ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 187
31 16.58
22 11.76
4 2.14
53 28.34
26 13.90
51 27.27
136 72.73%
2  โรงเรียนบ้านสน 337
27 8.01
17 5.04
31 9.20
44 13.06
48 14.24
170 50.45
167 49.55%
3  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 313
28 8.95
23 7.35
41 13.10
23 7.35
29 9.27
169 53.99
144 46.01%
4  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 85
7 8.24
14 16.47
7 8.24
6 7.06
3 3.53
48 56.47
37 43.53%
5  โรงเรียนบ้านลำหาด 159
15 9.43
14 8.81
6 3.77
18 11.32
16 10.06
90 56.60
69 43.40%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 144
12 8.33
24 16.67
9 6.25
10 6.94
3 2.08
86 59.72
58 40.28%
7  โรงเรียนบ้านจีกแดก 53
6 11.32
5 9.43
2 3.77
5 9.43
3 5.66
32 60.38
21 39.62%
8  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 271
20 7.38
11 4.06
20 7.38
31 11.44
23 8.49
166 61.25
105 38.75%
9  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 93
14 15.05
5 5.38
4 4.30
7 7.53
6 6.45
57 61.29
36 38.71%
10  โรงเรียนบ้านตะโนน 336
23 6.85
13 3.87
9 2.68
46 13.69
38 11.31
207 61.61
129 38.39%
11  โรงเรียนบ้านมะเมียง 248
28 11.29
14 5.65
36 14.52
15 6.05
2 0.81
153 61.69
95 38.31%
12  โรงเรียนบ้านตาโมม 195
5 2.56
10 5.13
18 9.23
15 7.69
26 13.33
121 62.05
74 37.95%
13  โรงเรียนบ้านทัพทัน 130
15 11.54
10 7.69
9 6.92
14 10.77
1 0.77
81 62.31
49 37.69%
14  โรงเรียนบ้านปวงตึก 269
28 10.41
20 7.43
10 3.72
22 8.18
21 7.81
168 62.45
101 37.55%
15  โรงเรียนดมวิทยาคาร 209
22 10.53
11 5.26
16 7.66
19 9.09
10 4.78
131 62.68
78 37.32%
16  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 93
13 13.98
8 8.60
6 6.45
5 5.38
2 2.15
59 63.44
34 36.56%
17  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 39
8 20.51
2 5.13
4 10.26
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
18  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 257
21 8.17
11 4.28
17 6.61
22 8.56
21 8.17
165 64.20
92 35.80%
19  โรงเรียนบ้านสำโรง 111
17 15.32
15 13.51
7 6.31
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
20  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 760
52 6.84
28 3.68
47 6.18
84 11.05
55 7.24
494 65.00
266 35.00%
21  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 133
11 8.27
5 3.76
30 22.56
0 0.00
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
22  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 139
17 12.23
14 10.07
12 8.63
5 3.60
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
23  โรงเรียนบ้านพนมดิน 203
6 2.96
11 5.42
18 8.87
16 7.88
18 8.87
134 66.01
69 33.99%
24  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 252
9 3.57
10 3.97
24 9.52
19 7.54
23 9.13
167 66.27
85 33.73%
25  โรงเรียนบ้านสมุด 86
10 11.63
5 5.81
13 15.12
1 1.16
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
26  โรงเรียนบ้านวังปลัด 128
12 9.38
14 10.94
14 10.94
3 2.34
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
27  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
13 8.90
18 12.33
17 11.64
0 0.00
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 239
22 9.21
15 6.28
8 3.35
18 7.53
14 5.86
162 67.78
77 32.22%
29  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 277
27 9.75
16 5.78
20 7.22
13 4.69
10 3.61
191 68.95
86 31.05%
30  โรงเรียนบ้านศรีนวล 181
15 8.29
13 7.18
27 14.92
1 0.55
0 0.00
125 69.06
56 30.94%
31  โรงเรียนบ้านอาโพน 302
29 9.60
16 5.30
20 6.62
14 4.64
12 3.97
211 69.87
91 30.13%
32  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1103
49 4.44
20 1.81
87 7.89
68 6.17
107 9.70
772 69.99
331 30.01%
33  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
10 14.71
5 7.35
3 4.41
1 1.47
1 1.47
48 70.59
20 29.41%
34  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 151
5 3.31
7 4.64
17 11.26
8 5.30
7 4.64
107 70.86
44 29.14%
35  โรงเรียนบ้านณรงค์ 158
13 8.23
13 8.23
10 6.33
7 4.43
3 1.90
112 70.89
46 29.11%
36  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 104
4 3.85
9 8.65
7 6.73
5 4.81
5 4.81
74 71.15
30 28.85%
37  โรงเรียนบ้านโคกทม 201
10 4.98
8 3.98
30 14.93
7 3.48
2 1.00
144 71.64
57 28.36%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวง 200
11 5.50
15 7.50
15 7.50
7 3.50
7 3.50
145 72.50
55 27.50%
39  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 172
27 15.70
7 4.07
12 6.98
1 0.58
