ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 196
59 30.10
42 21.43
23 11.73
58 29.59
14 7.14
0 0.00
196 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหินกอง 9
7 77.78
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 128
27 21.09
23 17.97
22 17.19
21 16.41
1 0.78
34 26.56
94 73.44%
4  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 68
15 22.06
4 5.88
7 10.29
20 29.41
3 4.41
19 27.94
49 72.06%
5  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 150
19 12.67
19 12.67
25 16.67
19 12.67
25 16.67
43 28.67
107 71.33%
6  โรงเรียนบ้านตาเป้า 62
4 6.45
5 8.06
12 19.35
2 3.23
17 27.42
22 35.48
40 64.52%
7  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 302
21 6.95
22 7.28
39 12.91
43 14.24
61 20.20
116 38.41
186 61.59%
8  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 153
18 11.76
24 15.69
17 11.11
20 13.07
5 3.27
69 45.10
84 54.90%
9  โรงเรียนบ้านระกา 103
13 12.62
8 7.77
18 17.48
7 6.80
5 4.85
52 50.49
51 49.51%
10  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 284
23 8.10
10 3.52
35 12.32
37 13.03
32 11.27
147 51.76
137 48.24%
11  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 404
57 14.11
36 8.91
45 11.14
28 6.93
26 6.44
212 52.48
192 47.52%
12  โรงเรียนบ้านปลัด 161
29 18.01
9 5.59
24 14.91
9 5.59
1 0.62
89 55.28
72 44.72%
13  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 201
17 8.46
18 8.96
27 13.43
12 5.97
14 6.97
113 56.22
88 43.78%
14  โรงเรียนบ้านโคกรัง 103
6 5.83
1 0.97
15 14.56
7 6.80
16 15.53
58 56.31
45 43.69%
15  โรงเรียนบ้านไม้แดง 149
27 18.12
7 4.70
8 5.37
11 7.38
10 6.71
86 57.72
63 42.28%
16  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 167
19 11.38
26 15.57
18 10.78
6 3.59
0 0.00
98 58.68
69 41.32%
17  โรงเรียนบ้านตะเคียน 104
8 7.69
10 9.62
4 3.85
17 16.35
3 2.88
62 59.62
42 40.38%
18  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 227
39 17.18
24 10.57
22 9.69
4 1.76
1 0.44
137 60.35
90 39.65%
19  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 94
22 23.40
3 3.19
10 10.64
2 2.13
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
20  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 182
20 10.99
20 10.99
6 3.30
5 2.75
20 10.99
111 60.99
71 39.01%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 264
26 9.85
18 6.82
32 12.12
16 6.06
9 3.41
163 61.74
101 38.26%
22  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 140
24 17.14
12 8.57
17 12.14
0 0.00
0 0.00
87 62.14
53 37.86%
23  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 111
33 29.73
4 3.60
4 3.60
1 0.90
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
24  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 70
12 17.14
1 1.43
7 10.00
5 7.14
1 1.43
44 62.86
26 37.14%
25  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 74
10 13.51
4 5.41
12 16.22
1 1.35
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 56
12 21.43
3 5.36
0 0.00
3 5.36
2 3.57
36 64.29
20 35.71%
27  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 161
22 13.66
11 6.83
12 7.45
12 7.45
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 41
5 12.20
2 4.88
1 2.44
4 9.76
2 4.88
27 65.85
14 34.15%
29  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 296
10 3.38
8 2.70
35 11.82
18 6.08
25 8.45
200 67.57
96 32.43%
30  โรงเรียนบ้านสายโท 1 102
6 5.88
10 9.80
13 12.75
2 1.96
2 1.96
69 67.65
33 32.35%
31  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 110
10 9.09
7 6.36
8 7.27
6 5.45
4 3.64
75 68.18
35 31.82%
32  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 152
9 5.92
5 3.29
32 21.05
1 0.66
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
33  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 120
17 14.17
5 4.17
9 7.50
0 0.00
6 5.00
83 69.17
37 30.83%
34  โรงเรียนบ้านอโณทัย 88
7 7.95
4 4.55
7 7.95
5 5.68
4 4.55
61 69.32
27 30.68%
35  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 144
10 6.94
4 2.78
20 13.89
8 5.56
2 1.39
100 69.44
44 30.56%
36  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 36
3 8.33
1 2.78
4 11.11
3 8.33
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
37  โรงเรียนบ้านเกต 83
12 14.46
0 0.00
5 6.02
6 7.23
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
38  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 104
7 6.73
6 5.77
15 14.42
2 1.92
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
39  โรงเรียนบ้านตะแบก 74
6 8.11
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
40  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 282
30 10.64
30 10.64
11 3.90
9 3.19
0 0.00
202 71.63
80 28.37%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 134
20 14.93
6 4.48
9 6.72
3 2.24
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
42  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 71
0 0.00
3 4.23
13 18.31
1 1.41
3 4.23
51 71.83
20 28.17%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 422
47 11.14
16 3.79
54 12.80
0 0.00
0 0.00
305 72.27
117 27.73%
44  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 134
11 8.21
6 4.48
6 4.48
5 3.73
9 6.72
97 72.39
37 27.61%
45  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 58
5 8.62
0 0.00
8 13.79
2 3.45
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
