ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
2 22.22
1 11.11
4 44.44
1 11.11
1 11.11
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพันนา 94
20 21.28
20 21.28
39 41.49
10 10.64
5 5.32
0 0.00
94 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 43
19 44.19
9 20.93
2 4.65
9 20.93
4 9.30
0 0.00
43 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
10 29.41
7 20.59
8 23.53
3 8.82
3 8.82
3 8.82
31 91.18%
6  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 211
42 19.91
40 18.96
36 17.06
30 14.22
15 7.11
48 22.75
163 77.25%
7  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 119
83 69.75
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
28 23.53
91 76.47%
8  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 59
12 20.34
7 11.86
11 18.64
12 20.34
2 3.39
15 25.42
44 74.58%
9  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
0 0.00
0 0.00
4 57.14
1 14.29
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
10  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 154
50 32.47
13 8.44
5 3.25
32 20.78
3 1.95
51 33.12
103 66.88%
11  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 140
30 21.43
21 15.00
12 8.57
16 11.43
4 2.86
57 40.71
83 59.29%
12  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 154
13 8.44
6 3.90
25 16.23
19 12.34
21 13.64
70 45.45
84 54.55%
13  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 65
12 18.46
11 16.92
10 15.38
0 0.00
0 0.00
32 49.23
33 50.77%
14  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 145
8 5.52
10 6.90
21 14.48
13 8.97
21 14.48
72 49.66
73 50.34%
15  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 108
26 24.07
9 8.33
8 7.41
7 6.48
2 1.85
56 51.85
52 48.15%
16  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 68
10 14.71
2 2.94
6 8.82
7 10.29
7 10.29
36 52.94
32 47.06%
17  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 260
35 13.46
31 11.92
38 14.62
18 6.92
0 0.00
138 53.08
122 46.92%
18  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 81
20 24.69
7 8.64
0 0.00
0 0.00
11 13.58
43 53.09
38 46.91%
19  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 135
19 14.07
15 11.11
22 16.30
6 4.44
1 0.74
72 53.33
63 46.67%
20  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 150
11 7.33
15 10.00
18 12.00
13 8.67
10 6.67
83 55.33
67 44.67%
21  โรงเรียนบ้านนาแยง 18
2 11.11
1 5.56
4 22.22
1 5.56
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
22  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
8 7.48
7 6.54
9 8.41
10 9.35
13 12.15
60 56.07
47 43.93%
23  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 85
6 7.06
7 8.24
13 15.29
5 5.88
6 7.06
48 56.47
37 43.53%
24  โรงเรียนบ้านนางัว 72
6 8.33
4 5.56
11 15.28
5 6.94
5 6.94
41 56.94
31 43.06%
25  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 91
23 25.27
7 7.69
9 9.89
0 0.00
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
26  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
27  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 61
0 0.00
0 0.00
13 21.31
8 13.11
5 8.20
35 57.38
26 42.62%
28  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 151
11 7.28
8 5.30
9 5.96
19 12.58
17 11.26
87 57.62
64 42.38%
29  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 137
33 24.09
3 2.19
18 13.14
2 1.46
1 0.73
80 58.39
57 41.61%
30  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 962
72 7.48
26 2.70
117 12.16
98 10.19
87 9.04
562 58.42
400 41.58%
31  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 100
3 3.00
8 8.00
20 20.00
3 3.00
7 7.00
59 59.00
41 41.00%
32  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 99
10 10.10
8 8.08
15 15.15
7 7.07
0 0.00
59 59.60
40 40.40%
33  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
8 12.70
5 7.94
7 11.11
4 6.35
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
34  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 76
8 10.53
5 6.58
12 15.79
1 1.32
4 5.26
46 60.53
30 39.47%
35  โรงเรียนบ้านบึงโน 175
12 6.86
12 6.86
18 10.29
6 3.43
21 12.00
106 60.57
69 39.43%
36  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 46
7 15.22
5 10.87
4 8.70
1 2.17
1 2.17
28 60.87
18 39.13%
37  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 146
7 4.79
10 6.85
6 4.11
17 11.64
16 10.96
90 61.64
56 38.36%
38  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 196
8 4.08
5 2.55
31 15.82
13 6.63
18 9.18
121 61.73
75 38.27%
39  โรงเรียนบ้านโคก 110
10 9.09
1 0.91
10 9.09
1 0.91
20 18.18
68 61.82
42 38.18%
40  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 235
32 13.62
19 8.09
36 15.32
1 0.43
1 0.43
146 62.13
89 37.87%
41  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 106
14 13.21
6 5.66
19 17.92
0 0.00
1 0.94
66 62.26
40 37.74%
42  โรงเรียนบ้านบึง 131
22 16.79
7 5.34
17 12.98
3 2.29
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
43  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
12 8.96
9 6.72
13 9.70
14 10.45
2 1.49
84 62.69
50 37.31%
44  โรงเรียนบ้านคำแหว 117
8 6.84
14 11.97
9 7.69
3 2.56
9 7.69
74 63.25
43 36.75%
45  โรงเรียนบ้านตาล 208
36 17.31
20 9.62
15 7.21
5 2.40
0 0.00
132 63.46
76 36.54%
46  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 25
2 8.00
6 24.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
47  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 45
5 11.11
3 6.67
3 6.67
2 4.44
3 6.67
29 64.44
16 35.56%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 217
9 4.15
12 5.53
16 7.37
18 8.29
21 9.68
141 64.98
76 35.02%
49  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 898
29 3.23
35 3.90
123 13.70
83 9.24
41 4.57
587 65.37
311 34.63%
50  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 144
11 7.64
8 5.56
14 9.72
7 4.86
8 5.56
96 66.67
48 33.33%
51  โรงเรียนบ้านท่าลาด 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 21
6 28.57
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
