ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดอนปอวิทยา 6
3 50.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 7
2 28.57
0 0.00
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลำภู 29
5 17.24
7 24.14
8 27.59
6 20.69
3 10.34
0 0.00
29 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 28
10 35.71
5 17.86
6 21.43
4 14.29
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
5  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 20
0 0.00
7 35.00
6 30.00
0 0.00
0 0.00
7 35.00
13 65.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 132
5 3.79
7 5.30
28 21.21
16 12.12
28 21.21
48 36.36
84 63.64%
7  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 139
25 17.99
12 8.63
26 18.71
10 7.19
15 10.79
51 36.69
88 63.31%
8  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 50
6 12.00
6 12.00
8 16.00
10 20.00
1 2.00
19 38.00
31 62.00%
9  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 26
1 3.85
2 7.69
4 15.38
4 15.38
5 19.23
10 38.46
16 61.54%
10  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 518
35 6.76
42 8.11
54 10.42
77 14.86
64 12.36
246 47.49
272 52.51%
11  โรงเรียนบ้านคอกวัว 8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
12  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 147
19 12.93
13 8.84
20 13.61
10 6.80
10 6.80
75 51.02
72 48.98%
13  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 259
24 9.27
5 1.93
31 11.97
29 11.20
31 11.97
139 53.67
120 46.33%
14  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 149
19 12.75
9 6.04
21 14.09
12 8.05
3 2.01
85 57.05
64 42.95%
15  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 294
30 10.20
43 14.63
33 11.22
20 6.80
0 0.00
168 57.14
126 42.86%
16  โรงเรียนปรางค์กู่ 66
7 10.61
5 7.58
11 16.67
4 6.06
1 1.52
38 57.58
28 42.42%
17  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 181
10 5.52
10 5.52
16 8.84
18 9.94
22 12.15
105 58.01
76 41.99%
18  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 68
9 13.24
4 5.88
15 22.06
0 0.00
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 163
11 6.75
4 2.45
7 4.29
25 15.34
20 12.27
96 58.90
67 41.10%
20  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 95
6 6.32
3 3.16
18 18.95
1 1.05
11 11.58
56 58.95
39 41.05%
21  โรงเรียนบ้านหัวขัว 159
12 7.55
10 6.29
28 17.61
4 2.52
10 6.29
95 59.75
64 40.25%
22  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 132
14 10.61
15 11.36
19 14.39
2 1.52
1 0.76
81 61.36
51 38.64%
23  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 70
12 17.14
1 1.43
14 20.00
0 0.00
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
24  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 39
5 12.82
5 12.82
2 5.13
2 5.13
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
25  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 112
4 3.57
13 11.61
25 22.32
1 0.89
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
26  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 337
8 2.37
19 5.64
28 8.31
27 8.01
47 13.95
208 61.72
129 38.28%
27  โรงเรียนบ้านป่าคา 121
8 6.61
6 4.96
12 9.92
10 8.26
10 8.26
75 61.98
46 38.02%
28  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 106
8 7.55
9 8.49
19 17.92
2 1.89
1 0.94
67 63.21
39 36.79%
29  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 52
3 5.77
7 13.46
8 15.38
0 0.00
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
30  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 104
3 2.88
4 3.85
9 8.65
6 5.77
16 15.38
66 63.46
38 36.54%
31  โรงเรียนบ้านลาด 148
13 8.78
12 8.11
19 12.84
4 2.70
6 4.05
94 63.51
54 36.49%
32  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 199
25 12.56
17 8.54
19 9.55
10 5.03
1 0.50
127 63.82
72 36.18%
33  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 61
11 18.03
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
34  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 67
3 4.48
7 10.45
12 17.91
0 0.00
2 2.99
43 64.18
24 35.82%
35  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 257
25 9.73
20 7.78
27 10.51
10 3.89
10 3.89
165 64.20
92 35.80%
36  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 28
2 7.14
3 10.71
2 7.14
2 7.14
1 3.57
18 64.29
10 35.71%
37  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 58
17 29.31
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
39  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 129
16 12.40
4 3.10
17 13.18
6 4.65
1 0.78
85 65.89
44 34.11%
40  โรงเรียนบ้านทรายงาม 66
1 1.52
0 0.00
20 30.30
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
41  โรงเรียนบ้านวังคูณ 57
6 10.53
4 7.02
6 10.53
2 3.51
1 1.75
38 66.67
19 33.33%
42  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 79
7 8.86
0 0.00
19 24.05
0 0.00
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
43  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 64
8 12.50
6 9.38
3 4.69
2 3.13
2 3.13
43 67.19
21 32.81%
44  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 65
10 15.38
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
45  โรงเรียนบ้านหนองกุง 73
11 15.07
2 2.74
6 8.22
2 2.74
2 2.74
50 68.49
23 31.51%
46  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
5 7.81
5 7.81
5 7.81
5 7.81
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
47  โรงเรียนบ้านโนนงาม 134
25 18.66
2 1.49
14 10.45
0 0.00
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67
12 17.91
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
49  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 122
7 5.74
11 9.02
13 10.66
5 4.10
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
50  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 73
5 6.85
3 4.11
13 17.81
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
51  โรงเรียนบ้านตำแย 70
7 10.00
2 2.86
8 11.43
3 4.29
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
52  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 155
19 12.26
3 1.94
21 13.55
0 0.00
1 0.65
111 71.61
44 28.39%
53  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 39
4 10.26
3 7.69
3 7.69
1 2.56
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
54  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 139
8 5.76
9 6.47
4 2.88
14 10.07
4 2.88
100 71.94
39 28.06%
55  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 184
9 4.89
11 5.98
9 4.89
11 5.98
11 5.98
133 72.28
51 27.72%
56  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 82
7 8.54
1 1.22
6 7.32
6 7.32
2 2.44
60 73.17
22 26.83%
57  โรงเรียนบ้านพร้าว 198
16 8.08
10 5.05
25 12.63
2 1.01
0 0.00
145 73.23
53 26.77%
58  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15
2 13.33
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
59  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
8 11.11
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
60  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 104
6 5.77
7 6.73
9 8.65
5 4.81
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
61  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
2 3.70
2 3.70
40 74.07
14 25.93%
