ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 33
15 45.45
3 9.09
11 33.33
0 0.00
4 12.12
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 296
119 40.20
25 8.45
21 7.09
28 9.46
26 8.78
77 26.01
219 73.99%
3  โรงเรียนบ้านสระขุด 143
18 12.59
13 9.09
13 9.09
31 21.68
26 18.18
42 29.37
101 70.63%
4  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 83
25 30.12
15 18.07
9 10.84
5 6.02
0 0.00
29 34.94
54 65.06%
5  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 82
13 15.85
8 9.76
17 20.73
10 12.20
3 3.66
31 37.80
51 62.20%
6  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 60
4 6.67
2 3.33
30 50.00
0 0.00
0 0.00
24 40.00
36 60.00%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 54
9 16.67
12 22.22
7 12.96
2 3.70
2 3.70
22 40.74
32 59.26%
8  โรงเรียนบ้านสระสะแก 170
26 15.29
11 6.47
33 19.41
9 5.29
14 8.24
77 45.29
93 54.71%
9  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 70
7 10.00
8 11.43
14 20.00
5 7.14
4 5.71
32 45.71
38 54.29%
10  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 78
19 24.36
10 12.82
7 8.97
6 7.69
0 0.00
36 46.15
42 53.85%
11  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 401
72 17.96
51 12.72
64 15.96
13 3.24
6 1.50
195 48.63
206 51.37%
12  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 76
27 35.53
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
37 48.68
39 51.32%
13  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 64
6 9.38
6 9.38
8 12.50
4 6.25
4 6.25
36 56.25
28 43.75%
14  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 140
20 14.29
15 10.71
16 11.43
9 6.43
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
15  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1718
178 10.36
172 10.01
197 11.47
99 5.76
80 4.66
992 57.74
726 42.26%
16  โรงเรียนบ้านสันติสุข 138
3 2.17
7 5.07
19 13.77
10 7.25
19 13.77
80 57.97
58 42.03%
17  โรงเรียนบ้านโนนทอง 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
18  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 116
6 5.17
2 1.72
14 12.07
8 6.90
16 13.79
70 60.34
46 39.66%
19  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 138
26 18.84
11 7.97
17 12.32
0 0.00
0 0.00
84 60.87
54 39.13%
20  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 185
25 13.51
38 20.54
6 3.24
3 1.62
0 0.00
113 61.08
72 38.92%
21  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 150
10 6.67
21 14.00
22 14.67
2 1.33
2 1.33
93 62.00
57 38.00%
22  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 116
30 25.86
4 3.45
8 6.90
2 1.72
0 0.00
72 62.07
44 37.93%
23  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 88
13 14.77
8 9.09
7 7.95
5 5.68
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
24  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 78
5 6.41
8 10.26
16 20.51
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
25  โรงเรียนบ้านหนองแวง 203
31 15.27
14 6.90
30 14.78
0 0.00
0 0.00
128 63.05
75 36.95%
26  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 304
13 4.28
14 4.61
30 9.87
27 8.88
21 6.91
199 65.46
105 34.54%
27  โรงเรียนบ้านถาวร 183
15 8.20
7 3.83
33 18.03
3 1.64
5 2.73
120 65.57
63 34.43%
28  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 108
8 7.41
5 4.63
8 7.41
8 7.41
8 7.41
71 65.74
37 34.26%
29  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 121
13 10.74
15 12.40
12 9.92
1 0.83
0 0.00
80 66.12
41 33.88%
30  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 126
8 6.35
9 7.14
21 16.67
2 1.59
2 1.59
84 66.67
42 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 61
0 0.00
6 9.84
0 0.00
2 3.28
12 19.67
41 67.21
20 32.79%
32  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 71
4 5.63
5 7.04
5 7.04
4 5.63
5 7.04
48 67.61
23 32.39%
33  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 28
4 14.29
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
34  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 138
15 10.87
2 1.45
4 2.90
17 12.32
6 4.35
94 68.12
44 31.88%
35  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 63
13 20.63
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
36  โรงเรียนบ้านคลองหิน 185
21 11.35
14 7.57
17 9.19
6 3.24
0 0.00
127 68.65
58 31.35%
37  โรงเรียนบ้านไทรออ 32
3 9.38
3 9.38
3 9.38
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
38  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 128
22 17.19
5 3.91
12 9.38
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
39  โรงเรียนบ้านหนองมัน 102
12 11.76
0 0.00
19 18.63
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
40  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 66
5 7.58
1 1.52
14 21.21
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
41  โรงเรียนบ้านตากอง 138
14 10.14
9 6.52
16 11.59
0 0.00
2 1.45
97 70.29
41 29.71%
42  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 142
5 3.52
2 1.41
16 11.27
7 4.93
12 8.45
100 70.42
42 29.58%
43  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 129
11 8.53
5 3.88
16 12.40
6 4.65
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
44  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 126
11 8.73
4 3.17
21 16.67
1 0.79
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
45  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 127
10 7.87
8 6.30
18 14.17
0 0.00
1 0.79
90 70.87
37 29.13%
46  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 185
34 18.38
0 0.00
17 9.19
2 1.08
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 120
22 18.33
0 0.00
8 6.67
0 0.00
4 3.33
86 71.67
34 28.33%
48  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 177
19 10.73
8 4.52
13 7.34
10 5.65
0 0.00
127 71.75
50 28.25%
49  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 25
2 8.00
2 8.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