53  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 742
66 8.89
18 2.43
153 20.62
10 1.35
0 0.00
495 66.71
247 33.29%
54  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
13 4.30
10 3.31
30 9.93
23 7.62
23 7.62
203 67.22
99 32.78%
55  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 31
0 0.00
4 12.90
5 16.13
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
56  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
12 14.29
5 5.95
7 8.33
3 3.57
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
57  โรงเรียนหนองจาน 38
6 15.79
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
58  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 124
3 2.42
1 0.81
19 15.32
4 3.23
12 9.68
85 68.55
39 31.45%
59  โรงเรียนบ้านคำบอน 32
7 21.88
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
60  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 103
13 12.62
7 6.80
10 9.71
2 1.94
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
61  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 293
23 7.85
30 10.24
23 7.85
5 1.71
8 2.73
204 69.62
89 30.38%
62  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 136
11 8.09
16 11.76
5 3.68
2 1.47
7 5.15
95 69.85
41 30.15%
63  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 93
11 11.83
5 5.38
12 12.90
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
64  โรงเรียนบ้านนาตากาง 85
4 4.71
8 9.41
13 15.29
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
65  โรงเรียนบ้านบาก 58
5 8.62
4 6.90
5 8.62
2 3.45
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัว 147
18 12.24
10 6.80
8 5.44
5 3.40
2 1.36
104 70.75
43 29.25%
67  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 48
11 22.92
0 0.00
2 4.17
0 0.00
1 2.08
34 70.83
14 29.17%
68  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 45
0 0.00
0 0.00
13 28.89
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
69  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 207
26 12.56
12 5.80
20 9.66
1 0.48
0 0.00
148 71.50
59 28.50%
70  โรงเรียนบ้านดอนหัน 102
13 12.75
4 3.92
8 7.84
2 1.96
2 1.96
73 71.57
29 28.43%
71  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 46
8 17.39
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
72  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 550
75 13.64
8 1.45
68 12.36
2 0.36
0 0.00
397 72.18
153 27.82%
73  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 74
6 8.11
5 6.76
7 9.46
1 1.35
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
74  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 156
18 11.54
10 6.41
12 7.69
1 0.64
1 0.64
114 73.08
42 26.92%
75  โรงเรียนบ้านโพนสูง 97
10 10.31
7 7.22
8 8.25
1 1.03
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
76  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 30
3 10.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
77  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 80
7 8.75
6 7.50
2 2.50
6 7.50
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
78  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 153
28 18.30
5 3.27
4 2.61
0 0.00
3 1.96
113 73.86
40 26.14%
79  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 46
7 15.22
3 6.52
1 2.17
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
80  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 135
16 11.85
3 2.22
8 5.93
6 4.44
2 1.48
100 74.07
35 25.93%
81  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 124
7 5.65
3 2.42
5 4.03
10 8.06
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
82  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 148
8 5.41
15 10.14
12 8.11
3 2.03
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 160
9 5.63
7 4.38
25 15.63
0 0.00
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
84  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 141
14 9.93
3 2.13
5 3.55
8 5.67
6 4.26
105 74.47
36 25.53%
85  โรงเรียนบ้านแวง 147
4 2.72
1 0.68
18 12.24
5 3.40
9 6.12
110 74.83
37 25.17%
86  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 287
24 8.36
21 7.32
26 9.06
0 0.00
0 0.00
216 75.26
71 24.74%
87  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 81
10 12.35
2 2.47
7 8.64
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
88  โรงเรียนชุมพลศึกษา 69
3 4.35
4 5.80
10 14.49
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
89  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 302
13 4.30
15 4.97
38 12.58
4 1.32
4 1.32
228 75.50
74 24.50%
90  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 78
5 6.41
4 5.13
5 6.41
0 0.00
5 6.41
59 75.64
19 24.36%
91  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 29
0 0.00
0 0.00
6 20.69
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
92  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
12 12.00
9 9.00
5 5.00
2 2.00
-4 -4.00
76 76.00
24 24.00%
93  โรงเรียนบ้านนาเลา 92
7 7.61
8 8.70
7 7.61
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
94  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 218
12 5.50
7 3.21
22 10.09
6 2.75
5 2.29
166 76.15
52 23.85%
95  โรงเรียนบ้านโนนพอก 21
1 4.76
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
96  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 80
6 7.50
0 0.00
6 7.50
7 8.75
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
97  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 68
4 5.88
4 5.88
3 4.41
3 4.41
2 2.94
52 76.47
16 23.53%
98  โรงเรียนบ้านทันสมัย 51
4 7.84
3 5.88
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
99  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 111
11 9.91
0 0.00
13 11.71
2 1.80
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
100  โรงเรียนบ้านบะฮี 111
11 9.91
4 3.60
8 7.21
3 2.70
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
101  โรงเรียนบ้านแร่ 206
14 6.80
8 3.88
7 3.40
5 2.43
14 6.80
158 76.70
48 23.30%
102  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 69
3 4.35
4 5.80
5 7.25
4 5.80