62  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 117
7 5.98
0 0.00
16 13.68
7 5.98
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
63  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 96
8 8.33
5 5.21
11 11.46
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
64  โรงเรียนบ้านโนนตาล 77
4 5.19
3 3.90
9 11.69
3 3.90
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
65  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 69
9 13.04
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
66  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 41
4 9.76
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
67  โรงเรียนบ้านนาแพง 62
5 8.06
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 91
14 15.38
0 0.00
7 7.69
0 0.00
1 1.10
69 75.82
22 24.18%
69  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 129
0 0.00
2 1.55
16 12.40
0 0.00
13 10.08
98 75.97
31 24.03%
70  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 101
18 17.82
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
71  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 26
3 11.54
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
72  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 152
15 9.87
6 3.95
7 4.61
2 1.32
5 3.29
117 76.97
35 23.03%
73  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 226
17 7.52
13 5.75
22 9.73
0 0.00
0 0.00
174 76.99
52 23.01%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 90
10 11.11
4 4.44
4 4.44
2 2.22
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
75  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 32
0 0.00
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
76  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 92
4 4.35
1 1.09
10 10.87
3 3.26
2 2.17
72 78.26
20 21.74%
77  โรงเรียนบ้านวังมน 83
3 3.61
0 0.00
5 6.02
5 6.02
5 6.02
65 78.31
18 21.69%
78  โรงเรียนบ้านทรายมูล 195
10 5.13
12 6.15
18 9.23
2 1.03
0 0.00
153 78.46
42 21.54%
79  โรงเรียนบ้านโสกจาน 70
2 2.86
0 0.00
13 18.57
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
81  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 153
13 8.50
2 1.31
12 7.84
4 2.61
1 0.65
121 79.08
32 20.92%
82  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
3 6.25
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
83  โรงเรียนบ้านค้อ 101
15 14.85
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
84  โรงเรียนบ้านกุดจิก 58
6 10.34
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
85  โรงเรียนบ้านหนองโน 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
86  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 34
0 0.00
5 14.71
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
87  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
2 3.70
4 7.41
43 79.63
11 20.37%
88  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 59
3 5.08
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
89  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 231
14 6.06
0 0.00
32 13.85
0 0.00
0 0.00
185 80.09
46 19.91%
90  โรงเรียนบ้านท่าลาด 145
16 11.03
2 1.38
6 4.14
4 2.76
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
91  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 78
5 6.41
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
92  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 94
3 3.19
1 1.06
13 13.83
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
93  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 68
6 8.82
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
94  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
95  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 201
11 5.47
9 4.48
7 3.48
8 3.98
3 1.49
163 81.09
38 18.91%
96  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 90
6 6.67
6 6.67
3 3.33
2 2.22
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
97  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 102
4 3.92
5 4.90
8 7.84
2 1.96
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
98  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
99  โรงเรียนบ้านวังไฮ 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
2 3.08
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 82
3 3.66
3 3.66
3 3.66
3 3.66
3 3.66
67 81.71
15 18.29%
101  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 93
4 4.30
5 5.38
6 6.45
2 2.15
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
102  โรงเรียนบ้านมอใต้ 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองอุ 62
5 8.06
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
104  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 85
6 7.06
1 1.18
0 0.00
4 4.71
4 4.71
70 82.35
15 17.65%
105  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 103
6 5.83
0 0.00
6 5.83
6 5.83
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
106  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 63
5 7.94
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
107  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 189
8 4.23
6 3.17
16 8.47
3 1.59
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
108  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
8 9.88
0 0.00
3 3.70
0 0.00
3 3.70
67 82.72
14 17.28%
109  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 87
10 11.49
0 0.00
1 1.15
0 0.00
4 4.60
72 82.76
15 17.24%
110  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 76
3 3.95
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
111  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 566
51 9.01
2 0.35
42 7.42
0 0.00
0 0.00
471 83.22
95 16.78%
112  โรงเรียนบ้านโคกกุง 173
4 2.31
2 1.16
23 13.29
0 0.00
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
113  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 133
7 5.26
3 2.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
114  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 121
8 6.61
3 2.48
8 6.61
1 0.83
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
115  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 116
5 4.31
5 4.31
7 6.03
2 1.72
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
116  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 172
13 7.56
3 1.74
11 6.40
1 0.58
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
117  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
118  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 113
6 5.31
3 2.65
8 7.08
1 0.88
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
119  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
3 2.38
3 2.38
106 84.13
20 15.87%
120  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 77
2 2.60
0 0.00
9 11.69
0 0.00
1 1.30
65 84.42
12 15.58%
121  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 84
9 10.71
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
122  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
123  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 99
3 3.03
1 1.01
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
124  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