46  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
47  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 121
9 7.44
4 3.31
18 14.88
2 1.65
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
48  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 107
6 5.61
4 3.74
9 8.41
5 4.67
5 4.67
78 72.90
29 27.10%
49  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 273
40 14.65
0 0.00
33 12.09
0 0.00
0 0.00
200 73.26
73 26.74%
50  โรงเรียนบ้านถนน 53
3 5.66
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
51  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
52  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 103
9 8.74
9 8.74
8 7.77
1 0.97
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
53  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 149
9 6.04
5 3.36
20 13.42
5 3.36
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
54  โรงเรียนวัดสำโรง 323
22 6.81
11 3.41
31 9.60
20 6.19
0 0.00
239 73.99
84 26.01%
55  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 108
6 5.56
9 8.33
8 7.41
3 2.78
2 1.85
80 74.07
28 25.93%
56  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 87
4 4.60
6 6.90
4 4.60
8 9.20
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 655
44 6.72
42 6.41
34 5.19
28 4.27
13 1.98
494 75.42
161 24.58%
58  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 167
22 13.17
6 3.59
8 4.79
5 2.99
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
59  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 106
2 1.89
0 0.00
13 12.26
9 8.49
2 1.89
80 75.47
26 24.53%
60  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 241
20 8.30
13 5.39
8 3.32
13 5.39
5 2.07
182 75.52
59 24.48%
61  โรงเรียนวัดพลับพลา 225
33 14.67
8 3.56
5 2.22
9 4.00
0 0.00
170 75.56
55 24.44%
62  โรงเรียนบ้านสังเคิล 132
13 9.85
8 6.06
10 7.58
1 0.76
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
63  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 128
7 5.47
9 7.03
13 10.16
2 1.56
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
64  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 120
7 5.83
4 3.33
17 14.17
1 0.83
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
65  โรงเรียนบ้านจบก 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
66  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 159
15 9.43
4 2.52
16 10.06
3 1.89
0 0.00
121 76.10
38 23.90%
67  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 126
7 5.56
5 3.97
17 13.49
1 0.79
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
68  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 101
4 3.96
4 3.96
16 15.84
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 55
7 12.73
1 1.82
4 7.27
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
70  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 129
25 19.38
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
71  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 168
20 11.90
2 1.19
16 9.52
1 0.60
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
72  โรงเรียนบ้านตะโกรี 125
5 4.00
5 4.00
17 13.60
0 0.00
2 1.60
96 76.80
29 23.20%
73  โรงเรียนบ้านศรีสุข 126
6 4.76
9 7.14
14 11.11
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
74  โรงเรียนบ้านเขว้า 126
24 19.05
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
75  โรงเรียนบ้านจาน 96
4 4.17
4 4.17
9 9.38
1 1.04
4 4.17
74 77.08
22 22.92%
76  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 105
7 6.67
1 0.95
14 13.33
2 1.90
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
77  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 573
64 11.17
17 2.97
46 8.03
3 0.52
0 0.00
443 77.31
130 22.69%
78  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 53
4 7.55
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 102
7 6.86
7 6.86
8 7.84
1 0.98
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
80  โรงเรียนบ้านบัว 121
13 10.74
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 175
16 9.14
6 3.43
17 9.71
0 0.00
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
82  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 45
0 0.00
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
83  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 196
14 7.14
11 5.61
17 8.67
1 0.51
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
84  โรงเรียนบ้านสารภี 73
5 6.85
1 1.37
6 8.22
3 4.11
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
85  โรงเรียนบ้านตาราม 188
8 4.26
10 5.32
14 7.45
4 2.13
5 2.66
147 78.19
41 21.81%
86  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 171
13 7.60
4 2.34
20 11.70
0 0.00
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
87  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 178
7 3.93
5 2.81
16 8.99
4 2.25
6 3.37
140 78.65
38 21.35%
88  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 80
8 10.00
0 0.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
89  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 67
6 8.96
0 0.00
4 5.97
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
90  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 149
5 3.36
2 1.34
14 9.40
10 6.71
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
91  โรงเรียนบ้านเก็ม 106
