ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสูง 99
5 5.05
7 7.07
12 12.12
13 13.13
17 17.17
45 45.45
54 54.55%
2  โรงเรียนสระปทุม 184
18 9.78
9 4.89
27 14.67
17 9.24
24 13.04
89 48.37
95 51.63%
3  โรงเรียนบ้านคลองวัว 102
12 11.76
12 11.76
5 4.90
12 11.76
7 6.86
54 52.94
48 47.06%
4  โรงเรียนบ้านตะโก 190
31 16.32
17 8.95
25 13.16
13 6.84
0 0.00
104 54.74
86 45.26%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 243
17 7.00
19 7.82
46 18.93
11 4.53
3 1.23
147 60.49
96 39.51%
6  โรงเรียนบ้านหนองหมู 62
9 14.52
2 3.23
9 14.52
3 4.84
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
7  โรงเรียนร่มเกล้า 376
51 13.56
29 7.71
17 4.52
22 5.85
12 3.19
245 65.16
131 34.84%
8  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
26 24.07
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
9  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 139
7 5.04
11 7.91
12 8.63
6 4.32
10 7.19
93 66.91
46 33.09%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 225
11 4.89
15 6.67
17 7.56
16 7.11
12 5.33
154 68.44
71 31.56%
11  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 127
12 9.45
15 11.81
5 3.94
8 6.30
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
12  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 108
11 10.19
0 0.00
23 21.30
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
13  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 118
13 11.02
11 9.32
13 11.02
0 0.00
0 0.00
81 68.64
37 31.36%
14  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 83
15 18.07
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
15  โรงเรียนบ้านตุ่น 128
16 12.50
7 5.47
10 7.81
5 3.91
2 1.56
88 68.75
40 31.25%
16  โรงเรียนบ้านโคกไพล 247
26 10.53
23 9.31
9 3.64
11 4.45
8 3.24
170 68.83
77 31.17%
17  โรงเรียนบ้านรัตนะ 246
43 17.48
12 4.88
14 5.69
3 1.22
0 0.00
174 70.73
72 29.27%
18  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 116
27 23.28
0 0.00
6 5.17
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
19  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 79
6 7.59
4 5.06
8 10.13
4 5.06
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
20  โรงเรียนทับทิมสยาม03 106
16 15.09
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
21  โรงเรียนบ้านหนองจาน 89
11 12.36
0 0.00
12 13.48
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
22  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 106
7 6.60
0 0.00
19 17.92
1 0.94
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
23  โรงเรียนบ้านโคกแจง 143
10 6.99
10 6.99
7 4.90
4 2.80
5 3.50
107 74.83
36 25.17%
24  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 145
8 5.52
7 4.83
7 4.83
6 4.14
8 5.52
109 75.17
36 24.83%
25  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 257
25 9.73
12 4.67
8 3.11
13 5.06
5 1.95
194 75.49
63 24.51%
26  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 147
16 10.88
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
27  โรงเรียนบ้านโนน 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
28  โรงเรียนบ้านพร้าว 151
12 7.95
6 3.97
18 11.92
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
29  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 84
14 16.67
2 2.38
2 2.38
2 2.38
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
30  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 593
42 7.08
32 5.40
52 8.77
14 2.36
1 0.17
452 76.22
141 23.78%
31  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 142
7 4.93
7 4.93
9 6.34
0 0.00
10 7.04
109 76.76
33 23.24%
32  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 130
11 8.46
7 5.38
12 9.23
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
33  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 145
6 4.14
7 4.83
8 5.52
5 3.45
7 4.83
112 77.24
33 22.76%
34  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 88
9 10.23
5 5.68
5 5.68
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
35  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 119
1 0.84
8 6.72
18 15.13
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
36  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 62
0 0.00
5 8.06
9 14.52
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
37  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 187
6 3.21
2 1.07
16 8.56
18 9.63
0 0.00
145 77.54
42 22.46%
38  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 147
4 2.72
3 2.04
23 15.65
1 0.68
2 1.36
114 77.55
33 22.45%
39  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 368
13 3.53
7 1.90
27 7.34
15 4.08
20 5.43
286 77.72
82 22.28%
40  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 150
9 6.00
16 10.67
3 2.00
1 0.67
4 2.67
117 78.00
33 22.00%
41  โรงเรียนบ้านหันทราย 137
12 8.76
0 0.00
18 13.14
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัว 168
3 1.79
12 7.14
18 10.71
2 1.19
1 0.60
132 78.57
36 21.43%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 95
4 4.21
2 2.11
13 13.68
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
44  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 164
15 9.15
8 4.88
11 6.71
0 0.00
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
45  โรงเรียนบีกริม 141
9 6.38
3 2.13
17 12.06
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
46  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 239
15 6.28
5 2.09
22 9.21
3 1.26
4 1.67
190 79.50
49 20.50%
47  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 206
4 1.94
7 3.40
18 8.74
13 6.31
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
48  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 71
9 12.68
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
49  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 159
10 6.29
4 2.52
13 8.18
4 2.52
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
50  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 113
8 7.08
8 7.08
2 1.77
3 2.65
1 0.88
91 80.53
22 19.47%
51  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 99
3 3.03
1 1.01
15 15.15
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
52  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 178
14 7.87
10 5.62
6 3.37
3 1.69
1 0.56
144 80.90
34 19.10%
53  โรงเรียนบ้านหนองยาง 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
54  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 203
19 9.36
7 3.45
11 5.42
0 0.00
1 0.49
165 81.28
38 18.72%
55  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 151
15 9.93
1 0.66
9 5.96
3 1.99
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
56  โรงเรียนบ้านวังยาว 130
7 5.38
4 3.08
2 1.54
7 5.38
4 3.08
106 81.54
24 18.46%
57  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 105
7 6.67
7 6.67
4 3.81
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
58  โรงเรียนบ้านโคคลาน 316
17 5.38
2 0.63
