ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 117
29 24.79
23 19.66
33 28.21
22 18.80
10 8.55
0 0.00
117 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 34
14 41.18
6 17.65
8 23.53
6 17.65
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหินขัน 45
13 28.89
13 28.89
4 8.89
0 0.00
0 0.00
15 33.33
30 66.67%
5  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 40
4 10.00
6 15.00
7 17.50
4 10.00
2 5.00
17 42.50
23 57.50%
6  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 92
12 13.04
8 8.70
11 11.96
7 7.61
10 10.87
44 47.83
48 52.17%
7  โรงเรียนบ้านชูชาติ 50
9 18.00
6 12.00
4 8.00
4 8.00
3 6.00
24 48.00
26 52.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 31
6 19.35
2 6.45
7 22.58
0 0.00
0 0.00
16 51.61
15 48.39%
9  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 261
15 5.75
12 4.60
32 12.26
30 11.49
29 11.11
143 54.79
118 45.21%
10  โรงเรียนบ้านดงสีโท 48
6 12.50
5 10.42
3 6.25
7 14.58
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
11  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 79
9 11.39
13 16.46
7 8.86
5 6.33
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
12  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 98
18 18.37
7 7.14
13 13.27
2 2.04
0 0.00
58 59.18
40 40.82%
13  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 71
7 9.86
5 7.04
11 15.49
4 5.63
1 1.41
43 60.56
28 39.44%
14  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 28
5 17.86
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
15  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 455
32 7.03
14 3.08
39 8.57
36 7.91
53 11.65
281 61.76
174 38.24%
16  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 42
0 0.00
3 7.14
13 30.95
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
17  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 100
6 6.00
6 6.00
1 1.00
17 17.00
8 8.00
62 62.00
38 38.00%
18  โรงเรียนบ้านนายม 133
24 18.05
0 0.00
26 19.55
0 0.00
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
19  โรงเรียนบ้านชาด 45
4 8.89
0 0.00
6 13.33
6 13.33
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
20  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 76
11 14.47
4 5.26
5 6.58
6 7.89
1 1.32
49 64.47
27 35.53%
21  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 139
16 11.51
12 8.63
18 12.95
2 1.44
1 0.72
90 64.75
49 35.25%
23  โรงเรียนบ้านเป้า 32
5 15.63
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
24  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 47
2 4.26
2 4.26
11 23.40
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
25  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 116
0 0.00
1 0.86
23 19.83
8 6.90
7 6.03
77 66.38
39 33.62%
26  โรงเรียนบ้านหนองแคน 27
4 14.81
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
27  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 121
7 5.79
2 1.65
16 13.22
4 3.31
11 9.09
81 66.94
40 33.06%
28  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 130
28 21.54
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
29  โรงเรียนบ้านคึมข่า 75
14 18.67
3 4.00
5 6.67
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
30  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 191
24 12.57
12 6.28
22 11.52
1 0.52
1 0.52
131 68.59
60 31.41%
31  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
11 10.68
6 5.83
12 11.65
1 0.97
2 1.94
71 68.93
32 31.07%
32  โรงเรียนประชาสามัคคี 139
11 7.91
10 7.19
10 7.19
12 8.63
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 26
1 3.85
2 7.69
4 15.38
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
34  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 91
3 3.30
3 3.30
21 23.08
1 1.10
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
35  โรงเรียนบ้านยางช้า 66
3 4.55
5 7.58
9 13.64
3 4.55
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 142
16 11.27
4 2.82
19 13.38
4 2.82
0 0.00
99 69.72
43 30.28%
37  โรงเรียนบ้านหัวภู 53
12 22.64
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
38  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
39  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 97
9 9.28
0 0.00
5 5.15
10 10.31
5 5.15
68 70.10
29 29.90%
40  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
9 13.43
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
41  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 134
14 10.45
12 8.96
9 6.72
2 1.49
2 1.49
95 70.90
39 29.10%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 148
12 8.11
5 3.38
3 2.03
17 11.49
6 4.05
105 70.95
43 29.05%
43  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 132
6 4.55
10 7.58
19 14.39
3 2.27
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
44  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 77
4 5.19
2 2.60
15 19.48
1 1.30
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 39
2 5.13
1 2.56
5 12.82
3 7.69
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
46  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 204
26 12.75
11 5.39
16 7.84
3 1.47
1 0.49
147 72.06
57 27.94%
47  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 108
15 13.89
4 3.70
4 3.70
6 5.56
1 0.93
78 72.22
30 27.78%
48  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 33
0 0.00
1 3.03
8 24.24
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
49  โรงเรียนบ้านกุงชัย 130
8 6.15
8 6.15
11 8.46
8 6.15
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
50  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 34
3 8.82
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
51  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 112
16 14.29
0 0.00
13 11.61
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
52  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 78
10 12.82
4 5.13
5 6.41
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
53  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 87
10 11.49
10 11.49
2 2.30
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
54  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
55  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 68
9 13.24
4 5.88
4 5.88
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
56  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 182
11 6.04
14 7.69
20 10.99
0 0.00
0 0.00
137 75.27
45 24.73%
57  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 160
6 3.75
9 5.63
17 10.63
3 1.88
4 2.50
121 75.63
39 24.38%
58  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 37
0 0.00
1 2.70
6 16.22
