ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101
0 0.00
17 16.83
49 48.51
16 15.84
19 18.81
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 5
2 40.00
0 0.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 66
16 24.24
7 10.61
13 19.70
8 12.12
8 12.12
14 21.21
52 78.79%
4  โรงเรียนบ้านนากอ 55
10 18.18
9 16.36
6 10.91
6 10.91
2 3.64
22 40.00
33 60.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 138
18 13.04
14 10.14
25 18.12
10 7.25
13 9.42
58 42.03
80 57.97%
6  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 248
23 9.27
23 9.27
33 13.31
24 9.68
23 9.27
122 49.19
126 50.81%
7  โรงเรียนบ้านน้อย 60
6 10.00
6 10.00
8 13.33
8 13.33
2 3.33
30 50.00
30 50.00%
8  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 34
6 17.65
7 20.59
4 11.76
0 0.00
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
9  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 65
8 12.31
4 6.15
11 16.92
5 7.69
4 6.15
33 50.77
32 49.23%
10  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 63
14 22.22
3 4.76
8 12.70
4 6.35
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
11  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 362
32 8.84
23 6.35
96 26.52
13 3.59
2 0.55
196 54.14
166 45.86%
12  โรงเรียนบ้านดงต้อง 88
13 14.77
18 20.45
7 7.95
1 1.14
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
13  โรงเรียนบ้านตอแก 77
10 12.99
10 12.99
14 18.18
0 0.00
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
14  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67
4 5.97
6 8.96
7 10.45
6 8.96
6 8.96
38 56.72
29 43.28%
15  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
7 10.77
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 183
20 10.93
10 5.46
28 15.30
5 2.73
14 7.65
106 57.92
77 42.08%
17  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 198
5 2.53
13 6.57
17 8.59
18 9.09
30 15.15
115 58.08
83 41.92%
18  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 27
6 22.22
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
19  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165
12 7.27
10 6.06
30 18.18
5 3.03
7 4.24
101 61.21
64 38.79%
20  โรงเรียนบ้านนาดง 50
7 14.00
5 10.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
9 10.59
3 3.53
6 7.06
7 8.24
7 8.24
53 62.35
32 37.65%
22  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 150
15 10.00
10 6.67
30 20.00
1 0.67
0 0.00
94 62.67
56 37.33%
23  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1110
69 6.22
21 1.89
124 11.17
89 8.02
109 9.82
698 62.88
412 37.12%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 166
5 3.01
31 18.67
14 8.43
6 3.61
5 3.01
105 63.25
61 36.75%
25  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 133
26 19.55
7 5.26
11 8.27
4 3.01
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
26  โรงเรียนบ้านม่วง 103
12 11.65
12 11.65
9 8.74
2 1.94
1 0.97
67 65.05
36 34.95%
27  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 153
27 17.65
0 0.00
20 13.07
0 0.00
6 3.92
100 65.36
53 34.64%
28  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 115
7 6.09
1 0.87
16 13.91
7 6.09
8 6.96
76 66.09
39 33.91%
29  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 30
1 3.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
30  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81
9 11.11
0 0.00
17 20.99
1 1.23
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 115
16 13.91
6 5.22
10 8.70
5 4.35
1 0.87
77 66.96
38 33.04%
32  โรงเรียนจันทราราม 59
10 16.95
2 3.39
5 8.47
2 3.39
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
33  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 44
7 15.91
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
34  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 118
13 11.02
6 5.08
13 11.02
4 3.39
1 0.85
81 68.64
37 31.36%
35  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 83
3 3.61
6 7.23
12 14.46
2 2.41
3 3.61
57 68.67
26 31.33%
36  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 125
18 14.40
4 3.20
17 13.60
0 0.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
37  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 371
73 19.68
7 1.89
30 8.09
3 0.81
2 0.54
256 69.00
115 31.00%
38  โรงเรียนบ้านนาโคก 76
4 5.26
0 0.00
19 25.00
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
39  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 10
0 0.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
40  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 94
5 5.32
4 4.26
11 11.70
1 1.06
7 7.45
66 70.21
28 29.79%
41  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 152
11 7.24
9 5.92
11 7.24
8 5.26
6 3.95
107 70.39
45 29.61%
42  โรงเรียนบ้านเสียว 60
3 5.00
3 5.00
4 6.67
3 5.00
4 6.67
43 71.67
17 28.33%
43  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 46
4 8.70
4 8.70
2 4.35
1 2.17
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
44  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 107
4 3.74
0 0.00
16 14.95
9 8.41
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 276
17 6.16
15 5.43
40 14.49
0 0.00
2 0.72
202 73.19
74 26.81%
46  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 142
6 4.23
11 7.75
21 14.79
0 0.00
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
47  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 197
14 7.11
0 0.00
38 19.29
0 0.00
0 0.00
145 73.60
52 26.40%
48  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 38
2 5.26
0 0.00
7 18.42
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
49  โรงเรียนบ้านโคกคอน 150
8 5.33
7 4.67
22 14.67
1 0.67
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