34 10.76
4 1.27
0 0.00
259 81.96
57 18.04%
59  โรงเรียนเมืองไผ่ 100
12 12.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
60  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 156
9 5.77
9 5.77
10 6.41
0 0.00
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 230
0 0.00
31 13.48
8 3.48
2 0.87
0 0.00
189 82.17
41 17.83%
62  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 193
20 10.36
3 1.55
11 5.70
0 0.00
0 0.00
159 82.38
34 17.62%
63  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 63
2 3.17
1 1.59
7 11.11
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
64  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 441
37 8.39
19 4.31
20 4.54
0 0.00
0 0.00
365 82.77
76 17.23%
65  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 64
2 3.13
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
66  โรงเรียนบ้านหนองหอย 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
67  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 342
15 4.39
5 1.46
33 9.65
4 1.17
0 0.00
285 83.33
57 16.67%
68  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 103
10 9.71
3 2.91
2 1.94
2 1.94
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
69  โรงเรียนบ้านสี่แยก 67
0 0.00
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
70  โรงเรียนวัดหนองม่วง 104
5 4.81
3 2.88
6 5.77
1 0.96
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
71  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 252
5 1.98
23 9.13
5 1.98
7 2.78
0 0.00
212 84.13
40 15.87%
72  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 153
7 4.58
4 2.61
11 7.19
2 1.31
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
73  โรงเรียนบ้านหนองแสง 161
8 4.97
1 0.62
14 8.70
2 1.24
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
74  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 129
1 0.78
4 3.10
15 11.63
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
75  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 156
2 1.28
4 2.56
18 11.54
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
76  โรงเรียนบ้านละลมติม 215
6 2.79
5 2.33
9 4.19
4 1.86
9 4.19
182 84.65
33 15.35%
77  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 124
5 4.03
3 2.42
11 8.87
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
78  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 86
7 8.14
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
79  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
80  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
9 7.09
4 3.15
2 1.57
3 2.36
1 0.79
108 85.04
19 14.96%
81  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 81
4 4.94
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
82  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 82
3 3.66
3 3.66
1 1.22
0 0.00
5 6.10
70 85.37
12 14.63%
83  โรงเรียนวัดหนองติม 443
17 3.84
13 2.93
18 4.06
11 2.48
5 1.13
379 85.55
64 14.45%
84  โรงเรียนกรุงไทย 111
3 2.70
2 1.80
11 9.91
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
85  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 111
4 3.60
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
86  โรงเรียนบ้านหนองแอก 175
9 5.14
4 2.29
11 6.29
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
87  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1340
29 2.16
24 1.79
53 3.96
26 1.94
45 3.36
1163 86.79
177 13.21%
88  โรงเรียนบ้านด่าน 61
0 0.00
4 6.56
3 4.92
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 194
5 2.58
2 1.03
10 5.15
4 2.06
4 2.06
169 87.11
25 12.89%
90  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 126
0 0.00
10 7.94
5 3.97
1 0.79
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
91  โรงเรียนบ้านกะสัง 160
7 4.38
7 4.38
4 2.50
2 1.25
0 0.00
140 87.50
20 12.50%
92  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 172
0 0.00
1 0.58
8 4.65
0 0.00
11 6.40
152 88.37
20 11.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
94  โรงเรียนบ้านมะกอก 97
5 5.15
2 2.06
3 3.09
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
95  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 124
6 4.84
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
96  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 30
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 126
3 2.38
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
98  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
99  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 144
1 0.69
6 4.17
6 4.17
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
100  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 342
8 2.34
13 3.80
9 2.63
0 0.00
0 0.00
312 91.23
30 8.77%
101  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 209
4 1.91
4 1.91
7 3.35
3 1.44
0 0.00
191 91.39
18 8.61%
102  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 141
2 1.42
2 1.42
3 2.13
2 1.42
3 2.13
129 91.49
12 8.51%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
104  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
105  โรงเรียนบ้านเขาจาน 176
5 2.84
3 1.70
6 3.41
0 0.00
0 0.00
162 92.05
14 7.95%
106  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
107  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 149
3 2.01
4 2.68
0 0.00
4 2.68
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
108  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
3 3.66
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
109  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
110  โรงเรียนบ้านทัพไทย 129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
0 0.00
2 1.55
120 93.02
9 6.98%
111  โรงเรียนบ้านวังรี 102
3 2.94
0 0.00
3 2.94
1 0.98
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
112  โรงเรียนบ้านแสนสุข 134
1 0.75
4 2.99
3 2.24
1 0.75
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
113  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 120
2 1.67
0 0.00
2 1.67
4 3.33
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
114  โรงเรียนบ้านโคก 126
5 3.97
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
115  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 198
7 3.54
3 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 94.95
10 5.05%
116  โรงเรียนอนุบรรพต 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
117  โรงเรียนบ้านกุดหิน 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
118  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%

 

จำนวนนักเรียน  18,633 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 5.79
เตี้ย  659 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,251 6.71
ผอมและเตี้ย  368 1.97
อ้วนและเตี้ย  258 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,018 80.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,615 คน


19.40%


Powered By www.thaieducation.net