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
40  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 328
22 6.71
30 9.15
26 7.93
10 3.05
1 0.30
239 72.87
89 27.13%
41  โรงเรียนบ้านจรัส 296
11 3.72
11 3.72
9 3.04
22 7.43
27 9.12
216 72.97
80 27.03%
42  โรงเรียนบ้านสวาท 74
12 16.22
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
43  โรงเรียนบ้านตานี 226
15 6.64
18 7.96
23 10.18
4 1.77
1 0.44
165 73.01
61 26.99%
44  โรงเรียนบ้านปราสาท 101
15 14.85
5 4.95
4 3.96
3 2.97
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
45  โรงเรียนจตุคามวิทยา 135
9 6.67
8 5.93
4 2.96
8 5.93
7 5.19
99 73.33
36 26.67%
46  โรงเรียนบ้านเสรียง 140
16 11.43
10 7.14
8 5.71
3 2.14
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
47  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 61
5 8.20
4 6.56
3 4.92
4 6.56
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
48  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 167
8 4.79
7 4.19
15 8.98
13 7.78
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
49  โรงเรียนบ้านจารย์ 373
27 7.24
25 6.70
34 9.12
8 2.14
2 0.54
277 74.26
96 25.74%
50  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 179
18 10.06
16 8.94
11 6.15
0 0.00
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
51  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 179
7 3.91
11 6.15
6 3.35
7 3.91
14 7.82
134 74.86
45 25.14%
52  โรงเรียนบ้านตาวัง 137
8 5.84
2 1.46
11 8.03
13 9.49
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
53  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1990
230 11.56
55 2.76
195 9.80
12 0.60
0 0.00
1498 75.28
492 24.72%
54  โรงเรียนบ้านกูน 174
3 1.72
4 2.30
14 8.05
7 4.02
15 8.62
131 75.29
43 24.71%
55  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 126
4 3.17
3 2.38
7 5.56
7 5.56
10 7.94
95 75.40
31 24.60%
56  โรงเรียนบ้านสกล 143
12 8.39
22 15.38
0 0.00
0 0.00
1 0.70
108 75.52
35 24.48%
57  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 189
8 4.23
6 3.17
14 7.41
8 4.23
10 5.29
143 75.66
46 24.34%
58  โรงเรียนบ้านขอนแตก 185
7 3.78
10 5.41
14 7.57
7 3.78
7 3.78
140 75.68
45 24.32%
59  โรงเรียนบ้านจารย์ 132
11 8.33
7 5.30
7 5.30
5 3.79
2 1.52
100 75.76
32 24.24%
60  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 128
8 6.25
6 4.69
7 5.47
6 4.69
4 3.13
97 75.78
31 24.22%
61  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 274
13 4.74
7 2.55
11 4.01
20 7.30
15 5.47
208 75.91
66 24.09%
62  โรงเรียนบ้านลำพุก 100
5 5.00
2 2.00
4 4.00
10 10.00
3 3.00
76 76.00
24 24.00%
63  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 218
22 10.09
0 0.00
29 13.30
0 0.00
0 0.00
167 76.61
51 23.39%
64  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 154
9 5.84
7 4.55
18 11.69
2 1.30
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
65  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 130
7 5.38
2 1.54
11 8.46
6 4.62
4 3.08
100 76.92
30 23.08%
66  โรงเรียนบ้านกะปู 96
3 3.13
2 2.08
15 15.63
2 2.08
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
67  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 83
2 2.41
3 3.61
2 2.41
7 8.43
5 6.02
64 77.11
19 22.89%
68  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 166
10 6.02
11 6.63
10 6.02
3 1.81
4 2.41
128 77.11
38 22.89%
69  โรงเรียนบ้านตอกตรา 156
12 7.69
9 5.77
10 6.41
1 0.64
3 1.92
121 77.56
35 22.44%
70  โรงเรียนบ้านสะกาด 161
17 10.56
9 5.59
9 5.59
0 0.00
1 0.62
125 77.64
36 22.36%
71  โรงเรียนบ้านสวายซอ 180
21 11.67
0 0.00
14 7.78
5 2.78
0 0.00
140 77.78
40 22.22%
72  โรงเรียนบ้านบักจรัง 281
12 4.27
17 6.05
14 4.98
13 4.63
5 1.78
220 78.29
61 21.71%
73  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 209
16 7.66
23 11.00
6 2.87
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
74  โรงเรียนบ้านละมงค์ 219
13 5.94
9 4.11
21 9.59
3 1.37
1 0.46
172 78.54
47 21.46%
75  โรงเรียนบ้านอำปึล 233
13 5.58
16 6.87
16 6.87
5 2.15
0 0.00
183 78.54
50 21.46%
76  โรงเรียนบ้านแดง 179
11 6.15
4 2.23
19 10.61
3 1.68
1 0.56
141 78.77
38 21.23%
77  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 66
4 6.06
6 9.09
2 3.03
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
78  โรงเรียนบ้านด่าน 339
21 6.19
14 4.13
13 3.83
13 3.83
9 2.65
269 79.35
70 20.65%
79  โรงเรียนบ้านโจรก 322
16 4.97