7 6.60
5 4.72
10 9.43
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
92  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 118
7 5.93
3 2.54
8 6.78
6 5.08
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
93  โรงเรียนบ้านตาแก 241
27 11.20
7 2.90
15 6.22
0 0.00
0 0.00
192 79.67
49 20.33%
94  โรงเรียนบ้านหนองแวง 74
10 13.51
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
95  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 193
11 5.70
8 4.15
9 4.66
11 5.70
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 110
4 3.64
18 16.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
97  โรงเรียนบ้านโคกตูม 155
16 10.32
4 2.58
9 5.81
2 1.29
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
98  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 65
4 6.15
1 1.54
7 10.77
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
99  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 106
14 13.21
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
100  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 177
5 2.82
6 3.39
21 11.86
2 1.13
1 0.56
142 80.23
35 19.77%
101  โรงเรียนบ้านหลัก 127
10 7.87
4 3.15
11 8.66
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
102  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 377
30 7.96
18 4.77
26 6.90
0 0.00
0 0.00
303 80.37
74 19.63%
103  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 150
5 3.33
4 2.67
20 13.33
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
104  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 52
5 9.62
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
105  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 234
12 5.13
15 6.41
6 2.56
6 2.56
6 2.56
189 80.77
45 19.23%
106  โรงเรียนบ้านโนนแดง 115
8 6.96
0 0.00
9 7.83
0 0.00
5 4.35
93 80.87
22 19.13%
107  โรงเรียนบ้านหนองนา 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
108  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 48
6 12.50
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
109  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
110  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 113
8 7.08
0 0.00
12 10.62
0 0.00
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
111  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1272
45 3.54
18 1.42
152 11.95
14 1.10
6 0.47
1037 81.53
235 18.47%
112  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 49
1 2.04
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
113  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 165
14 8.48
0 0.00
14 8.48
2 1.21
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
114  โรงเรียนบ้านป่าชัน 237
5 2.11
16 6.75
16 6.75
6 2.53
0 0.00
194 81.86
43 18.14%
115  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 94
7 7.45
3 3.19
6 6.38
0 0.00
1 1.06
77 81.91
17 18.09%
116  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
9 5.42
6 3.61
12 7.23
3 1.81
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 266
20 7.52
9 3.38
10 3.76
7 2.63
2 0.75
218 81.95
48 18.05%
118  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 13.70
60 82.19
13 17.81%
119  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 163
8 4.91
10 6.13
11 6.75
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
120  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
1 0.77
1 0.77
9 6.92
6 4.62
6 4.62
107 82.31
23 17.69%
121  โรงเรียนบ้านลำดวน 233
17 7.30
1 0.43
21 9.01
2 0.86
0 0.00
192 82.40
41 17.60%
122  โรงเรียนพุทธบารมี 148
8 5.41
5 3.38
12 8.11
1 0.68
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
123  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 188
13 6.91
0 0.00
20 10.64
0 0.00
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
124  โรงเรียนเขว้าศึกษา 103
10 9.71
0 0.00
7 6.80
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
125  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 212
15 7.08
2 0.94
20 9.43
0 0.00
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
126  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 168
10 5.95
3 1.79
15 8.93
1 0.60
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
127  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 145
2 1.38
0 0.00
12 8.28
11 7.59
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
128  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 135
6 4.44
7 5.19
7 5.19
3 2.22
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
129  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 171
12 7.02
0 0.00
17 9.94
0 0.00
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
130  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 160
3 1.88
5 3.13
16 10.00
3 1.88
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
131  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 179
9 5.03
5 2.79
16 8.94
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
132  โรงเรียนบ้านตาอี 78
5 6.41
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
133  โรงเรียนบ้านละลมพนู 135
7 5.19
3 2.22
12 8.89
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
134  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 285
17 5.96
14 4.91
11 3.86
4 1.40
0 0.00
239 83.86
46 16.14%