50  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 148
13 8.78
6 4.05
19 12.84
0 0.00
3 2.03
107 72.30
41 27.70%
51  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 290
31 10.69
9 3.10
35 12.07
5 1.72
0 0.00
210 72.41
80 27.59%
52  โรงเรียนบ้านยายคำ 69
6 8.70
4 5.80
5 7.25
3 4.35
1 1.45
50 72.46
19 27.54%
53  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 121
10 8.26
13 10.74
7 5.79
2 1.65
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
54  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 140
10 7.14
5 3.57
12 8.57
5 3.57
5 3.57
103 73.57
37 26.43%
55  โรงเรียนบ้านสระขาม 219
19 8.68
17 7.76
9 4.11
6 2.74
5 2.28
163 74.43
56 25.57%
56  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 118
4 3.39
9 7.63
16 13.56
1 0.85
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
57  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 67
3 4.48
3 4.48
4 5.97
7 10.45
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
58  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1648
135 8.19
24 1.46
159 9.65
68 4.13
29 1.76
1233 74.82
415 25.18%
59  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 170
7 4.12
1 0.59
21 12.35
12 7.06
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
60  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 114
9 7.89
8 7.02
11 9.65
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
61  โรงเรียนบ้านเสลา 95
5 5.26
1 1.05
17 17.89
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
62  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 29
3 10.34
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
63  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 116
11 9.48
6 5.17
10 8.62
0 0.00
1 0.86
88 75.86
28 24.14%
64  โรงเรียนบ้านโคกยาง 200
18 9.00
0 0.00
23 11.50
5 2.50
2 1.00
152 76.00
48 24.00%
65  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 121
8 6.61
4 3.31
14 11.57
3 2.48
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
66  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 192
22 11.46
7 3.65
15 7.81
1 0.52
1 0.52
146 76.04
46 23.96%
67  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 109
12 11.01
3 2.75
11 10.09
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
68  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 181
6 3.31
9 4.97
22 12.15
5 2.76
1 0.55
138 76.24
43 23.76%
69  โรงเรียนบ้านสวายสอ 38
2 5.26
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 64
4 6.25
4 6.25
7 10.94
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
71  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 147
6 4.08
3 2.04
23 15.65
2 1.36
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
72  โรงเรียนบ้านหนองโสน 107
11 10.28
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
73  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 174
15 8.62
5 2.87
6 3.45
7 4.02
6 3.45
135 77.59
39 22.41%
74  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 148
3 2.03
11 7.43
19 12.84
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
75  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 446
18 4.04
10 2.24
47 10.54
7 1.57
16 3.59
348 78.03
98 21.97%
76  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 192
3 1.56
3 1.56
32 16.67
4 2.08
0 0.00
150 78.13
42 21.88%
77  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 87
5 5.75
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
78  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 110
4 3.64
0 0.00
16 14.55
4 3.64
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
79  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 92
6 6.52
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
80  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 138
8 5.80
5 3.62
12 8.70
5 3.62
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
81  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 66
1 1.52
6 9.09
4 6.06
3 4.55
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
82  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 71
6 8.45
4 5.63
5 7.04
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
83  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 67
7 10.45
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
84  โรงเรียนบ้านบุ 158
6 3.80
12 7.59
15 9.49
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
85  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 270
11 4.07
9 3.33
34 12.59
0 0.00
1 0.37
215 79.63
55 20.37%
86  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 167
11 6.59
9 5.39
6 3.59
6 3.59
2 1.20
133 79.64
34 20.36%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 144
6 4.17
10 6.94
13 9.03
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
3 10.00
24 80.00
6 20.00%
89  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 185
11 5.95
6 3.24
10 5.41
10 5.41
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
90  โรงเรียนบ้านปากช่อง 316
15 4.75
20 6.33
25 7.91
3 0.95
0 0.00
253 80.06
63 19.94%
91  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 126
7 5.56
0 0.00
16 12.70
2 1.59
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
92  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 222
13 5.86
7 3.15
24 10.81
0 0.00
0 0.00
178 80.18
44 19.82%
93  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 101
8 7.92
1 0.99
11 10.89
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
94  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 61
5 8.20
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
95  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 104
4 3.85
3 2.88
11 10.58
2 1.92
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
96  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 193
9 4.66
6 3.11
11 5.70
11 5.70
0 0.00
156 80.83
37 19.17%