2 5.41
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 153
12 7.84
5 3.27
11 7.19
8 5.23
1 0.65
116 75.82
37 24.18%
60  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 87
7 8.05
5 5.75
6 6.90
3 3.45
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
61  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 50
8 16.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
62  โรงเรียนบ้านวังแคน 46
7 15.22
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 134
16 11.94
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
64  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 21
1 4.76
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
65  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 52
1 1.92
2 3.85
9 17.31
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
66  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 84
11 13.10
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
67  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 922
61 6.62
0 0.00
147 15.94
0 0.00
0 0.00
714 77.44
208 22.56%
68  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
69  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 136
13 9.56
6 4.41
11 8.09
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
70  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
1 2.44
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
71  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
72  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 114
13 11.40
1 0.88
11 9.65
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
73  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1972
118 5.98
23 1.17
278 14.10
8 0.41
5 0.25
1540 78.09
432 21.91%
74  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 55
6 10.91
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
75  โรงเรียนบ้านดอนเมย 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
2 4.35
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
76  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
77  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 97
4 4.12
6 6.19
10 10.31
1 1.03
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
78  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 79
5 6.33
1 1.27
10 12.66
1 1.27
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
79  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 145
3 2.07
5 3.45
12 8.28
11 7.59
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
80  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 80
6 7.50
2 2.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
81  โรงเรียนบ้านจานลาน 132
18 13.64
6 4.55
4 3.03
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
82  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 128
7 5.47
3 2.34
16 12.50
1 0.78
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
83  โรงเรียนบ้านคำข่า 48
5 10.42
0 0.00
4 8.33
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
84  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 53
3 5.66
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
85  โรงเรียนบ้านบก 92
7 7.61
3 3.26
2 2.17
7 7.61
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
86  โรงเรียนบ้านหนองเทา 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
87  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
3 4.69
51 79.69
13 20.31%
88  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 60
10 16.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
89  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 65
2 3.08
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
90  โรงเรียนบ้านโคกสูง 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
91  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 314
21 6.69
20 6.37
15 4.78
6 1.91
0 0.00
252 80.25
62 19.75%
92  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 71
0 0.00
4 5.63
6 8.45
4 5.63
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
93  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
94  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 333
16 4.80
0 0.00
49 14.71
0 0.00
0 0.00
268 80.48
65 19.52%
95  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
96  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 36
0 0.00
5 13.89
0 0.00
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
97  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 67
3 4.48
7 10.45
2 2.99
1 1.49
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
98  โรงเรียนบ้านผึ้ง 31
1 3.23
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
99  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 63
2 3.17
5 7.94
5 7.94
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
100  โรงเรียนบ้านนางาม 84
14 16.67
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
101  โรงเรียนบ้านเสียว 74
2 2.70
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
102  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 85
2 2.35
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
103  โรงเรียนบ้านจิก 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
104  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 123
2 1.63
5 4.07
16 13.01
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
105  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 82
1 1.22
7 8.54
6 7.32
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
106  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 176
0 0.00
13 7.39
19 10.80
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
107  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 441
32 7.26
10 2.27
19 4.31
19 4.31
0 0.00
361 81.86
80 18.14%
108  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 94
3 3.19
1 1.06
13 13.83
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
109  โรงเรียนบ้านห่องเตย 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
110  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 39
2 5.13
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
111  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 162
9 5.56
0 0.00
18 11.11
2 1.23
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
112  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 73
7 9.59
2 2.74
3 4.11
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
113  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
114  โรงเรียนบ้านสามัคคี 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
115  โรงเรียนบ้านโนนสูง 85
3 3.53
4 4.71
3 3.53
2 2.35
3 3.53
70 82.35
15 17.65%
