ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำภู 63
45 71.43
6 9.52
0 0.00
6 9.52
6 9.52
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 89
28 31.46
0 0.00
47 52.81
0 0.00
14 15.73
0 0.00
89 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 99
11 11.11
17 17.17
25 25.25
6 6.06
16 16.16
24 24.24
75 75.76%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 169
43 25.44
18 10.65
31 18.34
25 14.79
4 2.37
48 28.40
121 71.60%
5  โรงเรียนบ้านแดง 35
7 20.00
7 20.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
6  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 176
27 15.34
13 7.39
31 17.61
10 5.68
12 6.82
83 47.16
93 52.84%
7  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 160
9 5.63
12 7.50
21 13.13
15 9.38
27 16.88
76 47.50
84 52.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 45
7 15.56
2 4.44
8 17.78
5 11.11
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
9  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122
12 9.84
10 8.20
10 8.20
12 9.84
12 9.84
66 54.10
56 45.90%
10  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 95
7 7.37
7 7.37
22 23.16
1 1.05
5 5.26
53 55.79
42 44.21%
11  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 52
10 19.23
2 3.85
7 13.46
2 3.85
1 1.92
30 57.69
22 42.31%
12  โรงเรียนบ้านเม็ก 135
10 7.41
6 4.44
29 21.48
10 7.41
0 0.00
80 59.26
55 40.74%
13  โรงเรียนบ้านลาน 56
13 23.21
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
14  โรงเรียนบ้านนาสี 76
7 9.21
6 7.89
4 5.26
8 10.53
4 5.26
47 61.84
29 38.16%
15  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 175
19 10.86
14 8.00
23 13.14
7 4.00
1 0.57
111 63.43
64 36.57%
16  โรงเรียนบ้านนาไฮ 79
13 16.46
0 0.00
12 15.19
3 3.80
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
17  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 58
7 12.07
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
18  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 246
15 6.10
24 9.76
34 13.82
5 2.03
5 2.03
163 66.26
83 33.74%
19  โรงเรียนบ้านข่า 51
3 5.88
5 9.80
2 3.92
2 3.92
5 9.80
34 66.67
17 33.33%
20  โรงเรียนบ้านดงน้อย 57
7 12.28
2 3.51
8 14.04
2 3.51
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
21  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
13 13.40
8 8.25
10 10.31
1 1.03
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 161
21 13.04
0 0.00
32 19.88
0 0.00
0 0.00
108 67.08
53 32.92%
23  โรงเรียนบ้านนายูง 152
22 14.47
17 11.18
3 1.97
6 3.95
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
24  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 61
4 6.56
2 3.28
9 14.75
4 6.56
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
25  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49
1 2.04
1 2.04
12 24.49
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
26  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 76
11 14.47
3 3.95
5 6.58
3 3.95
1 1.32
53 69.74
23 30.26%
27  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 63
8 12.70
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
28  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 121
13 10.74
7 5.79
9 7.44
7 5.79
0 0.00
85 70.25
36 29.75%
29  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 104
15 14.42
7 6.73
6 5.77
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
30  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112
12 10.71
4 3.57
14 12.50
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
31  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 177
16 9.04
7 3.95
15 8.47
9 5.08
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
32  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1465
94 6.42
20 1.37
128 8.74
108 7.37
26 1.77
1089 74.33
376 25.67%
33  โรงเรียนบ้านติ้ว 82
9 10.98
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
34  โรงเรียนบ้านนาตูม 76
7 9.21
2 2.63
6 7.89
4 5.26
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
35  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 123
3 2.44
5 4.07
21 17.07
1 0.81
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
36  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 744
46 6.18
22 2.96
107 14.38
4 0.54
1 0.13
564 75.81
180 24.19%
37  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 79
7 8.86
4 5.06
8 10.13
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
38  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 281
29 10.32
13 4.63
24 8.54
0 0.00
0 0.00
215 76.51
66 23.49%
39  โรงเรียนบ้านภูดิน 94
5 5.32
5 5.32
4 4.26
4 4.26
4 4.26
72 76.60
22 23.40%
40  โรงเรียนบ้านวังแข้ 74
5 6.76
4 5.41
6 8.11
1 1.35
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
41  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 124
7 5.65
9 7.26
12 9.68
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
42  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 260
7 2.69
6 2.31
45 17.31
0 0.00
0 0.00
202 77.69
58 22.31%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 726
35 4.82
28 3.86
27 3.72
36 4.96
35 4.82
565 77.82
161 22.18%
44  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 717
43 6.00
24 3.35
88 12.27
2 0.28
0 0.00
560 78.10
157 21.90%
45  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 170
11 6.47
4 2.35
16 9.41
4 2.35
2 1.18
133 78.24
37 21.76%