97  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
98  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 100
5 5.00
6 6.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองถนน 95
12 12.63
3 3.16
2 2.11
1 1.05
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
100  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 317
10 3.15
13 4.10
36 11.36
1 0.32
0 0.00
257 81.07
60 18.93%
101  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 472
15 3.18
36 7.63
27 5.72
8 1.69
3 0.64
383 81.14
89 18.86%
102  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 271
15 5.54
3 1.11
33 12.18
0 0.00
0 0.00
220 81.18
51 18.82%
103  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 112
7 6.25
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
104  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 86
1 1.16
2 2.33
13 15.12
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
105  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 114
7 6.14
4 3.51
10 8.77
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
106  โรงเรียนบ้านหินโคน 138
5 3.62
3 2.17
15 10.87
2 1.45
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
107  โรงเรียนวัดน้ำไหล 127
15 11.81
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
108  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 122
6 4.92
1 0.82
9 7.38
3 2.46
3 2.46
100 81.97
22 18.03%
109  โรงเรียนวราวัฒนา 145
4 2.76
2 1.38
20 13.79
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
110  โรงเรียนบ้านหนองกง 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 17.90
133 82.10
29 17.90%
111  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 392
25 6.38
3 0.77
39 9.95
1 0.26
2 0.51
322 82.14
70 17.86%
112  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 257
7 2.72
9 3.50
29 11.28
0 0.00
0 0.00
212 82.49
45 17.51%
113  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 183
11 6.01
8 4.37
13 7.10
0 0.00
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
114  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 189
10 5.29
6 3.17
17 8.99
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
115  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
4 3.85
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
116  โรงเรียนบ้านโคกลอย 104
3 2.88
1 0.96
6 5.77
2 1.92
6 5.77
86 82.69
18 17.31%
117  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 134
5 3.73
4 2.99
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
118  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 140
8 5.71
5 3.57
11 7.86
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
119  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
120  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 447
10 2.24
10 2.24
52 11.63
2 0.45
2 0.45
371 83.00
76 17.00%
121  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 101
2 1.98
0 0.00
12 11.88
0 0.00
3 2.97
84 83.17
17 16.83%
122  โรงเรียนบ้านหนองกราด 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
123  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 85
3 3.53
0 0.00
7 8.24
2 2.35
2 2.35
71 83.53
14 16.47%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 316
5 1.58
6 1.90
37 11.71
4 1.27
0 0.00
264 83.54
52 16.46%
125  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 160
12 7.50
2 1.25
12 7.50
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
126  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 143
8 5.59
2 1.40
13 9.09
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
127  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 56
0 0.00
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
128  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 94
4 4.26
5 5.32
5 5.32
1 1.06
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
129  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 133
2 1.50
1 0.75
16 12.03
1 0.75
1 0.75
112 84.21
21 15.79%
130  โรงเรียนบ้านฝ้าย 216
10 4.63
2 0.93
20 9.26
1 0.46
0 0.00
183 84.72
33 15.28%
131  โรงเรียนบ้านสำราญ 106
4 3.77
2 1.89
10 9.43
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
132  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 73
1 1.37
2 2.74
5 6.85
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
133  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 67
4 5.97
1 1.49
4 5.97
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
134  โรงเรียนบ้านหนองหมี 136
7 5.15
3 2.21
7 5.15
0 0.00
3 2.21
116 85.29
20 14.71%
135  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 259
5 1.93
6 2.32
25 9.65
2 0.77
0 0.00
221 85.33
38 14.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
2 2.08
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
137  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 200
10 5.00
0 0.00
12 6.00
7 3.50
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 125
4 3.20
0 0.00
13 10.40
0 0.00
1 0.80
107 85.60
18 14.40%
139  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 141
8 5.67
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
140  โรงเรียนไตรคาม 85
5 5.88
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
141  โรงเรียนบ้านโคกลอย 156
2 1.28
5 3.21
15 9.62
0 0.00
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
142  โรงเรียนบ้านขามน้อย 206
5 2.43
6 2.91
10 4.85
4 1.94
4 1.94
177 85.92
29 14.08%
143  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 121
5 4.13
0 0.00
12 9.92
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
144  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 129
8 6.20
2 1.55
5 3.88
0 0.00
3 2.33
111 86.05
18 13.95%
145  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 356
15 4.21
4 1.12
28 7.87
1 0.28
1 0.28
307 86.24
49 13.76%
146  โรงเรียนบ้านหนองกราด 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
