ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 81
60 74.07
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
15 18.52
66 81.48%
2  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 52
16 30.77
9 17.31
4 7.69
3 5.77
4 7.69
16 30.77
36 69.23%
3  โรงเรียนบ้านบางขาม 91
15 16.48
15 16.48
10 10.99
15 16.48
5 5.49
31 34.07
60 65.93%
4  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 161
31 19.25
16 9.94
13 8.07
12 7.45
30 18.63
59 36.65
102 63.35%
5  โรงเรียนวัดสระข่อย 123
14 11.38
5 4.07
19 15.45
5 4.07
30 24.39
50 40.65
73 59.35%
6  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 298
42 14.09
30 10.07
15 5.03
49 16.44
29 9.73
133 44.63
165 55.37%
7  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 40
5 12.50
1 2.50
15 37.50
0 0.00
1 2.50
18 45.00
22 55.00%
8  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 290
7 2.41
98 33.79
44 15.17
5 1.72
0 0.00
136 46.90
154 53.10%
9  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 551
64 11.62
47 8.53
106 19.24
21 3.81
53 9.62
260 47.19
291 52.81%
10  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33
10 30.30
0 0.00
5 15.15
0 0.00
2 6.06
16 48.48
17 51.52%
11  โรงเรียนวัดบางเตย 168
22 13.10
8 4.76
35 20.83
6 3.57
14 8.33
83 49.40
85 50.60%
12  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 122
17 13.93
10 8.20
6 4.92
18 14.75
7 5.74
64 52.46
58 47.54%
13  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 61
8 13.11
0 0.00
12 19.67
3 4.92
6 9.84
32 52.46
29 47.54%
14  โรงเรียนบ้านท่าตูม 357
49 13.73
19 5.32
51 14.29
19 5.32
17 4.76
202 56.58
155 43.42%
15  โรงเรียนวัดหาดสะแก 90
14 15.56
5 5.56
18 20.00
1 1.11
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
16  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 202
30 14.85
13 6.44
30 14.85
9 4.46
0 0.00
120 59.41
82 40.59%
17  โรงเรียนบ้านด่าน 70
10 14.29
0 0.00
13 18.57
0 0.00
5 7.14
42 60.00
28 40.00%
18  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
19  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 43
6 13.95
0 0.00
7 16.28
2 4.65
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 373
56 15.01
0 0.00
89 23.86
0 0.00
0 0.00
228 61.13
145 38.87%
21  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 39
13 33.33
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
22  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 65
10 15.38
1 1.54
7 10.77
4 6.15
3 4.62
40 61.54
25 38.46%
23  โรงเรียน บ้านเนินหอม 113
14 12.39
5 4.42
16 14.16
4 3.54
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 700
23 3.29
17 2.43
79 11.29
60 8.57
55 7.86
466 66.57
234 33.43%
25  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 87
7 8.05
0 0.00
17 19.54
4 4.60
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
26  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 113
13 11.50
12 10.62
3 2.65
8 7.08
0 0.00
77 68.14
36 31.86%
27  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 113
22 19.47
3 2.65
10 8.85
1 0.88
0 0.00
77 68.14
36 31.86%
28  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 51
4 7.84
3 5.88
4 7.84
3 5.88
2 3.92
35 68.63
16 31.37%
29  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 108
10 9.26
9 8.33
13 12.04
1 0.93
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
30  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 113
11 9.73
5 4.42
8 7.08
5 4.42
5 4.42
79 69.91
34 30.09%
31  โรงเรียนบ้านวังขอน 143
9 6.29
9 6.29
9 6.29
8 5.59
8 5.59
100 69.93
43 30.07%
32  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 59
1 1.69
1 1.69
15 25.42
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
33  โรงเรียนวัดศรีมงคล 132
9 6.82
7 5.30
22 16.67
0 0.00
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
34  โรงเรียนบ้านประพาส 575
54 9.39
27 4.70
68 11.83
10 1.74
6 1.04
410 71.30
165 28.70%
35  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393
19 4.83
12 3.05
74 18.83
2 0.51
1 0.25
285 72.52
108 27.48%
36  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 154
1 0.65
8 5.19
33 21.43
0 0.00
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
37  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 352
7 1.99
15 4.26
70 19.89
1 0.28
0 0.00
259 73.58
93 26.42%
38  โรงเรียน วัดลำดวน 172
11 6.40
8 4.65
26 15.12
0 0.00
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
39  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 148
7 4.73
6 4.05
24 16.22
1 0.68
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
40  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 67
6 8.96
5 7.46
3 4.48
2 2.99
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
41  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 204
5 2.45
18 8.82
28 13.73
0 0.00
0 0.00
153 75.00
51 25.00%
42  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 88
11 12.50
1 1.14
7 7.95
1 1.14
2 2.27
66 75.00
22 25.00%
43  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
44  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 205
14 6.83
9 4.39
15 7.32
10 4.88
3 1.46
154 75.12
51 24.88%
45  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1761
115 6.53
0 0.00
323 18.34
0 0.00
0 0.00
1323 75.13
438 24.87%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 279
12 4.30
12 4.30
43 15.41
1 0.36
0 0.00
211 75.63
68 24.37%
47  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 62
3 4.84
0 0.00
9 14.52
3 4.84
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
48  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
49  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 83
10 12.05
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
63 75.90
20 24.10%
50  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
51  โรงเรียนวัดอินทาราม 113
4 3.54
4 3.54
19 16.81
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
52  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 55
4 7.27
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
53  โรงเรียนวัดหัวกรด 108
8 7.41
7 6.48
7 6.48
3 2.78
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
54  โรงเรียน บ้านดงบัง 201
5 2.49
3 1.49
35 17.41
2 1.00
1 0.50
155 77.11
46 22.89%
55  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 146
9 6.16
9 6.16
5 3.42
7 4.79
3 2.05
113 77.40
33 22.60%
56  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 298
25 8.39
6 2.01
34 11.41
0 0.00
0 0.00
233 78.19
65 21.81%