46  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 92
5 5.43
2 2.17
8 8.70
5 5.43
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
47  โรงเรียนบ้านนาเก็น 125
4 3.20
7 5.60
16 12.80
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
48  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 139
10 7.19
8 5.76
9 6.47
3 2.16
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
49  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 98
7 7.14
0 0.00
4 4.08
0 0.00
10 10.20
77 78.57
21 21.43%
50  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
5 7.04
2 2.82
2 2.82
6 8.45
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
51  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 191
13 6.81
6 3.14
7 3.66
6 3.14
8 4.19
151 79.06
40 20.94%
52  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 207
5 2.42
15 7.25
23 11.11
0 0.00
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
53  โรงเรียนบ้านหยวก 224
11 4.91
7 3.13
23 10.27
5 2.23
0 0.00
178 79.46
46 20.54%
54  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
55  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
56  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 330
19 5.76
8 2.42
40 12.12
0 0.00
0 0.00
263 79.70
67 20.30%
57  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
58  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 202
5 2.48
9 4.46
24 11.88
0 0.00
2 0.99
162 80.20
40 19.80%
59  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 98
8 8.16
6 6.12
2 2.04
3 3.06
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
60  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 99
7 7.07
2 2.02
10 10.10
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
61  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 528
60 11.36
6 1.14
34 6.44
1 0.19
0 0.00
427 80.87
101 19.13%
62  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 116
6 5.17
5 4.31
6 5.17
2 1.72
3 2.59
94 81.03
22 18.97%
63  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129
13 10.08
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
64  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 141
7 4.96
7 4.96
11 7.80
0 0.00
1 0.71
115 81.56
26 18.44%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 257
12 4.67
5 1.95
14 5.45
8 3.11
8 3.11
210 81.71
47 18.29%
66  โรงเรียนบ้านม่วง 61
0 0.00
3 4.92
7 11.48
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
67  โรงเรียนบ้านกุดจับ 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
68  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
4 5.80
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
69  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 206
11 5.34
5 2.43
12 5.83
2 0.97
5 2.43
171 83.01
35 16.99%
70  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 124
9 7.26
0 0.00
11 8.87
1 0.81
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
71  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 131
6 4.58
0 0.00
14 10.69
2 1.53
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
72  โรงเรียนบ้านสามัคคี 253
5 1.98
3 1.19
34 13.44
0 0.00
0 0.00
211 83.40
42 16.60%
73  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 67
6 8.96
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
74  โรงเรียนบ้านหายโศก 61
3 4.92
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
75  โรงเรียนบ้านนาล้อม 86
4 4.65
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
76  โรงเรียนบ้านกาลึม 160
3 1.88
4 2.50
19 11.88
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
77  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
78  โรงเรียนบ้านวังบง 62
3 4.84
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
79  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 276
12 4.35
8 2.90
18 6.52
5 1.81
1 0.36
232 84.06
44 15.94%
80  โรงเรียนบ้านเทื่อม 238
17 7.14
3 1.26
6 2.52
7 2.94
4 1.68
201 84.45
37 15.55%
81  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
82  โรงเรียนบ้านนาเตย 138
6 4.35
4 2.90
11 7.97
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
83  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
4 8.51
40 85.11
7 14.89%
84  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 251
12 4.78
7 2.79
15 5.98
3 1.20
0 0.00
214 85.26
37 14.74%
85  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 116
5 4.31
3 2.59
5 4.31
4 3.45
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
86  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
87  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 158
5 3.16
3 1.90
15 9.49
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
88  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
89  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 91
8 8.79
3 3.30
2 2.20
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
90  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
1 2.04
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
91  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 127
5 3.94
4 3.15
4 3.15
5 3.94
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
92  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 106
2 1.89
1 0.94
12 11.32
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
93  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
3 3.26
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
