ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 63
54 85.71
0 0.00
6 9.52
0 0.00
3 4.76
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนตาล 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 644
70 10.87
45 6.99
51 7.92
26 4.04
99 15.37
353 54.81
291 45.19%
4  โรงเรียนบ้านนาด่าน 217
45 20.74
13 5.99
22 10.14
10 4.61
6 2.76
121 55.76
96 44.24%
5  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 186
7 3.76
16 8.60
15 8.06
16 8.60
23 12.37
109 58.60
77 41.40%
6  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 473
47 9.94
42 8.88
0 0.00
21 4.44
82 17.34
281 59.41
192 40.59%
7  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 33
6 18.18
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
8  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 235
30 12.77
17 7.23
23 9.79
12 5.11
9 3.83
144 61.28
91 38.72%
9  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 252
13 5.16
30 11.90
39 15.48
1 0.40
9 3.57
160 63.49
92 36.51%
10  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 222
21 9.46
20 9.01
29 13.06
5 2.25
1 0.45
146 65.77
76 34.23%
11  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 69
7 10.14
7 10.14
2 2.90
7 10.14
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
12  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 91
5 5.49
7 7.69
18 19.78
0 0.00
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
13  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 61
6 9.84
5 8.20
3 4.92
5 8.20
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
14  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 93
10 10.75
0 0.00
18 19.35
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
15  โรงเรียนบ้านโนนงาม 58
9 15.52
0 0.00
4 6.90
3 5.17
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
16  โรงเรียนบ้านก่าน 130
13 10.00
2 1.54
14 10.77
8 6.15
1 0.77
92 70.77
38 29.23%
17  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 216
26 12.04
8 3.70
24 11.11
3 1.39
2 0.93
153 70.83
63 29.17%
18  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 28
6 21.43
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
19  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 99
12 12.12
7 7.07
7 7.07
2 2.02
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
20  โรงเรียนบ้านหนองแสง 85
19 22.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
21  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 201
22 10.95
15 7.46
14 6.97
1 0.50
1 0.50
148 73.63
53 26.37%
22  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 76
9 11.84
5 6.58
3 3.95
3 3.95
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
23  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 202
9 4.46
13 6.44
21 10.40
7 3.47
3 1.49
149 73.76
53 26.24%
24  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 214
12 5.61
17 7.94
8 3.74
19 8.88
0 0.00
158 73.83
56 26.17%
25  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 279
39 13.98
9 3.23
15 5.38
4 1.43
6 2.15
206 73.84
73 26.16%
26  โรงเรียนบ้านกุดฮู 95
5 5.26
1 1.05
4 4.21
7 7.37
7 7.37
71 74.74
24 25.26%
27  โรงเรียนบ้านนาไร่ 85
7 8.24
1 1.18
13 15.29
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
28  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 81
2 2.47
0 0.00
18 22.22
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
29  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 142
10 7.04
4 2.82
14 9.86
1 0.70
6 4.23
107 75.35
35 24.65%
30  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 144
3 2.08
8 5.56
6 4.17
11 7.64
7 4.86
109 75.69
35 24.31%
31  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 136
8 5.88
13 9.56
8 5.88
3 2.21
1 0.74
103 75.74
33 24.26%
32  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 52
5 9.62
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
33  โรงเรียนบ้านผาเวียง 48
3 6.25
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
34  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 151
13 8.61
5 3.31
11 7.28
4 2.65
1 0.66
117 77.48
34 22.52%
35  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 175
16 9.14
7 4.00
5 2.86
5 2.86
6 3.43
136 77.71
39 22.29%
36  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 73
0 0.00
0 0.00
10 13.70
6 8.22
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
37  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 87
5 5.75
2 2.30
11 12.64
0 0.00
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
38  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 179
10 5.59
5 2.79
21 11.73
3 1.68
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
39  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 113
3 2.65
4 3.54
16 14.16
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
40  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 223
18 8.07
0 0.00
28 12.56
0 0.00
0 0.00
177 79.37
46 20.63%
41  โรงเรียนบ้านยางชุม 78
2 2.56
2 2.56
10 12.82
2 2.56
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
42  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 69
5 7.25
1 1.45
5 7.25
1 1.45
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
43  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 139
1 0.72
6 4.32
21 15.11
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
44  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 85
2 2.35
2 2.35
13 15.29
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
45  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 133
1 0.75
0 0.00
25 18.80
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
46  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 62
3 4.84
2 3.23
6 9.68
1 1.61
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
47  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 80
7 8.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
