ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 61
25 40.98
7 11.48
29 47.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 250
44 17.60
48 19.20
24 9.60
38 15.20
22 8.80
74 29.60
176 70.40%
3  โรงเรียนบ้านโพนทัน 30
11 36.67
0 0.00
0 0.00
10 33.33
0 0.00
9 30.00
21 70.00%
4  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
22 25.88
8 9.41
9 10.59
7 8.24
4 4.71
35 41.18
50 58.82%
5  โรงเรียนบ้านนาดี 185
19 10.27
13 7.03
21 11.35
30 16.22
24 12.97
78 42.16
107 57.84%
6  โรงเรียนบ้านแป้น 166
23 13.86
8 4.82
14 8.43
27 16.27
12 7.23
82 49.40
84 50.60%
7  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 74
21 28.38
4 5.41
7 9.46
0 0.00
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
8  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 162
24 14.81
16 9.88
14 8.64
11 6.79
1 0.62
96 59.26
66 40.74%
9  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 145
18 12.41
10 6.90
11 7.59
10 6.90
7 4.83
89 61.38
56 38.62%
10  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 182
31 17.03
22 12.09
15 8.24
2 1.10
0 0.00
112 61.54
70 38.46%
11  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 136
11 8.09
4 2.94
26 19.12
3 2.21
6 4.41
86 63.24
50 36.76%
12  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 52
2 3.85
5 9.62
11 21.15
0 0.00
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
13  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 130
21 16.15
5 3.85
12 9.23
4 3.08
5 3.85
83 63.85
47 36.15%
14  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 95
19 20.00
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
15  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 82
7 8.54
5 6.10
16 19.51
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
16  โรงเรียนบ้านบัว 236
11 4.66
11 4.66
15 6.36
19 8.05
21 8.90
159 67.37
77 32.63%
17  โรงเรียนบ้านดงดาล 104
11 10.58
4 3.85
15 14.42
3 2.88
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
18  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 67
13 19.40
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
19  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
20  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1039
156 15.01
72 6.93
14 1.35
48 4.62
20 1.92
729 70.16
310 29.84%
21  โรงเรียนบ้านนายาง 222
18 8.11
12 5.41
32 14.41
4 1.80
0 0.00
156 70.27
66 29.73%
22  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 27
0 0.00
4 14.81
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
23  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 17
3 17.65
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 80
2 2.50
9 11.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
25  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 39
2 5.13
2 5.13
4 10.26
2 5.13
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
26  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232
27 11.64
14 6.03
21 9.05
3 1.29
0 0.00
167 71.98
65 28.02%
27  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 104
20 19.23
3 2.88
6 5.77
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
28  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 256
18 7.03
11 4.30
19 7.42
12 4.69
10 3.91
186 72.66
70 27.34%
29  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 71
5 7.04
6 8.45
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
30  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 116
3 2.59
4 3.45
22 18.97
2 1.72
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
31  โรงเรียนบ้านคำจำปา 90
2 2.22
5 5.56
17 18.89
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
32  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 107
10 9.35
2 1.87
16 14.95
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
33  โรงเรียนบ้านนาเมย 78
6 7.69
4 5.13
7 8.97
3 3.85
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
34  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 313
23 7.35
3 0.96
27 8.63
5 1.60
21 6.71
234 74.76
79 25.24%
35  โรงเรียนบ้านจับไม้ 65
8 12.31
1 1.54
6 9.23
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
36  โรงเรียนบ้านนาฮำ 253
13 5.14
0 0.00
30 11.86
0 0.00
18 7.11
192 75.89
61 24.11%
37  โรงเรียนบ้านผือ 399
31 7.77
32 8.02
20 5.01
13 3.26
0 0.00
303 75.94
96 24.06%
38  โรงเรียนบ้านปักหมู 46
4 8.70
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
39  โรงเรียนบ้านหนองยาง 98
6 6.12
4 4.08
11 11.22
2 2.04
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
40  โรงเรียนบ้านหนองหอย 173
23 13.29
5 2.89
10 5.78
2 1.16
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 159
11 6.92
6 3.77
14 8.81
4 2.52
1 0.63
123 77.36
36 22.64%
42  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 155
12 7.74
6 3.87
16 10.32
1 0.65
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
43  โรงเรียนบ้านแบง 209
16 7.66
7 3.35
15 7.18
6 2.87
3 1.44
162 77.51
47 22.49%
44  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 173
11 6.36
0 0.00
27 15.61
0 0.00
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
45  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 316
44 13.92
9 2.85
16 5.06
0 0.00
0 0.00
247 78.16
69 21.84%
46  โรงเรียนบ้านเซิม 351
26 7.41
9 2.56
37 10.54
4 1.14
0 0.00
275 78.35
76 21.65%
47  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231
14 6.06
4 1.73
18 7.79
6 2.60
7 3.03
182 78.79
49 21.21%
48  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 74
8 10.81
0 0.00
5 6.76
0 0.00
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
49  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 79
7 8.86
1 1.27
5 6.33
3 3.80
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
50  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90
3 3.33
4 4.44
9 10.00
0 0.00
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
