ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 238 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.58
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 44
4 9.09
3 6.82
36 81.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
44 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 18
8 44.44
3 16.67
6 33.33
1 5.56
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบัว 98
20 20.41
40 40.82
15 15.31
15 15.31
8 8.16
0 0.00
98 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 58
43 74.14
4 6.90
5 8.62
6 10.34
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
5  โรงเรียนบ้านวังสิม 49
13 26.53
2 4.08
23 46.94
9 18.37
2 4.08
0 0.00
49 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 63
45 71.43
0 0.00
12 19.05
6 9.52
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
7  โรงเรียนบ้านนาคำ 41
12 29.27
13 31.71
7 17.07
7 17.07
1 2.44
1 2.44
40 97.56%
8  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
51 66.23
0 0.00
16 20.78
0 0.00
0 0.00
10 12.99
67 87.01%
9  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 39
5 12.82
4 10.26
17 43.59
2 5.13
0 0.00
11 28.21
28 71.79%
10  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 263
36 13.69
26 9.89
33 12.55
14 5.32
59 22.43
95 36.12
168 63.88%
11  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
18 14.40
13 10.40
26 20.80
8 6.40
12 9.60
48 38.40
77 61.60%
12  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 161
42 26.09
15 9.32
14 8.70
13 8.07
14 8.70
63 39.13
98 60.87%
13  โรงเรียนบ้านโนนหอม 42
8 19.05
5 11.90
9 21.43
2 4.76
0 0.00
18 42.86
24 57.14%
14  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 121
22 18.18
15 12.40
16 13.22
10 8.26
5 4.13
53 43.80
68 56.20%
15  โรงเรียนบ้านคำเตย 193
25 12.95
19 9.84
45 23.32
13 6.74
0 0.00
91 47.15
102 52.85%
16  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 315
38 12.06
34 10.79
50 15.87
17 5.40
25 7.94
151 47.94
164 52.06%
17  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 223
30 13.45
17 7.62
31 13.90
16 7.17
22 9.87
107 47.98
116 52.02%
18  โรงเรียนเมืองนครพนม 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
2 8.00
3 12.00
12 48.00
13 52.00%
19  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 46
10 21.74
0 0.00
10 21.74
1 2.17
1 2.17
24 52.17
22 47.83%
20  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 93
14 15.05
12 12.90
8 8.60
7 7.53
3 3.23
49 52.69
44 47.31%
21  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 742
58 7.82
32 4.31
163 21.97
24 3.23
71 9.57
394 53.10
348 46.90%
22  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1194
132 11.06
78 6.53
205 17.17
48 4.02
97 8.12
634 53.10
560 46.90%
23  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 109
21 19.27
16 14.68
14 12.84
0 0.00
0 0.00
58 53.21
51 46.79%
24  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 41
10 24.39
3 7.32
6 14.63
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
25  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 156
26 16.67
23 14.74
13 8.33
6 3.85
0 0.00
88 56.41
68 43.59%
26  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 93
9 9.68
22 23.66
7 7.53
1 1.08
1 1.08
53 56.99
40 43.01%
27  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 56
16 28.57
0 0.00
5 8.93
3 5.36
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
28  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
4 11.43
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
29  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 116
13 11.21
10 8.62
17 14.66
8 6.90
1 0.86
67 57.76
49 42.24%
30  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 336
71 21.13
26 7.74
29 8.63
12 3.57
1 0.30
197 58.63
139 41.37%
31  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 112
7 6.25
10 8.93
11 9.82
9 8.04
9 8.04
66 58.93
46 41.07%
32  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 45
9 20.00
3 6.67
6 13.33
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
33  โรงเรียนบ้านดงอินำ 115
17 14.78
14 12.17
7 6.09
4 3.48
4 3.48
69 60.00
46 40.00%
34  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 859
118 13.74
68 7.92
61 7.10
45 5.24
45 5.24
522 60.77
337 39.23%
35  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 51
5 9.80
4 7.84
11 21.57
0 0.00
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 92
6 6.52
6 6.52
17 18.48
7 7.61
0 0.00
56 60.87
36 39.13%
37  โรงเรียนบ้านผึ้ง 232
28 12.07
30 12.93
8 3.45
14 6.03
10 4.31
142 61.21
90 38.79%
38  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 222
31 13.96
24 10.81
12 5.41
17 7.66
0 0.00
138 62.16
84 37.84%
39  โรงเรียนบ้านนาคู่ 125
7 5.60
14 11.20
5 4.00
21 16.80
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
40  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 123
13 10.57
3 2.44
7 5.69
16 13.01
7 5.69
77 62.60
46 37.40%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 158
30 18.99
10 6.33
14 8.86
3 1.90
2 1.27
99 62.66
59 37.34%
42  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 129
16 12.40
11 8.53
11 8.53
8 6.20
2 1.55
81 62.79
48 37.21%
43  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
9 20.93
3 6.98
2 4.65
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
44  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 224
37 16.52
24 10.71
15 6.70
5 2.23
2 0.89
141 62.95
83 37.05%
45  โรงเรียนบ้านโพนทา 92
7 7.61
9 9.78
6 6.52
8 8.70
4 4.35
58 63.04
34 36.96%
46  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 317
40 12.62
20 6.31
42 13.25
15 4.73
0 0.00
200 63.09
117 36.91%
47  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 57
16 28.07
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
48  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 117
15 12.82
9 7.69
11 9.40
3 2.56
5 4.27
74 63.25
43 36.75%
49  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 60
8 13.33
0 0.00
14 23.33
0 0.00
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 148
15 10.14
10 6.76
9 6.08
8 5.41
12 8.11
94 63.51
54 36.49%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 22
6 27.27
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
52  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 198
24 12.12
19 9.60
20 10.10
5 2.53
4 2.02
126 63.64
72 36.36%
53  โรงเรียนบ้านดงบาก 116
9 7.76
4 3.45
11 9.48
11 9.48
7 6.03
74 63.79
42 36.21%
54  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 36
5 13.89
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
55  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 231
8 3.46
12 5.19
19 8.23
12 5.19
32 13.85
148 64.07
83 35.93%
56  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 146
21 14.38
11 7.53
16 10.96
4 2.74
0 0.00
