ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาอุดม 104
19 18.27
13 12.50
31 29.81
13 12.50
17 16.35
11 10.58
93 89.42%
2  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 68
31 45.59
0 0.00
16 23.53
0 0.00
0 0.00
21 30.88
47 69.12%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 152
12 7.89
10 6.58
5 3.29
28 18.42
18 11.84
79 51.97
73 48.03%
4  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 481
10 2.08
15 3.12
36 7.48
42 8.73
113 23.49
265 55.09
216 44.91%
5  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 184
21 11.41
5 2.72
18 9.78
4 2.17
34 18.48
102 55.43
82 44.57%
6  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 42
10 23.81
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
7  โรงเรียนบ้านกล้วย 80
19 23.75
9 11.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
8  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 365
29 7.95
23 6.30
77 21.10
16 4.38
5 1.37
215 58.90
150 41.10%
9  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 178
27 15.17
17 9.55
9 5.06
11 6.18
9 5.06
105 58.99
73 41.01%
10  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1318
120 9.10
99 7.51
260 19.73
47 3.57
2 0.15
790 59.94
528 40.06%
11  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 149
12 8.05
4 2.68
26 17.45
3 2.01
10 6.71
94 63.09
55 36.91%
12  โรงเรียนบ้านตูม 270
25 9.26
12 4.44
38 14.07
8 2.96
15 5.56
172 63.70
98 36.30%
13  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 109
25 22.94
6 5.50
7 6.42
1 0.92
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
14  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68
7 10.29
6 8.82
5 7.35
3 4.41
3 4.41
44 64.71
24 35.29%
15  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 162
10 6.17
11 6.79
14 8.64
12 7.41
9 5.56
106 65.43
56 34.57%
16  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 80
11 13.75
8 10.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
17  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 60
4 6.67
4 6.67
8 13.33
4 6.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
18  โรงเรียนบ้านโพนสูง 96
12 12.50
4 4.17
16 16.67
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
19  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 84
25 29.76
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
20  โรงเรียนบ้านนามั่ง 56
9 16.07
2 3.57
3 5.36
2 3.57
2 3.57
38 67.86
18 32.14%
21  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 53
5 9.43
2 3.77
4 7.55
2 3.77
4 7.55
36 67.92
17 32.08%
22  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
2 8.00
17 68.00
8 32.00%
23  โรงเรียนบ้านโสกหมู 91
7 7.69
18 19.78
4 4.40
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
24  โรงเรียนบ้านโพนงาม 146
12 8.22
13 8.90
6 4.11
13 8.90
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
25  โรงเรียนบ้านวังชมภู 122
9 7.38
6 4.92
14 11.48
5 4.10
2 1.64
86 70.49
36 29.51%
26  โรงเรียนบ้านนาจาน 353
33 9.35
11 3.12
58 16.43
2 0.57
0 0.00
249 70.54
104 29.46%
27  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 130
12 9.23
13 10.00
10 7.69
2 1.54
1 0.77
92 70.77
38 29.23%
28  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
4 8.89
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
29  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 160
13 8.13
11 6.88
17 10.63
5 3.13
0 0.00
114 71.25
46 28.75%
30  โรงเรียนชุมชนสะงวย 143
11 7.69
11 7.69
2 1.40
11 7.69
6 4.20
102 71.33
41 28.67%
31  โรงเรียนธาตุดอนตูม 130
9 6.92
6 4.62
18 13.85
4 3.08
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
32  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 53
4 7.55
0 0.00
8 15.09
2 3.77
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
33  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 126
9 7.14
6 4.76
16 12.70
3 2.38
1 0.79
91 72.22
35 27.78%
34  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 367
18 4.90
13 3.54
40 10.90
12 3.27
18 4.90
266 72.48
101 27.52%
35  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 130
10 7.69
6 4.62
6 4.62
6 4.62
7 5.38
95 73.08
35 26.92%
36  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 64
3 4.69
0 0.00
14 21.88
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
37  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 905
77 8.51
28 3.09
110 12.15
25 2.76
0 0.00
665 73.48
240 26.52%
38  โรงเรียนบ้านยา 95
4 4.21
0 0.00
21 22.11
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
39  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 222
19 8.56
5 2.25
27 12.16
4 1.80
3 1.35
164 73.87
58 26.13%
40  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 142
4 2.82
0 0.00
33 23.24
0 0.00
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
41  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 54
5 9.26
1 1.85
7 12.96
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
42  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 89
6 6.74
9 10.11
8 8.99
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
43  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 97
12 12.37
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
44  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 168
11 6.55
10 5.95
16 9.52
6 3.57
0 0.00
125 74.40
43 25.60%
45  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 863
67 7.76
32 3.71
100 11.59
20 2.32
0 0.00
644 74.62
219 25.38%
46  โรงเรียนบ้านโนนหอม 201
13 6.47
10 4.98
4 1.99
8 3.98
16 7.96
150 74.63
51 25.37%
