0.00
9 21.43
0 0.00
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
27  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 62
0 0.00
4 6.45
12 19.35
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
28  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377
35 9.28
9 2.39
53 14.06
0 0.00
0 0.00
280 74.27
97 25.73%
29  โรงเรียนวัดช้างข้าม 152
12 7.89
6 3.95
20 13.16
0 0.00
1 0.66
113 74.34
39 25.66%
30  โรงเรียนบ้านชำโสม 71
6 8.45
2 2.82
9 12.68
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
31  โรงเรียนวัดท่าแคลง 93
3 3.23
3 3.23
16 17.20
0 0.00
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
32  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 223
10 4.48
15 6.73
28 12.56
2 0.90
0 0.00
168 75.34
55 24.66%
33  โรงเรียนวัดนายายอาม 69
6 8.70
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
34  โรงเรียนบ้านคลองครก 181
8 4.42
8 4.42
16 8.84
6 3.31
3 1.66
140 77.35
41 22.65%
35  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 137
7 5.11
8 5.84
12 8.76
4 2.92
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
36  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 63
4 6.35
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 570
26 4.56
10 1.75
63 11.05
18 3.16
3 0.53
450 78.95
120 21.05%
38  โรงเรียนวัดทองทั่ว 167
14 8.38
0 0.00
18 10.78
2 1.20
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
39  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479
15 3.13
13 2.71
56 11.69
4 0.84
7 1.46
384 80.17
95 19.83%
40  โรงเรียนวัดเขาวงกต 128
4 3.13
7 5.47
14 10.94
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
41  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1546
61 3.95
52 3.36
189 12.23
0 0.00
0 0.00
1244 80.47
302 19.53%
42  โรงเรียนวัดโขมง 31
2 6.45
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
43  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 287
18 6.27
0 0.00
36 12.54
0 0.00
1 0.35
232 80.84
55 19.16%
44  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
5 4.95
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
45  โรงเรียนวัดพลับพลา 357
12 3.36
5 1.40
48 13.45
2 0.56
0 0.00
290 81.23
67 18.77%
46  โรงเรียนวัดท่าศาลา 48
2 4.17
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
47  โรงเรียนบ้านยางระหง 70
3 4.29
2 2.86
4 5.71
3 4.29
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
48  โรงเรียนวัดพลับ 61
3 4.92
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
49  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 389
12 3.08
9 2.31
48 12.34
0 0.00
0 0.00
320 82.26
69 17.74%
50  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91
3 3.30
6 6.59
6 6.59
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
51  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 57
2 3.51
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
52  โรงเรียนวัดวังหิน 86
3 3.49
3 3.49
9 10.47
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
53  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 132
14 10.61
0 0.00
9 6.82
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 487
20 4.11
7 1.44
55 11.29
0 0.00
0 0.00
405 83.16
82 16.84%
55  โรงเรียนบ้านซอยสอง 150
8 5.33
9 6.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
56  โรงเรียนวัดคลองขุด 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
57  โรงเรียนวัดดอนตาล 184
3 1.63
5 2.72
22 11.96
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
58  โรงเรียนวัดคมบาง 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
59  โรงเรียนวัดเนินสูง 134
3 2.24
4 2.99
14 10.45
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
60  โรงเรียนวัดหนองไทร 103
3 2.91
2 1.94
9 8.74
1 0.97
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
61  โรงเรียนสฤษดิเดช 3020
108 3.58
44 1.46
299 9.90
12 0.40
4 0.13
2553 84.54
467 15.46%
62  โรงเรียนบ้านมาบโอน 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
63  โรงเรียนวัดหนองคัน 133
5 3.76
0 0.00
15 11.28
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
64  โรงเรียนวัดแขมหนู 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
65  โรงเรียนวัดนาซา 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
66  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
67  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 103
1 0.97
1 0.97
12 11.65
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
69  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
70  โรงเรียนวัดเขาน้อย 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
71  โรงเรียนบ้านโคกวัด 101
6 5.94
0 0.00
5 4.95
2 1.98
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
72  โรงเรียนวัดสามผาน 98
6 6.12
1 1.02
3 3.06
1 1.02
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
73  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 83
2 2.41
0 0.00
6 7.23
0 0.00
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
74  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 370
5 1.35
9 2.43
17 4.59
4 1.08
0 0.00
335 90.54
35 9.46%
75  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 190
2 1.05
0 0.00
9 4.74
0 0.00
6 3.16
173 91.05
17 8.95%
76  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 107
1 0.93
2 1.87
4 3.74
1 0.93
1 0.93
98 91.59
9 8.41%
77  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 123
1 0.81
0 0.00
7 5.69
2 1.63
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
78  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
79  โรงเรียนวัดหนองบัว 120
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
80  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
81  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 123
1 0.81
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
82  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 91
4 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.10
86 94.51
5 5.49%

 

จำนวนนักเรียน  16,303 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  840 5.15
เตี้ย  747 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,750 10.73
ผอมและเตี้ย  336 2.06
อ้วนและเตี้ย  153 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,477 76.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,826 คน


23.47%


Powered By www.thaieducation.net