94 64.38
52 35.62%
57  โรงเรียนบ้านกกไฮ 45
9 20.00
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
58  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 224
19 8.48
16 7.14
6 2.68
12 5.36
26 11.61
145 64.73
79 35.27%
59  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 136
10 7.35
14 10.29
16 11.76
4 2.94
3 2.21
89 65.44
47 34.56%
60  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 30
4 13.33
4 13.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
61  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 113
12 10.62
1 0.88
13 11.50
11 9.73
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
62  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2145
144 6.71
118 5.50
251 11.70
109 5.08
79 3.68
1444 67.32
701 32.68%
63  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
9 19.57
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
64  โรงเรียนบ้านวังกระแส 206
24 11.65
12 5.83
16 7.77
11 5.34
3 1.46
140 67.96
66 32.04%
65  โรงเรียนมรุกขนคร 125
24 19.20
10 8.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
66  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 194
17 8.76
20 10.31
14 7.22
10 5.15
0 0.00
133 68.56
61 31.44%
67  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 35
8 22.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
68  โรงเรียนบ้านนาเชือก 102
7 6.86
8 7.84
7 6.86
5 4.90
5 4.90
70 68.63
32 31.37%
69  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 67
14 20.90
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
70  โรงเรียนบ้านหนองยาว 29
6 20.69
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
71  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 84
13 15.48
0 0.00
3 3.57
2 2.38
8 9.52
58 69.05
26 30.95%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 68
7 10.29
4 5.88
7 10.29
2 2.94
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
73  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 107
12 11.21
7 6.54
7 6.54
7 6.54
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
74  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 130
7 5.38
21 16.15
8 6.15
3 2.31
1 0.77
90 69.23
40 30.77%
75  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 72
9 12.50
2 2.78
10 13.89
1 1.39
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
76  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 99
7 7.07
5 5.05
13 13.13
3 3.03
2 2.02
69 69.70
30 30.30%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 43
8 18.60
2 4.65
2 4.65
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
78  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
4 20.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
79  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 97
6 6.19
12 12.37
10 10.31
1 1.03
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
80  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 57
10 17.54
0 0.00
0 0.00
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
81  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 74
8 10.81
6 8.11
7 9.46
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
82  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 165
23 13.94
5 3.03
9 5.45
11 6.67
1 0.61
116 70.30
49 29.70%
83  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 172
13 7.56
13 7.56
18 10.47
7 4.07
0 0.00
121 70.35
51 29.65%
84  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 108
17 15.74
0 0.00
13 12.04
2 1.85
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
85  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 125
5 4.00
7 5.60
8 6.40
4 3.20
13 10.40
88 70.40
37 29.60%
86  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 237
17 7.17
20 8.44
24 10.13
5 2.11
4 1.69
167 70.46
70 29.54%
87  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 282
26 9.22
23 8.16
25 8.87
9 3.19
0 0.00
199 70.57
83 29.43%
88  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 51
5 9.80
5 9.80
4 7.84
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
89  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 106
3 2.83
3 2.83
17 16.04
8 7.55
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
90  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 84
11 13.10
0 0.00
11 13.10
2 2.38
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
91  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 133
20 15.04
7 5.26
10 7.52
0 0.00
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
92  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
93  โรงเรียนบ้านโพนแพง 81
10 12.35
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
94  โรงเรียนบ้านนาป่ง 37
3 8.11
3 8.11
2 5.41
2 5.41
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
96  โรงเรียนบ้านโสกแมว 149
20 13.42
8 5.37
12 8.05
0 0.00
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
97  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 83
3 3.61
3 3.61
4 4.82
11 13.25
1 1.20
61 73.49
22 26.51%
98  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 72
9 12.50
7 9.72
2 2.78
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
99  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 91
4 4.40
4 4.40
6 6.59
8 8.79
2 2.20
67 73.63
24 26.37%
100  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
7 16.67
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
101  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 58
3 5.17
1 1.72
7 12.07
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 113
9 7.96
7 6.19
9 7.96
4 3.54
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
103  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 44
4 9.09
1 2.27
4 9.09
1 2.27
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
104  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
6 8.22
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
105  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 57
10 17.54
0 0.00
3 5.26
0 0.00
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
106  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 70
9 12.86
2 2.86
5 7.14
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
107  โรงเรียนบ้านดงโชค 33
1 3.03
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
108  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 83
9 10.84
0 0.00
7 8.43
1 1.20
3 3.61
63 75.90
20 24.10%
109  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 79
7 8.86
3 3.80
7 8.86
2 2.53
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
110  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 50
3 6.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
111  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 46
0 0.00
2 4.35
6 13.04
2 4.35