57  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 143
8 5.59
5 3.50
9 6.29
5 3.50
4 2.80
112 78.32
31 21.68%
58  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 470
26 5.53
17 3.62
46 9.79
11 2.34
0 0.00
370 78.72
100 21.28%
59  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 127
6 4.72
0 0.00
21 16.54
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
60  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71
4 5.63
3 4.23
7 9.86
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
61  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 44
4 9.09
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
62  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
1 2.86
2 5.71
28 80.00
7 20.00%
63  โรงเรียนวัดหนองโพรง 146
11 7.53
2 1.37
16 10.96
0 0.00
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
64  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 205
14 6.83
2 0.98
23 11.22
1 0.49
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
65  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 458
20 4.37
14 3.06
55 12.01
0 0.00
0 0.00
369 80.57
89 19.43%
66  โรงเรียนวัดไชยมงคล 93
9 9.68
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
67  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 171
17 9.94
0 0.00
0 0.00
4 2.34
12 7.02
138 80.70
33 19.30%
68  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 99
2 2.02
2 2.02
13 13.13
2 2.02
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
69  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 682
30 4.40
8 1.17
37 5.43
28 4.11
24 3.52
555 81.38
127 18.62%
70  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
71  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 38
1 2.63
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
72  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 33
3 9.09
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
73  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 88
5 5.68
2 2.27
6 6.82
1 1.14
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
74  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67
6 8.96
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
75  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 298
7 2.35
4 1.34
31 10.40
11 3.69
0 0.00
245 82.21
53 17.79%
76  โรงเรียนบ้านหนองหอย 80
5 6.25
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
77  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 93
3 3.23
4 4.30
5 5.38
4 4.30
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
78  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 83
0 0.00
4 4.82
10 12.05
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
79  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 331
9 2.72
10 3.02
30 9.06
6 1.81
0 0.00
276 83.38
55 16.62%
80  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 91
5 5.49
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
81  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 85
2 2.35
0 0.00
6 7.06
0 0.00
6 7.06
71 83.53
14 16.47%
82  โรงเรียนหัวซาวิทยา 99
3 3.03
5 5.05
8 8.08
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
83  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
84  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 102
1 0.98
4 3.92
9 8.82
2 1.96
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
85  โรงเรียน วัดเนินสูง 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
86  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
87  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 100
6 6.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
1 1.00
85 85.00
15 15.00%
88  โรงเรียนวัดบุพพาราม 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 197
1 0.51
1 0.51
23 11.68
4 2.03
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
90  โรงเรียนวัดไผ่งาม 102
4 3.92
3 2.94
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
91  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
92  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
93  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 131
8 6.11
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
94  โรงเรียน วัดประชาวาส 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
95  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 161
2 1.24
2 1.24
16 9.94
2 1.24
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
96  โรงเรียนนิคมพัฒนา 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
97  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 77
0 0.00
1 1.30
4 5.19
4 5.19
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
98  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
99  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 71
0 0.00
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
100  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
101  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 78
0 0.00
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
102  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
103  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 92
0 0.00
1 1.09
8 8.70
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
104  โรงเรียนวัดบุยายใบ 127
4 3.15
2 1.57
6 4.72
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
105  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
106  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 100
0 0.00
2 2.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
3 4.55
62 93.94
4 6.06%
108  โรงเรียนวัดบ้านโนน 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
109  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
110  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 100
0 0.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
111  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.08
141 97.92
3 2.08%
112  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดบางคาง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดเกาะลอย 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,228 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,215 7.05
เตี้ย  611 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,084 12.10
ผอมและเตี้ย  403 2.34
อ้วนและเตี้ย  356 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,559 72.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,669 คน


27.10%


Powered By www.thaieducation.net