9 2.80
14 4.35
22 6.83
5 1.55
256 79.50
66 20.50%
80  โรงเรียนบ้านตาเบา 132
10 7.58
3 2.27
8 6.06
6 4.55
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
81  โรงเรียนบ้านคูตัน 163
9 5.52
9 5.52
6 3.68
4 2.45
5 3.07
130 79.75
33 20.25%
82  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 79
3 3.80
4 5.06
9 11.39
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
83  โรงเรียนบ้านสะแร 168
7 4.17
9 5.36
18 10.71
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
84  โรงเรียนบ้านชำสมิง 144
6 4.17
5 3.47
9 6.25
4 2.78
5 3.47
115 79.86
29 20.14%
85  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 110
7 6.36
3 2.73
6 5.45
4 3.64
2 1.82
88 80.00
22 20.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 140
10 7.14
9 6.43
8 5.71
1 0.71
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
87  โรงเรียนบ้านอาวอก 100
9 9.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
88  โรงเรียนบ้านสังขะ 287
12 4.18
12 4.18
13 4.53
12 4.18
8 2.79
230 80.14
57 19.86%
89  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 227
8 3.52
4 1.76
8 3.52
13 5.73
12 5.29
182 80.18
45 19.82%
90  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 152
16 10.53
5 3.29
7 4.61
2 1.32
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
91  โรงเรียนบ้านพนม 52
2 3.85
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
92  โรงเรียนบ้านปลัด 256
15 5.86
1 0.39
5 1.95
13 5.08
15 5.86
207 80.86
49 19.14%
93  โรงเรียนบ้านสนบ 272
22 8.09
1 0.37
27 9.93
2 0.74
0 0.00
220 80.88
52 19.12%
94  โรงเรียนบ้านโสน 157
18 11.46
2 1.27
10 6.37
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
95  โรงเรียนบ้านตาพราม 121
5 4.13
3 2.48
6 4.96
5 4.13
4 3.31
98 80.99
23 19.01%
96  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 323
12 3.72
13 4.02
36 11.15
0 0.00
0 0.00
262 81.11
61 18.89%
97  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 90
2 2.22
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
98  โรงเรียนบ้านจีกแดก 53
1 1.89
5 9.43
2 3.77
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
99  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 101
8 7.92
4 3.96
6 5.94
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 395
20 5.06
7 1.77
25 6.33
22 5.57
0 0.00
321 81.27
74 18.73%
101  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 70
1 1.43
2 2.86
10 14.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
102  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 218
10 4.59
4 1.83
25 11.47
1 0.46
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
103  โรงเรียนบ้านจังเอิล 60
1 1.67
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
104  โรงเรียนบ้านกล้วย 225
25 11.11
0 0.00
15 6.67
0 0.00
1 0.44
184 81.78
41 18.22%
105  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 121
6 4.96
4 3.31
11 9.09
1 0.83
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
106  โรงเรียนบ้านราวนคร 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
107  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 245
21 8.57
11 4.49
11 4.49
0 0.00
0 0.00
202 82.45
43 17.55%
108  โรงเรียนบ้านกุง 115
2 1.74
9 7.83
8 6.96
0 0.00
1 0.87
95 82.61
20 17.39%
109  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 174
10 5.75
8 4.60
5 2.87
7 4.02
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
110  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 157
9 5.73
1 0.64
15 9.55
2 1.27
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
111  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 233
9 3.86
5 2.15
5 2.15
14 6.01
7 3.00
193 82.83
40 17.17%
112  โรงเรียนบ้านโดง 181
6 3.31
5 2.76
7 3.87
8 4.42
5 2.76
150 82.87
31 17.13%
113  โรงเรียนบ้านตายัวะ 82
10 12.20
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
114  โรงเรียนบ้านลันแต้ 178
15 8.43
6 3.37
5 2.81
4 2.25
0 0.00
148 83.15
30 16.85%
115  โรงเรียนบ้านบักดอก 298
11 3.69
0 0.00
18 6.04
9 3.02
12 4.03
248 83.22
50 16.78%
116  โรงเรียนบ้านสวาย 143
4 2.80
4 2.80
16 11.19
0 0.00
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
117  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 197
8 4.06
5 2.54
20 10.15
0 0.00
0 0.00
164 83.25
33 16.75%
118  โรงเรียนบ้านรันเดง 193
11 5.70
7 3.63
6 3.11
4 2.07
4 2.07
161 83.42
32 16.58%