48  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 145
11 7.59
5 3.45
9 6.21
2 1.38
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
49  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 124
13 10.48
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
50  โรงเรียนบ้านบุญทัน 161
6 3.73
2 1.24
13 8.07
4 2.48
4 2.48
132 81.99
29 18.01%
51  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 89
5 5.62
3 3.37
7 7.87
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
52  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 72
3 4.17
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
53  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 433
23 5.31
15 3.46
19 4.39
15 3.46
0 0.00
361 83.37
72 16.63%
54  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 274
12 4.38
5 1.82
28 10.22
0 0.00
0 0.00
229 83.58
45 16.42%
55  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 147
13 8.84
5 3.40
6 4.08
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
56  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 179
8 4.47
4 2.23
17 9.50
0 0.00
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
57  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
58  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
59  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
2 2.70
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
60  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 88
4 4.55
5 5.68
4 4.55
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
61  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
24 85.71
4 14.29%
62  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
63  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 64
1 1.56
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
64  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 157
6 3.82
3 1.91
12 7.64
0 0.00
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
65  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 198
4 2.02
3 1.52
7 3.54
3 1.52
9 4.55
172 86.87
26 13.13%
66  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 139
4 2.88
1 0.72
13 9.35
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
67  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 232
9 3.88
11 4.74
6 2.59
4 1.72
0 0.00
202 87.07
30 12.93%
68  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
69  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 132
4 3.03
2 1.52
8 6.06
3 2.27
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
70  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
71  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1160
41 3.53
14 1.21
38 3.28
21 1.81
33 2.84
1013 87.33
147 12.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 151
5 3.31
4 2.65
6 3.97
4 2.65
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
73  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 397
12 3.02
8 2.02
20 5.04
5 1.26
4 1.01
348 87.66
49 12.34%
74  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
75  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 185
15 8.11
6 3.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
76  โรงเรียนบ้านผาวัง 126
2 1.59
2 1.59
9 7.14
1 0.79
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 159
5 3.14
0 0.00
12 7.55
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
78  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 240
8 3.33
3 1.25
13 5.42
1 0.42
0 0.00
215 89.58
25 10.42%
79  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 158
2 1.27
3 1.90
10 6.33
1 0.63
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
80  โรงเรียนบ้านนาสี 101
5 4.95
2 1.98
2 1.98
1 0.99
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
81  โรงเรียนบ้านวังหินซา 149
6 4.03
0 0.00
8 5.37
0 0.00
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
82  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 162
7 4.32
0 0.00
7 4.32
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
83  โรงเรียนยูงทองวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
84  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 159
10 6.29
0 0.00
2 1.26
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
85  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 260
4 1.54
5 1.92
5 1.92
3 1.15
2 0.77
241 92.69
19 7.31%
86  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 96
4 4.17
2 2.08
0 0.00
0 0.00
1 1.04
89 92.71
7 7.29%
87  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
2 2.02
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
88  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
4 3.92
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
89  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
90  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 143
0 0.00
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
91  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 117
2 1.71
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
92  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
93  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
94  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านต่างแคน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านนากลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านนาแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนาโมง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านสนามชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  897 6.45
เตี้ย  475 3.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  963 6.92
ผอมและเตี้ย  280 2.01
อ้วนและเตี้ย  332 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,968 78.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,947 คน


21.18%


Powered By www.thaieducation.net