125  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 115
2 1.74
4 3.48
10 8.70
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
126  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 74
1 1.35
4 5.41
1 1.35
3 4.05
1 1.35
64 86.49
10 13.51%
127  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 89
6 6.74
4 4.49
1 1.12
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
128  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 112
8 7.14
5 4.46
0 0.00
2 1.79
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
129  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 150
3 2.00
0 0.00
15 10.00
2 1.33
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
130  โรงเรียนบ้านหนองแวง 181
10 5.52
4 2.21
4 2.21
4 2.21
2 1.10
157 86.74
24 13.26%
131  โรงเรียนบ้านหนองแตง 69
1 1.45
3 4.35
3 4.35
0 0.00
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
4 6.45
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
133  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 62
0 0.00
2 3.23
4 6.45
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
134  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 136
1 0.74
4 2.94
12 8.82
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
135  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
136  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
137  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
138  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
139  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
140  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 991
34 3.43
17 1.72
58 5.85
5 0.50
0 0.00
877 88.50
114 11.50%
141  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 157
1 0.64
2 1.27
14 8.92
1 0.64
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
142  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
143  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
144  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 231
11 4.76
2 0.87
12 5.19
1 0.43
0 0.00
205 88.74
26 11.26%
145  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
146  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
147  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 210
11 5.24
0 0.00
10 4.76
0 0.00
2 0.95
187 89.05
23 10.95%
148  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
149  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
150  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 66
3 4.55
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
151  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
152  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 106
2 1.89
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
153  โรงเรียนร่มเกล้า 314
9 2.87
9 2.87
4 1.27
6 1.91
4 1.27
282 89.81
32 10.19%
154  โรงเรียนบ้านนาเลิง 218
0 0.00
4 1.83
17 7.80
1 0.46
0 0.00
196 89.91
22 10.09%
155  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
156  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 81
0 0.00
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
157  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 72
0 0.00
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
158  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 93
2 2.15
3 3.23
4 4.30
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
159  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 83
4 4.82
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
160  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
161  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 96
2 2.08
2 2.08
3 3.13
0 0.00
2 2.08
87 90.63
9 9.38%
162  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 120
2 1.67
1 0.83
8 6.67
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
163  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 148
4 2.70
1 0.68
3 2.03
5 3.38
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
164  โรงเรียนบ้านดอนข่า 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
165  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 107
2 1.87
4 3.74
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
166  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 63
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
167  โรงเรียนบ้านนาทม 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
168  โรงเรียนบ้านถิ่น 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
169  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 157
9 5.73
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
170  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1516
16 1.06
23 1.52
24 1.58
22 1.45
17 1.12
1414 93.27
102 6.73%
171  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
172  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
173  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 120
0 0.00
0 0.00
7 5.83
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
174  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
175  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 100
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนทัน 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
177  โรงเรียนบ้านผาสุก 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
178  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 110
0 0.00
2 1.82
3 2.73
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
179  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
180  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
181  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
49 96.08
2 3.92%
182  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.23
78 96.30
3 3.70%
183  โรงเรียนบ้านดงบาก 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
184  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 137
3 2.19
0 0.00
1 0.73
1 0.73
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
185  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 98
1 1.02
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
186  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
187  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 146
1 0.68
2 1.37
0 0.00
0 0.00
1 0.68
142 97.26
4 2.74%
188  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 93
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 117
1 0.85
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
190  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 120
1 0.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 99.17
1 0.83%
191  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองตานา 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหินคูณ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,734 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,218 5.60
เตี้ย  696 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,643 7.56
ผอมและเตี้ย  551 2.54
อ้วนและเตี้ย  441 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,185 79.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,549 คน


20.93%


Powered By www.thaieducation.net