135  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 257
14 5.45
3 1.17
22 8.56
1 0.39
0 0.00
217 84.44
40 15.56%
136  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 156
7 4.49
3 1.92
14 8.97
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
137  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1105
37 3.35
18 1.63
52 4.71
51 4.62
11 1.00
936 84.71
169 15.29%
138  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 144
10 6.94
0 0.00
12 8.33
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
139  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 131
6 4.58
0 0.00
14 10.69
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
140  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 197
9 4.57
5 2.54
11 5.58
5 2.54
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
141  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
142  โรงเรียนบ้านโคกชุม 112
6 5.36
0 0.00
8 7.14
3 2.68
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
143  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 218
11 5.05
4 1.83
18 8.26
0 0.00
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
144  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
11 11.83
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
145  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 161
8 4.97
0 0.00
15 9.32
0 0.00
1 0.62
137 85.09
24 14.91%
146  โรงเรียนบ้านหนองขอน 128
8 6.25
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
147  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264
16 6.06
6 2.27
14 5.30
3 1.14
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
148  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 75
5 6.67
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
149  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
150  โรงเรียนบ้านโชคกราด 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
4 3.88
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
151  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 124
4 3.23
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
152  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 90
3 3.33
4 4.44
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
153  โรงเรียนบ้านบัวถนน 270
16 5.93
0 0.00
23 8.52
0 0.00
0 0.00
231 85.56
39 14.44%
154  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 125
5 4.00
5 4.00
6 4.80
2 1.60
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
155  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 112
5 4.46
5 4.46
1 0.89
2 1.79
3 2.68
96 85.71
16 14.29%
156  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
157  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 77
4 5.19
2 2.60
3 3.90
2 2.60
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
158  โรงเรียนวัดบ้านจอม 117
6 5.13
2 1.71
8 6.84
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
159  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 98
2 2.04
3 3.06
8 8.16
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
160  โรงเรียนบ้านเขาคอก 172
6 3.49
6 3.49
4 2.33
4 2.33
2 1.16
150 87.21
22 12.79%
161  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
162  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
4 6.35
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
163  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 104
0 0.00
3 2.88
10 9.62
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
164  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 272
11 4.04
0 0.00
22 8.09
0 0.00
0 0.00
239 87.87
33 12.13%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 126
14 11.11
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
166  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 161
7 4.35
0 0.00
11 6.83
1 0.62
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
167  โรงเรียนบ้านดวน 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
0 0.00
1 1.30
68 88.31
9 11.69%
168  โรงเรียนบ้านหนองบอน 154
6 3.90
5 3.25
7 4.55
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
169  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 198
6 3.03
5 2.53
11 5.56
1 0.51
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
170  โรงเรียนบ้านพาชี 87
4 4.60
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
171  โรงเรียนบ้านหว้า 122
4 3.28
3 2.46
5 4.10
2 1.64
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
172  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 106
0 0.00
1 0.94
9 8.49
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
173  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
174  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 98
4 4.08
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
175  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 117
5 4.27
4 3.42
2 1.71
0 0.00
2 1.71
104 88.89
13 11.11%
176  โรงเรียนบ้านชุมแสง 147
1 0.68
1 0.68
8 5.44
6 4.08
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
177  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
178  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
179  โรงเรียนบ้านตะครอง 170
3 1.76
4 2.35
5 2.94
3 1.76
3 1.76
152 89.41
18 10.59%
180  โรงเรียนบ้านดอนยาว 162
2 1.23
0 0.00
13 8.02
2 1.23
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