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
112  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 151
15 9.93
8 5.30
4 2.65
6 3.97
3 1.99
115 76.16
36 23.84%
113  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 244
15 6.15
12 4.92
27 11.07
3 1.23
1 0.41
186 76.23
58 23.77%
114  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 34
5 14.71
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
115  โรงเรียนบ้านปากบัง 43
10 23.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
116  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 65
4 6.15
5 7.69
2 3.08
4 6.15
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
117  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 144
10 6.94
6 4.17
16 11.11
1 0.69
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
118  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 97
3 3.09
11 11.34
5 5.15
3 3.09
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
119  โรงเรียนบ้านหนองแสง 168
21 12.50
5 2.98
8 4.76
4 2.38
0 0.00
130 77.38
38 22.62%
120  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 71
10 14.08
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
121  โรงเรียนบ้านคำพอก 125
13 10.40
7 5.60
2 1.60
5 4.00
1 0.80
97 77.60
28 22.40%
122  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 54
3 5.56
8 14.81
0 0.00
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
123  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 114
9 7.89
12 10.53
3 2.63
1 0.88
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
124  โรงเรียนบ้านคับพวง 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
6 10.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
125  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
3 4.05
4 5.41
8 10.81
1 1.35
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
126  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 61
1 1.64
0 0.00
8 13.11
1 1.64
3 4.92
48 78.69
13 21.31%
127  โรงเรียนบ้านเหิบ 47
1 2.13
2 4.26
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
128  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
129  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 156
16 10.26
6 3.85
9 5.77
2 1.28
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
130  โรงเรียนบ้านนาโสก 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
131  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 101
7 6.93
2 1.98
4 3.96
3 2.97
5 4.95
80 79.21
21 20.79%
132  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 82
8 9.76
4 4.88
0 0.00
5 6.10
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
133  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 29
4 13.79
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
134  โรงเรียนบ้านวังตามัว 194
11 5.67
3 1.55
15 7.73
11 5.67
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
135  โรงเรียนบ้านนาม่วง 34
3 8.82
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
136  โรงเรียนบ้านนาทราย 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
137  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 136
8 5.88
4 2.94
14 10.29
1 0.74
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
138  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 169
8 4.73
10 5.92
10 5.92
3 1.78
2 1.18
136 80.47
33 19.53%
139  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 136
5 3.68
7 5.15
10 7.35
2 1.47
2 1.47
110 80.88
26 19.12%
140  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 58
2 3.45
3 5.17
4 6.90
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
141  โรงเรียนธารน้ำใจ 206
16 7.77
0 0.00
22 10.68
1 0.49
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
142  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 37
3 8.11
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
143  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 32
1 3.13
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 60
3 5.00
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
145  โรงเรียนบ้านนายอ 121
13 10.74
3 2.48
5 4.13
0 0.00
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
146  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 72
7 9.72
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
147  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
148  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 140
7 5.00
10 7.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
149  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 102
10 9.80
2 1.96
6 5.88
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
150  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 142
4 2.82
1 0.70
14 9.86
4 2.82
2 1.41
117 82.39
25 17.61%
151  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 81
8 9.88
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
152  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 139
10 7.19
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
153  โรงเรียนบ้านดอนขาว 99
5 5.05
5 5.05
3 3.03
3 3.03
1 1.01
82 82.83
17 17.17%
154  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 785
59 7.52
14 1.78
60 7.64
0 0.00
1 0.13
651 82.93
134 17.07%
155  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 90
7 7.78
7 7.78
1 1.11
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
156  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 73
5 6.85
1 1.37
5 6.85
0 0.00
1 1.37
61 83.56
12 16.44%
157  โรงเรียนบ้านดอนโทน 112
5 4.46
2 1.79
5 4.46
3 2.68
3 2.68
94 83.93
18 16.07%
158  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 114
7 6.14
3 2.63
4 3.51
4 3.51
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
159  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 70
3 4.29
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
160  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 161
11 6.83
2 1.24
9 5.59
3 1.86
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
161  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 84
5 5.95
0 0.00
2 2.38
6 7.14
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
162  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
163  โรงเรียนบ้านกุงโกน 99
3 3.03
3 3.03
4 4.04
2 2.02
3 3.03
84 84.85
15 15.15%
164  โรงเรียนบ้านหนองแคน 86
3 3.49
4 4.65
6 6.98
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
165  โรงเรียนบ้านจำปา 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
166  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 342
20 5.85
5 1.46
13 3.80
6 1.75
7 2.05
291 85.09
51 14.91%
167  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
7 4.67
3 2.00
12 8.00
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
168  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 62
8 12.90