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
103  โรงเรียนบ้านคำนาดี 52
4 7.69
0 0.00
4 7.69
4 7.69
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
104  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 91
10 10.99
5 5.49
6 6.59
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
105  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 122
4 3.28
4 3.28
6 4.92
8 6.56
6 4.92
94 77.05
28 22.95%
106  โรงเรียนบ้านธาตุ 48
5 10.42
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
107  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 48
2 4.17
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
108  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 131
7 5.34
0 0.00
23 17.56
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
109  โรงเรียนบ้านดงสง่า 173
11 6.36
6 3.47
15 8.67
7 4.05
0 0.00
134 77.46
39 22.54%
110  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 276
18 6.52
14 5.07
29 10.51
2 0.72
-1 -0.36
214 77.54
62 22.46%
111  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 134
3 2.24
0 0.00
17 12.69
10 7.46
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
112  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 85
3 3.53
7 8.24
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
113  โรงเรียนบ้านขมิ้น 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 54
5 9.26
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
115  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 104
12 11.54
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 163
5 3.07
10 6.13
5 3.07
5 3.07
11 6.75
127 77.91
36 22.09%
117  โรงเรียนบ้านหนองแสง 68
7 10.29
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
118  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 132
15 11.36
5 3.79
9 6.82
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
119  โรงเรียนบ้านคำข่า 96
7 7.29
4 4.17
7 7.29
3 3.13
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
120  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 106
7 6.60
7 6.60
4 3.77
3 2.83
2 1.89
83 78.30
23 21.70%
121  โรงเรียนบ้านนาล้อม 83
6 7.23
1 1.20
11 13.25
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
122  โรงเรียนบ้านอูนโคก 97
10 10.31
5 5.15
4 4.12
1 1.03
1 1.03
76 78.35
21 21.65%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 89
8 8.99
5 5.62
5 5.62
1 1.12
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 169
15 8.88
9 5.33
12 7.10
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
125  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 66
3 4.55
6 9.09
2 3.03
2 3.03
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
126  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 190
18 9.47
10 5.26
9 4.74
3 1.58
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
127  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
128  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 145
14 9.66
4 2.76
12 8.28
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
129  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 122
4 3.28
3 2.46
18 14.75
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
130  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 127
1 0.79
14 11.02
11 8.66
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
131  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 817
5 0.61
6 0.73
68 8.32
11 1.35
77 9.42
650 79.56
167 20.44%
132  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 245
16 6.53
2 0.82
7 2.86
18 7.35
7 2.86
195 79.59
50 20.41%
133  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 74
1 1.35
3 4.05
11 14.86
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
134  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 262
18 6.87
12 4.58
23 8.78
0 0.00
0 0.00
209 79.77
53 20.23%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 125
7 5.60
13 10.40
5 4.00
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
137  โรงเรียนบ้านแกดำ 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
138  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 146
13 8.90
0 0.00
14 9.59
1 0.68
1 0.68
117 80.14
29 19.86%
139  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 106
13 12.26
4 3.77
3 2.83
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
140  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 362
28 7.73
11 3.04
29 8.01
2 0.55
0 0.00
292 80.66
70 19.34%
141  โรงเรียนบ้านนาใน 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
142  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 305
19 6.23
11 3.61
27 8.85
0 0.00
1 0.33
247 80.98
58 19.02%
143  โรงเรียนบ้านนาทม 112
5 4.46
1 0.89
15 13.39
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
144  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 182
10 5.49
6 3.30
18 9.89
0 0.00
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
145  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 150
6 4.00
3 2.00
14 9.33
2 1.33
3 2.00
122 81.33
28 18.67%
146  โรงเรียนบ้านทิดไทย 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
147  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 81
0 0.00
4 4.94
11 13.58
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
148  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 103
4 3.88
2 1.94
13 12.62
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
149  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 38
3 7.89
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
150  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 87
2 2.30
3 3.45
11 12.64
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
151  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 684
68 9.94
48 7.02
4 0.58
5 0.73
0 0.00
559 81.73
125 18.27%
152  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 133
4 3.01
2 1.50
15 11.28
3 2.26
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
153  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 141
7 4.96
4 2.84
