ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 11
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 29
3 10.34
3 10.34
6 20.69
9 31.03
8 27.59
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพนทอง 80
4 5.00
0 0.00
39 48.75
1 1.25
36 45.00
0 0.00
80 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 84
14 16.67
12 14.29
15 17.86
15 17.86
16 19.05
12 14.29
72 85.71%
5  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 8
2 25.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
1 12.50
3 37.50
5 62.50%
6  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 94
16 17.02
12 12.77
19 20.21
9 9.57
1 1.06
37 39.36
57 60.64%
7  โรงเรียนบ้านท่าบม 58
8 13.79
16 27.59
8 13.79
0 0.00
3 5.17
23 39.66
35 60.34%
8  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 489
26 5.32
41 8.38
52 10.63
71 14.52
95 19.43
204 41.72
285 58.28%
9  โรงเรียนอนุบาลเลย 1713
141 8.23
62 3.62
457 26.68
149 8.70
109 6.36
795 46.41
918 53.59%
10  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 161
7 4.35
16 9.94
11 6.83
23 14.29
27 16.77
77 47.83
84 52.17%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 548
50 9.12
22 4.01
109 19.89
58 10.58
35 6.39
274 50.00
274 50.00%
12  โรงเรียนบ้านกลาง 48
6 12.50
2 4.17
7 14.58
2 4.17
7 14.58
24 50.00
24 50.00%
13  โรงเรียนบ้านชมน้อย 53
17 32.08
6 11.32
2 3.77
1 1.89
0 0.00
27 50.94
26 49.06%
14  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 244
29 11.89
13 5.33
32 13.11
13 5.33
32 13.11
125 51.23
119 48.77%
15  โรงเรียนเมืองเลย 2049
48 2.34
119 5.81
264 12.88
167 8.15
383 18.69
1068 52.12
981 47.88%
16  โรงเรียนบ้านวังยาว 65
23 35.38
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
17  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 65
9 13.85
11 16.92
0 0.00
9 13.85
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
18  โรงเรียนบ้านนาค้อ 253
22 8.70
15 5.93
55 21.74
7 2.77
16 6.32
138 54.55
115 45.45%
19  โรงเรียนบ้านห้วยนา 98
15 15.31
17 17.35
7 7.14
3 3.06
0 0.00
56 57.14
42 42.86%
20  โรงเรียนบ้านคอนสา 216
17 7.87
18 8.33
41 18.98
9 4.17
1 0.46
130 60.19
86 39.81%
21  โรงเรียนเพียงหลวง 18 129
19 14.73
6 4.65
12 9.30
8 6.20
6 4.65
78 60.47
51 39.53%
22  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 93
7 7.53
11 11.83
10 10.75
4 4.30
4 4.30
57 61.29
36 38.71%
23  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 48
6 12.50
1 2.08
11 22.92
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
24  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 88
2 2.27
1 1.14
27 30.68
2 2.27
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
25  โรงเรียนบ้านอุมุง 81
20 24.69
3 3.70
5 6.17
1 1.23
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
26  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 42
9 21.43
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 227
24 10.57
14 6.17
40 17.62
1 0.44
1 0.44
147 64.76
80 35.24%
28  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 72
5 6.94
5 6.94
5 6.94
5 6.94
5 6.94
47 65.28
25 34.72%
29  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 84
12 14.29
6 7.14
9 10.71
2 2.38
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
30  โรงเรียนบ้านกกดู่ 183
16 8.74
13 7.10
8 4.37
7 3.83
17 9.29
122 66.67
61 33.33%
31  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 48
5 10.42
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
32  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 42
5 11.90
0 0.00
8 19.05
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
33  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
3 20.00
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
34  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
35  โรงเรียนบ้านปางคอม 140
13 9.29
10 7.14
13 9.29
10 7.14
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 43
5 11.63
5 11.63
4 9.30
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
37  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 121
1 0.83
16 13.22
9 7.44
12 9.92
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
38  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 16
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 122
9 7.38
10 8.20
17 13.93
0 0.00
2 1.64
84 68.85
38 31.15%
40  โรงเรียนบ้านคกมาด 23
5 21.74
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
41  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 178
32 17.98
0 0.00
21 11.80
0 0.00
0 0.00
125 70.22
53 29.78%
42  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 841
42 4.99
34 4.04
159 18.91
3 0.36
0 0.00
603 71.70
238 28.30%
43  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 43
6 13.95
1 2.33
2 4.65
1 2.33
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 544
31 5.70
25 4.60
31 5.70
31 5.70
31 5.70
395 72.61
149 27.39%
45  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
46  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 22
3 13.64
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
47  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 74
8 10.81
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
48  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 30
2 6.67
0 0.00
5 16.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 84
11 13.10
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
50  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 93
7 7.53
0 0.00
14 15.05
0 0.00
3 3.23
69 74.19
24 25.81%
51  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 74
11 14.86
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
52  โรงเรียนบ้านนาเบน 63
6 9.52
6 9.52
4 6.35
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
53  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
54  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 221
27 12.22
12 5.43
9 4.07
7 3.17
0 0.00
166 75.11
55 24.89%
56  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 53
6 11.32
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
57  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 352
19 5.40
12 3.41
45 12.78
5 1.42
5 1.42
266 75.57
86 24.43%
58  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 88
2 2.27
3 3.41
14 15.91
1 1.14
1 1.14
67 76.14
21 23.86%
59  โรงเรียนบ้านปากปัด 63
1 1.59
3 4.76
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
60  โรงเรียนบ้านนาโคก 215
13 6.05
8 3.72
11 5.12
8 3.72
11 5.12
164 76.28
51 23.72%
61  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43
6 13.95
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
62  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 56
8 14.29
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
63  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 26
1 3.85
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 52
6 11.54
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
65  โรงเรียนบ้านคกเว้า 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
1 7.69
10 76.92
3 23.08%
66  โรงเรียนบ้านน้ำภู 162
18 11.11
3 1.85
14 8.64
2 1.23
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
67  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 124
8 6.45
0 0.00
20 16.13
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
68  โรงเรียนบ้านบุฮม 120
11 9.17
2 1.67
14 11.67
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