116  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
117  โรงเรียนบ้านคำเดือย 223
7 3.14
11 4.93
21 9.42
0 0.00
0 0.00
184 82.51
39 17.49%
118  โรงเรียนนาผือโคกกอก 109
3 2.75
7 6.42
7 6.42
2 1.83
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
119  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
4 8.70
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
120  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
121  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 112
7 6.25
3 2.68
8 7.14
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 154
9 5.84
6 3.90
11 7.14
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
123  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 137
1 0.73
5 3.65
16 11.68
0 0.00
1 0.73
114 83.21
23 16.79%
124  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 287
16 5.57
9 3.14
23 8.01
0 0.00
0 0.00
239 83.28
48 16.72%
125  โรงเรียนบ่อบุโปโล 138
7 5.07
5 3.62
3 2.17
5 3.62
3 2.17
115 83.33
23 16.67%
126  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 60
2 3.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
127  โรงเรียนบ้านนาเยีย 138
2 1.45
1 0.72
20 14.49
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
128  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 102
3 2.94
7 6.86
3 2.94
2 1.96
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
129  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 187
6 3.21
12 6.42
9 4.81
3 1.60
1 0.53
156 83.42
31 16.58%
130  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
131  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 116
3 2.59
0 0.00
8 6.90
3 2.59
5 4.31
97 83.62
19 16.38%
132  โรงเรียนมิ่งมงคล 86
5 5.81
2 2.33
4 4.65
0 0.00
3 3.49
72 83.72
14 16.28%
133  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 87
5 5.75
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
134  โรงเรียนบ้านชะแงะ 56
2 3.57
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
135  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 106
5 4.72
1 0.94
11 10.38
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
136  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
137  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 151
9 5.96
0 0.00
14 9.27
1 0.66
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
138  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 214
6 2.80
4 1.87
17 7.94
7 3.27
0 0.00
180 84.11
34 15.89%
139  โรงเรียนบ้านนายูง 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
3 4.76
53 84.13
10 15.87%
140  โรงเรียนบ้านดอนชาด 45
4 8.89
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
141  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
142  โรงเรียนบ้านศรีราชา 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
143  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 99
7 7.07
1 1.01
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
144  โรงเรียนบ้านนาเรือง 73
7 9.59
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
145  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 239
13 5.44
9 3.77
7 2.93
7 2.93
0 0.00
203 84.94
36 15.06%
146  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 94
9 9.57
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
147  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 128
2 1.56
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
148  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 81
3 3.70
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
149  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 129
7 5.43
5 3.88
7 5.43
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
150  โรงเรียนบ้านไร่ขี 163
10 6.13
0 0.00
14 8.59
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
151  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
152  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 136
5 3.68
5 3.68
10 7.35
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
153  โรงเรียนบ้านห้วยทม 136
8 5.88
3 2.21
9 6.62
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
154  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
155  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
156  โรงเรียนบ้านโนนกุง 96
8 8.33
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
157  โรงเรียนบ้านไก่คำ 117
5 4.27
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
158  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 125
0 0.00
4 3.20
10 8.00
4 3.20
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
160  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 161
3 1.86
6 3.73
13 8.07
0 0.00
1 0.62
138 85.71
23 14.29%
161  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 211
13 6.16
10 4.74
3 1.42
3 1.42
1 0.47
181 85.78
30 14.22%
162  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 85
5 5.88
3 3.53
3 3.53
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
163  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
164  โรงเรียนบ้านโนนจาน 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
165  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 36
1 2.78
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
166  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 87
2 2.30
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
167  โรงเรียนบ้านนาเมือง 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
168  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
169  โรงเรียนบ้านตาด 95
2 2.11
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
170  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 82
0 0.00
0 0.00
9 10.98
0 0.00
2 2.44
71 86.59
11 13.41%
171  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 97
2 2.06
1 1.03
8 8.25
2 2.06
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
172  โรงเรียนบ้านดอนแดง 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
173  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
174  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
175  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
6 7.14
0 0.00
2 2.38
0 0.00
3 3.57
73 86.90
11 13.10%
176  โรงเรียนบ้านโพนทอง 277
24 8.66
3 1.08
9 3.25
0 0.00
0 0.00
241 87.00
36 13.00%
177  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
2 2.60
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
178  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 78
6 7.69
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
179  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
180  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 102