13 9.22
1 0.71
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
154  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 102
5 4.90
2 1.96
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
155  โรงเรียนบ้านผักตบ 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
156  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 163
9 5.52
11 6.75
8 4.91
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
157  โรงเรียนบ้านดอนกอย 82
3 3.66
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
158  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 88
5 5.68
4 4.55
6 6.82
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
159  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 171
10 5.85
7 4.09
3 1.75
8 4.68
1 0.58
142 83.04
29 16.96%
160  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
3 4.62
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
161  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
8 6.15
5 3.85
6 4.62
3 2.31
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
162  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 77
2 2.60
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
163  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 72
4 5.56
5 6.94
3 4.17
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 120
2 1.67
5 4.17
10 8.33
2 1.67
1 0.83
100 83.33
20 16.67%
165  โรงเรียนบ้านสว่าง 121
8 6.61
3 2.48
3 2.48
5 4.13
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
166  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 79
1 1.27
5 6.33
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
167  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
168  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 86
2 2.33
1 1.16
7 8.14
2 2.33
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
169  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
170  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
171  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 68
5 7.35
5 7.35
1 1.47
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
172  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 99
4 4.04
5 5.05
5 5.05
2 2.02
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
173  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 130
9 6.92
0 0.00
9 6.92
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
174  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 93
3 3.23
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
175  โรงเรียนบ้านท่าวารี 56
3 5.36
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
176  โรงเรียนบ้านหวาย 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
177  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
178  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 176
4 2.27
8 4.55
14 7.95
1 0.57
1 0.57
148 84.09
28 15.91%
179  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 127
1 0.79
2 1.57
17 13.39
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
180  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 140
10 7.14
2 1.43
10 7.14
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
181  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 77
1 1.30
0 0.00
7 9.09
4 5.19
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
182  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 90
3 3.33
2 2.22
7 7.78
1 1.11
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
183  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 103
3 2.91
8 7.77
5 4.85
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
184  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
14 12.07
98 84.48
18 15.52%
185  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 187
5 2.67
4 2.14
7 3.74
7 3.74
6 3.21
158 84.49
29 15.51%
186  โรงเรียนบ้านยางคำ 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
187  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 132
6 4.55
3 2.27
6 4.55
5 3.79
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
188  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 134
8 5.97
3 2.24
8 5.97
1 0.75
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
189  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 102
5 4.90
2 1.96
6 5.88
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
190  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 157
8 5.10
3 1.91
5 3.18
7 4.46
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
191  โรงเรียนบ้านคำก้าว 103
8 7.77
0 0.00
6 5.83
0 0.00
1 0.97
88 85.44
15 14.56%
192  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 98
6 6.12
2 2.04
2 2.04
4 4.08
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
193  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 148
3 2.03
8 5.41
10 6.76
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
194  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 71
7 9.86
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
195  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
196  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 164
6 3.66
5 3.05
7 4.27
2 1.22
3 1.83
141 85.98
23 14.02%
197  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
4 3.10
2 1.55
12 9.30
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
198  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 166
5 3.01
5 3.01
13 7.83
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
199  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
200  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 146
9 6.16
3 2.05
8 5.48
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
201  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
202  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 96
3 3.13
1 1.04
7 7.29
2 2.08
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
203  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 126
0 0.00
0 0.00
15 11.90
2 1.59
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