119  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 244
10 4.10
9 3.69
20 8.20
1 0.41
0 0.00
204 83.61
40 16.39%
120  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 172
18 10.47
0 0.00
10 5.81
0 0.00
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
121  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 384
13 3.39
13 3.39
35 9.11
1 0.26
0 0.00
322 83.85
62 16.15%
122  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 143
4 2.80
8 5.59
11 7.69
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
123  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 56
1 1.79
4 7.14
3 5.36
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
124  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 175
20 11.43
2 1.14
6 3.43
0 0.00
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
125  โรงเรียนบ้านก็วล 119
5 4.20
3 2.52
7 5.88
3 2.52
1 0.84
100 84.03
19 15.97%
126  โรงเรียนบ้านชำเบง 271
7 2.58
9 3.32
13 4.80
6 2.21
8 2.95
228 84.13
43 15.87%
127  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 198
11 5.56
7 3.54
7 3.54
6 3.03
0 0.00
167 84.34
31 15.66%
128  โรงเรียนบ้านนาครอง 71
4 5.63
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
129  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 155
5 3.23
6 3.87
10 6.45
3 1.94
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
130  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 136
8 5.88
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
131  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 386
27 6.99
18 4.66
14 3.63
0 0.00
0 0.00
327 84.72
59 15.28%
132  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 190
7 3.68
13 6.84
8 4.21
1 0.53
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
133  โรงเรียนบ้านโคลด 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
134  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 259
15 5.79
5 1.93
9 3.47
7 2.70
3 1.16
220 84.94
39 15.06%
135  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 193
9 4.66
5 2.59
15 7.77
0 0.00
0 0.00
164 84.97
29 15.03%
136  โรงเรียนบ้านแนงมุด 336
12 3.57
10 2.98
10 2.98
9 2.68
9 2.68
286 85.12
50 14.88%
137  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 209
17 8.13
3 1.44
5 2.39
4 1.91
2 0.96
178 85.17
31 14.83%
138  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 81
2 2.47
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
139  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 294
11 3.74
12 4.08
15 5.10
5 1.70
0 0.00
251 85.37
43 14.63%
140  โรงเรียนบ้านอุโลก 322
20 6.21
12 3.73
6 1.86
8 2.48
1 0.31
275 85.40
47 14.60%
141  โรงเรียนบ้านกระสัง 243
7 2.88
10 4.12
18 7.41
0 0.00
0 0.00
208 85.60
35 14.40%
142  โรงเรียนบ้านตาเตียว 119
2 1.68
5 4.20
10 8.40
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
143  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 98
6 6.12
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
144  โรงเรียนบ้านทำนบ 141
11 7.80
3 2.13
5 3.55
1 0.71
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
145  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 71
6 8.45
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
146  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 267
10 3.75
9 3.37
18 6.74
0 0.00
0 0.00
230 86.14
37 13.86%
147  โรงเรียนบ้านมหาชัย 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
148  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 239
7 2.93
6 2.51
20 8.37
0 0.00
0 0.00
206 86.19
33 13.81%
149  โรงเรียนบ้านโพนชาย 109
5 4.59
0 0.00
9 8.26
0 0.00
1 0.92
94 86.24
15 13.76%
150  โรงเรียนมหาราช ๔ 169
5 2.96
6 3.55
12 7.10
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
151  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
152  โรงเรียนปราสาท 458
9 1.97
11 2.40
31 6.77
5 1.09
5 1.09
397 86.68
61 13.32%
153  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 91
3 3.30
2 2.20
5 5.49
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
154  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 137
2 1.46
8 5.84
6 4.38
2 1.46
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
155  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 107
3 2.80
2 1.87
9 8.41
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
156  โรงเรียนบ้านลังโกม 222
4 1.80
7 3.15
