ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 94
9 9.57
6 6.38
18 19.15
5 5.32
7 7.45
49 52.13
45 47.87%
2  โรงเรียน วัดสมอโพรง 80
15 18.75
11 13.75
11 13.75
0 0.00
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
3  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 83
8 9.64
1 1.20
18 21.69
7 8.43
2 2.41
47 56.63
36 43.37%
4  โรงเรียนบ้านยางงาม 130
35 26.92
4 3.08
8 6.15
6 4.62
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
5  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 290
15 5.17
8 2.76
51 17.59
6 2.07
34 11.72
176 60.69
114 39.31%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 167
6 3.59
11 6.59
28 16.77
8 4.79
12 7.19
102 61.08
65 38.92%
7  โรงเรียน วัดสันติวัน 22
0 0.00
0 0.00
8 36.36
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
8  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 85
3 3.53
6 7.06
11 12.94
3 3.53
6 7.06
56 65.88
29 34.12%
9  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 106
20 18.87
3 2.83
12 11.32
1 0.94
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
10  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 74
8 10.81
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
11  โรงเรียน บ้านสีระมัน 113
13 11.50
0 0.00
22 19.47
0 0.00
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
12  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1996
88 4.41
66 3.31
290 14.53
67 3.36
106 5.31
1379 69.09
617 30.91%
13  โรงเรียนวัดคลองปูน 221
12 5.43
11 4.98
44 19.91
0 0.00
0 0.00
154 69.68
67 30.32%
14  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86
7 8.14
2 2.33
12 13.95
2 2.33
2 2.33
61 70.93
25 29.07%
15  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 114
7 6.14
7 6.14
15 13.16
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
16  โรงเรียนวัดเนินยาง 60
6 10.00
4 6.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
17  โรงเรียนวัดจำรุง 54
7 12.96
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
18  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
1 1.59
3 4.76
48 76.19
15 23.81%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 145
8 5.52
4 2.76
22 15.17
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
20  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 746
34 4.56
40 5.36
98 13.14
1 0.13
0 0.00
573 76.81
173 23.19%
21  โรงเรียนวัดเนินทราย 95
8 8.42
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
22  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 148
9 6.08
0 0.00
23 15.54
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
23  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 229
4 1.75
9 3.93
36 15.72
0 0.00
0 0.00
180 78.60
49 21.40%
24  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 505
26 5.15
0 0.00
81 16.04
0 0.00
0 0.00
398 78.81
107 21.19%
25  โรงเรียนวัดกองดิน 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
3 4.35
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
26  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 231
16 6.93
0 0.00
29 12.55
0 0.00
0 0.00
186 80.52
45 19.48%
27  โรงเรียน วัดพลงไสว 138
4 2.90
1 0.72
19 13.77
1 0.72
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
28  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 107
5 4.67
0 0.00
15 14.02
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
29  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 76
7 9.21
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
30  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 924
57 6.17
34 3.68
65 7.03
12 1.30
0 0.00
756 81.82
168 18.18%
31  โรงเรียนวัดเขากะโดน 56
4 7.14
1 1.79
3 5.36
1 1.79
1 1.79
46 82.14
10 17.86%
32  โรงเรียนวัดเกาะลอย 129
6 4.65
4 3.10
5 3.88
3 2.33
5 3.88
106 82.17
23 17.83%
33  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 225
14 6.22
4 1.78
14 6.22
4 1.78
4 1.78
185 82.22
40 17.78%
34  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 143
2 1.40
0 0.00
21 14.69
2 1.40
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
35  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 493
33 6.69
11 2.23
21 4.26
11 2.23
10 2.03
407 82.56
86 17.44%
36  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 89
8 8.99
0 0.00
6 6.74
0 0.00
1 1.12
74 83.15
15 16.85%
37  โรงเรียนบ้านวังหิน 357
23 6.44
9 2.52
28 7.84
0 0.00
0 0.00
297 83.19
60 16.81%
38  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 167
7 4.19
10 5.99
11 6.59
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
39  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 123
6 4.88
11 8.94
3 2.44
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
40  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 222
11 4.95
4 1.80
21 9.46
0 0.00
0 0.00
186 83.78
36 16.22%
41  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 101
6 5.94
5 4.95
5 4.95
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 287
4 1.39
8 2.79