204  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 128
3 2.34
6 4.69
8 6.25
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
205  โรงเรียนบ้านโพนงาม 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
206  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
4 6.45
54 87.10
8 12.90%
207  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 157
5 3.18
2 1.27
13 8.28
0 0.00
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
208  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
0 0.00
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
209  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 207
8 3.86
8 3.86
5 2.42
1 0.48
4 1.93
181 87.44
26 12.56%
210  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 165
6 3.64
5 3.03
7 4.24
2 1.21
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
211  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 108
7 6.48
1 0.93
4 3.70
1 0.93
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
212  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 209
7 3.35
5 2.39
13 6.22
0 0.00
0 0.00
184 88.04
25 11.96%
213  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 291
17 5.84
8 2.75
7 2.41
0 0.00
1 0.34
258 88.66
33 11.34%
214  โรงเรียนบ้านผักคำภู 204
9 4.41
0 0.00
14 6.86
0 0.00
0 0.00
181 88.73
23 11.27%
215  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 196
12 6.12
4 2.04
5 2.55
1 0.51
0 0.00
174 88.78
22 11.22%
216  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 250
6 2.40
4 1.60
8 3.20
6 2.40
4 1.60
222 88.80
28 11.20%
217  โรงเรียนบ้านม้า 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
218  โรงเรียนบ้านนาดี 93
4 4.30
4 4.30
2 2.15
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
219  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 93
0 0.00
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
220  โรงเรียนบ้านคันชา 57
2 3.51
3 5.26
1 1.75
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
221  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
222  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 99
2 2.02
2 2.02
0 0.00
3 3.03
3 3.03
89 89.90
10 10.10%
223  โรงเรียนบ้านตาลโกน 139
2 1.44
2 1.44
7 5.04
3 2.16
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
224  โรงเรียนบ้านหนองชาด 151
4 2.65
2 1.32
7 4.64
2 1.32
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
225  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 132
7 5.30
4 3.03
2 1.52
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
226  โรงเรียนบ้านหินแตก 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
1 1.64
2 3.28
55 90.16
6 9.84%
227  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 73
3 4.11
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
228  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 106
3 2.83
1 0.94
5 4.72
1 0.94
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
229  โรงเรียนบ้านนาเตียง 64
1 1.56
2 3.13
1 1.56
1 1.56
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
230  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
231  โรงเรียนบ้านหนองตาล 95
7 7.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.05
87 91.58
8 8.42%
232  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 155
2 1.29
1 0.65
10 6.45
0 0.00
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
233  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 196
1 0.51
6 3.06
9 4.59
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
234  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 64
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
235  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 146
2 1.37
1 0.68
6 4.11
0 0.00
2 1.37
135 92.47
11 7.53%
236  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 135
0 0.00
3 2.22
6 4.44
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
237  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
238  โรงเรียนบ้านเปือย 58
3 5.17
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
239  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 93
0 0.00
1 1.08
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
240  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 94
0 0.00
5 5.32
1 1.06
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
241  โรงเรียนบ้านหนองแวง 65
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
242  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 206
5 2.43
1 0.49
6 2.91
0 0.00
0 0.00
194 94.17
12 5.83%
243  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 156
3 1.92
2 1.28
2 1.28
2 1.28
0 0.00
147 94.23
9 5.77%
244  โรงเรียนบ้านดงบาก 243
6 2.47
7 2.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
230 94.65
13 5.35%
245  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 136
4 2.94
3 2.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
246  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
247  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 138
3 2.17
1 0.72
2 1.45
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
248  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
249  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
250  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
251  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
252  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
253  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 463
3 0.65
0 0.00
4 0.86
0 0.00
0 0.00
456 98.49
7 1.51%
254  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 208
0 0.00
0 0.00
1 0.48
0 0.00
0 0.00
207 99.52
1 0.48%
255  โรงเรียนบ้านขาว 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,276 6.98
เตี้ย  1,308 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,679 8.21
ผอมและเตี้ย  874 2.68
อ้วนและเตี้ย  697 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,780 75.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,834 คน


24.02%


Powered By www.thaieducation.net