50  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 178
12 6.74
9 5.06
24 13.48
0 0.00
0 0.00
133 74.72
45 25.28%
51  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
52  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
53  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 195
10 5.13
8 4.10
22 11.28
8 4.10
0 0.00
147 75.38
48 24.62%
55  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 254
10 3.94
18 7.09
18 7.09
8 3.15
6 2.36
194 76.38
60 23.62%
56  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 85
6 7.06
8 9.41
4 4.71
2 2.35
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 116
7 6.03
9 7.76
8 6.90
2 1.72
1 0.86
89 76.72
27 23.28%
58  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 91
10 10.99
4 4.40
7 7.69
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
59  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 74
7 9.46
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
60  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 92
10 10.87
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
61  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 75
3 4.00
3 4.00
9 12.00
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
62  โรงเรียนบ้านหนองผือ 75
5 6.67
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
63  โรงเรียนบ้านหัวทราย 81
7 8.64
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
64  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
1 1.69
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
65  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 59
4 6.78
2 3.39
5 8.47
0 0.00
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
66  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 133
7 5.26
4 3.01
10 7.52
3 2.26
5 3.76
104 78.20
29 21.80%
67  โรงเรียนบ้านหนอง 101
8 7.92
0 0.00
11 10.89
2 1.98
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
68  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 78
5 6.41
3 3.85
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
69  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 90
9 10.00
4 4.44
3 3.33
2 2.22
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
70  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 143
8 5.59
14 9.79
4 2.80
2 1.40
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
71  โรงเรียนอนุบาลสังคม 309
15 4.85
13 4.21
18 5.83
7 2.27
6 1.94
250 80.91
59 19.09%
72  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 224
10 4.46
5 2.23
10 4.46
6 2.68
11 4.91
182 81.25
42 18.75%
73  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 104
4 3.85
5 4.81
8 7.69
1 0.96
1 0.96
85 81.73
19 18.27%
74  โรงเรียนป่าสักวิทยา 173
4 2.31
8 4.62
18 10.40
1 0.58
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
75  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
1 1.27
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
76  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 170
7 4.12
6 3.53
10 5.88
4 2.35
3 1.76
140 82.35
30 17.65%
77  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 92
4 4.35
2 2.17
6 6.52
2 2.17
2 2.17
76 82.61
16 17.39%
78  โรงเรียนบ้านปากโสม 110
5 4.55
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 145
2 1.38
0 0.00
16 11.03
7 4.83
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
80  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 94
4 4.26
5 5.32
6 6.38
1 1.06
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
81  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 113
6 5.31
5 4.42
4 3.54
3 2.65
1 0.88
94 83.19
19 16.81%
82  โรงเรียนบ้านไร่ 131
7 5.34
6 4.58
4 3.05
3 2.29
2 1.53
109 83.21
22 16.79%
83  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
84  โรงเรียนบ้านเป้า 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
85  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 86
4 4.65
7 8.14
3 3.49
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
86  โรงเรียนบ้านนาคลอง 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
87  โรงเรียนบ้านวังมน 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
88  โรงเรียนบ้านว่าน 151
0 0.00
0 0.00
14 9.27
3 1.99
7 4.64
127 84.11
24 15.89%
89  โรงเรียนบ้านโพนทอง 140
11 7.86
0 0.00
9 6.43
2 1.43
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
90  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 117
0 0.00
6 5.13
12 10.26
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
91  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 78
3 3.85
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
92  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 98
0 0.00
0 0.00
15 15.31
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
93  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307
5 1.63
8 2.61
30 9.77
2 0.65
2 0.65
260 84.69
47 15.31%
94  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 177
11 6.21
0 0.00
12 6.78
2 1.13
2 1.13
150 84.75
27 15.25%
95  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 197
3 1.52
1 0.51
25 12.69
1 0.51
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
96  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
97  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 187
8 4.28
2 1.07
14 7.49
3 1.60
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
98  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 79
3 3.80
2 2.53
5 6.33
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
99  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 103
2 1.94
3 2.91
6 5.83
3 2.91
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
100  โรงเรียนบ้านโพนพระ 111
5 4.50
2 1.80
8 7.21