12 5.41
6 2.70
0 0.00
193 86.94
29 13.06%
157  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 186
9 4.84
4 2.15
9 4.84
2 1.08
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
158  โรงเรียนบ้านละเอาะ 179
4 2.23
7 3.91
9 5.03
2 1.12
1 0.56
156 87.15
23 12.85%
159  โรงเรียนบ้านนา 117
1 0.85
6 5.13
8 6.84
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
160  โรงเรียนบ้านสระทอง 281
7 2.49
15 5.34
11 3.91
2 0.71
1 0.36
245 87.19
36 12.81%
161  โรงเรียนบ้านโพนทอง 180
5 2.78
5 2.78
9 5.00
4 2.22
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
162  โรงเรียนบ้านตรวจ 213
8 3.76
10 4.69
8 3.76
1 0.47
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
163  โรงเรียนบ้านถนน 87
4 4.60
7 8.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
164  โรงเรียนบ้านตาเมียง 278
16 5.76
0 0.00
19 6.83
0 0.00
0 0.00
243 87.41
35 12.59%
165  โรงเรียนบ้านโคกไทร 207
4 1.93
4 1.93
3 1.45
8 3.86
7 3.38
181 87.44
26 12.56%
166  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 208
8 3.85
7 3.37
6 2.88
5 2.40
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
167  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 56
1 1.79
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
168  โรงเรียนบ้านตาลวก 153
10 6.54
7 4.58
2 1.31
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
169  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 188
3 1.60
3 1.60
4 2.13
6 3.19
7 3.72
165 87.77
23 12.23%
170  โรงเรียนบ้านตาคง 180
5 2.78
1 0.56
15 8.33
1 0.56
0 0.00
158 87.78
22 12.22%
171  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
8 4.88
2 1.22
0 0.00
4 2.44
6 3.66
144 87.80
20 12.20%
172  โรงเรียนบ้านบัวเชด 208
10 4.81
0 0.00
11 5.29
2 0.96
2 0.96
183 87.98
25 12.02%
173  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 495
22 4.44
25 5.05
11 2.22
1 0.20
0 0.00
436 88.08
59 11.92%
174  โรงเรียนบ้านเถกิง 228
8 3.51
6 2.63
13 5.70
0 0.00
0 0.00
201 88.16
27 11.84%
175  โรงเรียนบ้านคะนา 86
6 6.98
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
176  โรงเรียนบ้านสีโค 69
3 4.35
3 4.35
1 1.45
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
177  โรงเรียนอมรินทราวารี 287
6 2.09
4 1.39
22 7.67
0 0.00
0 0.00
255 88.85
32 11.15%
178  โรงเรียนบ้านรุน 439
13 2.96
4 0.91
22 5.01
4 0.91
5 1.14
391 89.07
48 10.93%
179  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 121
3 2.48
4 3.31
4 3.31
1 0.83
1 0.83
108 89.26
13 10.74%
180  โรงเรียนบ้านถนนชัย 170
6 3.53
5 2.94
7 4.12
0 0.00
0 0.00
152 89.41
18 10.59%
181  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 343
11 3.21
13 3.79
11 3.21
1 0.29
0 0.00
307 89.50
36 10.50%
182  โรงเรียนบ้านน้อย 143
4 2.80
1 0.70
8 5.59
2 1.40
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
183  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 105
3 2.86
2 1.90
6 5.71
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
184  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 240
13 5.42
2 0.83
10 4.17
0 0.00
0 0.00
215 89.58
25 10.42%
185  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 173
6 3.47
2 1.16
8 4.62
2 1.16
0 0.00
155 89.60
18 10.40%
186  โรงเรียนบ้านคลอง 177
8 4.52
1 0.56
8 4.52
1 0.56
0 0.00
159 89.83
18 10.17%
187  โรงเรียนประชาสามัคคี 230
9 3.91
4 1.74
10 4.35
0 0.00
0 0.00
207 90.00
23 10.00%
188  โรงเรียนบ้านโนนทอง 121
5 4.13
2 1.65
5 4.13
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
189  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 143
5 3.50
1 0.70
8 5.59
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
190  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 225
10 4.44
0 0.00
12 5.33
0 0.00
0 0.00
203 90.22
22 9.78%
191  โรงเรียนบ้านศาลา 95
4 4.21
2 2.11
1 1.05
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
192  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 180
5 2.78
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
163 90.56
17 9.44%
193  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 86
2 2.33
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
194  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 344
9 2.62
6 1.74
6 1.74
6 1.74
5 1.45
312 90.70
32 9.30%
195  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 140
3 2.14
1 0.71
7 5.00
2 1.43
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