26 9.06
6 2.09
0 0.00
243 84.67
44 15.33%
43  โรงเรียน วัดคลองชากพง 126
3 2.38
1 0.79
12 9.52
3 2.38
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
44  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 67
3 4.48
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
45  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 473
23 4.86
9 1.90
37 7.82
1 0.21
0 0.00
403 85.20
70 14.80%
46  โรงเรียนบ้านศรีประชา 117
5 4.27
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
47  โรงเรียน วัดบุนนาค 132
5 3.79
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
48  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 162
6 3.70
0 0.00
16 9.88
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
49  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 548
29 5.29
6 1.09
40 7.30
0 0.00
2 0.36
471 85.95
77 14.05%
50  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 186
9 4.84
7 3.76
9 4.84
1 0.54
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
51  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 101
6 5.94
3 2.97
4 3.96
1 0.99
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
52  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 153
3 1.96
0 0.00
16 10.46
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
53  โรงเรียน บ้านยางเอน 158
2 1.27
3 1.90
16 10.13
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
54  โรงเรียนวัดวังหว้า 112
7 6.25
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
55  โรงเรียน วัดบ้านนา 155
6 3.87
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
136 87.74
19 12.26%
56  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 190
4 2.11
7 3.68
11 5.79
0 0.00
1 0.53
167 87.89
23 12.11%
57  โรงเรียน วัดท่ากง 134
5 3.73
3 2.24
4 2.99
3 2.24
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
58  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 77
1 1.30
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
59  โรงเรียน บ้านหนองไทร 80
0 0.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
60  โรงเรียนบ้านหนองคุย 126
4 3.17
3 2.38
7 5.56
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
61  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 122
3 2.46
1 0.82
5 4.10
2 1.64
2 1.64
109 89.34
13 10.66%
62  โรงเรียน วัดกะแส 179
8 4.47
0 0.00
7 3.91
1 0.56
0 0.00
163 91.06
16 8.94%
63  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 92
2 2.17
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
64  โรงเรียนบ้านชำสมอ 128
2 1.56
1 0.78
5 3.91
3 2.34
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
65  โรงเรียนวัดพังราด 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
66  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 157
0 0.00
0 0.00
10 6.37
0 0.00
1 0.64
146 92.99
11 7.01%
67  โรงเรียนบ้านชงโค 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
68  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
69  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 159
3 1.89
2 1.26
5 3.14
0 0.00
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
70  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
71  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
3 2.63
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
72  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 86
3 3.49
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
73  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 158
2 1.27
0 0.00
7 4.43
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
74  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
75  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
76  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
77  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
78  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 147
0 0.00
0 0.00
7 4.76
0 0.00
0 0.00
140 95.24
7 4.76%
79  โรงเรียนวัดป่ายุบ 179
4 2.23
0 0.00
3 1.68
0 0.00
1 0.56
171 95.53
8 4.47%
80  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 219
0 0.00
0 0.00
6 2.74
3 1.37
0 0.00
210 95.89
9 4.11%
81  โรงเรียนบ้านสองสลึง 254
2 0.79
1 0.39
3 1.18
3 1.18
0 0.00
245 96.46
9 3.54%
82  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 230
0 0.00
0 0.00
7 3.04
0 0.00
0 0.00
223 96.96
7 3.04%
83  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
84  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
85  โรงเรียนบ้านชุมแสง 629
0 0.00
4 0.64
7 1.11
0 0.00
1 0.16
617 98.09
12 1.91%
86  โรงเรียนบ้านน้ำใส 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.22
81 98.78
1 1.22%
87  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  724 4.37
เตี้ย  353 2.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,510 9.11
ผอมและเตี้ย  182 1.10
อ้วนและเตี้ย  206 1.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,604 82.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,975 คน


17.94%


Powered By www.thaieducation.net