181  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1169
43 3.68
8 0.68
61 5.22
5 0.43
5 0.43
1047 89.56
122 10.44%
182  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 214
6 2.80
3 1.40
13 6.07
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
183  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
184  โรงเรียนบ้านปราสาท 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
185  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 294
0 0.00
0 0.00
26 8.84
3 1.02
1 0.34
264 89.80
30 10.20%
186  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 295
5 1.69
8 2.71
13 4.41
4 1.36
0 0.00
265 89.83
30 10.17%
187  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 179
2 1.12
1 0.56
15 8.38
0 0.00
0 0.00
161 89.94
18 10.06%
188  โรงเรียนบ้านกระสัง 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
1 1.67
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
189  โรงเรียนบ้านมะมัง 191
3 1.57
7 3.66
9 4.71
0 0.00
0 0.00
172 90.05
19 9.95%
190  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 81
3 3.70
0 0.00
4 4.94
0 0.00
1 1.23
73 90.12
8 9.88%
191  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
192  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
193  โรงเรียนบ้านตรุง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
194  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 179
8 4.47
4 2.23
5 2.79
0 0.00
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
195  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
196  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
197  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 494
14 2.83
4 0.81
20 4.05
6 1.21
1 0.20
449 90.89
45 9.11%
198  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 176
4 2.27
0 0.00
12 6.82
0 0.00
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
199  โรงเรียนบ้านนารา 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
200  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
201  โรงเรียนบ้านโคกเบง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
202  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
203  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 207
3 1.45
6 2.90
8 3.86
0 0.00
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
204  โรงเรียนบ้านโคลด 74
0 0.00
3 4.05
1 1.35
2 2.70
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
205  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
206  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
207  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 269
7 2.60
2 0.74
10 3.72
0 0.00
0 0.00
250 92.94
19 7.06%
208  โรงเรียนบ้านหินลาด 86
1 1.16
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
209  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
210  โรงเรียนบ้านแพงพวย 102
1 0.98
0 0.00
5 4.90
1 0.98
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
211  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 75
3 4.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
212  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 184
1 0.54
1 0.54
6 3.26
1 0.54
3 1.63
172 93.48
12 6.52%
213  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 104
2 1.92
1 0.96
1 0.96
1 0.96
1 0.96
98 94.23
6 5.77%
214  โรงเรียนบ้านไทรโยง 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
1 1.89
50 94.34
3 5.66%
215  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 200
5 2.50
2 1.00
4 2.00
0 0.00
0 0.00
189 94.50
11 5.50%
216  โรงเรียนบ้านละลูน 79
4 5.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
217  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
218  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 40
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 142
2 1.41
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
220  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 83
-1 -1.20
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
221  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 86
1 1.16
3 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
222  โรงเรียนบ้านชำแระ 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
223  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
224  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 290
6 2.07
2 0.69
3 1.03
0 0.00
0 0.00
279 96.21
11 3.79%
225  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 105
3 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
226  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 148
2 1.35
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
227  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 315
0 0.00
2 0.63
1 0.32
1 0.32
0 0.00
311 98.73
4 1.27%
228  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 165
1 0.61
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
163 98.79
2 1.21%
229  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,879 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,234 6.41
เตี้ย  1,089 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,648 7.59
ผอมและเตี้ย  835 2.39
อ้วนและเตี้ย  446 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,627 79.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,252 คน


20.79%


Powered By www.thaieducation.net