51  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 140
5 3.57
8 5.71
15 10.71
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองแอก 137
11 8.03
2 1.46
13 9.49
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
53  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 173
7 4.05
5 2.89
15 8.67
5 2.89
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
54  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87
1 1.15
0 0.00
14 16.09
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
55  โรงเรียนบ้านโพนแพง 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
56  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 134
7 5.22
6 4.48
8 5.97
2 1.49
1 0.75
110 82.09
24 17.91%
57  โรงเรียนบ้านปัก 131
8 6.11
8 6.11
6 4.58
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
58  โรงเรียนบ้านใหม่ 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
59  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 182
10 5.49
8 4.40
9 4.95
2 1.10
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
60  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
0 0.00
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
61  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 95
3 3.16
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
62  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 368
15 4.08
4 1.09
26 7.07
8 2.17
1 0.27
314 85.33
54 14.67%
63  โรงเรียนบ้านกุดบง 77
5 6.49
0 0.00
3 3.90
3 3.90
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
64  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 114
10 8.77
2 1.75
4 3.51
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
65  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 164
4 2.44
0 0.00
19 11.59
0 0.00
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
66  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 87
3 3.45
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
67  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 103
0 0.00
2 1.94
10 9.71
0 0.00
2 1.94
89 86.41
14 13.59%
68  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 151
4 2.65
1 0.66
15 9.93
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
69  โรงเรียนบ้านต้อน 116
10 8.62
0 0.00
5 4.31
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 133
5 3.76
3 2.26
2 1.50
2 1.50
5 3.76
116 87.22
17 12.78%
71  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 141
3 2.13
4 2.84
6 4.26
0 0.00
5 3.55
123 87.23
18 12.77%
72  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 654
36 5.50
22 3.36
16 2.45
7 1.07
0 0.00
573 87.61
81 12.39%
73  โรงเรียนบ้านนาตาล 90
1 1.11
0 0.00
6 6.67
4 4.44
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
74  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 131
7 5.34
0 0.00
5 3.82
2 1.53
2 1.53
115 87.79
16 12.21%
75  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 124
9 7.26
2 1.61
4 3.23
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
76  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
77  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
78  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
79  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
7 4.52
0 0.00
11 7.10
0 0.00
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
80  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
81  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
9 8.49
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
82  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
83  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
84  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
0 0.00
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
85  โรงเรียนบ้านตาลชุม 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
86  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 197
9 4.57
1 0.51
9 4.57
0 0.00
0 0.00
178 90.36
19 9.64%
87  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 73
4 5.48
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 215
5 2.33
8 3.72
7 3.26
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
89  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
90  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 138
4 2.90
4 2.90
4 2.90
0 0.00
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเป 96
5 5.21
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
92  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 135
3 2.22
2 1.48
0 0.00
3 2.22
3 2.22
124 91.85
11 8.15%
93  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 131
2 1.53
2 1.53
5 3.82
1 0.76
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
94  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
95  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
96  โรงเรียนบ้านโพนทอง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
97  โรงเรียนบ้านหนองคอน 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
98  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
99  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
2 2.90
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
101  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 184
2 1.09
0 0.00
1 0.54
4 2.17
1 0.54
176 95.65
8 4.35%
102  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
103  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 137
1 0.73
2 1.46
1 0.73
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
104  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,097 7.68
เตี้ย  534 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 7.33
ผอมและเตี้ย  345 2.42
อ้วนและเตี้ย  211 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,045 77.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,233 คน


22.64%


Powered By www.thaieducation.net