69  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 131
20 15.27
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
70  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 180
8 4.44
7 3.89
11 6.11
7 3.89
6 3.33
141 78.33
39 21.67%
71  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 214
12 5.61
8 3.74
9 4.21
2 0.93
15 7.01
168 78.50
46 21.50%
72  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 127
10 7.87
9 7.09
7 5.51
1 0.79
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
73  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 104
4 3.85
7 6.73
9 8.65
2 1.92
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 82
0 0.00
9 10.98
8 9.76
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
75  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
76  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 50
2 4.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
77  โรงเรียนบ้านสงเปือย 101
5 4.95
0 0.00
8 7.92
2 1.98
5 4.95
81 80.20
20 19.80%
78  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
79  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
80  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 79
2 2.53
2 2.53
9 11.39
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
81  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 137
10 7.30
3 2.19
10 7.30
3 2.19
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
82  โรงเรียนบ้านปากหมาก 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
83  โรงเรียนบ้านนาแขม 104
0 0.00
6 5.77
12 11.54
1 0.96
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
84  โรงเรียนบ้านหนองผำ 125
4 3.20
1 0.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
85  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 75
6 8.00
2 2.67
4 5.33
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
86  โรงเรียนบ้านโป่ง 162
19 11.73
1 0.62
7 4.32
1 0.62
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
87  โรงเรียนบ้านก้างปลา 111
6 5.41
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
88  โรงเรียนบ้านกำพี้ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
89  โรงเรียนบ้านส้าน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
90  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 169
13 7.69
5 2.96
9 5.33
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
91  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 15.79
16 84.21
3 15.79%
92  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 77
5 6.49
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
93  โรงเรียนบ้านใหม่ 71
5 7.04
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
94  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
95  โรงเรียนบ้านปากเนียม 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
96  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
97  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 61
2 3.28
1 1.64
5 8.20
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
98  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 206
9 4.37
7 3.40
8 3.88
4 1.94
2 0.97
176 85.44
30 14.56%
99  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 132
5 3.79
5 3.79
4 3.03
4 3.03
1 0.76
113 85.61
19 14.39%
100  โรงเรียนบ้านวังขาม 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
101  โรงเรียนบ้านวังแคน 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
102  โรงเรียนบ้านคกเลา 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
2 3.51
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
103  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 86
1 1.16
1 1.16
8 9.30
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
104  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123
0 0.00
4 3.25
13 10.57
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพร 131
8 6.11
8 6.11
0 0.00
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
106  โรงเรียนบ้านกกทอง 118
9 7.63
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
107  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 87
1 1.15
3 3.45
6 6.90
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
108  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 161
12 7.45
4 2.48
4 2.48
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 309
10 3.24
14 4.53
10 3.24
2 0.65
2 0.65
271 87.70
38 12.30%
110  โรงเรียนบ้านยาง 156
7 4.49
6 3.85
6 3.85
0 0.00
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
111  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 50
-1 -2.00
0 0.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
112  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
5 7.35
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
113  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 124
1 0.81
0 0.00
10 8.06
3 2.42
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
114  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 57
2 3.51
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
115  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
116  โรงเรียนบ้านสงาว 148
4 2.70
0 0.00
10 6.76
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
117  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 119
4 3.36
1 0.84
5 4.20
1 0.84
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
118  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
119  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
120  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 206
7 3.40
0 0.00
10 4.85
0 0.00
1 0.49
188 91.26
18 8.74%
121  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
122  โรงเรียนบ้านวังผา 102
3 2.94
0 0.00
4 3.92
1 0.98
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
123  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
124  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 230
5 2.17
6 2.61
6 2.61
0 0.00
0 0.00
213 92.61
17 7.39%
125  โรงเรียนบ้านเลิง 82
1 1.22
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
126  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
127  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 127
3 2.36
3 2.36
1 0.79
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
128  โรงเรียนบ้านปากยาง 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
1 1.06
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
129  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
130  โรงเรียนบ้านหนองบง 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
131  โรงเรียนบ้านนาโม้ 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
132  โรงเรียนบ้านสูบ 115
0 0.00
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
133  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
135  โรงเรียนบ้านน้ำมี 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
136  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 121
0 0.00
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 64
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านผาพอด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,212 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,162 6.38
เตี้ย  762 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,113 11.60
ผอมและเตี้ย  720 3.95
อ้วนและเตี้ย  898 4.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,557 68.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,655 คน


31.05%


Powered By www.thaieducation.net