196  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
5 3.76
0 0.00
7 5.26
0 0.00
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
197  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 211
7 3.32
4 1.90
7 3.32
1 0.47
0 0.00
192 91.00
19 9.00%
198  โรงเรียนบ้านจบก 112
2 1.79
1 0.89
6 5.36
1 0.89
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
199  โรงเรียนบ้านเตาแดก 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
200  โรงเรียนบ้านเสกกอง 136
4 2.94
2 1.47
4 2.94
2 1.47
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
201  โรงเรียนบ้านสะเดา 272
5 1.84
7 2.57
8 2.94
3 1.10
0 0.00
249 91.54
23 8.46%
202  โรงเรียนบ้านกระวัน 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
203  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
204  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
205  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 133
2 1.50
3 2.26
6 4.51
0 0.00
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
206  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 170
1 0.59
0 0.00
11 6.47
2 1.18
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
207  โรงเรียนบ้านสนวน 110
5 4.55
1 0.91
3 2.73
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
208  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 149
1 0.67
2 1.34
9 6.04
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
209  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 113
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
1 0.88
104 92.04
9 7.96%
210  โรงเรียนบ้านแสนกาง 165
3 1.82
4 2.42
5 3.03
1 0.61
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
211  โรงเรียนบ้านตะเคียน 168
2 1.19
4 2.38
7 4.17
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
212  โรงเรียนบ้านอังกอล 105
0 0.00
3 2.86
5 4.76
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
213  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 85
4 4.71
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
214  โรงเรียนบ้านกู่ 158
4 2.53
3 1.90
4 2.53
0 0.00
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
215  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 116
2 1.72
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
216  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
217  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 161
2 1.24
0 0.00
9 5.59
0 0.00
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
218  โรงเรียนบ้านไทร 134
4 2.99
4 2.99
1 0.75
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
219  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
220  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 166
3 1.81
0 0.00
7 4.22
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
221  โรงเรียนบ้านตาวร 188
3 1.60
3 1.60
5 2.66
0 0.00
0 0.00
177 94.15
11 5.85%
222  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
223  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 187
2 1.07
0 0.00
7 3.74
0 0.00
0 0.00
178 95.19
9 4.81%
224  โรงเรียนบ้านคูขาด 132
4 3.03
0 0.00
0 0.00
2 1.52
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
225  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
226  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 360
10 2.78
0 0.00
5 1.39
0 0.00
0 0.00
345 95.83
15 4.17%
227  โรงเรียนบ้านตราด 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
228  โรงเรียนบ้านโคกกรม 127
2 1.57
1 0.79
1 0.79
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
229  โรงเรียนบ้านหนองยาว 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
230  โรงเรียนบ้านกะดาด 221
3 1.36
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
217 98.19
4 1.81%
231  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 299
1 0.33
0 0.00
3 1.00
0 0.00
0 0.00
295 98.66
4 1.34%
232  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
233  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  43,716 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,419 5.53
เตี้ย  1,518 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,656 6.08
ผอมและเตี้ย  1,189 2.72
อ้วนและเตี้ย  846 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,088 80.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,628 คน


19.74%


Powered By www.thaieducation.net