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
101  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 82
3 3.66
0 0.00
4 4.88
2 2.44
2 2.44
71 86.59
11 13.41%
102  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
3 5.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
2 3.33
52 86.67
8 13.33%
103  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 161
2 1.24
4 2.48
10 6.21
3 1.86
2 1.24
140 86.96
21 13.04%
104  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 150
4 2.67
5 3.33
10 6.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
105  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 166
7 4.22
7 4.22
7 4.22
0 0.00
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
106  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1258
15 1.19
0 0.00
142 11.29
0 0.00
0 0.00
1101 87.52
157 12.48%
107  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 49
3 6.12
1 2.04
1 2.04
0 0.00
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
108  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
109  โรงเรียนบ้านนาบง 61
0 0.00
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 79
1 1.27
1 1.27
5 6.33
0 0.00
2 2.53
70 88.61
9 11.39%
111  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
112  โรงเรียนหินโงมวิทยา 237
0 0.00
0 0.00
25 10.55
0 0.00
0 0.00
212 89.45
25 10.55%
113  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 214
8 3.74
8 3.74
6 2.80
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
114  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 49
1 2.04
1 2.04
1 2.04
1 2.04
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
115  โรงเรียนบ้านดงบัง 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
116  โรงเรียนบ้านสวยหลง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
117  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 90
3 3.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
118  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 134
6 4.48
3 2.24
2 1.49
1 0.75
1 0.75
121 90.30
13 9.70%
119  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 586
28 4.78
15 2.56
4 0.68
0 0.00
8 1.37
531 90.61
55 9.39%
120  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
121  โรงเรียนบ้านกองนาง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
122  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
123  โรงเรียนบ้านวังยาง 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
124  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
125  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 127
1 0.79
4 3.15
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
126  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 223
14 6.28
2 0.90
3 1.35
0 0.00
0 0.00
204 91.48
19 8.52%
127  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131
3 2.29
3 2.29
3 2.29
0 0.00
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
128  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 72
3 4.17
2 2.78
0 0.00
1 1.39
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
129  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 395
11 2.78
5 1.27
12 3.04
4 1.01
0 0.00
363 91.90
32 8.10%
130  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 420
8 1.90
5 1.19
15 3.57
3 0.71
2 0.48
387 92.14
33 7.86%
131  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
132  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
133  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
1 1.75
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
134  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 143
4 2.80
3 2.10
1 0.70
0 0.00
2 1.40
133 93.01
10 6.99%
135  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 100
1 1.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
136  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
137  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95
2 2.11
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
138  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 256
4 1.56
2 0.78
5 1.95
1 0.39
1 0.39
243 94.92
13 5.08%
139  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
2 2.02
94 94.95
5 5.05%
140  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
141  โรงเรียนบ้านสาวแล 114
0 0.00
0 0.00
4 3.51
0 0.00
1 0.88
109 95.61
5 4.39%
142  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
143  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 84
1 1.19
0 0.00
1 1.19
1 1.19
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
144  โรงเรียนบ้านหนองนาง 116
1 0.86
1 0.86
0 0.00
2 1.72
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
145  โรงเรียนบ้านขุมคำ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
146  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
147  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
148  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
149  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 112
0 0.00
1 0.89
1 0.89
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 300
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 1.67
295 98.33
5 1.67%
151  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านปากมาง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านป่าสัก 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,558 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,043 5.33
เตี้ย  632 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,713 8.76
ผอมและเตี้ย  406 2.08
อ้วนและเตี้ย  385 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,379 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,179 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net