47  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 44
3 6.82
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 84
0 0.00
11 13.10
8 9.52
2 2.38
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
49  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 64
5 7.81
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
50  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 161
26 16.15
0 0.00
14 8.70
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
51  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 110
1 0.91
6 5.45
20 18.18
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
52  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 169
21 12.43
8 4.73
9 5.33
1 0.59
2 1.18
128 75.74
41 24.26%
53  โรงเรียนบ้านทุ่ง 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
54  โรงเรียนบ้านวังฮาง 111
6 5.41
6 5.41
11 9.91
3 2.70
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
55  โรงเรียนบ้านขาวัว 60
4 6.67
3 5.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
56  โรงเรียนบ้านหนองลาด 182
17 9.34
6 3.30
19 10.44
0 0.00
0 0.00
140 76.92
42 23.08%
57  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 128
9 7.03
2 1.56
14 10.94
4 3.13
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
58  โรงเรียนบ้านคำยาง 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
2 6.45
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
59  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 995
55 5.53
48 4.82
67 6.73
27 2.71
25 2.51
773 77.69
222 22.31%
60  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 93
3 3.23
5 5.38
3 3.23
5 5.38
4 4.30
73 78.49
20 21.51%
61  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 42
5 11.90
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
62  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 201
19 9.45
1 0.50
15 7.46
5 2.49
3 1.49
158 78.61
43 21.39%
63  โรงเรียนบ้านนาเยีย 66
4 6.06
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
64  โรงเรียนบ้านไทย 52
5 9.62
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
65  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
2 3.51
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
66  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 100
6 6.00
0 0.00
10 10.00
5 5.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
67  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 67
6 8.96
1 1.49
4 5.97
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
68  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 155
13 8.39
10 6.45
9 5.81
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
69  โรงเรียนบ้านนาทม 141
4 2.84
3 2.13
8 5.67
4 2.84
10 7.09
112 79.43
29 20.57%
70  โรงเรียนบ้านทรายมูล 134
6 4.48
0 0.00
21 15.67
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
71  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 80
5 6.25
2 2.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
72  โรงเรียนบ้านหันน้อย 92
3 3.26
2 2.17
12 13.04
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
73  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 41
5 12.20
0 0.00
1 2.44
1 2.44
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
74  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 234
22 9.40
9 3.85
8 3.42
5 2.14
1 0.43
189 80.77
45 19.23%
75  โรงเรียนบ้านพังงู 78
8 10.26
0 0.00
5 6.41
1 1.28
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
76  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 53
4 7.55
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
77  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 128
4 3.13
2 1.56
16 12.50
2 1.56
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
78  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 80
4 5.00
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
79  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 187
7 3.74
12 6.42
16 8.56
0 0.00
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
80  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 147
8 5.44
4 2.72
15 10.20
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
81  โรงเรียนบ้านดงหวาย 155
6 3.87
7 4.52
13 8.39
1 0.65
1 0.65
127 81.94
28 18.06%
82  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
83  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 177
3 1.69
10 5.65
18 10.17
0 0.00
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
84  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 75
8 10.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
85  โรงเรียนบ้านดงคำ 156
9 5.77
3 1.92
10 6.41
3 1.92
2 1.28
129 82.69
27 17.31%
86  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 187
8 4.28
6 3.21
18 9.63
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
87  โรงเรียนบ้านปอพาน 106
5 4.72
4 3.77
8 7.55
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
88  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 107
7 6.54
2 1.87
8 7.48
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
89  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 90
3 3.33
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
90  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
91  โรงเรียนบ้านนาไหม 217
7 3.23
8 3.69
13 5.99
8 3.69
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
1 1.82
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
93  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 129
8 6.20
3 2.33
4 3.10
3 2.33
3 2.33
108 83.72
21 16.28%