147  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 292
11 3.77
3 1.03
22 7.53
3 1.03
0 0.00
253 86.64
39 13.36%
149  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 161
7 4.35
3 1.86
7 4.35
0 0.00
4 2.48
140 86.96
21 13.04%
150  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 189
8 4.23
0 0.00
16 8.47
0 0.00
0 0.00
165 87.30
24 12.70%
151  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
152  โรงเรียนบ้านโคกขาม 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
153  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 113
5 4.42
5 4.42
4 3.54
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
154  โรงเรียนบ้านตะโก 212
4 1.89
0 0.00
22 10.38
0 0.00
0 0.00
186 87.74
26 12.26%
155  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 165
5 3.03
5 3.03
8 4.85
0 0.00
2 1.21
145 87.88
20 12.12%
156  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 109
1 0.92
3 2.75
9 8.26
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
157  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
158  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 146
1 0.68
0 0.00
13 8.90
1 0.68
2 1.37
129 88.36
17 11.64%
159  โรงเรียนบ้านสมจิต 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
2 2.86
2 2.86
62 88.57
8 11.43%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 384
9 2.34
0 0.00
34 8.85
0 0.00
0 0.00
341 88.80
43 11.20%
161  โรงเรียนบ้านหนองยาง 206
10 4.85
0 0.00
1 0.49
12 5.83
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
162  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 63
4 6.35
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
163  โรงเรียนบ้านนาจาน 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
164  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 84
3 3.57
3 3.57
2 2.38
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
165  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 103
2 1.94
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
166  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
2 4.26
42 89.36
5 10.64%
167  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 138
4 2.90
4 2.90
6 4.35
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
168  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 257
6 2.33
4 1.56
11 4.28
5 1.95
0 0.00
231 89.88
26 10.12%
169  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 297
8 2.69
1 0.34
21 7.07
0 0.00
0 0.00
267 89.90
30 10.10%
170  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 952
29 3.05
20 2.10
34 3.57
7 0.74
6 0.63
856 89.92
96 10.08%
171  โรงเรียนบ้านหนองกก 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
27 90.00
3 10.00%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 151
3 1.99
1 0.66
5 3.31
4 2.65
2 1.32
136 90.07
15 9.93%
173  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 42
1 2.38
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
174  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
175  โรงเรียนบ้านเขว้า 95
3 3.16
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
176  โรงเรียนวัดห้วยหิน 66
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
177  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 159
4 2.52
0 0.00
10 6.29
0 0.00
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
178  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
179  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 304
5 1.64
5 1.64
7 2.30
4 1.32
4 1.32
279 91.78
25 8.22%
180  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 111
1 0.90
0 0.00
8 7.21
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
181  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 89
4 4.49
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
182  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
183  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 123
2 1.63
2 1.63
1 0.81
4 3.25
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
184  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 207
0 0.00
3 1.45
7 3.38
3 1.45
2 0.97
192 92.75
15 7.25%
185  โรงเรียนบ้านหนองยาง 85
0 0.00
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
186  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 583
11 1.89
21 3.60
9 1.54
0 0.00
0 0.00
542 92.97
41 7.03%
187  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 642
7 1.09
6 0.93
32 4.98
0 0.00
0 0.00
597 92.99
45 7.01%
188  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
189  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
190  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 143
4 2.80
1 0.70
2 1.40
0 0.00
1 0.70
135 94.41
8 5.59%
191  โรงเรียนบ้านหนองกราด 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
192  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 196
3 1.53
2 1.02
5 2.55
0 0.00
0 0.00
186 94.90
10 5.10%
193  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 138
2 1.45
1 0.72
2 1.45
0 0.00
2 1.45
131 94.93
7 5.07%
194  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 113
1 0.88
1 0.88
1 0.88
1 0.88
1 0.88
108 95.58
5 4.42%
195  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 130
1 0.77
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
196  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
197  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 167
0 0.00
0 0.00
3 1.80
0 0.00
0 0.00
164 98.20
3 1.80%
198  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 192
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,042 6.31
เตี้ย  1,151 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,813 8.70
ผอมและเตี้ย  642 1.99
อ้วนและเตี้ย  457 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,235 78.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,105 คน


21.97%


Powered By www.thaieducation.net