4 3.92
0 0.00
5 4.90
4 3.92
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
181  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
182  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 161
9 5.59
2 1.24
9 5.59
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
183  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 100
3 3.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
184  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 144
4 2.78
4 2.78
9 6.25
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
185  โรงเรียนบ้านคันสูง 68
1 1.47
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
186  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 77
3 3.90
0 0.00
3 3.90
3 3.90
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
187  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
188  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
189  โรงเรียนบ้านดอนหมู 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
190  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
191  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
32 88.89
4 11.11%
192  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 409
10 2.44
2 0.49
32 7.82
0 0.00
0 0.00
365 89.24
44 10.76%
193  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 121
2 1.65
4 3.31
7 5.79
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
194  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
195  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 85
5 5.88
1 1.18
3 3.53
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
196  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 104
5 4.81
2 1.92
4 3.85
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
197  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 109
5 4.59
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
198  โรงเรียนบ้านโนนงาม 112
6 5.36
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
199  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
200  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 145
3 2.07
5 3.45
4 2.76
1 0.69
1 0.69
131 90.34
14 9.66%
201  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
202  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
203  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 160
3 1.88
3 1.88
9 5.63
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
204  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 96
6 6.25
3 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
205  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
206  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 378
16 4.23
8 2.12
11 2.91
0 0.00
0 0.00
343 90.74
35 9.26%
207  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 88
3 3.41
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
208  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
209  โรงเรียนบ้านกุดสิม 88
0 0.00
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
210  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 77
6 7.79
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
211  โรงเรียนบ้านเชือก 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
212  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
2 2.47
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
213  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 59
0 0.00
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
214  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
215  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 90
3 3.33
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
216  โรงเรียนบ้านนาคำ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
217  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
218  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
219  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 336
6 1.79
3 0.89
1 0.30
9 2.68
6 1.79
311 92.56
25 7.44%
220  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
221  โรงเรียนบ้านโนนแคน 103
3 2.91
0 0.00
2 1.94
2 1.94
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
222  โรงเรียนบ้านนิคม 91
1 1.10
0 0.00
3 3.30
2 2.20
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
223  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 46
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
224  โรงเรียนบ้านนาสีดา 155
1 0.65
2 1.29
5 3.23
1 0.65
1 0.65
145 93.55
10 6.45%
225  โรงเรียนบ้านทวีผล 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
226  โรงเรียนบ้านหนองยาง 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
227  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
228  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 117
3 2.56
1 0.85
3 2.56
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
229  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 135
3 2.22
3 2.22
1 0.74
1 0.74
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
230  โรงเรียนบ้านดงสวาง 51
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
231  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
1 1.85
51 94.44
3 5.56%
232  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
233  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
234  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 153
1 0.65
0 0.00
3 1.96
3 1.96
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
235  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 70
3 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
236  โรงเรียนบ้านบาก 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
237  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
238  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 84
2 2.38
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
239  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
240  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
39 97.50
1 2.50%
241  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
242  โรงเรียนบ้านคำโพน 89
1 1.12
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
243  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 685
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 1.31
0 0.00
676 98.69
9 1.31%
244  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,471 5.62
เตี้ย  689 2.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,157 8.24
ผอมและเตี้ย  463 1.77
อ้วนและเตี้ย  211 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,197 80.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,991 คน


19.06%


Powered By www.thaieducation.net