94  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 289
14 4.84
9 3.11
18 6.23
6 2.08
0 0.00
242 83.74
47 16.26%
95  โรงเรียนบ้านนาโฮง 117
8 6.84
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
96  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 100
8 8.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
1 1.00
84 84.00
16 16.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 51
4 7.84
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
98  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
99  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 53
3 5.66
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
100  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
101  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 273
9 3.30
8 2.93
10 3.66
14 5.13
0 0.00
232 84.98
41 15.02%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
6 7.41
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
103  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 41
0 0.00
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
104  โรงเรียนบ้านชัย 69
4 5.80
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
105  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 184
14 7.61
0 0.00
12 6.52
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
106  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 108
7 6.48
4 3.70
4 3.70
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
107  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
4 7.84
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
108  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
109  โรงเรียนบ้านปูลู 96
2 2.08
5 5.21
4 4.17
2 2.08
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
110  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 194
7 3.61
11 5.67
5 2.58
2 1.03
1 0.52
168 86.60
26 13.40%
111  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 60
1 1.67
1 1.67
2 3.33
4 6.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
112  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
1 1.33
3 4.00
65 86.67
10 13.33%
113  โรงเรียนบ้านช้าง 144
14 9.72
0 0.00
5 3.47
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
114  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 99
5 5.05
0 0.00
6 6.06
2 2.02
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
115  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 222
13 5.86
0 0.00
16 7.21
0 0.00
0 0.00
193 86.94
29 13.06%
116  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 169
4 2.37
5 2.96
7 4.14
3 1.78
3 1.78
147 86.98
22 13.02%
117  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 71
2 2.82
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
118  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
4 1.95
5 2.44
180 87.80
25 12.20%
119  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 123
3 2.44
6 4.88
5 4.07
0 0.00
1 0.81
108 87.80
15 12.20%
120  โรงเรียนบ้านสะแบง 218
6 2.75
0 0.00
11 5.05
6 2.75
3 1.38
192 88.07
26 11.93%
121  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 84
1 1.19
1 1.19
6 7.14
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
122  โรงเรียนบ้านสะคาม 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
123  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
124  โรงเรียนบ้านดงดารา 78
2 2.56
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
125  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 87
3 3.45
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
126  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 62
0 0.00
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
127  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 147
7 4.76
2 1.36
4 2.72
1 0.68
2 1.36
131 89.12
16 10.88%
128  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 92
0 0.00
1 1.09
9 9.78
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
129  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 232
11 4.74
0 0.00
12 5.17
2 0.86
0 0.00
207 89.22
25 10.78%
130  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 65
0 0.00
1 1.54
5 7.69
0 0.00
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
131  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 85
3 3.53
1 1.18
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
132  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 115
2 1.74
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
133  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 87
4 4.60
4 4.60
1 1.15
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
134  โรงเรียนบ้านดงยาง 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
135  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 40
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
136  โรงเรียนสยามกลการ 3 110
3 2.73
2 1.82
3 2.73
2 1.82
1 0.91
99 90.00
11 10.00%
137  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 81
0 0.00
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
138  โรงเรียนบ้านศาลา 123
5 4.07
2 1.63
3 2.44
2 1.63
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
139  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
140  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 93
2 2.15
2 2.15
5 5.38
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
141  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 242
4 1.65
1 0.41
15 6.20
2 0.83
1 0.41
219 90.50
23 9.50%
142  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