94  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 129
3 2.33
0 0.00
13 10.08
2 1.55
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
95  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
96  โรงเรียนบ้านสวัสดี 180
3 1.67
1 0.56
21 11.67
0 0.00
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
97  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 101
5 4.95
4 3.96
5 4.95
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
98  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 183
5 2.73
9 4.92
4 2.19
4 2.19
3 1.64
158 86.34
25 13.66%
99  โรงเรียนบ้านนางาม 104
4 3.85
4 3.85
5 4.81
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
100  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 92
2 2.17
0 0.00
4 4.35
6 6.52
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
101  โรงเรียนบ้านโนนแดง 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 149
4 2.68
3 2.01
5 3.36
3 2.01
4 2.68
130 87.25
19 12.75%
103  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 80
2 2.50
2 2.50
5 6.25
1 1.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 193
4 2.07
5 2.59
6 3.11
4 2.07
5 2.59
169 87.56
24 12.44%
105  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
106  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 179
7 3.91
2 1.12
12 6.70
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
107  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 149
5 3.36
5 3.36
5 3.36
2 1.34
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
108  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 128
0 0.00
6 4.69
8 6.25
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
109  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 165
3 1.82
5 3.03
10 6.06
0 0.00
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
110  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
111  โรงเรียนบ้านดงบัง 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
5 5.15
87 89.69
10 10.31%
112  โรงเรียนบ้านนางัว 297
9 3.03
7 2.36
7 2.36
7 2.36
0 0.00
267 89.90
30 10.10%
113  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 151
5 3.31
0 0.00
10 6.62
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
114  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 135
4 2.96
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
115  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125
4 3.20
4 3.20
3 2.40
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
116  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 141
3 2.13
2 1.42
8 5.67
0 0.00
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
117  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
118  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
119  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
120  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 172
3 1.74
1 0.58
10 5.81
0 0.00
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
121  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 138
0 0.00
6 4.35
5 3.62
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
122  โรงเรียนบ้านดงหวาย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 7.41
75 92.59
6 7.41%
124  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
125  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 147
2 1.36
2 1.36
6 4.08
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
127  โรงเรียนบ้านนาแค 125
4 3.20
4 3.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
128  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 112
1 0.89
0 0.00
5 4.46
1 0.89
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
129  โรงเรียนบ้านใหม่ 134
2 1.49
0 0.00
3 2.24
3 2.24
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
130  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
131  โรงเรียนบ้านนาหลวง 90
1 1.11
1 1.11
2 2.22
0 0.00
1 1.11
85 94.44
5 5.56%
132  โรงเรียนบ้านถิ่น 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
133  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 111
0 0.00
0 0.00
2 1.80
2 1.80
2 1.80
105 94.59
6 5.41%
134  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 133
4 3.01
0 0.00
3 2.26
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
135  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 150
2 1.33
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
143 95.33
7 4.67%
136  โรงเรียนบ้านนาคำ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
137  โรงเรียนบ้านหัวขัว 108
1 0.93
1 0.93
1 0.93
0 0.00
1 0.93
104 96.30
4 3.70%
138  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
139  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.28
118 96.72
4 3.28%
140  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 117
0 0.00
1 0.85
2 1.71
0 0.00
0 0.00
114 97.44
3 2.56%
141  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 126
2 1.59
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 97.62
3 2.38%
142  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%

 

จำนวนนักเรียน  20,221 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,204 5.95
เตี้ย  603 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,693 8.37
ผอมและเตี้ย  441 2.18
อ้วนและเตี้ย  260 1.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,020 79.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,201 คน


20.78%


Powered By www.thaieducation.net