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
169  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 69
1 1.45
0 0.00
6 8.70
2 2.90
1 1.45
59 85.51
10 14.49%
170  โรงเรียนบ้านสําราญ 97
4 4.12
0 0.00
9 9.28
1 1.03
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
171  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 64
5 7.81
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
172  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 57
0 0.00
3 5.26
4 7.02
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
173  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 132
5 3.79
5 3.79
8 6.06
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 88
4 4.55
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
175  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 140
0 0.00
0 0.00
19 13.57
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
176  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 74
3 4.05
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
177  โรงเรียนบ้านชะโนต 120
7 5.83
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
178  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 30
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
179  โรงเรียนบ้านหนองบึง 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
180  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 200
9 4.50
7 3.50
10 5.00
0 0.00
0 0.00
174 87.00
26 13.00%
181  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
182  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 471
15 3.18
0 0.00
46 9.77
0 0.00
0 0.00
410 87.05
61 12.95%
183  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
184  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 111
1 0.90
2 1.80
10 9.01
1 0.90
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
185  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 80
1 1.25
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
186  โรงเรียนบ้านนาดี 56
5 8.93
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
187  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
188  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 81
7 8.64
0 0.00
2 2.47
0 0.00
1 1.23
71 87.65
10 12.35%
189  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 141
6 4.26
4 2.84
2 1.42
3 2.13
2 1.42
124 87.94
17 12.06%
190  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 100
4 4.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
191  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 134
2 1.49
1 0.75
13 9.70
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
192  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 185
16 8.65
4 2.16
2 1.08
0 0.00
0 0.00
163 88.11
22 11.89%
193  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
194  โรงเรียนบ้านกอก 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
195  โรงเรียนบ้านม่วง 63
3 4.76
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
197  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
198  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 125
7 5.60
6 4.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
199  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 39
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
200  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 148
10 6.76
5 3.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
201  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
202  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
203  โรงเรียนบ้านกล้วย 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
2 3.64
50 90.91
5 9.09%
204  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
205  โรงเรียนบ้านจอมมณี 35
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
206  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
207  โรงเรียนบ้านนาเลียง 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
4 3.74
98 91.59
9 8.41%
208  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 131
4 3.05
3 2.29
4 3.05
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
209  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
210  โรงเรียนบ้านคำชะอี 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
211  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 88
5 5.68
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
212  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
213  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
214  โรงเรียนบ้านวังม่วง 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
215  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
216  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 86
2 2.33
2 2.33
1 1.16
1 1.16
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
217  โรงเรียนบ้านโพนทัน 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
27 93.10
2 6.90%
218  โรงเรียนบ้านแขนนาง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
219  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 79
4 5.06
0 0.00
1 1.27
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
220  โรงเรียนบ้านนาหลวง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.69
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
221  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 551
14 2.54
7 1.27
5 0.91
4 0.73
3 0.54
518 94.01
33 5.99%
222  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
223  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
224  โรงเรียนบ้านนางาม 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
225  โรงเรียนบ้านหนองคอง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
226  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 107
0 0.00
1 0.93
3 2.80
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
227  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
228  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
2 1.75
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
229  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
230  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
231  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 121
0 0.00
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
232  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
233  โรงเรียนบ้านทันสมัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านนาหนาด 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,619 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,585 9.03
เตี้ย  1,421 4.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,551 8.91
ผอมและเตี้ย  896 3.13
อ้วนและเตี้ย  686 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,480 71.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,139 คน


28.44%


Powered By www.thaieducation.net