144  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 108
2 1.85
2 1.85
2 1.85
2 1.85
2 1.85
98 90.74
10 9.26%
145  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
146  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 111
3 2.70
2 1.80
0 0.00
3 2.70
2 1.80
101 90.99
10 9.01%
147  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
148  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
149  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 82
2 2.44
2 2.44
1 1.22
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
150  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
151  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 154
2 1.30
7 4.55
3 1.95
1 0.65
0 0.00
141 91.56
13 8.44%
152  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
2 3.33
55 91.67
5 8.33%
153  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 84
0 0.00
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
154  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 62
0 0.00
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
155  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
157  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 80
4 5.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
158  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 120
0 0.00
5 4.17
2 1.67
2 1.67
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
159  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 187
7 3.74
4 2.14
3 1.60
0 0.00
0 0.00
173 92.51
14 7.49%
160  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 163
2 1.23
3 1.84
2 1.23
2 1.23
3 1.84
151 92.64
12 7.36%
161  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 123
2 1.63
1 0.81
4 3.25
2 1.63
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
162  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 333
7 2.10
1 0.30
10 3.00
5 1.50
1 0.30
309 92.79
24 7.21%
163  โรงเรียนบ้านหนองแซง 113
0 0.00
2 1.77
3 2.65
3 2.65
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
164  โรงเรียนบ้านสมวิไล 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
1 1.16
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
165  โรงเรียนบ้านนาฮัง 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
166  โรงเรียนบ้านวังแข้ 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
167  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 195
4 2.05
2 1.03
2 1.03
3 1.54
2 1.03
182 93.33
13 6.67%
168  โรงเรียนร่มเกล้า 2 713
9 1.26
10 1.40
22 3.09
5 0.70
0 0.00
667 93.55
46 6.45%
169  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 97
4 4.12
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
170  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
171  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
172  โรงเรียนบ้านจันทน์ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
173  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
1 1.47
64 94.12
4 5.88%
174  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 120
2 1.67
0 0.00
2 1.67
0 0.00
3 2.50
113 94.17
7 5.83%
175  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
176  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 122
3 2.46
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 122
2 1.64
0 0.00
4 3.28
0 0.00
1 0.82
115 94.26
7 5.74%
178  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 105
3 2.86
2 1.90
0 0.00
0 0.00
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
179  โรงเรียนบ้านนายม 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
180  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 209
4 1.91
3 1.44
2 0.96
1 0.48
1 0.48
198 94.74
11 5.26%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 154
2 1.30
2 1.30
4 2.60
0 0.00
0 0.00
146 94.81
8 5.19%
182  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 177
3 1.69
1 0.56
5 2.82
0 0.00
0 0.00
168 94.92
9 5.08%
183  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 165
0 0.00
0 0.00
3 1.82
2 1.21
2 1.21
158 95.76
7 4.24%
184  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
185  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
186  โรงเรียนบ้านคำบอน 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
64 96.97
2 3.03%
187  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
188  โรงเรียนบ้านฝาง 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.05
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
189  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 153
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
190  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 207
0 0.00
0 0.00
1 0.48
0 0.00
3 1.45
203 98.07
4 1.93%
191  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 462
2 0.43
3 0.65
3 0.65
0 0.00
0 0.00
454 98.27
8 1.73%
192  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
193  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 160
1 0.63
0 0.00
1 0.63
0 0.00
0 0.00
158 98.75
2 1.25%
194  โรงเรียนบ้านปากดง 175
1 0.57
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
173 98.86
2 1.14%
195  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,239 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,480 5.43
เตี้ย  821 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,079 7.63
ผอมและเตี้ย  533 1.96
อ้วนและเตี้ย  405 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,921 80.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,318 คน


19.52%


Powered By www.thaieducation.net